.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sundelin, Timo (2010-11-03)
  Kivimateriaalin esiintyminen puunkäsittelylinjan haketusprosessissa aiheuttaa yleensä aina laitevauriota ja tätä kautta tuotantokatkoksia. Kivenpoistoon tarkoitetut aukot hake-tuslinjalla eivät aina pysty poistamaan puiden ...
 • Rasimus, Riina (2014-05-07)
  Kivituhka on kiviainestuotannossa katkaistujen kiviainestuotteiden jalostuksen yhteydessä jakoseulan alitteena syntyvä murskaustuote. Kivituhkana pidetään nollapohjaista mursketta, jonka maksimiraekoko on 2…6 millimetriä. ...
 • Huttunen, Arto (2010-06-23)
  Diplomityön aihe on Klaukkala visio 2050. Suunnitelmassa tutkitaan Klaukkalan keskusta-alueen ja sen lähiympäristön uudistamista ja kehityskuvaa. Nurmijärven kunta sijaitsee Helsingistä n. 25-40 km pohjoiseen Helsinki-Tampere ...
 • Roponen, Martti (2014-06-04)
  Kliinisen laboratorion johto tarvitsee oikeaa, ajantasaista ja tilanteeseen sopivaa tietoa laboratorion johtamisen tueksi, jos tämä tieto puuttuu, puhutaan tietotarpeesta. Tietotarpeista ja niiden määrittelystä on saatavilla ...
 • Salonen, Jaakko (2007)
  Typically in information systems, the technical infrastructure is built upon fixed structures that are determined by the used tools rather than by the community of its users. Community-managed systems, especially digital ...
 • Zhao, Xuepin (2015-02-04)
  Businesses incline to be increasingly global, with more tensed competition and complex relationships with various stakeholders. Companies nowadays are facing flexible markets, rapid-improving technologies and innovations, ...
 • Paavilainen, Niina (2012-12-05)
  The purpose of this study was to examine the enablers and the challenges of the knowledge work in different professions. The chosen professions were teacher, physician, lawyer, pastor and conductor. The objective of the ...
 • Hansen, Mervi (2009-04-08)
  Kaksivuotinen TÄPLÄ-tutkimushanke on toteutettu TTY:n ihmiskeskeisen teknologian yksikön ja signaalinkäsittelyn laitoksen sekä TaY:n TAUCHI-yksikön yhteistyönä vuosina 2007–2009. Hankkeessa on tutkittu muun muassa moniaististen ...
 • Keskinen, Antti (2016-05-04)
  Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma tehostetun palveluasumisen yksiköstä Lempäälään. Suuret ikäluokat tulevat eläkeikään Suomessa, ja ikääntyneiden suhteellinen osuus on jyrkässä kasvussa. Ulkopuolista apua ja hoitoa ...
 • Kouvonen, Erno (2016-06-08)
  Hyvinvointiyhteiskuntamme järjestämät erilaiset lasten- ja vanhustenpalvelut on perinteisesti toteutettu omissa toimintaympäristöissään, suosien näin asiakasryhmittäin eriytyneitä omia laitoksiaan. Ajallemme tyypillinen ...
 • Lindegren, Leif (2013-04-03)
  Tässä diplomityössä esitetään Sastamalassa sijaitsevalle Kukkurin uudelle asuinalueelle joustavia ja toisilleen vaihtoehtoisia suunnitelmia alueen rakentumisen ja kaavoituksen pohjaksi. Sastamalan kaupunki on myös osoittanut ...
 • Lonka, Jussi (2010-06-23)
  Diplomityöni perustuu väljästi työssäni tekemään maankäyttösuunnitelmaluonnokseen. Suunnitelmassani on haettu uutta vaihtoehtoista ratkaisua 1950-luvun kerrostalokorttelin täydennysrakentamiselle. Vanhat rakennukset ...
 • Rasinmäki, Tommi (2016-03-09)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää kuinka hyvin kokonaisarkkitehtuuria on hyödynnetty osana Suomen julkisia ICT-hankintailmoituksia. Tämän diplomityön tutkimusaineisto koostui 49 ICT-hankintailmoituksesta ja niiden ...
 • Tuomola, Juuso Ilmari (2015-01-14)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä kokonaisarkkitehtuurin jalkauttamisen haasteita on suomalaisissa julkisen hallinnon organisaatioissa, ja miten kyseiset haasteet voitaisiin ratkaista. Tutkimuksen päätutkimusongelmana ...
 • Koivisto, Juho (2013-11-08)
  Työn tavoitteena on selvittää jatkuvasti uudistuvien rakentamismääräysten vaikutus omaperustaiseen asuntotuotantoon. Suomen rakentamismääräyskokoelman osista uudistuvat vuonna 2012 osat: C4, D2, D3 ja D5. Edellä ...
 • Ryynänen, Antti (2016-09-07)
  Sähköaseman apusähköjärjestelmän tehtävänä on tarjota sähköä aseman ohjaus-, valvonta- ja suojausjärjestelmille, jotta asema voi toimia suunnitellusti. Apusähköjärjestelmän katkoton toiminta on turvattava myös mahdollisten ...
 • Ylilauri, Teemu (2014-01-15)
  Tämän diplomityön tavoite on muodostaa Fastems Oy Ab:n asiakasräätälöityjen toimitusten tuotantoon toimintamalli, jolla tuotantoprosessi voidaan vaiheistaa. Nykyisin näiden toimitettavien laitteistojen tuotannon työtunnit ...
 • Nurmikolu, Katriina Anneli (2011-12-07)
  Tämän työn tavoitteena on käsitellä kokoonpantavuuden ja kokoonpanon käsitteitä ja sitä miten kokoonpantavuutta voidaan parantaa niin uuden tuotteen suunnittelussa kuin jo olemassa olevassa tuotteessa. Työn soveltavassa ...
 • Eerola, Emma (2015-09-09)
  Diplomityössä tutkittiin puutuotetoimialaa globaalisti palvelevan teknologia- ja palveluyrityksen kokoonpanon tuottavuuden edellytyksiä ja niitä heikentäviä tekijöitä. Kohdeyritys on joutunut kohtaamaan globalisaation ...
 • Teppo, Vesa-Matti (2010-06-16)
  Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää toimittajaportaalin oleellisimmat tietosisällöt tehokkaamman tiedonvaihdon toteutumiseksi kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaverkostossa. Samalla tutkittiin tiedonhallinnallisia ...