.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ruusala, Annu (2016-06-08)
  Tutkimuksessa haluttiin selvittää kuinka hyvin standardikäytöllä ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 (2012) laskentaohjeilla pystytään ennustamaan koulu- ja päiväkotirakennuksen energiankulutus ja kuinka ...
 • Limnell, Ville-Pekka (2016-06-08)
  Suomi sijoittuu vuosi toisensa jälkeen PISA-arvioinneissa maailman kärkeen, mutta koulujen tietotekniikkavertailuissa on Suomen sijoitus laskenut jo useita vuosia perättäin. Koulujen tietotekniikkainvestoinnit eivät siis ...
 • Puhakka, Timo (2015-06-03)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on laatia riskianalyyseihin pohjautuvien kriittisten laitteiden tarkastusohjeet ja -listat kemianteollisuuden laitokselle, Äänekoskella sijaitsevalle CP Kelco Oy:n tehtaalle. Tarkastuslistojen ...
 • Karhunmaa, Stina (2016-04-06)
  Diplomityöni aiheena on kristillisen koulun ja päiväkodin suunnittelu hirsistä. Työ koostuu lyhyestä kirjallisesta osiosta sekä koulu- ja päiväkotisuunnitelmasta. Kirjallisessa osiossa kerron hirren käytöstä julkisessa ...
 • Siitonen, Tuomo (2015-04-08)
  Niittaamalla koottuja siltarakenteita rakennettiin Suomessa noin 100 vuoden mittainen ajanjakso vuosien 1860–1960 välillä, jonka jälkeen hitsaus syrjäytti niittauksen teräksen liitostapana. Suurin osa niittaamalla kootuista ...
 • Hyvönen, Iikka Severi (2014-09-03)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää kuitusaven ja lentotuhkan seoksen eli kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuutta ja -kestävyyttä tie- ja urheilukenttärakenteissa. Työssä tutkittiin vanhoja LIFE- ja UUMA-hankkeiden ...
 • Jahkonen, Assi (2013-04-03)
  Diplomityö jakautuu kahteen osaan. Alussa esitellään ballistiset henkilösuojavarusteet yleisesti. Lisäksi ensimmäisessä osassa käsitellään niissä käytettäviä materiaaleja, erilaisia rakenteita sekä valmiiden tuotteiden ...
 • Koistinen, Lauri (2016-06-08)
  Diplomityössä oli tavoitteena muodostaa kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuivana rakentamisen malli ja laatia sen pohjalta yleinen ohje sekä yrityskohtainen ohje kuivana rakentamiseen. Tutkimusta lähestyttiin konstruktiivisen ...
 • Lehto, Anniina (2016-02-03)
  Suomalaisissa teollisuusyrityksissä ulkoistaminen on suosittua, mutta kotiuttaminen on tuntemattomampi ilmiö. Etenkin kuljetusten kotiuttaminen on harvinaista. Tässä työssä on tutkittu teollisuusyrityksen kuljetusten ...
 • Laukkanen, Veikko (2012-04-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kehittää kuljetusten operatiivista suunnittelua eräässä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Käytännön tasolla tämä on tarkoittanut sellaisen kuljetusten aikataulutuksenhallintaan ...
 • Mattila, Jaakko (2012-08-15)
  Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2006 liikenteelle avatun Kerava–Lahti-oikoradan vaikutuksia kulkutavan valintaan. Tutkimuksen analyysit perustuvat pääosin Lahden moottoritien ja Kerava–Lahti-oikoradan jälkeen-vaiheen ...
 • Mäenpää, Jaana (2015-08-12)
  Kiinteän aineen elektronirakenne ja muut ominaisuudet määräytyvät elektronien ja yti-mien Schrödingerin yhtälöstä. Kiderakenne määrittää atomien järjestyksen kiteisessä aineessa. Kiderakenteesta puhuttaessa on helpointa ...
 • Sorri, Senni (2012-11-07)
  Työssä on laadittu suunnitelma puurakenteisesta asuinalueesta Alajärven Kullanmutkan alueelle. Diplomityö on tehty osana valtakunnallista Moderni puukaupunki –hanketta. Kullanmutkan alue sijaitsee järven pohjoispuolella ...
 • Savolainen, Jonne (2015-04-08)
  Tukimuurien suunnittelu ja mitoitus on monissa kohteissa rakennesuunnittelijalle vastaan tuleva tehtävä, jonka suorittaminen edellyttää rakennesuunnittelun lisäksi myös geoteknisten perusteiden hyvää hallintaa. Tämän ...
 • Harjamäki, Janne; Kostin-Harjamäki, Eija (2011-08-17)
  Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä on nykyään ohjelmistosuunnittelijoille jokapäiväinen haaste. Ohjelmistokehitystyötä tehdään yhä useammin globaaleissa yrityksissä. Saman ohjelmistokehitysprojektin jäsenet voivat ...
 • Tyynismaa, Jaakko (2016-04-06)
  Yritykset pyrkivät keskittymään entistä enemmän ydinliiketoimintaansa ja siirtämään tukevia toimintoja toimittajille. Hankinnan ympäristössä kumppanuudet mahdollistavat toimittajamarkkinoiden paremman hyödyntämisen ja ...
 • Koljonen, Antti (2011-10-05)
  Kunnalliset ryhmäkuljetuspalvelut ovat yhteiskunnan korvaamaa joustavaa henkilöliikennettä, jolla mahdollistetaan erityisryhmien osallistuminen kunnan järjestämään toimintaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ...
 • Korpiniemi, Henna (2012-05-09)
  Suomen väestörakenne ikääntyy voimakkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana, jol-loin kuntien palvelutuotanto kuormittuu entisestään. Tästä aiheutuu kunnille suuria lisä-kustannuksia ja taloudellisen tasapainon säilymiseksi ...
 • Vuorela, Ville (2015-09-09)
  Käyttövarmuuden hallinta on riskienhallinnan osa-alue, jossa keskitytään järjestelmän käyttövarmuutta vaarantavien teknisten riskien tarkasteluun. Tekniset järjestelmät muodostuvat tyypillisesti useista osajärjestelmistä ...