.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ritamäki, Mikael (2014-12-03)
  Ohutkalvoeristyksiä käytetään kondensaattorisovelluksissa, joissa vaaditaan luotettavuutta, korkeaa energiatiheyttä ja pieniä häviöitä. Itseparanevia metalloituja ohutkalvoeristyksiä käyttäen kondensaattorit saadaan ...
 • Chaudhary, Jay Kant (2014-12-03)
  People spend approximately 90% of their time indoors and they expect very high quality services in every possible location. However, end users are generally not aware of the effects of their positions in the received signal ...
 • Kumpu, Lari Kullervo (2014-10-08)
  The need for developing LTE was evident as the number of users in the wireless domain was rapidly growing and the HSDPA could not fulfill the demands in capacity set by the users as they expected the same data rates in the ...
 • Järvinen, Johannes (2007-10-17)
  Wood derived compounds are major source of toxicity in pulp and paper industry's effluents. The toxic effects on receiving waters and removal with biological treatment has been studied, but Iittle attention has been paid ...
 • Li, Xiufeng (2012-11-07)
  Commissioning is a critical phase of project delivery which is the continuity of previous project management preparation after the negotiations and contracts and prelude of service business in the future. Commissioning ...
 • Anjum, Omer (2007-06-06)
  Linear digital filters are often the essential and most important parts of digital signal processing systems. Based on these digital filters, the interest in digital filter banks has grown dramatically over the last two ...
 • Karimzadeh, Morteza (2011-06-08)
  Modern Internet protocols demonstrate inefficient performance in those networks where the connectivity between end nodes has intermittent property due to dynamic topology or resource constraints. Network environments where ...
 • Virtanen, Ilkka (2006-01-18)
  The aim of this thesis work was to find out which parameters are essential in integrating EGPRS protocol to the DSP of a mobile phone. The work should be used as support and reference in the actual integration work. The ...
 • Kaarina, Vainio (1993)
  Puolustushallinnon kiinteistö-ja rakennustoimen viranomais- ja palvelutehtävät keskitetään puolustushallinnon rakennuslaitokselle. Rakennuslaitoksen aloittaessa toimintansa 1.4.1994 sen tarjoamat palvelut muuttuvat käyttäjille ...
 • Seini, Matias (2003-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda rakennustoimistolle toimiva ehdotusjärjestelmä. Tämän järjestelmän avulla mahdollistetaan yrityksen koko henkilöstön osallistuminen organisaation kehittämiseen, vaikuttaminen sen toimintaan, ...
 • Eskelä, Esa (1984)
  KONE-EKG -järjestelmä on elektrokardiologinen tutkimusjärjestelmä, joka koostuu useista laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanoista sovitettuna erilaisten EKG-tutkimusten tarpeisiin. Yksi järjestelmän perusyksiköistä on ...
 • Korvenmaa-Mölsä, Päivi (1985)
  KONE-EKG-järjestelmä on elektrokardiografinen tutkimusjärjestelmä. Sen useat vaativia EKG-tutkimuksia palvelevat tuotteet ovat mikroprosessoripohjaisen perusmittalaitteen erilaisia sovelluksia. Tarkoituksena oli suunnitella ...
 • Lehtinen, Rami (1991)
  TTKK:n Lääketieteellisen tekniikan laitoksella aloitettiin sepelvaltimotaudin tietokoneavusteisen diagnosointimenetelmän kehittäminen vuonna 1985. Tutkimuksessa on tähän mennessä kehitetty rasitus-EKG:n tietokoneavusteiseen ...
 • Ekoasunto 
  Sola, Kristiina (1993)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää asunnon rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat vaikutukset ympäristöön ja kehittää ekoasunnon tunnusmerkkejä. Tavoitteena oli myös tehdä ehdotuksia prosessista, jolla ekoasunto ...
 • Huuhtola, Kimmo (2000-06-07)
  Tässä työssä on selvitetty Viikin koerakentamisalueelle laadittujen ekologisten kriteerien vaikutusta alueelle ensimmäisenä valmistuvan asuinrakennuskohteen rakennesuunnitteluun. Ekologisuuden toteutumista on arvioitu ...
 • Timlin, Eevamaria (2009-06-03)
  Työssäni oli tavoitteena luoda selkeästi hahmotettava, ekologisen rakentamisen keinoja ja haasteita esittelevä kokonaisuus avuksi hallirakentamiseen. Ratkaisut ovat käytettävissä kooltaan ja toiminnoiltaan vastaaviin ...
 • Halminen, Johannes (2013-01-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä seikat vaikuttavat ekotehokkaan rakentamisklusterin syntymiseen Pirkanmaan seudulle. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa suositus toimenpiteistä, joilla Tampereen kaupunki voisi ...
 • Andersen, Petri (2001-05-09)
  Ekstruusio on yleisin menetelmä valmistaa kestomuoveista jatkuvia tuotteita, kuten putkia, levyjä ja kalvoja.Monikerroskalvoekstruusio on menetelmä valmistaa kerroksellisia tuotteita. Työssä selvitettiin kaksikerroksisen ...
 • Lohijoki, Anu (2000-06-07)
  Diplomityön tavoitteena oli ekstruusiopäällystys/ -laminointilinjan tuottavuuden optimointi. Pyrkimyksenä oli selvittää mahdollisuudet linjalla valmistettavien paperirulläkääreiden tuoterakenteiden standardoimiseksi. ...
 • Lappalainen, Heikki (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia liekki- ja koronakäsittelyjen vaikutuksia PE-LD:llä, PE-HD:llä ja PP:llä ekstruusiopäällystetyn paperin pintaenergiaan, vesihöyrynläpäisyyn ja saumautuvuuteen. Teoriaosa keskittyi sekä ...