.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Faculty "Konetekniikan osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Karlen, Harri (1982)
  Työssä tarkastellaan alhaisten lämpötilojen vaikutuksia hydraulimoottorien toimintaan sekä suunnitellaan testauslaitteisto hydraulimoottorien tutkimiseen -50 oC...-65 oC lämpötiloissa. Hydraulimoottorien toimintaan ...
 • Toikka, Jari (1986)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää BTA -syvän reiän porauslaitteiston asetustekniikkaa siten, että useita tunteja kestävät asetusajat saataisiin poistetuksi. Työn yleisenä tavoitteena oli tuottavuuden parantaminen ...
 • Kaarre, Pertti (2006-04-12)
  Keski-Suomen alueella metalliteollisuus on tärkeä teollisuuden työllistävä ala. Metalliteollisuus on pitkälti keskittynyt muutamiin suuriin kansainvälisiin yrityksiin. Niihin kohdistuu kuitenkin jatkuvat kehityspaineet ...
 • Heikinheimo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli laadunkehitys yritykselle, tuloksena kokonaiskuvayrityksen toiminnasta, toimintamalli asiakastyytyväisyyden systemaattiseenmittaamiseen ja tietojen hyväksikäyttöön sekä kehitetty asiakapalautejär-jestelmä.
 • From, Juha (1997-04-16)
  Työssä esitellään toimistopaperin uusiokäyttöketju asiakirjatuhoojienimutyhjennysjärjestelmää käytettäessä.
 • Hietikko, Petteri (2003-06-04)
  The purpose of this thesis is to examine engineering services and their outsourcing processes from pulp & paper mills' aspect. /Kir10
 • Kaleva, Jukka (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut etsiä lisää tietoa siitä, missä määrin tavallisen austeniittisen ruostumattoman teräksen lastuttavuutta voidaan parantaa kalsiumdeoksidoinnin ja toisaalta myötövanhenemisen avulla. ...
 • Puruskainen, Markku (1982)
  Työssä tutkitaan Tampereella toimivan autokaupan yrityskuvaa sekä selvitetään sen asiakaskunnan ominaispiirteitä. Tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla, so. suoritettiin henkilökohtainen käynti otantaan valitun ...
 • Salovaara, Heikki (2005-02-09)
  Diplomityön tavoite oli rakentaa ja sertifioida ISO 9001:2000 vaatimuksien mukainen laatujärjestelmä autokorjaamolle. Merkkiedustukseen liittyvän päämiehen vaatimuksien täyttämisen ohella oli tarkoitus tutkia mahdollisuuksia ...
 • Koski, Toivo (1994)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia automaation vaikutuksia tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Teoriaosassa tavoitteena oli määritellä ja etsiä erilaisia mittausmenetelmiä tuottavuudelle ja kannattavuudelle sekä tarkastella ...
 • Pohjaniemi, Tapio (1981)
  Tämä työ käsittelee TTKK:n koneautomatiikan tutkimuslaboratorioon rakennettavan tietokoneohjatun tuotantolinjan pienoismalliin liittyvän kappaletavaranautomaattivaraston suunnittelua ja käytännössä esiintyvien automaattisten ...
 • Manneri, Esa (1986)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on tutkittu vuodesta 1984 lähtien kappaletavaratuotannon automaation suunnittelumetodien kehittämistä. TTKK:n koneautomatiikan laboratoriossa on ...
 • Viitaniemi, Jarno (2006-02-08)
  Diplomityö on osa kohdeyrityksen tuotetarjonnan uudistushanketta. Työ käsittelee maanalaiseen kaivostoimintaan tarkoitetun miehittämättömän lastauskoneen ohjaushydrauliikan kehitystyötä. Tarkoituksena oli tutkia nykyisessä ...
 • Paloneva, Matti (2006-04-12)
  Perinteisesti satamissa ja terminaaleissa on käytetty lastin siirtämiseen ihmisten ohjaamia lukkeja ja RTG (Rubber Tyred Grantry) -nostureita. Nykyään satamissa kuitenkin jo hyödynnetään automaation tuomia mahdollisuuksia. ...
 • Kivento, Kari (1985)
  Tämä diplomityö on osa rahoittajan tekemää tutkimusta työstökoneiden modernisoinnista ja konepaja-automaation kehittämisestä. Työn tarkoituksena on ollut kartoittaa modernien elektronisten ohjauslaitteiden ominaisuuksia ...
 • Virtavuo, Jussi (2006-08-16)
  S60 is a software platform developed for mobile phone use. The Messaging area of S60 consists of features like Instant Messaging and Multimedia Messaging. Testing of these features is an important part of software development ...
 • Vuohijoki, Antti (2007-06-06)
  Työn tavoitteena on kehittää simulointiin ja mallinnukseen perustuva tutkimusalusta, jonka avulla autonomisen työkoneen järjestelmien tutkimus ja kehitys olisi nykyistä nopeampaa ja yksinkertaisempaa. Diplomityössä ...
 • Ollila, Kari (1984)
  Työssä tutkitaan sekatuotantokonepajan avarrustyökaluja ja niiden standardisointimahdollisuuksia huomioiden mahdollisesti hankittava koneistuskeskus. Työkalutoimintoja kehitetään luomalla työkalujärjestelmä avarruskoneille. ...
 • Partanen, Arto (1985)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu automaattinen työkalun vaihtaja ja työkalumakasiini, jotka soveltuvat liitettäviksi vaakakaraiseen CNC-ohjattuun SKODA WI-130 avarruskoneeseen. Työstökone on pöytätyyppinen ja sijaitsee ...
 • Kankaanpää, Pasi (1994-10-19)
  QFD-tuotekehitysmenetelmän soveltamisedellytyksien kartoitusta, erityisesti vertailemalla arvoanalyyttiseen esitutkimukseen. On laaja ja informaatiota tarvitseva menetelmä. Suositellaan köytettäväksi alkuun tuttuun ...