.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahlgren, Mikko (2008-01-16)
  Electronic manufacturing is becoming more product-focused. The complexity of the products and the demands of functions have already set high standards for creating competitive items for markets. For the supply-chain and ...
 • Roppo, Rauno (1994)
  Tämä diplomityö on tehty Ragnar Granit instituutissa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, jossa sydämen synnyttämien magneettikenttien eli magnetokardio-grammin (MKG) tutkimusta on suoritettu jo vuodesta 1976 lähtien. ...
 • Moreno Galera, Amalia (2014-04-09)
  This thesis presents the design and implementation of a Data Processing Toolbox to process and reconstruct the information acquired by different PET scanners. The Toolbox is divided in three processes: generate realistic ...
 • Leppisaari, Arto (1996-10-16)
  The objective of this thesis is to find out the requirements for new data services and their effects on the third generation mobile telecommunications systems. This thesis focuses on the Universal Mobile Telecommunications ...
 • Kärppä, Petri (2007-12-12)
  The increased capacity of silicon enables more functionality to be added on a chip. Therefore, the amount of data needed in the integration work has increased and become unmanageable causing additional work for the integration ...
 • Rytkönen, Teemu (2003-04-09)
  The modern network management requires more and more specific management and surveillance related tools. In the mobile networks side the networks have expanded in both techniques and purpose of use. New network technologies, ...
 • Rantalahti, Antti (1998-04-15)
  Tässä työssä esitellään verkonhallinnan perusteet TMN-verkonhallintamallin pohjalta. Verkonhallinnan perusteiden käsittäminen auttaa ymmärtämään työn varsinaisen aiheen, tietokantainsertorin, toiminnan ja tarkoituksen.
 • Marttila, Jarno (2010-12-08)
  Tieteellinen kiinnostus sosiaalisten verkostojen analysointiin on kehittynyt ja kasvanut tietokoneiden ja webin myötä. Verkkopalveluiden suuret käyttäjämäärät ja niiden sisällä tapahtuvat käyttäjien muodostamat sosiaaliset ...
 • Nurmi, Juha (2013-05-08)
  Mekatronisen koneen suunnittelu vaatii useita teknologioita yhdistävää suunnittelutyötä. Yhteissuunnittelu toisi suunnittelijat yhteen suunnittelemaan kokonaista toimivaa laitetta yksittäisten suunnitteluteknologioiden ...
 • Huttunen, Paula (1982)
  Työ sisältää elektronispektrometrin mikrotietokoneohjauksen ohjelmistot sekä mitattujen spektrien käsittelyohjelmistot. Järjestelmä toimii keskeytysohjatusti, ja ohjelmointikielenä on käytetty PL/M-ohjelmointikieltä. /Kir09
 • Poutiainen, Sirkku (1991)
  Euroopan Avaruusjärjestössä Spacemail -järjestelmän kehityksen taustalla oli tarve nopean ja taloudellisen datajakeluverkon toteuttamiseen järjestön sisällä. Spacemail on yksinkertainen, 64 kbit/s datanopeudella toimiva ...
 • Rajala, Kimmo (1990)
  Kohdeyritys kehittää yleiseurooppalaista GSM -matkapuhelinkeskusta. GSM-keskuksen datapalvelut on sovitettava muihin verkkoihin sekä keskuksen sisäisiin puheluihin. Tässä työssä on esitelty kohdeyrityksen matkapuhelinkeskuksen ...
 • Kiviniemi, Tommi (2001-03-21)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen olemassa olevien huolto- ja varaosapalveluiden soveltuvuutta IP (Internet Protokolla) -tuotteille. Työssä pyritään löytämään uusia mahdollisia huolto- ja varaosapalveluita ...
 • Lehtonen, Seppo (1984)
  Dagens industiella utveckling går allt mer mot automatiserad materialhantering. Datorernas sänkta priser har gjort det möjligt att styra materialflödet automatiskt. Datorstyrda transportsystem används vid intern ...
 • Suutari, Timo (1985)
  Datavaihteet ja verkkoprosessorit ovat digitaalisten puhelinvaihteiden vastikkeita, joiden avulla päätekäyttäjä voi kytkeytyä useiden eri tietokoneiden sovelluksiin. Ne osaavat reitittää tietoja ja tehdä yhteyskäytäntömuunnoksia. ...
 • Aro, Jarkko (1998-04-15)
  Tavoitteena oli kehittää kansainvälistä ja hajautettua tuotantoprosessia optimoiva toimintatapa sekä määritellä tätä tapaa tukeva tietojärjestelmä. Kohdeyrityksen tapauksessa hajautettu monitoimiohjaus toteutettiin kolmella ...
 • Castello, Rinaldo (2005-02-09)
  To improve changeover performance of a company, understanding the interaction between manufacturing system design and changeover operations is critical. Rapid changeover on a manufacturing line is key pre-requisite for ...
 • Nykänen, Kirsi (2001-02-14)
  The purpose of this study was to develop a digital x-ray scatter correction method for mammography images and improve initially low-contrast lesion distinction without use of traditional anti-scatter grid. It is perceived ...
 • Alvesalo, Antero (1991)
  Euroopassa on tällä hetkellä monia aktiviteetteja liikkuvan tietoliikenteen standardoinnin parissa. Eräs projekteista on DECT (Digital European Cordless Telecommunication), joka on standardi lyhyen kantaman digitaaliselle ...
 • Peltonen, Jouni (2001-01-17)
  NMS/2000 is a network management system for GSM networks. The present architecture of the NMS/2000 system dates back to the early 1990's. However, during the past decade the size of the networks has grown enormously. In ...