.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alaviitala, Tiina (2013-11-08)
  During the recent years, the debate concerning climate change and other environmental threats has been in focus often. This discussion has also created pressure to business, individuals, public administrators and policymakers ...
 • Leppäkoski, Arttu Ville Juhani (2013-04-03)
  This Thesis develops methods for managing software and hardware during the life cycle of a programmable machine control platform. Life cycle management is important because of the long life cycle of this platform. Software ...
 • Koskenalho, Antti (2016-06-08)
  Feature rich applications need to be delivered rapidly given the lean structure of many businesses today. Recently the number of available customizable existing software solutions has increased, enabling even small development ...
 • Honkala, Anu (2012-11-07)
  Adheesion hyödyt liittämisessä ovat laajalti ymmärretty, joten sen käyttäminen myös teollisissa sovelluksissa on alati kasvamassa. Edistykselliset liimateknologiat ovat enenevässä määrin syrjäyttäneet perinteisiä kiinnittimiä ...
 • Koskela, Jenni (2010-06-02)
  The integration of microfluidics, microfabrication technologies and biomaterials has established new means to mimic the natural microenvironment of cells. Using microfluidic culture devices, cells can be stimulated with ...
 • Leppänen, Simo-Pekka (2016-06-08)
  Cloud services have gained popularity in the past few years, and many companies are offering their software as a service. Cloud environments offer scalability, and it is indeed easy to start using a cloud service instead ...
 • Luoma, Jaakko (2015-04-08)
  Uusiutuvan energiantuotannon yleistyminen sekä sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihtelut lisäävät tarvetta sähkövoimajärjestelmän joustolle. Kulutuksen mukautuminen eri kuormitustilanteissa mahdollistaisi taloudellisen ...
 • Pitkänen, Maija (2011-02-09)
  Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesiltahankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmenetelmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on ...
 • Vilppo, Olli (2014-04-09)
  Diplomityön tavoitteena on ollut luoda Liikennevirastolle uusi toimintamalli ratajohtoverkon taseselvitykseen. Uutta mallia tarvitaan rautateiden kilpailun avautumisen myötä. Myös vapaiden sähkömarkkinoiden toiminta ...
 • Hakala, Emilia (2016-08-17)
  Tämä työ on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiantona ja tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli löytää sopivia liikenteen rauhoittamiskeinoja Helsingin kantakaupunkiin. Lisäksi alatavoitteet ...
 • Reinikainen, Ari (2016-08-17)
  Asuntorakentaminen on kansainvälistynyt ja kaupungistumisen myötä rakennusalalla rakentamisen kilpailu lisääntyy. Rakentaminen on suhdanneherkkä liiketoiminta-alue ja pääomavaltainen toimiala. Omistusasuminen on ...
 • Kuusela, Aapo (2010-06-23)
  Tässä työssä pyritään selvittämään millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma pienelle hypermedia-alan yritykselle. Mitä se sisältää, miten sitä voi hyödyntää ja mitä siitä voi oppia. Tarkoituksena on tutkimuksen pohjalta ...
 • Syväjärvi, Tuomas Tapio (2011-11)
  Tämän tutkimukset tavoitteena oli kartoittaa liiketoimintatiedon hallintaratkaisun (BI-ratkaisun) hyötyjä, selvittää ja ymmärtää BI-ratkaisun hyötyjen välisiä vaikuttimia sekä kartoittaa näiden hyötyjen mittaamiseen ...
 • Osa, Minna (2013-10-09)
  Liikkumissuunnitelmien toteuttaminen on vahvasti esille noussut menetelmä yritysten keskuudessa ympäristöystävällisen, kustannustehokkaan, terveellisen ja turvallisen liikkumisen edistämisessä. Tämän työn tarkoituksena on ...
 • Kronberg, Laura (2010-04-07)
  Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...
 • Varis, Riku Viljami (2012-05-09)
  Tässä työssä perehdytään rautatievaihteiden vaakasuuntaiseen värähtelyyn todellisen liikkuvan kaluston aiheuttaman kuormituksen johdosta. Työn keskeisimpänä tavoitteena on saada selville vaihteen kielirakenteen ...
 • Hankkila, Juha (2015-12-09)
  Teknologian kehittymisen ja uusien laitetyyppien markkinoille tulon myötä yrityksissä on pohdittu eri tapoja niiden hyödyntämiseen oman liiketoiminnan kehittämisessä. Tietotekniikan tapauksessa tämä näkyi PC-tietokoneiden ...
 • Hirvonen, Sanna-Maria (2014-08-13)
  Liikkuvan työkoneen turvallisuus on osa laadukasta koneenrakennustyötä. Koneturvallisuuden määrittelee konedirektiivi sekä valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta. Liikkuvan työkoneen turvallisuus osoitetaan ...
 • Mäntyranta, Lauri (2015-03-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tuottaa lisätietoa liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen toiminnasta kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen avulla. Kokeellista tutkimusta varten on rakennettu Siltasimulaattori-k ...
 • Nurmi, Eeva (2016-06-08)
  Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen Vuokatin liikuntateknologian yksiköllä on useita liikuntateknologiaan liittyviä testaus- ja mittauslaitteita. Tähän työhön valikoituivat seuraavat liikuntateknologian ...