.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Teuri, Tuomas (2001-11-14)
  Tavoitteena oli valita, kehittää ja käyttöönottaa kohdeyritykseen soveltuvat laatusuunnittelun työkalut. Työ on selvitys laatujohtamisen työkaluista ja niiden soveltamisesta. Työssä esitellään QS9000:n ja ISO9001 erot. ...
 • Marttila, Tuomas (2011-12-07)
  Markkinoilla menestyäkseen elektroniikkalaitteen toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi laitteen luotettavuuden on oltava kunnossa eli laitteen on kestettävä sille tarkoitetussa toimintaympäristössä sille arvioidun käyttöiän. ...
 • Matilainen, Hannu (1984)
  Tässä työssä on selvitetty elektronisten laitteiden tuotannontestaus- ja tarkastusmenetelmiä. Työ suoritettiin kirjallisuustutkimuksena käyttäen alan julkaisuja lähteinä. Käytännön tuotantoympäristöstä hankittiin kokemusta ...
 • Rantanen, Ilkka (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella elektroniikan tuotantotekniikan koulutuksen, tutkimuksen ja tuotannon yhdistämistä sekä pohtia erilaisia toimintamalleja Pirkanmaalle. Tutkimuksessa pohditaan erilaisia tulevaisuuden ...
 • Nordberg, Jarmo (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena oli pohtia, kuinka saataisiin lisättyä elektroniikkatuotantoon liittyvää yritystoimintaa Satakunnan ja Laitilan alueelle. Toisena painopisteenä oli pohtia Porin korkeakouluyksikön ja Rauman Innova Elepron ...
 • Vahter, Jukka (1999-09-08)
  Elektroniikkatuotteen korroosiovauriot vaikuttavat laitteen toimintaa haittaavasti monin tavoin. Toimintahäiriö saattaa aiheutua silmälle näkymättömästä korroosiovauriosta.Työssä selvitettiin ympäristön aiheuttaman korroosion ...
 • Laine, Janne (1994)
  Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin laadunohjauksen tehostamiseen tarkoitettu tietokantoihin perustuva sovellusratkaisu.Sovellus muodostettiin mikrotietokoneeseen asennettavalla kaupallisella tietokantaohje ...
 • Happonen, Jouko (1993)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää patenttijärjestelmän hyväksikäytöllä saavutettavia etuja suomalaisten elektroniikkayritysten liiketoiminnassa. Immateriaalioikeuksien suojaaminen on havaittu yhä tärkeämmäksi ...
 • Suutari, Jukka (1991)
  Työ alkoi osana SMARTPOWER-projektia, jossa tutkittiin elektroniikan soveltuvuutta suuritehoisiin käyttökohteisiin, kuten moottorien ohjauksiin ja erilaisiin suojalaitteisiin. Sähkömoottoreiden lisääntyneet käyttökohteet ...
 • Pajula, Jouko (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella ja rakentaa kudottujen tekstiilinauhojen laadun tarkastuslaitteen elektroninen prototyyppi. Vaatimuksiksi asetettiin, että laitteen tulee jatkuvasti kerätä liikkuvasta nauhasta ...
 • Viitala, Suvi-Päivikki (2004-04-07)
  Lyhyen aallonpituuden puolijohdelaserdiodeilla tarkoitetaan näkyvän valon tai sitä pienemmällä aallonpituudella säteileviä valolähteitä. Noin 20 vuotta sitten kehitettiin ensimmäinen huoneenlämmössä jatkuvatoimisesti ...
 • Oja, Juha (1985)
  Työssä on perehdytty erilaisiin elektroniikkatuotannon eri vaiheissa käytettäviin testausmenetelmiin. Erityisesti on paneuduttu piirilevyjen automaattisten testausmenetelmien tarkasteluun. Kalustettujen piirilevyjen testaus ...
 • Mäkipää, Jari-Matti (2010-06-02)
  Vesikalusteita käytetään eri tiloissa ja käyttäjillä on eri käyttötarpeita vesikalusteille. Oras Oy on kehittänyt ja patentoinut elektronisesti säätyvän venttiilin, jolla virtausta ja lämpötilaa voidaan säätää portaattomasti. ...
 • Peräniitty, Markku (1984)
  Turun 110 kV verkon suojauksen järjestämiseksi selvitettiin siirtoverkon eri komponenttien suojausta. Uusia suojausmenetelmiä ja releitä tarkasteltiin. Työssä laadittiin suunnitelma tulevan verkon suojauksen toteuttamiseksi. ...
 • Jussila, Petri (2006-01-18)
  Perinteisesti pintojen kestävyyttä ja ulkonäköä on parannettu erilaisilla pinnoitus- ja pintakäsittelymenetelmillä, kuten maalaamalla tai hiomalla. Parhaaseen tulokseen kuitenkin päästään, kun hyvät pintaominaisuudet ovat ...
 • Maunumaa, Sami (2000-06-07)
  Työssä selvitetään itsenäisesti toimivien laitteiden verkottumiseen tarkoitettuja menetelmiä ja standardeja. Työssä keskitytään ohjelmistoprotokollien käsittelyyn, etenkin käsitellään Universal Plug and Play (UPnP) standardia. ...
 • Lehtelä, Marita (1987)
  Elektronisten piirien vioittumis- ja vaikutusanalyysi tehdään yleensä laitteen piirikaaviota tutkimalla, laskemalla ja valmiiseen laitteeseen vikoja muodostamalla. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa saada ...
 • Jussila, Esko (1989)
  Työn tarkoituksena oli tutkia CAD-tekniikan mahdollisuuksia teräsbetonielementtien suunnitteluprosessissa sekä laajentaa jo valmiina ollutta elementin piirtojärjestelmää kattamaan myös mitoituksen ja raudoituksen suunnittelun. ...
 • Hirvonen, Jukka (2002-12-11)
  Tämä työ tehtiin betonielementtirakenteiden opintomateriaaliksi ammattikorkeakouluun talonrakennustekniikan koulutusohjelmaan. Materiaalia aiheesta on jonkin verran julkaistu, mutta yhtenäistä opetustarkoitukseen soveltuvaa ...
 • Leppälehto, Markku (1983)
  Elementtirakentamisen osuus talonrakennustuotannostamme on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Elementtirakentamiselle on ominaista toimintojen eriytyminen niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. ...