.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hulkkonen, Laura (2006-09-13)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri merkitys tiestön kunnolla ja sen ylläpitämisellä on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin ja elinkeinoelämän kuljetuskustannuksiin. Tarkasteltavaksi tutkimusalueeksi ...
 • Heikkilä, Kimmo (2013-04-03)
  Työssä on tutkittu, millaisia vaatimuksia elinkeinoelämän tarpeet aiheuttavat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) kehittämiselle. Nykyisellään pitkälti päätieverkolle sijoittuvan SEKV:n mitoitusvaatimukset ...
 • Peltonen, Jukka (2004-05-12)
  Kiinteistöjärjestelmien elinkaarikustannuksista energiakustannukset muodostavat suurimman osan. Työssä tutkittiin elinkaarikustannusten soveltamista yrityksen kiinteistöautomaation modernisointiin. Moderneissa järjestelmissä ...
 • Nurmi, Ilkka (1993)
  Nykyään valtaosassa yritysten laatujärjestelmiä sovelletaan ISO 9000 -pohjaisia laadunvarmistusstandardeja. Kyseinen standardi antaa ohjeita ja esittää vaatimuksia yrityksen toimintojen kehittämiseksi. Tämän diplomityön ...
 • Ängeslevä, Anne-Mari (2013-11-08)
  Pakkauksen ja pakkausprosessin korkea laatu ovat merkittävässä asemassa elintarvikkeen tuoteturvallisuuden ja tuotannon kustannusten hallinnan kannalta. Tässä työssä tutkittiin vakuumipakattujen lihajalostepakkausten laatua ...
 • Pelkonen, Heli (1993)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Suomen elintarvikkeiden jakelun nykytilaa sekä vaihtoehtoisia jakelujärjestelmiä. Vaihtoehtoisia järjestelmiä tarkasteltiin STAN-ohjelmiston avulla. Nykytilalle vaihtoehtoisina ...
 • Turunen, Eeva (2010-06-09)
  Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
 • Vihmalo, Jukka (2001-02-14)
  Tässä diplomityössä esitellään FeRAM-teknologian toimintaperiaatteet ja erikoisesti ferrosähköisen kondensaattorin ominaisuudet. Muistin toiminta, muistisolun rakenne ja nykyiset muistiarkkitehtuurit teknologiaspesifine ...
 • Rantanen, Pasi (2003-01-15)
  Many low-cost potable positioning devices use a Global Positioning System (GPS) receiver for position determination. The GPS receivers are accurate in open places but in urban environments their accuracy decreases due to ...
 • Takko, Antti (2002-06-05)
  Specification and Description Language (SDL) is an efficient tool for specifying and implementing complex real time systems, such as communications protocols. A Medium Access Control (MAC) protocol for a new Wireless Local ...
 • Viertola, Mikko (1993)
  Kehitettävän järjestelmän tuli avattuna sallia esteetön kulku mittaustilaan ja suljettuna taata hyvä sähkömagneettinen tiiveys. Valmistajan aikaisemmat ovimallit on suunniteltu toimimaan ilman absorberikeilojen aiheuttamaa ...
 • Mattila, Jukka (1994)
  Tässä diplomityössä on mitattu pienen jännitevälipiirillisen PWM-taajuusmuuttajan käyttöympäristölleen aiheuttamia sähkömagneettisia häiriöitä sekä laitteen immuniteettia standardien mukaisesti tehtyjä sähkömagneettisia ...
 • Ylitalo, Maiju (2007-04-18)
  AB3:Energia-alan kohtaamat haasteet ovat synnyttäneet tarpeen lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Fossiilisten polttoainevarojen väheneminen, epätasainen maantieteellinen sijainti sekä poltossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ...
 • Ylinen, Mikko (1997-10-15)
  Tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja verifioida EMF-kalvoon liittyviäelektronisia vahvistinratkaisuja.
 • Nieminen, Hannu (1985)
  Lihasten kuormituksesta saadaan objektiivista tietoa mittaamalla lihasten sähköistä toimintaa (elektromyografia,EMG). EMG-signaalien ambulatorinen rekisteröinti mahdollistaa lihasten toiminnan tarkkailun tutkittavan ...
 • Nikkola, Matti (2010-07-02)
  Protection of environment and human health is major concern for European Union. European Commission has established integrated pollution prevention and control directive and directives concerning large combustion plants ...
 • Vattulainen, Mika (2001-11-14)
  Jätteiden energiakäyttö ja savukaasupuhdistus EU-maissa: Työn tavoitteena oli selvittää EU:n uuden jätteenpolttodirektiivin aiheuttamat vaatimukset eri jätteenpolttotekniikoille. Työ on osa EU:n jäsenmaiden jätteenpolton ...
 • Suvanto, Juha (2013-08-14)
  Carbon dioxide capture from large point sources, such as power plants using fossil fuels, is essential for mitigating further global warming. New combustion methods are being researched to help increase the partial pressure ...
 • Erkkilä, Timo (2008-11-05)
  Regarding the field of computational systems biology, statistical tools for the significance analysis of high-throughput measurements, obtained from cell samples, are studied in this thesis. An experiment usually comprises ...
 • Laurell, Maija-Liisa (1984)
  Emulsiopolymeerejä valmistetaan vielä paljon panosprosesseina. Panosprosessien yhteydessä esiintyy panosten välillä eroja, joita pyritään vähentämään. Jotta reaktiota pystyttäisiin ohjaamaan oikealla tavalla, pitää reaktion ...