.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Happonen, Jouko (1993)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää patenttijärjestelmän hyväksikäytöllä saavutettavia etuja suomalaisten elektroniikkayritysten liiketoiminnassa. Immateriaalioikeuksien suojaaminen on havaittu yhä tärkeämmäksi ...
 • Suutari, Jukka (1991)
  Työ alkoi osana SMARTPOWER-projektia, jossa tutkittiin elektroniikan soveltuvuutta suuritehoisiin käyttökohteisiin, kuten moottorien ohjauksiin ja erilaisiin suojalaitteisiin. Sähkömoottoreiden lisääntyneet käyttökohteet ...
 • Pajula, Jouko (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella ja rakentaa kudottujen tekstiilinauhojen laadun tarkastuslaitteen elektroninen prototyyppi. Vaatimuksiksi asetettiin, että laitteen tulee jatkuvasti kerätä liikkuvasta nauhasta ...
 • Viitala, Suvi-Päivikki (2004-04-07)
  Lyhyen aallonpituuden puolijohdelaserdiodeilla tarkoitetaan näkyvän valon tai sitä pienemmällä aallonpituudella säteileviä valolähteitä. Noin 20 vuotta sitten kehitettiin ensimmäinen huoneenlämmössä jatkuvatoimisesti ...
 • Oja, Juha (1985)
  Työssä on perehdytty erilaisiin elektroniikkatuotannon eri vaiheissa käytettäviin testausmenetelmiin. Erityisesti on paneuduttu piirilevyjen automaattisten testausmenetelmien tarkasteluun. Kalustettujen piirilevyjen testaus ...
 • Mäkipää, Jari-Matti (2010-06-02)
  Vesikalusteita käytetään eri tiloissa ja käyttäjillä on eri käyttötarpeita vesikalusteille. Oras Oy on kehittänyt ja patentoinut elektronisesti säätyvän venttiilin, jolla virtausta ja lämpötilaa voidaan säätää portaattomasti. ...
 • Peräniitty, Markku (1984)
  Turun 110 kV verkon suojauksen järjestämiseksi selvitettiin siirtoverkon eri komponenttien suojausta. Uusia suojausmenetelmiä ja releitä tarkasteltiin. Työssä laadittiin suunnitelma tulevan verkon suojauksen toteuttamiseksi. ...
 • Jussila, Petri (2006-01-18)
  Perinteisesti pintojen kestävyyttä ja ulkonäköä on parannettu erilaisilla pinnoitus- ja pintakäsittelymenetelmillä, kuten maalaamalla tai hiomalla. Parhaaseen tulokseen kuitenkin päästään, kun hyvät pintaominaisuudet ovat ...
 • Maunumaa, Sami (2000-06-07)
  Työssä selvitetään itsenäisesti toimivien laitteiden verkottumiseen tarkoitettuja menetelmiä ja standardeja. Työssä keskitytään ohjelmistoprotokollien käsittelyyn, etenkin käsitellään Universal Plug and Play (UPnP) standardia. ...
 • Lehtelä, Marita (1987)
  Elektronisten piirien vioittumis- ja vaikutusanalyysi tehdään yleensä laitteen piirikaaviota tutkimalla, laskemalla ja valmiiseen laitteeseen vikoja muodostamalla. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa saada ...
 • Jussila, Esko (1989)
  Työn tarkoituksena oli tutkia CAD-tekniikan mahdollisuuksia teräsbetonielementtien suunnitteluprosessissa sekä laajentaa jo valmiina ollutta elementin piirtojärjestelmää kattamaan myös mitoituksen ja raudoituksen suunnittelun. ...
 • Hirvonen, Jukka (2002-12-11)
  Tämä työ tehtiin betonielementtirakenteiden opintomateriaaliksi ammattikorkeakouluun talonrakennustekniikan koulutusohjelmaan. Materiaalia aiheesta on jonkin verran julkaistu, mutta yhtenäistä opetustarkoitukseen soveltuvaa ...
 • Leppälehto, Markku (1983)
  Elementtirakentamisen osuus talonrakennustuotannostamme on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Elementtirakentamiselle on ominaista toimintojen eriytyminen niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. ...
 • Häggman, Maarit (2008-06-04)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää elinikäisen oppimisen ja sen käytäntöjen hyötyjä organisaation näkökulmasta. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä ja millaista elinikäinen oppiminen on, millaisia elinikäisen oppimisen ...
 • Lehtinen, Viljami (1999-01-13)
  Työn tavoitteena oli yhdessä suomalaisten pääasikkaiden kanssa määritellä elinkaarianalyysiin perustuen kotimaisille suurmuuntajille asetettavat vaatimukset. Työssä on käsitelty ympäristöasioiden huomioon ottamista ...
 • Suutari, Ulla (1999-06-09)
  Työssä tutkittiin elinkaariarvioinnin soveltamista logistisen järjestelmän tarkasteluun. Työssä tutkittiin logistiikan eri toimintojen ja osien ympäristövaikutuksia elinkaariajattelun mukaisesti ja pyrittiin löytämään ne ...
 • Mäläskä, Mikko (2011-11-09)
  Tietomallien käyttö rakentamisessa ja suunnittelussa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Syynä tähän on ohjelmistojen kehittyminen, lukuisat kehityshankkeet ja se, että mallintamisesta saatavat hyödyt ymmärretään ...
 • Salonen, Antti Juhani (2011-12-07)
  Työn tavoitteena oli kehittää prosessi teknisen kunnossapitotarpeen, energiatehokkuuden ja ylläpitokustannusten optimoimiseksi pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman laadinnassa (PTS-suunnittelussa). Yhtenä diplomityön ...
 • Suonpää, Olli (2014-12-03)
  Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 38 prosenttia aiheutuu rakennuksissa. Suurin osa rakennuksissa aiheutuvista päästöistä muodostuu käytetyn sähkö- ja lämmitysenergian tuottamisesta. EU on pyrkinyt direktiiveillään ...
 • Haveri, Olli (2006-04-12)
  Tiepäällysteiden kunnolla on vaikutusta muun muassa liikkumisen turvallisuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Päällysteiden ylläpito kuuluu Tiehallinnon väyläomaisuuden hallintaan ja se on yksi Tiehallinnon merkittävimmistä ...