.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Konstruktiotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kaunisto, Matti (2009-03-04)
  Työn tavoitteena on lisätä kohdeyrityksen tietämystä MSC.Nastran-lujuuslaskentaohjelmiston SOL200-optimointityökalusta ja kehittää kokeilumielessä työkalua ja hyödyntää uusi konseptirakenne lentokoneen ohjainpinnalle. Työ ...
 • Pakkala, Akseli (2008-12-03)
  Diplomityössä analysoitiin siltanostureiden teräksisiä ratapalkkeja ja niiden liitoksia muihin rakenteisiin. Työn tavoitteena olikin kehittää tarkastusmenetelmiä vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia sekä arvioida ...
 • Kalliokoski, Antti (2009-04-08)
  Planeettavaihde on eräs hammaspyörävaihteen rakennemuoto. Työn tavoitteena on vaihteiston ja hammastuksen aiheuttaman herätteen mallinnus ja analysointi. Herätteet aiheuttavat värähtelyä ja melua ympäristöön. Lisäksi työhön ...
 • Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
  Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
 • Metsälä, Heikki (2008-11-05)
  The aim of the thesis was to create a calculation model, which was able to predict the outcome of the screening process. In the thesis the term screening was defined as mechanical separation of particles by their size. ...
 • Hällström, Markus af (2009-04-08)
  This thesis examines improvement opportunities to utilize real-time remote monitoring data about the operation of the elevator in maintenance. The theoretical part of this thesis was made in order to become familiar with ...
 • Vesala, Jouni (2008-10-08)
  yön tavoitteena oli kehittää puomikonstruktio, joka soveltuu ahtaisiin tiloihin ja jolla on suuri ulottuma. Lisäksi puomikonstruktion tulee olla automatisoitavissa. Työssä oli kaksi pääkokonaisuutta. Teoriaosuudessa käytiin ...
 • Ilvonen, Katariina (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen Turun telakalla rakennettavaan maailman suurimpaan risteilyalukseen asennetaan kolme määriteltyä ruoripotkurijärjestelmää. Järjestelmiä on asennettu Turun telakalla aikaisemminkin, mutta vedenalaisten ...
 • Ahlholm, Lotta (2010-05-05)
  Pääasiallisin kuivatusmenetelmä paperinvalmistuksessa on sylinterikuivatus. Paineistetulla höyryllä lämmitettävät valurautaiset kuivatussylinterit eivät kuitenkaan ole kuivatusteholtaan riittäviä nykyisien paperikoneiden ...
 • Riihimäki, Samuli (2008-04-09)
  Diplomityössä tutkittiin laskentaohjelman soveltuvuutta raskaan kaluston akseliston voimansiirron laskentaan. Tarkastelun kohteena oli akseliston voimansiirron hammastettujen komponenttien materiaali-, pintakäsittely-, ...
 • Laine, Ville (2008-05-07)
  Diplomityössä kehitettiin jousimallia teräsrungon liitosten todellisen jouston saamiseksi automaattisesti mukaan laskentamalleihin. Integroidussa suunnittelujärjestelmässä ohjelma muodostaisi geometriatiedoista liitoksen ...
 • Tuomi, Tommi (2010-06-02)
  Jotta tuote menestyisi markkinoilla tulee sen täyttää eri asiakkaiden vaatimukset. Vaatimukset voidaan täyttää tuotteella, jossa tuotteen ominaisuuksia tai niiden lukumäärää muutetaan. Vaadittava tuotemuuntelu voidaan tehdä ...
 • Hepola, Kimmo (2009-02-04)
  Työn teoriaosuudessa selvitetään tapahtumalogiikan mallintamiseen sekä kvantitatiivisten vaatimusten hallintaan ja allokointiin kehitettyjen käyttövarmuuden ja suunnitteluohjelmistojen soveltamista kunnossapidon suunnittelussa. ...
 • Pekkarinen, Tatu (2009-02-04)
  Tässä työssä tutkittiin varaosavaraston merkitystä tuotantolaitoksen käyttövarmuuden ja kunnossapidon kustannusten kannalta. Työssä pyrittiin optimoimaan varaosavarastoon sidotun pääoman määrä käyttövarmuustekijät huomioon ...
 • Lehtoranta, Ilkka (2008-10-08)
  Diplomityössä muodostettiin henkilöauton renkaan vesiliirtoa simuloiva malli elementtimenetelmällä (Finite Element Method, FEM). Tarkoituksena oli selvittää numeerisesti vesiliirtoon vaikuttavia tekijöitä renkaassa. Toinen ...
 • Yu, Xiaochen (2011-01-12)
  This work was carried out at the Mechanics and Design Department of Tampere University of Technology. The primary purpose was to develop a real-time environment for a mobile machine. The thesis describes the process of the ...