.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haukka, Antti (2012-06-06)
  Liityntäpysäköinti on tehokkaaksi todettu keino vähentää pääteiden ruuhkia sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta. Helsingin seudulla liityntäpysäköinti on selkeä osa liikennejärjestelmää, mutta muualla Suomessa ...
 • Vehmaanperä, Milja (2016-06-08)
  Automatisoitu aikataulujen luominen on haastava tutkimusala, johon kuuluvat myös koulujen ja yliopistojen lukujärjestykset. Tässä työssä luodaan yleiskatsaus lukujärjestysongelmaan sekä muodostetaan ja ratkaistaan ...
 • Zahra, Mahwish (2016-06-08)
  The outphasing transmitter is a promising technique, which can simultaneously achieve high linearity and power efficiency, thereby addressing the major design requirements of next generation transmitters. It employs highly ...
 • Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
  LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...
 • Hakulinen, Esa-Pekka (2014-09-03)
  Tampereen kaupunki avasi syyskuussa 2013 Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikaisen rajapinnan. Tämä kaikille avoin rajapinta tarjoaa kaupunkiliikenteen bussien sijaintitiedot sekunnin välein. Busseista kerättävää liikennedataa ...
 • Vuorio, Ville Aleksi (2016-09-07)
  Linjasaneerauksilla on tällä hetkellä suuri tarve, joka vain jatkaa kasvuaan. Linjasaneerausprojektit ovat kuitenkin todella aikaa vieviä ja pitävät sisältävät paljon hukka-aikaa. Linjasaneerauksen läpimenoajan lyhentämiseksi, ...
 • Syväjärvi, Arttu (2011-12-07)
  Diplomityössäni perehdyn vanhan sahayhdyskuntaa palvelleen suurtilan pihapiirin historiaan ja siellä sijaitsevan kivinavetan ideointiin sen muuntamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen. Pihapiiristä on muotoutunut nykyinen ...
 • Ashjaei, Zeinab (2016-06-08)
  In the earliest years of computer systems revolution in the 1930-40s, the computers were extremely expensive and huge, and they were dedicated to performing a single task or a collection of targeted tasks. Nowadays, the ...
 • Alatalo, Timo (2016-06-08)
  Linux-käyttöjärjestelmää käytettäessä koneen käyttäjällä tulee olla kotihakemisto. Kotihakemisto on normaalisti ainoa pysyvä hakemisto, johon koneen käyttäjällä on kirjoitusoikeus. Linux-konetta ei siis voi järkevästi ...
 • Hytönen, Eero (2013-06-05)
  Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...
 • Salo, Milla (2014-06-04)
  The objective of this study was to find out how the liquidity of a stock limit order book evolves around earnings announcements. The study also addressed the question of how traders behave around earnings announcements. ...
 • Timo, Jussi (2015-10-07)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmät tekijät. Lisärakentamista tarkastellaan yleisesti, mutta työssä keskitytään erityisesti lisäkerrosten rakentamiseen ...
 • Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
  Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
 • Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
  Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...
 • Holm, Toni (2014-03-05)
  Työssä on tutkittu litiumioniakuston impedanssimallintamista taajuuden, varaustilan ja lämpötilan funktiona. Pääpainona on ollut kuitenkin lämpötilan vaikutus akuston impedanssikäyttäytymiseen. Yleensä mallintaminen tehdään ...
 • Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
 • Hietanen, Antti (2015-11-04)
  Local features are important building blocks for many computer vision algorithms such as visual object alignment, object recognition, and content-based image retrieval. Local features are extracted from an image by a local ...
 • Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
  This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...
 • Shcherban, Anastasia (2014-12-03)
  Being a two valued logics, classical logic associates with each proposition one of the two values: true or false. In contrast to the classical logics a non-classical many-valued logics was introduced. In many valued logics ...
 • Rouhiainen, Olli Tapani (2015-12-09)
  Teollisuudesta automaattisesti kerättävä tieto tarjoaa suuria mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden parantamiseen. Saatavan tiedon määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja järjestelmät integroituvat yhä tiiviimmin toisiinsa. ...