.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niinikoski, Virpi (2011-02-09)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää elastomeerien sähkönjohtavuutta sekä siihen liittyviä sähköisiä, mekaanisia ja fysikaalisia ilmiöitä ja ominaisuuksia. Lisäksi työssä tutkittiin erilaisia elastomeerejä, niissä ...
 • Vanhala, Timo (1984)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuutta käyttää elastista vuorausmateriaalia köysivetopyörän vuorauksena, tutkittu vuorauksen vaikutusta teräsköyden käyttöikään ja selvitetty erään polyuretaanilaadun soveltuvuutta vuorausmateriaalina ...
 • Tuomanen, Pauli Johannes (2015-02-04)
  Diplomityö Elävä keskusta - Lamminrahkan keskustan ideasuunnitelma tutkii tapoja, joilla Kangasalan Lamminrahkan tulevan tulevan kunnanosan keskustasta saadaan luotua elinvoimainen ja kaupunkimainen, palveluiden ja asumisen ...
 • Kinnunen, Minna (2013-06-05)
  The Nordic electrical safety authorities co-operate on issues related to electrical safety e.g. electrical accidents. Certain electrical accidents need to be reported to the electrical safety authorities. Deeper knowledge ...
 • Lehti-Polojärvi, Mari (2014-12-03)
  Electrical impedance tomography (EIT) could provide a label free, non-invasive and fast method for cell culture monitoring. This thesis is a feasibility study on what kind of results EIT may provide when cells are cultured ...
 • Orispää, Jaakko (1998-09-09)
  AB3:Matkapuhelimen pitää läpäistä GSM-standardin määrittelemät tyyppihyväksyntätestit päästäkseen markkinoille. Standardi määrittelee myös tietyt perusvaatimukset puhelimen audio-ominaisuuksille. Digitaalisen matkapuhelimen ...
 • Hokajärvi, Ilkka Antero (2012-09-05)
  Electroencephalography (EEG) is the recording of potential fluctuations originating from electrical activity of brain. It is used in diagnosis of neurological disorders, monitoring the depth of anaesthesia and evaluation ...
 • Kallatsa, Mikko (2007-04-18)
  The camera has achieved the status of standard accessory in modern mobile phones. As technology keeps leaping forward, it becomes possible to use larger and larger resolution even in camera modules with tiny optics. However, ...
 • Peurala, Sanna (1998-01-14)
  The digital x-ray imaging system is categorised as a medical device system, and therefore the EMC standard of medical electrical equipments shall apply. The purpose of this Thesis is to get an approval of EMC tests for the ...
 • Suuriniemi, Saku (1999-04-14)
  Työssä laajennetaan sähkömagneetisten kenttien ratkaisuohjelmiin mekaaniset liikeyhtälöt. Lisäksi toteutetaan vaadittava ohjelmointi. Ohjelmien toimivuus testataan kokeellisesti. /Kir10
 • Virtanen, Terhi (2001-11-14)
  The objective of this study was to test the influence of electromagnetic melt stirring (EMS) on the resulting grain structure of pure copper and copper alloys. As this study was a continuation of the earlier mechanical ...
 • Nuoranto, Olli (2002-06-05)
  The purpose of this thesis was to discover the current situation of e-procurement and the future e-procurement and the future e-procurement initiatives in Finland. The thesis consists of a literature part and a survey. The ...
 • Saari, Timo (2013-09-04)
  Graphene is nowadays a famous material due to its exquisite properties and potential applications. However, silicene is more recent experimentally verified finding which possesses the same main features that make graphene ...
 • Linne, Marja-Leena (1993)
  Tämän diplomityön tavoitteena on kuvata sähköfysiologian alaan kuuluvan patch-clamp -jännitteenlukituslaitteiston rakentaminen tutkimuslaboratorion käyttöön. Laitteisto on tarkoitettu solujen ionivirtojen ja kalvojännitteiden ...
 • Ojanen, Jussi Pekka (2005-05-11)
  Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) on menetelmäkvanttimekaanisen systeemin tilan eli ominaisuuksien määrittämiseksi. Se on toistaiseksi ainoa keino tehdä suurien elektronisysteemien ab initio -mallinnusta. Teorian haudattu ...
 • Suuriniemi, Samuli (2007-12-12)
  Elektroniikka ja sen mukanaan tuomat ohjelmistot valtaavat nopeasti alaa kaikilla tekniikan osa-alueilla. Tämä on asettanut uusia haasteita laitteiden kunnossapidolle. Elektroniset järjestelmät ovat sinänsä luotettavia, ...
 • Hunsa, Riikka (2003-05-07)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu sekä elektroniikka että ohjelmisto traktoriinasennettavaan signaalimuuntimeen. Signaalimuuntimen tehtävänä on siirtää tietotraktorin anturisignaaleista traktorin taakse tai eteen laitettaville ...
 • Löyttyniemi, Kirsi (1994)
  Automaatiojärjestelmää asennetaan prosessiteollisuudessa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Asennuksissa on otettava huomioon tilojen suojaustarpeet. Räjähdystapahtuma vaatii tulenarkaa kaasua, happea ja kipinästä tai lämmöstä ...
 • Kallioinen, Tero (2009-05-06)
  Työn tarkoituksena oli löytää luotettava ja kustannustehokas ratkaisu taipuisan piirilevyn liittämiseksi taipuisalle alustalle teollista massatuotantoa ajatellen. Työssä tutkittiin filmiliitoksen optimoinnin lisäksi ...
 • Roti, Pasi (1992)
  Perinteisesti luotettavuussuunnittelu ja -analysointi on tehty käsityönä ja mahdolliset analyysiohjelmistot on kukin yritys joutunut kehittämään itse. On ollut hyvin tavallista, ettei piirisuunnittelun aikana ole kiinnitetty ...