Now showing items 1755-1774 of 3203

  • Modularization of an Existing Product Family 

   Siivonen, Pauli (2015-09-09)
   This Master of Science Thesis was made for Cargotec Oy. Variability of products and the different customer needs have increased the amount of part numbers that have to be maintained. This thesis seeks to find a solution ...
  • Moisture absorptivity of the poly(lactide-co-glycolide), and comparison of dehumidifying gases 

   Ala-Vannesluoma, Pauliina (2016-06-08)
   The potential of the biodegradable polymers have been realized in the orthopedic and cosmetic applications world, due to their remarkable ability to degrade in vivo, why there is no need for second surgery. Poly(lactide- ...
  • Molybdeenin vaikutus stabiloidun ferriittisen ruostumattoman teräksen hapettumiseen korkeissa lämpötiloissa 

   Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
   Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
  • Momordica Angustisepala as Reinforcement in Polymer Composites 

   Ikechukwu Emmanuel Okonkwo (2015-04-08)
   The use of natural fibers as reinforcements for polymers has been receiving great attention in recent times. This is because natural fibers are cheap, abundant and environmentally friendly. Momordica Angustisepala is one ...
  • Monialahankkeiden suunnittelun johtamisen kehittäminen 

   Virtala, Samuli (2016-06-08)
   Monialahanke on kokonaisuus, jonka suunnittelulla ei ole selkeää painopistettä ollakseen esimerkiksi talorakennus- tai infrahanke. Monialahanke luo vuorovaikutussuhteita sellaistenkin suunnittelutehtävien välille, jotka ...
  • Monijaksopumpun transientti laskenta 

   Heino, Antti (2014-05-07)
   Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
  • Monikulttuurinen asuinalue Hagalundiin 

   Maununaho, Katja (2006-11-15)
   Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
  • Monikäyttöisen oppimisympäristön riskinarviointi ja kehityssuositukset 

   Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
   Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
  • Monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen tekstihaulla 

   Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
   Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...
  • Moniprojektihallinnan työkalujen kehittäminen 

   Pyy, Petri (2014-02-05)
   Rakennuttamisorganisaatioilla on usein yhä enemmän rakennusprojekteja hallittavanaan yhtäaikaisesti. Usean projektin hallinnasta käytetään tässä työssä nimitystä moniprojektihallinta. Usean rakennusprojektin hallinta ...
  • Monitoimipistejärjestelmän datamigraatio keskitettyyn tietokantaan 

   Mannila, Turkka (2012-06-06)
   Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestelmän data viedään uuteen järjestelmään. Datamigraatiossa tietoa ei pelkästään kopioida uuteen järjestelmään, vaan datan rakenteelle täytyy ...
  • Monitoring Energy Consumption of Artificial Lighting by Web Interface 

   Song, Xiaoguang (2013-01-09)
   Study of energy efficiency has been very hot research topic in these days. Benefits from highly efficiency system are obvious. Greenhouse effect can be diminished, resources are protected and society development becomes ...
  • Monitoring of Postoperative Myocardial Ischemia and Infarction With Continuous ECG Measurements 

   Vanhatalo, Joonas (2017-01-11)
   Postoperative myocardial ischemia leading to myocardial infarction (PMI) after a non-cardiac surgery is shown to be common in selected population and is associated with increased mortality and morbidity in-hospital and ...
  • Monitorointimenetelmän valinta kaivopumppauslaitteistolle 

   Koponen, Mikko (2014-10-08)
   Tässä työssä kartoitettiin pumppauslaitteiston monitorointijärjestelmän halutut ominaisuudet ja laitteiston vaatimukset. Tarkoituksena oli aikaansaada taloudellisesti järkevä tuote, joka toteuttaa kaikki kartoitetut ...
  • Monte Carlo simulations of an axial positron emission tomography demonstrator 

   Ylipää, Salla (2015-04-08)
   Axial positron emission tomography (PET) scanners are composed of layers of scintillating crystals aligned with the main axis of the scanner. The axial coordinates of photon interaction events are obtained using a matrix ...
  • Moodle monikulttuurisena oppimisympäristönä 

   Metsälä, Aino (2010-06-23)
   Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
  • Moottorin kampikoneiston dynamiikka 

   Mäkinen, Eero (2012-03-07)
   Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
  • MQTT client implementation in IEC 61131-3 compatible programming environment 

   Välimaa, Lauri (2017-02-08)
   Collecting data from various sources is essential for systems which leverage the ideology and advantages behind Internet of Things (IoT). Expanding device support in such systems is crucial since it allows collecting data ...
  • MRI shape analysis of midbrain in Parkinson's disease 

   Pölönen, Juho Antti Kalevi (2016-08-17)
   Magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging modality that uses magnetic fields, field gradients and radio waves to form images of different tissues within the body. It is often the best choice for structural brain imaging ...
  • MTV:n aineistonsiirtoympäristön uusiminen 

   Rahikainen, Antti Eemeli (2015-06-03)
   Mediayhtiöt vastaanottavat video- ja kuvamateriaalia useista eri lähteistä, kuten tuotantoyhtiöiltä, mainostoimistoilta sekä muilta sidosryhmiltä. Materiaalin vastaanoton pitää olla käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ...