.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kiayani, Adnan Qamar (2009-11-04)
  The recent interest in I/Q signal processing based transceivers has resulted in a new domain of research in flexible, low-power, and low-cost radio architectures. The main advantage of complex or I/Q up- and downconversion ...
 • Savinainen, Jari (1997-12-10)
  Development of a modern GSM mobile phone requires a lot of research work as well as new innovative ideas. Before these ideas can be put into practice in a form of new state of the art mobile equipment, the phone has to ...
 • Himanen, Teemu (1997-05-14)
  The world-wide success of the GSM standard together with concepts like mobile office and multimedia set demands for the data transmission capability of GSM. The user data rate of 9.6 kbit/s is no longer sufficient for ...
 • Palomäki, Vesa (1998-06-03)
  The embedding of speech recognizers into consumer electronics is possible with the present technology. Application area of automatic speech recognition (ASR) is wide; from database search to voice controlled mobile phones. ...
 • Harjunpää, Ilkka (1996-06-05)
  The complexity of DSP algorithms is increasing while the design time is getting shorter. The traditional way of implementing DSP algorithms to ASICs with RTL VHDL and synthesis consumes too much time. The solution is to ...
 • Kuvaja, Risto (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen koneautomaation laboratoriossa, DisCoprojektissa, on vuodesta 1988 tutkittu hajautettua ohjausta ja tiedonsiirtoa koneautomaatiossa. Työn tuloksena ...
 • Lahti, Saku (1997-12-10)
  In this Master's Thesis dual frequency antennas suitable for mobile handsets were studied. Attention was paid specially to antenna requirements in communicator type of products. -First, factors that affects the antenna ...
 • Awano, Nebiat Tekle (2011-01-12)
  RFID is a fast emerging automatic identification system. Its bigger data density, better security, high speed and the fact that it does not need mechanical contact or line of sight communication have made it preferable to ...
 • Husberg, Frederik (2005-01-19)
  Laajakaistayhteyksien kysyntä ja käyttäjämäärien kasvu on ollut merkittävää Suomessa viime vuosina. Tästä huolimatta teknisten rajoituksien ja taloudellisen kannattamattomuuden seurauksena osa kotitalouksista on vailla ...
 • Savia, Olli-Pekka (2000-02-09)
  Työssä on kehitetty Java-rajapinta, joka mahdollistaa digitaalisen MPEG-2 -lähetteen vastaanoton PC-laitteistossa toimivasta Java-ohjelmasta käsin.
 • Mäkelä, Marko (1997-03-19)
  Compact discs and their players have been among the world's most successful consumer electronics products in the past few decades. The majority of these players are audio CD players. The CD-ROM standard, an extension to ...
 • Kajander, Kirsi (1996-05-15)
  Kilpailun kiristyessä tietoliikennealalla myös operaattoreiden vaatimukset kasvavat. He vaativat toimittajiltaan yhä parempia palveluja sekä luotettavampia toimituksia. Yksi viidestä toimitustyypistä on julkaisutason ...
 • Liimatainen, Janne (2006-04-12)
  Teollisuuslaitteiden yllättävä vikaantuminen, siitä johtuva käyttökatko ja laitteen huolto voivat aiheuttaa mittavia kustannuksia yritykselle. Näitä kustannuksia voidaan kuitenkin pienentää hyvin toteutetulla kunnonvalvo ...
 • Kiminkinen, Hannu (1991)
  Pyrittäessä nopeaan tietojenkäsittelyyn on luonnollista käyttää rinnakkaista prosessointia. Tietokoneohjelmasta samanaikaisesti suoritettavissa olevat osat ovat helposti löydettävissä, mutta tehokkaaseen rinnakkaisprosessointiin ...
 • Haikonen, Mikko (1994)
  Graafinen kuvaus on havainnollinen ja tehokas tapa simuloivan järjestelmän rakenteen esittämiseksi. ISEE-Simnon on kohdeyrityksen kehittämä UNIX-käyttöjärjestelmässä toimiva dynaamisten järjestelmien graafiseen mallintamiseen ...
 • Suontausta, Janne (1992)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Säätötekniikan laitoksen tutkimusprojektia Soft Computation in Automation. Projektin keskeisenä osa-alueena on neuraaliverkkojen vikadiagnostiikka. Vian nopea ...
 • Manjate, Juvencio (2008-04-09)
  The development of the Internet has been characterized by emergence of applications with high requirements for quality. These applications create real-time traffic aggregates with time varying statistical characteristics. ...
 • Messo, Tuomas (2011-09-07)
  Power electronic devices are used as an interface between renewable energy sources and the utility grid. A photovoltaic generator that produces dc electricity is interfaced to a three-phase grid with an inverter. A ...
 • Vuola, Pekka (1997-01-22)
  AB3:Dynaamista syvätiivistystä käytetään maailmalla varsin usein löyhän maan pohjanvahvistusmenetelmänä. Tämän pohjarakennustavan markkinat ovat kasvaneet Suomessa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Syvätiivistysmenetelmistä ...
 • Lehmusvaara, Karri (2014-06-04)
  Using Complex Event Processing (CEP) as part of monitoring systems is a state-of-the-art approach in the manufacturing industry that still requires development. The industry is increasingly moving towards implementing ...