Now showing items 1472-1491 of 3226

  • Lainerikartongin puristus- ja puhkaisulujuuden on-line-estimointi soft sensoria käyttäen 

   Viitamäki, Mikko (2017-01-11)
   Paperin ja kartongin valmistuksen keskeinen haaste on, ettei kaikkia laatuominaisuuksia, kuten lujuutta pystytä mittaamaan reaaliaikaisesti. Lujuusominaisuudet ovat tärkeitä laatusuureita. Erityisesti aaltopahvilaatikoilta ...
  • Laippakosketuksen havaitseminen rautatiekaluston kunnonvalvontajärjestelmässä 

   Rinne, Henriikka Anna Maria (2016-09-07)
   Työn tavoitteena on selvittää mahdollisuudet ja esitellä paras tekniikka toteuttaa raiteisiin sivusuunnassa kohdistuvien haitallisten voimien tunnistaminen. Junan pyörä kohdistaa rautatiekiskoon suuren pystysuuntaisen ...
  • Laitakaupungista osaksi keskustaa - Vaasan Etelä-Klemettilän maankäytön suunnitelma 

   Vuohijoki, Kati Susanna (2015-09-09)
   Diplomityössä esitellään maankäytön suunnitelma Vaasan Etelä-Klemettilään. Suunnittelualue on ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva radanvarsi, joka on osittain rakentamatonta maata ja osittain pienteollisuuden, ...
  • Laiturikonttinosturin telien modulointi 

   Lahti, Jarno (2016-12-07)
   Tämän diplomityön pääelementit ovat kuinka tehdä jo olemassa olevasta tuoteperheestä modulaarinen, kuinka huomioida yleisimmät asiakastarpeet konfiguroidussa tuoterakenteessa ja kuinka hallita konfiguroitavan tuoterakenteen ...
  • Laivan sähköverkon yliaaltojen tarkastelu Neplan-ohjelmiston avulla 

   Ståhle, Otto (2016-01-13)
   Tässä työssä tarkasteltiin laivasähköverkon ja itsenäisen sähkövoimajärjestelmän erityispiirteitä. Tarkoituksena oli tarkastella Neplan-verkostolaskentaohjelmiston avulla yliaaltojen vaikutusta ja käyttäytymistä itsenäisessä ...
  • Laivanrakennusprojektien hankintojen kustannusrakenteen muodostuminen 

   Nenonen, Outi (2012-06-06)
   Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella STX Finland OY:n Rauman telakan kokonaistoimitusten hankintavariaatioita ja niiden kustannusten muodostumista. Työ rajattiin kolmeen valittuun kokonaistoimittajaan ja heidän tiettyihin ...
  • Lamminrahka, Kangasala Lamminrahkan alue ympäristöineen Tampereen kaupunkiseudun yhtenä kasvualueena 

   Heinonen, Valtteri (2010-04-07)
   Diplomityö pohjautuu 13.10.2008 – 20.2.2009 järjestettyyn Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailuun osallistuneeseen ehdotukseeni ”Vihreä nauha”. Ehdotus palkittiin lunastuksella kilpailussa jaetuista ensimmäisestä ...
  • Land-Use Regression Model for Assessing Long-Term Exposure to Ultrafine Particles in Amsterdam 

   Pietilä, Kari (2015-12-09)
   Geographic Information Systems (GIS) and statistics based land-use regression (LUR) models are widely used for modeling small-scale spatial variation of ambient air pollution. These models have successfully been utilized ...
  • Langasta Kangas - Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailu 

   Pesonen, Heli (2014-06-04)
   Diplomityö on tehty kilpailuehdotuksesta Jyväskylän Piippurannan arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin suunnitelmaa Jyväskylän Kankaan vanhalle paperitehdasalueelle kaavaillusta asuinalueesta. Kilpailussa haettiin ...
  • Langaton inertiamittausyksikkö 

   Pihlström, Timo (2014-06-04)
   Inertiamittausyksikkö on laite, joka pystyy mittaamaan liiketilaa ja asentoa. Yleensä näissä mittauksessa käytetään apuna kiihtyvyysanturia, gyroskooppia ja magnetometria. Jotta näistä useista antureista saatua mittaustietoa ...
  • Langaton sensoriverkkosovellus kotiympäristöön 

   Järvinen, Vesa (2012-06-06)
   Langattomat sensoriverkot voivat tuoda suuria etuja verrattuna tavallisiin langallisiin sensoreihin. Tässä työssä esitellään kotiympäristöön rakentamani ja suunnittelemani sensoriverkkosovelluksen. Samalla tehdään katsaus ...
  • Langattoman KILAVI-sensorisolmun kehittäminen 

   Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
  • A Language-Independent Agent Architecture 

   Muhametsin, Stanislav (2011-11-09)
   In a software environment composed of multiple collaborating applications, an agent architecture is a suitable option for an integration architecture. The reason for this is that functionality requiring many applications ...
  • Lapin keskussairaalan laajennus- ja muutostyö 

   Joki, Jarkko (2015-06-03)
   Diplomityö pohjautuu vuoden 2014 aikana järjestettyyn yleiseen arkkitehtuurikilpailuun, jossa haettiin ratkaisuja Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan kehittämiseksi tulevaisuuden sairaalaksi. Kilpailun ensimmäinen ...
  • Lapset ja rakennettu ympäristö, Ilmajoen seurakunnan lapsityöntilat 

   Myllyniemi, Katriina (2013-04-03)
   Lapsi on olento, joka vasta opettelee ympäristönsä rakenteita ja toimintatapoja. Näihin rakenteisiin sisältyvät sekä konkreettinen ympäristö sekä ympäristössä esiintyvät suhteet eri tahojen välillä. Oppiessaan ...
  • Large Eddy Simulation of an Asymmetric Jet in Crossflow 

   Folkersma, Mikko (2015-10-07)
   A high fidelity large eddy simulation (LES) of an asymmetric jet in crossflow is performed to study passive scalar mixing. The configuration includes the most relevant physics of a film cooling application. The simulation ...
  • Large scale visualization of virtual movie sets for performance capture actors 

   Shcherban, Maria (2016-02-03)
   In recent years, motion capture technology has found extensive applications in movie and video game production. In many cases, the actor is not merely overlaid into a virtual scene, but has to interact with purely virtual ...
  • Laser Bias Control for a Micronode Transmitter 

   Toivonen, Mikko (2016-04-06)
   Radio frequency over glass (RFoG) is a fiber-to-the-home (FTTH) network. An RFoG network is essentially a hybrid fiber coaxial (HFC) network, whose coaxial portion has been replaced with a passive point-to-multipoint optical ...
  • Lasermikrotyöstön reaaliaikainen pinnanseurantajärjestelmä 

   Hautala, Ville (2012-06-06)
   Monissa mikrotyöstösovelluksissa laserin fokuskorkeuden tarkka hallinta on edellytys työstöprosessin onnistumiselle. Usein työkappaleen pinnanvaihtelut ovat suurempia kuin laserin syväterävyysalue, mikä johtaa epätasaiseen ...
  • Lasitettujen parvekkeiden meluntorjunnan suunnittelu ja mittaaminen liikennemelualueilla 

   Kovalainen, Ville (2016-02-03)
   Parvekkeille sovelletaan jo useissa kunnissa valtioneuvoston päätöksen 993 mukaisia ulkoalueiden melutason ohjearvoja vuodelta 1992. Ohjearvot perustuvat pitkälti WHO:n suosituksiin, joissa raja-arvot on määritetty ...