.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salonen, Juuso (2013-11-08)
  Tarve tälle työlle ilmeni, kun Rakennusteollisuus RT tilasi VTT:ltä kuormituskokeen, jossa kuormitettiin eristettyjä muottiharkkoseiniä epäkeskeiselle puristukselle ja puristuksen ja taivutuksen yhdistelmälle. Kokeissa ...
 • Sippola, Jussi (2008-12-03)
  Työssä tarkasteltiin kohdeyrityksen valmistamien moottoreiden yhteyteen tulevia eristyslaatikoita, jotka koostuvat sisä- ja ulkolevystä, joiden välissä on eriste. Työn tarkoituksena oli löytää uusia tapoja ja ehdotuksia ...
 • Skog, Vesa (2006-05-10)
  Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on mukana virtuaaliyliopistohankkeessa, jonka tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluja verkkoon. Tämän työn tavoitteena oli ...
 • Anttila, Hannu (1983)
  Vanhojen rakennusten lisäeristämisessä ja myös uusien rakennusten eristämisessä käytetään koneellisesti paikalleen puhallettavaa kivivillaa eli puhallusvillaa. Tässä työssä on aluksi tarkasteltu puhallusvillan erityisominaisuuksia ...
 • Parkki, Jukka (1986)
  Tässä työssä tutkittiin jack-up -tyyppisen öljynporauslautan jalkapilarien ja putkien materiaaleina käytettyjen erikoislujien nuorrutettujen rakenneterästen hitsaamista eri tyyppisillä lisäaineilla. Hitsausmenetelmäkokeiden, ...
 • Lehtonen, Pentti (1984)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella, rakentaa ja testata koelaitteisto. Koelaitteiston avulla pyrittiin simuloimaan leijukerrospoltossa vallitsevia eroosiokorroosio-olosuhteita. Tavoitteena oli suorittaa myös alustavia ...
 • Hartman, Tuomo (2007-04-18)
  Tavoitteena oli tutkia miten integroidut ERP-järjestelmät ovat vaikuttaneet johdon laskentatoimeen ja laskentahenkilön rooliin. Case-osuudessa tutkittiin Esimerkkiyritys Oy:n johdon laskentatoimessa tapahtuneita muutoksia ...
 • Nummi, Tuomas Antti (2014-11-05)
  Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää riskinhallintamenetelmä, jonka Agenteq Solutions Oy -niminen yritys voi ottaa osaksi tuotantoprosessejaan. Tavoitteena oli löytää käyttöönottokynnykseltään matala menetelmä ...
 • De Simone, Francesca (2007-02-12)
  In the area of video compression technology, H.264/AVC is the latest and currently the most efficient video compression standard. The significant improvement in terms of coding efficiency makes H.264/AVC the best candidate ...
 • Pikkarainen, Jani (1997-09-10)
  AB3:Työn aihepiirinä on uuden eurooppalaisen digitaalisenTV-lähetysjärjestelmän, DVB-T:n, vastaanottimen algoritmitason kehitystyö.Tarkastelukohteena ovat menetelmät, joilla voidaan estimoida siirtokanavanvastetta.
 • Joutsiniemi, Anssi (2000-04-12)
  Diplomityön muodostaa 14 arkkitehtuurin myyttejä ja Espoon kaupungin suunnittelukontekstia pohtivaa artikkelia. Työn näkökulma painottuu narratiiviseen tarkasteluun tieteellisen ehdottomuuden kustannuksella. Kaupunkisuunnittelua ...
 • Kojo, Heta (2002-02-13)
  Staattisen sähkön purkaukset, ESD (Electrostatic discharge), ovat yksi merkittävimmistä syistä elektroniikkatuotteiden tuotannossa syntyville vioille. Työssä arvioitiin automaattisten asettelulinjojen ESD-riskejä ...
 • Qasim, Ahmad (2008-03-05)
  Recently there has been major advancements in mobile digital video broadcasting that is transmission of television channels to be viewed on mobile TV. In this area, the DVB-H (Digital Video Broadcasting-HandheldI is the ...
 • Viitasalo, Jussi (2008-06-04)
  Esijännitetty, kerrosrakenteinen ulkoseinäelementti on kohdeyrityksen hallimaisten rakennusten julkisivuksi kehittämä suurikokoinen, ei-kantava, betoninen julkisivuelementti. Diplomityön tavoitteena oli koostaa ohjeita ja ...
 • Välimaa, Mika (1991)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia esijännitetyn liitospultin vaikutusta kehän ominaisuuksiin. Aiemmassa tutkimuksessa käytettyä tietokoneohjelmaa kehitettiin siten, että se ottaa huomioon myös pultin vaikutuksen pilarin ...
 • Maaninen, Ari (1995)
  Uudella toimintamallilla esikäsittelyverstaalle tavoitellaan selkeämpää tiedonkulkua, lyhempää toimitusaikaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Lisäksi esikäsittelyverstas pyrittiin saamaan entistä itsenäisemmäksi ja nopeammin ...
 • Haakana, Pirjo (1990)
  Tehokkaampien ja halvempien mikroprosessorien sekä verkkoteknologian kehittymisen myötä alkanut tietojenkäsittelyn hajauttaminen jatkuu. Entistä älykkäämmät työasemat mahdollistavat keskuskoneissa suoritettujen ohjelmien ...
 • Häggman, Jarkko (2007-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimiestyön ja johtamisen yhteys henkilöstöresurssien mielekkääseen ja optimaaliseen käyttöön. Työssä tutkittiin, mitkä ovat olennaisimmat esimiestyön tekijät, jotka vaikuttavat ...
 • Heinonen, Timo-Pekka (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää esisaostusprosessin tarjoamia mahdollisuuksia Tampereen kaupungin Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla. Esisaostuksen eduista rinnakkaissaostuskäyttöön verrattuna mainittakoon ...
 • Sutinen, Aarno (1987)
  Työn tarkoituksena oli tutkia pehmitetyn PVC:n esisekoitusta sekä sulasekoitusta ja selvittää erilaisten sekoitusolosuhteiden vaikutusta granulaatin laatuun ja granulaatin sulatyöstöön suulakepuristimella. Sulasekoitusvaiheessa ...