.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Ragnar Granit instituutti"

Sort by: Order: Results:

 • Chengguo, Zheng (1994)
  Triglycerides constitute the majority of the body`s lipids,and it is these molecules that are generally referred to simply as "fat". The measurement of triglycerides in human serum is very important for clinical use in ...
 • Ryynänen, Outi (2002-03-13)
  Elektroenkefalografiassa (EEG) aivojen sähköistä toimintaa rekisteröidään päänpinnalta. EEG on yleinen aivotoimintojen mittaus- ja tutkimusmenetelmä. Perinteisellä 21 elektrodin mittausjärjestelmällä ei kuitenkaan saavuteta ...
 • Isotalo, Mika (1994)
  Rasituselektrokardiografia eli rasitus EKG mittaa sydämen sähköistä aktiviteettia rasituksen aikana. Tällä tutkimuksella saadaan selville esimerkiksi sydänlihaslukeman ja sepelvaltimotaudin esiintyvyys. Ragnar Granit ...
 • Tirri, Marko (2001-12-12)
  Yksittäisten molekyylien laskentaan perustuvat mnetelmät ovat tärkeitä tutkimusvälineitä mm. lääkeainetutkimuksessa. Tavoitteena oli testata ja rakentaa laitteisto, joka mahdollistaa yksittäisten molekyylien ja molekyyliryppäiden ...
 • Kahola, Mika (1999-12-08)
  The work presented is a part of a project in which a new method is developed to measure ventilation-perfusion and ventilation-volume distributions of the lung. The aim of the thesis is to test the functionability of the method.
 • Myllymaa, Sami (2001-03-21)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan sähköfysiologisessa virta/jännitelukituslaitteistossa (patch-clamp) esiintyviä kohinalähteitä. Patch-clamp rekisteröintien kokonaiskohinaa mallinnetaan sekä "tyypillisessä" että "ideaalisessa" ...
 • Eskola, Johanna (2002-09-18)
  TAUSTAA: Positroniemissiotomografia on isotooppikuvausmenetelmä, jolla saadaan tarkkaa tietoa ihmisen fysiologisista ilmiöistä ja niiden muutoksista aina solutasolta asti. Tärkeä osa PET -kuvausten testausta ja kehitystyötä ...
 • Korhonen, Jaana (1996-04-24)
  Tuoterakenne on systemaattinen kuvaus siitä, miten tuote rakentuu, mitä se sisältää ja minkälaisiin toiminnallisiin osakokonaisuuksiin se voidaan jakaa. Systeemituotteen tuoterakenteen tulee kattaa tuotteen kaikki mahdolliset ...
 • Vartiainen, Toni (1999-05-19)
  Työssä rakennettiin uusi laite korvaamaan vanhentunut versio. Uudessa versiossa toteutettiin ominaisuuksia, joita vanhassa laitteessa ei ollut. Rakennettu laite myös testattiin käytännössä magneettikuvausympäristöissä ...
 • Kuusela, Hanna (2002-06-05)
  Positroniemiss1otomografia perustuu radioaktiivisen aineen hajoamisprosessissa emittoituvaan positroniin. PET-tutkimuksissa potilaaseen ruiskutetaan R+-aktiivista ainetta, joka kulkeutuu aineenvaihdunnan mukana kudoksiin ...
 • Hyle, Mikko (2000-10-18)
  Bluetooth is a short-range radio frequency technology, which was initially developed for wireless communication between mobile phones and their accessories. - The technology is discussed from the viewpoint of medical ...
 • Päivänsalo, Eero (1998-10-14)
  The electrical stimulation of the motor cortex generates neural impulses propagating along the motor pathways. When these impulses arrive to the target muscle, a muscle contraction results and the electrical activity of ...
 • Lawson, Michael (1999-04-14)
  Työssä tutkitaan miten kehon epähomogeenisuudet vaikuttavat sydämen tuottamaan sähkökenttään ajatellen erityisesti sydämen toiminnan mallinnusta ns. moninapakehitelmän avulla. /Kir10
 • Bonilla Herrando, Carolina (2002-05-08)
  This Master of Science Thesis was carried out at the Ragnar Granit Institute in Tampere University of Technology. It is included within a research project in cooperation with Tampere University Hospital and Hämeenlinna ...
 • Kallio, Janne (2001-02-14)
  Diplomityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjelmisto, jonka avulla voidaan kerätä rasituskokeessa käyvien potilaiden tiedot helposti käytettävään tietokantaan. Tarkoitus oli myöskin korvata käsin täytettävä ...
 • Takano, Noriyuki (1999-04-14)
  This thesis presents the minimum numbers of location clusters optimized for various factors on which the results are dependent; i.e., ECG leads, heart and torso (volume conductor) models, and desired accuracies of the ...
 • Rosti, Janne (2000-06-07)
  Työssä kehitettiin potilasmonitorissa käytettävän mittausmodulin elektroniikka keuhkovaltimon happisaturaation mittaamiseen kuituoptisella keuhkovaltimokatetrilla. Tavoitteet olivat elektroniikan pieni koko ja alhainen ...
 • Lähteenmäki, Juha (2002-02-13)
  Työssä kuvattiin arkkitehtuurisuunnittelua ja selainkäyttöisten järjestelmien teknologioita sovitettuna Suomen terveydenhuollon tarpeisiin. Pääpaino on olemassa olevien ja uusien kehittyvien tietojärjestelmätekniikoiden ...
 • Rajaniemi, Katja (1996-06-12)
  This Master of Science Thesis deals with the test application for ventilator development. The application was created especially to meet the requirements of testing the ventilator of AS/3TM Anaesthesia Delivery Unit (ADU) ...
 • Heinonen, Tomi (1994)
  Aivotutkimus ja diagnosointi tehdään yleensä MRI/CT-kuvantamisella ja EEG/MEG-mittauksilla. Nämä tietolähteet eivät ole havainnollisia perinteisesti esitettyinä. Tämän vuoksi pitää kehittää uusia esitystapoja. Näitä ovat ...