.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Linne, Marja-Leena (1993)
  Tämän diplomityön tavoitteena on kuvata sähköfysiologian alaan kuuluvan patch-clamp -jännitteenlukituslaitteiston rakentaminen tutkimuslaboratorion käyttöön. Laitteisto on tarkoitettu solujen ionivirtojen ja kalvojännitteiden ...
 • Ojanen, Jussi Pekka (2005-05-11)
  Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) on menetelmäkvanttimekaanisen systeemin tilan eli ominaisuuksien määrittämiseksi. Se on toistaiseksi ainoa keino tehdä suurien elektronisysteemien ab initio -mallinnusta. Teorian haudattu ...
 • Suuriniemi, Samuli (2007-12-12)
  Elektroniikka ja sen mukanaan tuomat ohjelmistot valtaavat nopeasti alaa kaikilla tekniikan osa-alueilla. Tämä on asettanut uusia haasteita laitteiden kunnossapidolle. Elektroniset järjestelmät ovat sinänsä luotettavia, ...
 • Hunsa, Riikka (2003-05-07)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu sekä elektroniikka että ohjelmisto traktoriinasennettavaan signaalimuuntimeen. Signaalimuuntimen tehtävänä on siirtää tietotraktorin anturisignaaleista traktorin taakse tai eteen laitettaville ...
 • Löyttyniemi, Kirsi (1994)
  Automaatiojärjestelmää asennetaan prosessiteollisuudessa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Asennuksissa on otettava huomioon tilojen suojaustarpeet. Räjähdystapahtuma vaatii tulenarkaa kaasua, happea ja kipinästä tai lämmöstä ...
 • Kallioinen, Tero (2009-05-06)
  Työn tarkoituksena oli löytää luotettava ja kustannustehokas ratkaisu taipuisan piirilevyn liittämiseksi taipuisalle alustalle teollista massatuotantoa ajatellen. Työssä tutkittiin filmiliitoksen optimoinnin lisäksi ...
 • Roti, Pasi (1992)
  Perinteisesti luotettavuussuunnittelu ja -analysointi on tehty käsityönä ja mahdolliset analyysiohjelmistot on kukin yritys joutunut kehittämään itse. On ollut hyvin tavallista, ettei piirisuunnittelun aikana ole kiinnitetty ...
 • Teuri, Tuomas (2001-11-14)
  Tavoitteena oli valita, kehittää ja käyttöönottaa kohdeyritykseen soveltuvat laatusuunnittelun työkalut. Työ on selvitys laatujohtamisen työkaluista ja niiden soveltamisesta. Työssä esitellään QS9000:n ja ISO9001 erot. ...
 • Marttila, Tuomas (2011-12-07)
  Markkinoilla menestyäkseen elektroniikkalaitteen toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi laitteen luotettavuuden on oltava kunnossa eli laitteen on kestettävä sille tarkoitetussa toimintaympäristössä sille arvioidun käyttöiän. ...
 • Matilainen, Hannu (1984)
  Tässä työssä on selvitetty elektronisten laitteiden tuotannontestaus- ja tarkastusmenetelmiä. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena käyttäen alan julkaisuja lähteinä. Käytännön tuotantoympäristöstä hankittiin kokemusta ...
 • Rantanen, Ilkka (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella elektroniikan tuotantotekniikan koulutuksen, tutkimuksen ja tuotannon yhdistämistä sekä pohtia erilaisia toimintamalleja Pirkanmaalle. Tutkimuksessa pohditaan erilaisia tulevaisuuden ...
 • Nordberg, Jarmo (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena oli pohtia, kuinka saataisiin lisättyä elektroniikkatuotantoon liittyvää yritystoimintaa Satakunnan ja Laitilan alueelle. Toisena painopisteenä oli pohtia Porin korkeakouluyksikön ja Rauman Innova Elepron ...
 • Vahter, Jukka (1999-09-08)
  Elektroniikkatuotteen korroosiovauriot vaikuttavat laitteen toimintaa haittaavasti monin tavoin. Toimintahäiriö saattaa aiheutua silmälle näkymättömästä korroosiovauriosta.Työssä selvitettiin ympäristön aiheuttaman korroosion ...
 • Laine, Janne (1994)
  Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin laadunohjauksen tehostamiseen tarkoitettu tietokantoihin perustuva sovellusratkaisu.Sovellus muodostettiin mikrotietokoneeseen asennettavalla kaupallisella tietokantaohje ...
 • Happonen, Jouko (1993)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää patenttijärjestelmän hyväksikäytöllä saavutettavia etuja suomalaisten elektroniikkayritysten liiketoiminnassa. Immateriaalioikeuksien suojaaminen on havaittu yhä tärkeämmäksi ...
 • Suutari, Jukka (1991)
  Työ alkoi osana SMARTPOWER-projektia, jossa tutkittiin elektroniikan soveltuvuutta suuritehoisiin käyttökohteisiin, kuten moottorien ohjauksiin ja erilaisiin suojalaitteisiin. Sähkömoottoreiden lisääntyneet käyttökohteet ...
 • Pajula, Jouko (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella ja rakentaa kudottujen tekstiilinauhojen laadun tarkastuslaitteen elektroninen prototyyppi. Vaatimuksiksi asetettiin, että laitteen tulee jatkuvasti kerätä liikkuvasta nauhasta ...
 • Viitala, Suvi-Päivikki (2004-04-07)
  Lyhyen aallonpituuden puolijohdelaserdiodeilla tarkoitetaan näkyvän valon tai sitä pienemmällä aallonpituudella säteileviä valolähteitä. Noin 20 vuotta sitten kehitettiin ensimmäinen huoneenlämmössä jatkuvatoimisesti ...
 • Oja, Juha (1985)
  Työssä on perehdytty erilaisiin elektroniikkatuotannon eri vaiheissa käytettäviin testausmenetelmiin. Erityisesti on paneuduttu piirilevyjen automaattisten testausmenetelmien tarkasteluun. Kalustettujen piirilevyjen testaus ...
 • Mäkipää, Jari-Matti (2010-06-02)
  Vesikalusteita käytetään eri tiloissa ja käyttäjillä on eri käyttötarpeita vesikalusteille. Oras Oy on kehittänyt ja patentoinut elektronisesti säätyvän venttiilin, jolla virtausta ja lämpötilaa voidaan säätää portaattomasti. ...