.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kronberg, Laura (2010-04-07)
  Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...
 • Varis, Riku Viljami (2012-05-09)
  Tässä työssä perehdytään rautatievaihteiden vaakasuuntaiseen värähtelyyn todellisen liikkuvan kaluston aiheuttaman kuormituksen johdosta. Työn keskeisimpänä tavoitteena on saada selville vaihteen kielirakenteen ...
 • Hankkila, Juha (2015-12-09)
  Teknologian kehittymisen ja uusien laitetyyppien markkinoille tulon myötä yrityksissä on pohdittu eri tapoja niiden hyödyntämiseen oman liiketoiminnan kehittämisessä. Tietotekniikan tapauksessa tämä näkyi PC-tietokoneiden ...
 • Hirvonen, Sanna-Maria (2014-08-13)
  Liikkuvan työkoneen turvallisuus on osa laadukasta koneenrakennustyötä. Koneturvallisuuden määrittelee konedirektiivi sekä valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta. Liikkuvan työkoneen turvallisuus osoitetaan ...
 • Mäntyranta, Lauri (2015-03-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tuottaa lisätietoa liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen toiminnasta kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen avulla. Kokeellista tutkimusta varten on rakennettu Siltasimulaattori-k ...
 • Nurmi, Eeva (2016-06-08)
  Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen Vuokatin liikuntateknologian yksiköllä on useita liikuntateknologiaan liittyviä testaus- ja mittauslaitteita. Tähän työhön valikoituivat seuraavat liikuntateknologian ...
 • Haukka, Antti (2012-06-06)
  Liityntäpysäköinti on tehokkaaksi todettu keino vähentää pääteiden ruuhkia sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta. Helsingin seudulla liityntäpysäköinti on selkeä osa liikennejärjestelmää, mutta muualla Suomessa ...
 • Vehmaanperä, Milja (2016-06-08)
  Automatisoitu aikataulujen luominen on haastava tutkimusala, johon kuuluvat myös koulujen ja yliopistojen lukujärjestykset. Tässä työssä luodaan yleiskatsaus lukujärjestysongelmaan sekä muodostetaan ja ratkaistaan ...
 • Zahra, Mahwish (2016-06-08)
  The outphasing transmitter is a promising technique, which can simultaneously achieve high linearity and power efficiency, thereby addressing the major design requirements of next generation transmitters. It employs highly ...
 • Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
  LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...
 • Hakulinen, Esa-Pekka (2014-09-03)
  Tampereen kaupunki avasi syyskuussa 2013 Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikaisen rajapinnan. Tämä kaikille avoin rajapinta tarjoaa kaupunkiliikenteen bussien sijaintitiedot sekunnin välein. Busseista kerättävää liikennedataa ...
 • Vuorio, Ville Aleksi (2016-09-07)
  Linjasaneerauksilla on tällä hetkellä suuri tarve, joka vain jatkaa kasvuaan. Linjasaneerausprojektit ovat kuitenkin todella aikaa vieviä ja pitävät sisältävät paljon hukka-aikaa. Linjasaneerauksen läpimenoajan lyhentämiseksi, ...
 • Syväjärvi, Arttu (2011-12-07)
  Diplomityössäni perehdyn vanhan sahayhdyskuntaa palvelleen suurtilan pihapiirin historiaan ja siellä sijaitsevan kivinavetan ideointiin sen muuntamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen. Pihapiiristä on muotoutunut nykyinen ...
 • Ashjaei, Zeinab (2016-06-08)
  In the earliest years of computer systems revolution in the 1930-40s, the computers were extremely expensive and huge, and they were dedicated to performing a single task or a collection of targeted tasks. Nowadays, the ...
 • Alatalo, Timo (2016-06-08)
  Linux-käyttöjärjestelmää käytettäessä koneen käyttäjällä tulee olla kotihakemisto. Kotihakemisto on normaalisti ainoa pysyvä hakemisto, johon koneen käyttäjällä on kirjoitusoikeus. Linux-konetta ei siis voi järkevästi ...
 • Hytönen, Eero (2013-06-05)
  Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...
 • Salo, Milla (2014-06-04)
  The objective of this study was to find out how the liquidity of a stock limit order book evolves around earnings announcements. The study also addressed the question of how traders behave around earnings announcements. ...
 • Timo, Jussi (2015-10-07)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmät tekijät. Lisärakentamista tarkastellaan yleisesti, mutta työssä keskitytään erityisesti lisäkerrosten rakentamiseen ...
 • Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
  Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
 • Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
  Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...