.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Rakennetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Jokinen, Satu (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kenttätutkimuksella nk. metriseinärakenteella rakennettujen pientalojen yleisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja, asukkaiden asumistyytyväisyyttä ja todelliseen kulutukseen perustuva ...
 • Niemi, Kimmo (2000-06-07)
  Tässä työssä on esitelty kiinteistötiedonhallintajärjestelmien lähtötietojen hankintaa vanhojen dokumenttien hyödyntämisen ja rakennusmittauksien näkökulmasta. Vanhojen dokumenttien hyödyntämisellä tarkoitetaan vanhojen ...
 • Pascual Molins, Alberto (2001-08-22)
  The work covers the analysis of the possibilities to use multi-layer linear as well as non-linear approaches in modelling of the mechanical behaviour of pavement structures in which the reinforcement is located in the ...
 • Jänkälä, Roni (2006-03-08)
  Työssä pyrittiin kehittämään vesikattoelementti, joka korvaisi perinteisen palkkikaton. Lisäksi selvitettiin vesikattoelementin toimivuutta pientalorakentamisessa.Vesikattoelementtien tarkoitus on nopeutta katon tekoa ja ...
 • Kylliäinen, Jorma (1999-02-10)
  Työssä tutkittiin puskusaumojen käyttömahdollisuutta lamellipuupaarteiden ja uumavanerien jatkamiseen. Puristus-, veto-, ja taivutuskokeiden perusteella huolellisesti tehtypuskusauma soveltuu puristetun paarteen jatkamiseen. ...
 • Pekkala, Jarmo (1998-03-11)
  Tutkimuksessa on selvitetty maainjektoinnin soveltuvuutta putkisillan korjausmenetelmäksi. Maainjektoinnin tarkoituksena on lujittaa putkisillan ympärystäyttö siten, että putken katkeamisen jälkeen rasitukset siirtyvät ...
 • Pitkänen, Juha (1999-11-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen olosuhteisiin soveltuvia puupaalaperustusten tutkimusmenetelmiä, selvittää niiden kehittämistarpeita sekä saada lisäselvyyttä puupaalujen lahon etenemisen nopeuteen ja ...
 • Nissinen, Terhi (1998-02-11)
  Tutkimuksessa selvitettiin puun huokoisuusominaisuuksia ja lämpökäsittelyn vaikutusta niihin. Lisäksi tarkasteltiin puun veden adsorptio- ja absorptiokyvyn muuttumista lämpökäsittelyn vaikutuksesta. Tavoitteena oli saada ...
 • Harju, Tomi (1997-03-19)
  Tavoitteena oli kehittää rakennesuunnittelijan käyttöön laskentamenetelmä,jolla pystytään arvioimaan rakennusten elinkaaria sekä määrittämään javertaamaan yksittäisten rakennusosien ympäristöprofiileja.
 • Virta, Mikko (1997-03-19)
  Tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen rakennuspapereiden- ja kalvojenominaisuuksia, vaatimuksia, ja käyttöä rakentamisessa keskittyen arvioimaantuotteiden tarpeellisuutta ja soveltuvuutta rakentamispiirtämisessä.
 • Siuko, Ulla (2000-11-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mitatun 3D-mallin käyttöä kiinteistönhallinnan eri tilanteissa. Työ suoritettiin kahdessa osassa. Ensin suoritettiin koekohteessa kenttätyöt, kohteen mallinnusmittaus. Mittaustyö suoritettiin ...
 • Ilola, Juha (1999-03-10)
  Työssä on tarkasteltu rakennusten teknisen kunnon arviointia. Työhön kuuluu selvitys, yleisen kohteen kuntotarkastus, jota voidaan käyttää rakennusten kuntoa arvioitaessa. Selvitystä on sovellettu esimerkkikohteeseen, josta ...
 • Palasrinne, Teuvo (1996-10-16)
  Tutkimuksessa selvitettin mahdollisuuksia parantaa etäisyysmittarillatehtävän huoneiden ja rakennusten mittauksen tarkkuuttatasoituslaskentamenettelyn avulla. Tutkimuksessa osoitetaan, että käytettytilamittausmenetelmä on toimiva.
 • Olli, Katri (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen sekä teoreettisen ja laskennallisen tarkastelun avulla rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta. Kosteustekniseen toimivuuteen otettiin huomioon lämpötilä sekä ...
 • Lukkarinen, Harri (1997-04-16)
  Betonin karbonatisoitumisen käynnistämä raudoitteen korroosio on yksibetonirakenteen käyttöikää lyhentävä tekijä. Työ liittyy laajempaan betonirakenteiden käyttöikätutkimukseen. Tutkimuksen mukaan raudoitteenkorroosionsu ...
 • Mali, Jouni (1999-02-10)
  Työ liittyy TTKK:n geotekniikan laboratorion poraamalla asennettaviapaaluja koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena oli etsiä yksinkertainenmitoitusmenetelmä kaksoisputkipaaluperutuksen suunnittelemiseksi.
 • Heikkilä, Markus (2006-02-08)
  Korjaushankkeen kohteena on Tampereella sijaitseva VVO Asunnot Oy:n omistama rakennus, Rautatienkatu 12. Talo on rakennettu kolmessa vaiheessa vuosina 1950-1955. Rakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joita ovat korkea ...
 • Kiiskilä, Anu (1997-01-22)
  Työssä esitetään siltojen perustusten geoteknisen mitoituksen vertailutielaitoksen ja eri Eurocodien sekä niiden kansallisten soveltamisohjeidenmukaan. Mitoitus on tehty seitemälle todelliselle sillalle. Vertailunmukaan ...
 • Koskinen, Anna (2006-03-08)
  Polyuretaanilevyä on tähän asti käytetty pientaloissa rungon sisäpuolella lähinnä korjausrakentamisessa. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin kohdeyrityksen valmistamaa polyuretaanilevyä, jonka tuotenimi on SPU-Höyrynsulkulevy, ...
 • Markus, Ferenc (2002-02-13)
  Prestressed continuous beams are applied to many kind of structures, especially where spans are relatively big, small deflections are required and no (or small) cracks are allowed. The researcher prepared a computer solution ...