.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahola, Kalle Oskari (2015-06-03)
  Diplomityö käsittelee 4-tahtisen dieselmoottorin venttiilikoneiston konseptisuunnittelua ja monikappalesimulointiohjelmistojen hyödyntämistä suunnittelun tukena. Työssä käydään läpi venttiilikoneiston toimintaperiaate ja ...
 • Kotti, Sauli (1997-06-04)
  Työssä pyritään löytämään sellainen paineenrajoitusventtiili, joka sietäisihydraulista värähtelyä ja öljyn epäpuhtautta entistä paremmin.
 • Ouni, Antti (1999-11-10)
  Tavoitteena on muodostaa laskentamallit vääntövärähtelylaskelmia varten dieselmoottorin Wärtsilä 32 V eri variaatioista. Laskentamalleja hyväksi käyttäen suoritetaan moottorien vääntövärähtelylaskelmat sekä valitaan ...
 • Olin, Miska (2013-12-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää ANSYS FLUENT -virtauslaskentaohjelmistoa varten malli, jolla voidaan simuloida dieselpakokaasun hiukkaspäästöjen muodostumisprosessia. Mitattujen hiukkaskokojakaumien ennustaminen ...
 • Nykänen, Juha (2001-03-14)
  Dieselmoottoreiden kehitys on ollut viime aikoina nopeaa johtuen tiukentuvista ympäristömääräyksistä ja asiakkaiden vaatimustason kasvusta. Vaatimusten täyttämiseksi on dieselmoottoreissa siirrytty suoraruiskutustekniikkaan. ...
 • Jukkola, Elina (2006-01-18)
  Työssä kuvataan kirjallisuuteen perustuen öljynjalostusprosessia yleisesti, esitellään dieselpolttoaineiden ominaisuuksia ja niihin käytettäviä lisäaineita sekä selvitetään dieselpolttoaineiden kylmäominaisuuksia ja niihin ...
 • Leppäniemi, Petri (2001-08-22)
  Työ on osa neljän eri kohdeyrityksen projektia, jonka tarkoituksena oli tutkia ja kehittää puettaviin tietokoneisiin liittyviä sovelluksia, paikannustekniikoita sekä syöttö- ja näyttölaitteita. Työ käsittelee yleisellä ...
 • Koivisto, Janne (2013-02-06)
  The development of human peripheral nervous system is not as well known on the cellular level as the central nervous system, but during the last few years there have been published cell culture protocols that can produce ...
 • Kaunisto, Salla (2003-06-04)
  Magneettikuvaus (Magnetic Resonance Imaging, MRI) on lääketieteellinen tutkimusmenetelmä, jolla saadaan tarkkoja anatomisia kuvia käyttämättä ionisoivaa röntgensäteilyä. Diffuusiopainotteisen magneettikuvauksen avulla ...
 • Hämäläinen, Topi (2014-06-04)
  Klassiseen Hamiltonin mekaniikkaan perustuvia biljardijärjestelmiä ja niiden kaoottisuutta on tutkittu varsin paljon. Tässä työssä on keskitytty yhteen biljardijärjestelmien erityistapaukseen, niin sanottuun Lorentz-kaasuun, ...
 • Kalliokoski, Mikael (2011-10-05)
  Tässä työssä tarkoituksena oli kehittää sähköinen pienhiukkassuodatin, joka koostuu puhallusvaraajista sekä keräimestä. Sylinterimäisen puhallusvaraajan sisälle synnytetään koronapurkaus ja syntyneet ionit puhalletaan ...
 • Huova, Mikko (2008-08-13)
  Diplomityössä tarkasteltiin sopimuspohjaisen ohjelmoinnin soveltuvuutta digitaalihydrauliikan säätösovellusten tuottamiseen. Lisäksi käytettiin tarkennukseen perustuvaa ohjelmistonkehitystä lisäämään ohjelmiston ...
 • Seppälä, Juho (2008-01-16)
  Diplomityössä tutkittiin digitaalihydrauliikan soveltuvuutta fuusioreaktorin huoltorobotin testausjärjestelmän ohjaukseen. Tavoitteena oli selvittää mahdollisuus korvata analoginen, vesihydraulinen servoventtiili ...
 • Nyström, Mikko (2008-03-05)
  Digitaalihydrauliikka tarkoittaa hydrauliikan osa-aluetta, jossa proportionaalisen hydraulijärjestelmän muodostamiseen käytetään hyväksi kaksiarvoisia, rinnankytkettyjä komponentteja. Tällaisia komponentteja ovat esimerkiksi ...
 • Ahola, Ville (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia digitaalihydrauliikan soveltuvuutta ja sen tuomia ominaisuuksia syklisessä toimilaitteessa, jossa yhdistyvät nopea käyttötaajuus sekä suuret voimat. Digitaalihydraulisella venttiilistöllä ...
 • Lähteenmäki, Teemu (2010-03-10)
  Digitaalihydrauliikan kehitys on ollut viime aikoina erittäin nopeaa. Suurimmat ponnistukset on suunnattu nopeampiin venttiileihin, energiatehokkaisiin järjestelmiin ja digitaalihydraulisiin toimilaitteisiin. Digitaalihydraulinen ...
 • Ketonen, Miikka (2011-12-07)
  Digitaalihydrauliikalla tarkoitetaan yleisesti rinnakkain kytkettyjen yksiarvoisten hydraulisten komponenttien muodostamaa pumppua, toimilaitetta, venttiilistöä tai muuta komponenttia, jolla saadaan ulostulona vain ...
 • Peltola, Antti (2009-05-06)
  Tämä diplomityö on osa kohdeyrityksen kehitysprojektia, jossa on tarkoitus korvata sylinterisäädön vanha venttiilitekniikka digitaalihydraulisen venttiilijärjestelmän prototyypillä. Tavoitteena on energiataloudellisempi, ...
 • Tiainen, Lassi (2014-01-15)
  Tässä diplomityössä tutkitaan ja kehitetään miniatyrisoidun on/off -venttiilin ohjaus-elektroniikkaa. Kehitystyön tavoitteena on ohjauselektroniikan integrointi digitaalihyd-rauliseen PNM-koodattuun venttiililohkoon, joka ...
 • Hellström, Jan (1991)
  CCITT on laatinut uuden Synkroninen Digitaalinen Hierarkia-transmissio -standardin, joka käyttää hyväksi optisen teknologian mahdollistamaa suurta tiedonsiirtokapasiteettia soveltuen siten yleistyvien suurta kaistanleveyttä ...