.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jussila, Esko (1989)
  Työn tarkoituksena oli tutkia CAD-tekniikan mahdollisuuksia teräsbetonielementtien suunnitteluprosessissa sekä laajentaa jo valmiina ollutta elementin piirtojärjestelmää kattamaan myös mitoituksen ja raudoituksen suunnittelun. ...
 • Hirvonen, Jukka (2002-12-11)
  Tämä työ tehtiin betonielementtirakenteiden opintomateriaaliksi ammattikorkeakouluun talonrakennustekniikan koulutusohjelmaan. Materiaalia aiheesta on jonkin verran julkaistu, mutta yhtenäistä opetustarkoitukseen soveltuvaa ...
 • Leppälehto, Markku (1983)
  Elementtirakentamisen osuus talonrakennustuotannostamme on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Elementtirakentamiselle on ominaista toimintojen eriytyminen niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. ...
 • Häggman, Maarit (2008-06-04)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää elinikäisen oppimisen ja sen käytäntöjen hyötyjä organisaation näkökulmasta. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä ja millaista elinikäinen oppiminen on, millaisia elinikäisen oppimisen ...
 • Lehtinen, Viljami (1999-01-13)
  Työn tavoitteena oli yhdessä suomalaisten pääasikkaiden kanssa määritellä elinkaarianalyysiin perustuen kotimaisille suurmuuntajille asetettavat vaatimukset. Työssä on käsitelty ympäristöasioiden huomioon ottamista ...
 • Suutari, Ulla (1999-06-09)
  Työssä tutkittiin elinkaariarvioinnin soveltamista logistisen järjestelmän tarkasteluun. Työssä tutkittiin logistiikan eri toimintojen ja osien ympäristövaikutuksia elinkaariajattelun mukaisesti ja pyrittiin löytämään ne ...
 • Mäläskä, Mikko (2011-11-09)
  Tietomallien käyttö rakentamisessa ja suunnittelussa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Syynä tähän on ohjelmistojen kehittyminen, lukuisat kehityshankkeet ja se, että mallintamisesta saatavat hyödyt ymmärretään ...
 • Salonen, Antti Juhani (2011-12-07)
  Työn tavoitteena oli kehittää prosessi teknisen kunnossapitotarpeen, energiatehokkuuden ja ylläpitokustannusten optimoimiseksi pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman laadinnassa (PTS-suunnittelussa). Yhtenä diplomityön ...
 • Suonpää, Olli (2014-12-03)
  Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 38 prosenttia aiheutuu rakennuksissa. Suurin osa rakennuksissa aiheutuvista päästöistä muodostuu käytetyn sähkö- ja lämmitysenergian tuottamisesta. EU on pyrkinyt direktiiveillään ...
 • Haveri, Olli (2006-04-12)
  Tiepäällysteiden kunnolla on vaikutusta muun muassa liikkumisen turvallisuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Päällysteiden ylläpito kuuluu Tiehallinnon väyläomaisuuden hallintaan ja se on yksi Tiehallinnon merkittävimmistä ...
 • Hulkkonen, Laura (2006-09-13)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri merkitys tiestön kunnolla ja sen ylläpitämisellä on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin ja elinkeinoelämän kuljetuskustannuksiin. Tarkasteltavaksi tutkimusalueeksi ...
 • Heikkilä, Kimmo (2013-04-03)
  Työssä on tutkittu, millaisia vaatimuksia elinkeinoelämän tarpeet aiheuttavat suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) kehittämiselle. Nykyisellään pitkälti päätieverkolle sijoittuvan SEKV:n mitoitusvaatimukset ...
 • Peltonen, Jukka (2004-05-12)
  Kiinteistöjärjestelmien elinkaarikustannuksista energiakustannukset muodostavat suurimman osan. Työssä tutkittiin elinkaarikustannusten soveltamista yrityksen kiinteistöautomaation modernisointiin. Moderneissa järjestelmissä ...
 • Nurmi, Ilkka (1993)
  Nykyään valtaosassa yritysten laatujärjestelmiä sovelletaan ISO 9000 -pohjaisia laadunvarmistusstandardeja. Kyseinen standardi antaa ohjeita ja esittää vaatimuksia yrityksen toimintojen kehittämiseksi. Tämän diplomityön ...
 • Rinta-Homi, Satu (2015-11-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli etsiä keinoja elintarvikealan yrityksen jätehuollon kehittämiseen, tutkia jätelainsäädännön muutosten vaikutuksia jätehuoltoon ja selvittää vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä kohdeyrityksessä ...
 • Ängeslevä, Anne-Mari (2013-11-08)
  Pakkauksen ja pakkausprosessin korkea laatu ovat merkittävässä asemassa elintarvikkeen tuoteturvallisuuden ja tuotannon kustannusten hallinnan kannalta. Tässä työssä tutkittiin vakuumipakattujen lihajalostepakkausten laatua ...
 • Pelkonen, Heli (1993)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Suomen elintarvikkeiden jakelun nykytilaa sekä vaihtoehtoisia jakelujärjestelmiä. Vaihtoehtoisia järjestelmiä tarkasteltiin STAN-ohjelmiston avulla. Nykytilalle vaihtoehtoisina ...
 • Turunen, Eeva (2010-06-09)
  Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
 • Kuutti, Mikko (2015-10-07)
  Tämä työ on teollisuus- ja kulttuurihistoriallinen katsaus elokuvien ja niiden arkistoinnin syntyyn sekä kylmäsäilytysvarastojen suunnitteluperiaatteisiin. Sovellusesimerkkeinä ovat Pohjoismaiden elokuva-arkistojen ...
 • Vihmalo, Jukka (2001-02-14)
  Tässä diplomityössä esitellään FeRAM-teknologian toimintaperiaatteet ja erikoisesti ferrosähköisen kondensaattorin ominaisuudet. Muistin toiminta, muistisolun rakenne ja nykyiset muistiarkkitehtuurit teknologiaspesifine ...