Now showing items 1750-1769 of 3203

  • Modification of fullerene with anchors 

   George, Lijo (2014-08-13)
   Organic electronics is an emerging field of science which finds application in organic light emitting diode (OLED), organic photovoltaics (OPV), organic transistors, and sensors etc. Research is focused to improve the ...
  • Modification of polymers for poly(n-isopropyl acrylamide) -based hydrogels 

   Kiilholma, Henna (2014-04-09)
   The literature review part of this thesis presents the basic structure of the heart and its properties from the tissue engineering perspective. Myocardial infarction is presented. The challenge is approached in context of ...
  • Modifioitujen bitumipäällysteiden soveltuvuus vähäliikenteisille teille 

   Rossi, Jonna (2016-05-04)
   Vähäliikenteisten teiden kunto on huonontunut ja korjausvelka on kasvanut varsinkin viime vuosikymmenten aikana. Päällysteiden kehittäminen on tärkeää kustannustehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Tämä diplomityö on osa ...
  • Modulaarisen jätteenpolttolaitoksen konseptisuunnittelu 

   Mannonen, Roope Elmeri (2016-05-04)
   Työn tavoitteena oli arvioida pienen kokoluokan jätteenpolttolaitoksen modulaarista toteutusta. Modulaarisella toteutuksella tarkoitetaan, että laitos koostuu osista, jotka optimitilanteessa vain liitetään toisiinsa kiinni ...
  • Modulaarisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille 

   Viljanen, Mikko-Pekka (2012-06-06)
   Tämän diplomityön aiheena on moduulirakenteisen väliaikaissillan suunnittelu raskaille erikoiskuljetuksille.Yleisin ongelma raskaan kuljetuksen kuljettamisessa on tieverkostolla oleva heikkorakenteinen silta. Suunniteltavan ...
  • Modularization of an Existing Product Family 

   Siivonen, Pauli (2015-09-09)
   This Master of Science Thesis was made for Cargotec Oy. Variability of products and the different customer needs have increased the amount of part numbers that have to be maintained. This thesis seeks to find a solution ...
  • Moisture absorptivity of the poly(lactide-co-glycolide), and comparison of dehumidifying gases 

   Ala-Vannesluoma, Pauliina (2016-06-08)
   The potential of the biodegradable polymers have been realized in the orthopedic and cosmetic applications world, due to their remarkable ability to degrade in vivo, why there is no need for second surgery. Poly(lactide- ...
  • Molybdeenin vaikutus stabiloidun ferriittisen ruostumattoman teräksen hapettumiseen korkeissa lämpötiloissa 

   Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
   Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
  • Momordica Angustisepala as Reinforcement in Polymer Composites 

   Ikechukwu Emmanuel Okonkwo (2015-04-08)
   The use of natural fibers as reinforcements for polymers has been receiving great attention in recent times. This is because natural fibers are cheap, abundant and environmentally friendly. Momordica Angustisepala is one ...
  • Monialahankkeiden suunnittelun johtamisen kehittäminen 

   Virtala, Samuli (2016-06-08)
   Monialahanke on kokonaisuus, jonka suunnittelulla ei ole selkeää painopistettä ollakseen esimerkiksi talorakennus- tai infrahanke. Monialahanke luo vuorovaikutussuhteita sellaistenkin suunnittelutehtävien välille, jotka ...
  • Monijaksopumpun transientti laskenta 

   Heino, Antti (2014-05-07)
   Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
  • Monikulttuurinen asuinalue Hagalundiin 

   Maununaho, Katja (2006-11-15)
   Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
  • Monikäyttöisen oppimisympäristön riskinarviointi ja kehityssuositukset 

   Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
   Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
  • Monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen tekstihaulla 

   Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
   Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...
  • Moniprojektihallinnan työkalujen kehittäminen 

   Pyy, Petri (2014-02-05)
   Rakennuttamisorganisaatioilla on usein yhä enemmän rakennusprojekteja hallittavanaan yhtäaikaisesti. Usean projektin hallinnasta käytetään tässä työssä nimitystä moniprojektihallinta. Usean rakennusprojektin hallinta ...
  • Monitoimipistejärjestelmän datamigraatio keskitettyyn tietokantaan 

   Mannila, Turkka (2012-06-06)
   Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestelmän data viedään uuteen järjestelmään. Datamigraatiossa tietoa ei pelkästään kopioida uuteen järjestelmään, vaan datan rakenteelle täytyy ...
  • Monitoring Energy Consumption of Artificial Lighting by Web Interface 

   Song, Xiaoguang (2013-01-09)
   Study of energy efficiency has been very hot research topic in these days. Benefits from highly efficiency system are obvious. Greenhouse effect can be diminished, resources are protected and society development becomes ...
  • Monitoring of Postoperative Myocardial Ischemia and Infarction With Continuous ECG Measurements 

   Vanhatalo, Joonas (2017-01-11)
   Postoperative myocardial ischemia leading to myocardial infarction (PMI) after a non-cardiac surgery is shown to be common in selected population and is associated with increased mortality and morbidity in-hospital and ...
  • Monitorointimenetelmän valinta kaivopumppauslaitteistolle 

   Koponen, Mikko (2014-10-08)
   Tässä työssä kartoitettiin pumppauslaitteiston monitorointijärjestelmän halutut ominaisuudet ja laitteiston vaatimukset. Tarkoituksena oli aikaansaada taloudellisesti järkevä tuote, joka toteuttaa kaikki kartoitetut ...
  • Monte Carlo simulations of an axial positron emission tomography demonstrator 

   Ylipää, Salla (2015-04-08)
   Axial positron emission tomography (PET) scanners are composed of layers of scintillating crystals aligned with the main axis of the scanner. The axial coordinates of photon interaction events are obtained using a matrix ...