.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mtunzi, Marcus (1984)
  In an aid programme often the context and requirement of the recipient country is not fully understood or sometimes ignored. The aid programmes are often governed not by considerations of demand but those of supply in as ...
 • Tanttinen, Ulla (2002-04-10)
  Borealiksen Borstar -teknologialla voidaan valmistaa bimodaalista polyeteeniä, jonka räätälöidyt ominaisuudet ovat paremmat kuin perinteisen unimodaalisen polyeteenin. Prosessissa käytetään tällä hetkellä Ziegler-Natta ...
 • Lokhman, Elena (2014-06-04)
  Horizontal gene transfer (HGT) is a common event in nature and one of the major sources of novelties and diversity in microorganisms. Natural transformation is one of the HGT options and is the state during which bacteria ...
 • Hult, Arttu (2002-01-16)
  Aim of the work was to develop a method to reliably test brakes of an elevator hoisting machinery in the laboratory, in order to substitute current type tests done in elevator shaft. Brakes area safety device for the motor, ...
 • Eslami, Hamid Esmaeilpour (1997-09-10)
  The electrocardiogram measures the body surface potentials generated by the cardiac sources. The body surface potentials depend on the sources (heart) and the volume conductor (body). Determining the relationship between ...
 • Aalto, Joni (2012-02-08)
  The European Union has set ambitious energy efficiency targets, which include for ex-ample commonly known “20-20-20”-targets. In order to achieve the targets the Euro-pean Union has set directives that have led the member ...
 • Tiainen, Juha (1997-04-16)
  Valmistuksen kehittämistutkimus tehdään tehtaalle, joka valmistaahissikoreja Euroopan markkinoille. Tuotantoa uudistetaan tavoitteenalyhentää valmistukseen kuluvaa aikaa. Eniten muutospaineita tuotannonuudelleenjärjestelylle ...
 • Ahmed, Faraz (2013-05-08)
  The solid-state microwave ovens (SSMO) use solid-state power amplifiers for heating food inside the oven cavity. These cooking devices are intelligent systems that can change RF signal characteristics in terms of power, ...
 • Naghdi, Sharareh Jr (2015-01-14)
  In recent years, adaptable user interfaces have been broadly considered as the main interactive parts of a software system because of variety of smart devices. New smart devices with different screen sizes are produced ...
 • de Cuniac, Alexandre (1999-06-09)
  Työ on analyysi ja suunnitelma jännityksenmittauslaitteesta. Aluksi esitetään matemaattinen malli, teoreettinen rakenne, sitten kinemaattinen malli ja lopuksi itse suunnitelma. /Kir10
 • Chávez Niemelä, Aleksis (2014)
  The Compact Muon Solenoid, as well as other experiments within the Large Hadron Collider at CERN, will undergo a vast redesign during the decade of 2010. The main reasons behind this overhaul are to improve accuracy and ...
 • Näppi, Jari (1990)
  DFB-lasereiden valmistut on ollut vaikeaa, koska hilan valmistuksessa on ollutsuuria ongelmia. Hilan viivojen väli on vain 200-400 nm,jollaiseen resoluutioon päästään vain elektronisuihkulitografiallaja holografisella ...
 • Qvarnström, Jan-Henrik (1998-02-11)
  Tämän työn tehtävänä oli DFMA-menetelmän soveltaminen kuitupuolaajan tuotekehitysprojektissa. Kehitysprojektin tavoitteena oli tuotteen nykyisten ongelmien ja virheiden poistaminen ilman että kustannukset lisääntyisivät, ...
 • Vähänen, Marjut (1999-09-08)
  Työssä sovelletaan röntgenviritteistä fotoelektronispektroskopiaa teollisesti valmistettujen kuparinäytteiden hapettumakerrosten karakterisointiin. Tutkimuskohteina ovat DHP (Deoxidised High Phosphorus)- ja OFOK (Oxygen ...
 • Tolonen, Johanna (2016-09-07)
  Tutkimuksessa selvitettiin diabeteksen hoitoa tukevien ohjelmien käytettävyyttä sekä käytön vaikutusta koettuun omahoidon laatuun. Tutkimuksessa oli kaksi eri ryhmää, joista toinen ryhmä käytti kehitysvaiheessa olevaa ...
 • Stormi, Sami (2006-08-16)
  AB3:Tässä diplomityössä tarkastellaan vaneripuristimen hydraulijärjestelmän diagnostiikkaa ja visualisointia. Hydraulijärjestelmän diagnostiikan ja hydraulijärjestelmän toiminnan visuaalisella esittämisellä pyritään lisäämään ...
 • Gratschev, Jani (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kirjallisuuden perusteella uusia sähköasemien komponenttien kunnonvalvontaan kehitettyjä mittausmenetelmiä ja laitteita, jotka kiinnostaisivat sähköasemien kunnossapitopalveluja tarjoavaa ...
 • Godia Canero, Pere (2001-06-06)
  The General Packet Radio Service (GPRS) is an enhancement of the current GSMservices. GPRS makes an efficient use of the radio resources, allocating channels onlywhen needed and releasing them when there is no data traffic. ...
 • Vähä-Ypyä, Henri (1998-12-09)
  Työssä on valmistettu dielektrisiä monikerrospinnoitteita pii- ja titaanidioksidista aallonpituuksille 650 nm, 850 nm ja 1300 nm sekä eri paksuisia kultapinnoitteita. Kullekin aallonpituudelle valittiin kolme eri paksuista ...
 • Riihimäki, Samuli (1993)
  Diplomityössä tutkitaan kaksoisjoustavasti asennetun diesel-aggregaatin dynaamisia ominaisuuksia elementtimenetelmää käyttäen. Tutkittavassa diesel-aggregaatissa on moottorilla ja generaattorilla yhteinen, joustoelementein ...