.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaijala, Jukka (1985)
  Laihian energiansäästökylän koetaloihin sovellettujen toimenpiteiden tehokkuutta on arvioitu suoritettujen mittausten ja teoreettisten mallien avulla. Pientalon lämmitysenergian tuottoa, omavaraisenergian osuutta ja ...
 • Mäkitalo, Eerik (2012-01-11)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan laitoksen projektia ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”. Työn päätavoitteina on tutkia, mitä mittauksia vaaditaan, että ...
 • Aaltonen, Topi (2010-06-02)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä prosesseja ja keinoja. Perusteet energiatehokkuuden parantamiselle antaa energiakustannusten nousu sekä kansainväliset päästörajoitukset. ...
 • Pyykkönen, Petri (2013-02-06)
  Energiankulutus on kasvanut Euroopassa. Euroopan Parlamentti ja komissio ovat reagoineet energiansäästötarpeeseen uuden energiatehokkuusdirektiivin avulla. Direktiivin avulla yritetään vähentää 1,5 % loppuenergian kulutusta ...
 • Tähtinen, Joni (2008-08-13)
  Diplomityössä tarkasteltiin hissin sähkökäyttöön soveltuvia energian varastointitekniikoita ja käytännön toteutusta. Tavoitteena oli pienentää hissin verkosta ottamaa tehoa varastoimalla energiaa moottorin kevyen kuormituksen ...
 • Peltonen, Lasse (2007-02-14)
  Työn tarkoituksena oli tutkia millä tavalla energiavarastoja voidaan hyödyntää heikon sähköverkon huoltovarmuuden hallinnassa ja mikroverkkojen muodostamisessa. Huoltovarmuuden hallinnassa varaston energiamäärän on oltava ...
 • Kuisti, Harri (2003-08-20)
  AB3:Työ käsittelee sähkönsiirtoverkon jännitteellistämistä suurhäiriön jälkeen. Tarkastelu rajoittuu tilanteeseen, jossa osa 400 kV verkosta on valmiiksi jännitteellinen ja toimii syöttönä annettaessa jännite muuhun ...
 • Keller, Stephan (1999-04-14)
  Koerakennusten energiankulutus laskettiin DIN V 4108-6 ja Suomen D5-normien avulla ja verrattiin näitä kuuden koerakennuksen mittaustuloksiin. Erojen syitä tarkasteltiin mm. nurkkavaikutuksen, lämmönläpäisykertoimen, ...
 • Tuominen, Mikko Rikhartti (2011-06-08)
 • Niemi, Jukka (1999-11-10)
  AB3:Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida entisen Neuvostoliiton tasavaltojen (lukunottamatta Venäjän liitovaltiota ja Baltian maita) energiasektoreita ja mahdollisia tulevaisuuden markkinoita dieselvoimalaitosvalmistajalle. ...
 • Salko, Santeri (2006-10-09)
  AB3:Tässä diplomityössä esitellään menetelmä, jossa virrankulutuksen mittaus ja käyttöjärjestelmän seuranta yhdistetään. Tällöin virrankulutus eri komponenteissa voidaan yhdistää laitteessa käynnissä olevaan ohjelmaprose ...
 • Purhonen, Ville (2010-09-08)
  This thesis deals with the engagement of business users to Business Intelligence Competency Center (BICC). The concept of BICC is still relatively young and it has not been researched a lot. The benefits and the downsides ...
 • Järvenperä, Henri (2009-03-04)
  In this thesis a new engineering method and a tool is developed and introduced in executing IQSteamPro delivery projects at target company. Different people involved in executing projects see the project success differently. ...
 • Alonen, Minttu (2014-09-03)
  Tässä diplomityössä tutkittiin Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan ja materiaaliopin opettajien sekä opiskelijoiden kokemuksia englanninkielisistä opintojaksoista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ...
 • Loulou, AlaaEddin Y. M. (2013-11-08)
  OFDM, as a multiplexing and modulation scheme, transmits digital data on orthogonal subcarriers saving spectral bandwidth. OFDM scheme offers high level of adaptivity through spectral fragmentation. Hence, each subcarrier ...
 • Kalliokoski, Antti (2008-04-09)
  The primary aim of this work was to enhance the accuracy of diffusion tensor tractography by developing a new procedure for selecting seek regions of interest (ROI) for tractography. The impact of varying image slice ...
 • Valo, Marko (1996-04-24)
  AB3:Langaton dataliikenne on muodostumassa tärkeäksi tietoliikennemuodoksi GSM-verkkojen datapalvelujen kehittyessä. Käynnissä oleva digitaalisen tiedonvälityksen kehitys johtanee digitaalisen multimedian tuloon kaikkien ...
 • Pelto-Huikko, Aino (2007-01-17)
  AB3:Raakaveden sisältämä orgaaninen aines asettaa monia haasteita talousveden valmistukselle. Suomessa raakaveden orgaaninen aines koostuu pääosin humuksesta, joka on kompleksinen yhdiste ja sisältää proteiineja, hiiliyhdisteitä ...
 • Haapea, Pia (2004-01-14)
  AB3:Tämän tutkimuksen aikana tutkittiin metsäteollisuuden kaatopaikan suotovesien sekä kloorifenoleilla ja PAH-yhdisteillä pilaantuneiden maiden biohajoavuutta. Näiden vesien ja maiden sisältämät yhdisteet olivat kuitenkin ...
 • Vuorinen, Tapio (2010-06-23)
  Go on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan sekä Suomessa että koko Euroopassa. Turnausten hallintaan ja pelien määräämiseen on kehitetty useita eri ohjelmistoja, jotka eroavat hieman toteutustavoiltaan, käyttämiensä algoritmien ...