.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heinonen, Jorma (2010-07-02)
  Linja-auton etupyörän kiinnitys auton runkoon on yksi keskeisimmistä matkustajien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Levypyörän ja tukivarsien väliset komponentit on tästä syystä suunniteltava huolellisesti. Tässä ...
 • Riihimäki, Henri (2012-11-07)
  Avaruus on matematiikan perustavimpia käsitteitä. Yksinkertaisimmillaan avaruus on joukko, jonka alkioilla ei ole muuta ominaisuutta kuin kuuluminen joukkoon. Joukon ja sen alkioiden hedelmällinen tutkiminen vaatii kuitenkin ...
 • Pere, Kari (1999-06-09)
  Työssä on vertailtu Eurocoden ja Suomen normien liikenneuormia sekä betonisiltojen mitoituskysymyksiä. Kuormien ominaisarvot ovat Eurocoden mukaansuurempia kuin Suomen normien vastaavat, mutta kuormitusyhdistelmissä erot ...
 • Luukko, Mika (1999-06-09)
  Katsaus koneturvallisuuden perusteisiin ja sen suunnittelun lähtökohtiin sekä turvallisuussuunnittelun perusteisiin eurooppalaisten turvallisuusdirektiivien valossa. Työ sisältää lisäksi ohjeelliset suuntaviivat turvallistamisen ...
 • Mäkinen, Anne (1999-12-08)
  Työ on ehdotus kansainväliseen Europan 5-kilpailuun. Europan organisaatio perustettiin 1988 ranskalaisen Programme Architecture Nouvelle (PAN) instituutin aloitteesta. Nyt järjestettävään kilpailuun osallistuu lähes 70 ...
 • Bay-Hansen, Christiane (2001-05-30)
  Suunnittelualue sijaitsee Baracaldossa, Pohjois-Espanjassa. Suunniteltava 2,9 hehtaarin alue sijaitsee kaupungin keskusta-alueella. Kyseinen tontti on vanha terästeollisuuden käytöstä vapautunut tyhjä alue. Keskeisenä ...
 • Parkkinen, Joni (2011-10-05)
  European Union accepted a new climate- and energy package in 2008. As a consequence of the new and quite challenging strategy the whole electricity industry has to evolve, concerning also electricity distribution sector, ...
 • Saarela, Johan (2010-05-05)
  Fitness and sociability online are two very interesting subjects for research at the moment. In this thesis the aim is to study a combination of these subjects, fitness-related web services with social features. The main ...
 • Siltanen, Sanna (2008-01-16)
  The main objectives of the thesis were to obtain a good knowledge of the usability and reliability of a laboratory made wear test apparatus. This was done using the following materials: polyamide 6, high density polyethylene ...
 • Aansa, Ali (2013-09-04)
  The development of web applications for desktop and mobile has surged in recent years. The most popular web scripting language is JavaScript because all the browsers support it and its role as a scripting language of the ...
 • Barakat, Ayman (2013-06-05)
  Oscillators nowadays are indispensable components in most of electronic devices. Different theories have been developed to design and analyze oscillators. However, due to their nonlinearity and structure complexity, the ...
 • Örn, Anssi (1997-04-16)
  AB3:Integroitujen digitaalisten piirien koon ja kompleksisuuden kasvaessa sekä suunnitteluaikojen lyhentyessä tarvitaan uusia menetelmiä ja työkaluja. Eräs uusi vaihtoehto on käyttäytymistason synteesi sekä käyttäytymistason ...
 • Paajanen, Antti (2001-12-12)
  Matkapuhelimissa käytetyt komponentit ovat fyysiseltä kooltaan pieniä ja siten vaikeasti testattavia perinteisillä menetelmillä. Työssä tutkittiin boundary-scan -testausmenetelmän soveltuvuutta matkapuhelinten testaukseen. ...
 • Hoseini, Seyed Abolfazl (2014-03-05)
  Developers often spend large amounts of time working on implementing complex func-tions and features. Increment of the implemented features will result in growth of the complexity. Therefore, it is important to restrict ...
 • Viitanen, Miia (2002-06-05)
  AB3:Työn tarkoituksena oli vertailla eri datariippuvuustestejä toisiinsa ja päättää vertailun tuloksena, mikä testi suoriutuu parhaiten. Vertailu tehtiin pääasiassa analysoimalla datariippuvuusalgoritmien tarkkuutta ja ...
 • Saastamoinen, Ilkka (1998-12-09)
  AB3:Työssä on verrattu FIR-suodattimen eri toteutusarkkitehtuurien tehonkulutusta porttitasolla. Vertailua varten useita kehittyneempiä suodatinrakenteita, kuten IFIR-, RRS- ja kerroinvapaa arkkitehtuuri, on toteutettu ...
 • Laine, Markus (2014-02-05)
  In smartphones there are restrictions for imaging systems like computation capabilities, power and physical size, which have caused usage of relatively low quality camera sensors and modules. To achieve acceptable image ...
 • Grandi, Giovanni (2000-02-09)
  In the work 17 lead-free solder pastes are evaluated under two aspects: wetting capability and shear stress endurance.
 • Laaksonen, Oskari (2014-11-05)
  Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) are a group of tumours, which originate from the neuroendocrine system. GEP-NETs are characterized by overexpression of somatostatin receptors and can therefore be ...
 • Räisänen, Markus (2006-01-18)
  AB3:Testaustyökalun käytöönotto on enemmän kuin kahden ohjelmiston yhteen liittämistä. Käyttöönoton vaatima integrointityö alkaa ohjelmoinnin teknisistä ongelmista ja jatkuu työllä, joka pyrkii todistamaan uuden työkalun ...