.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suontaus, Tiina (2006-10-09)
  GPRS-matkapuhelinverkko perustuu pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon, jossa tietoa lähetetään datapaketteina matkapuhelinverkon kautta ja se voi toimia alustana mitä moninaisimmille palveluille. IP-puhelu ja videokuvan ...
 • Liu, Wei (2000-04-12)
  The focus of this thesis is on the process of exploiting the GPS spread spectrum signal in GPS receiver. After describing the spread spectrum fundamentals, this thesis describes the architecture and functions of civilian ...
 • Sairo, Hanna (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on määrittää GPS-signaalin käytettävyys vastaanottajan näkökulmasta. Ideana on määrittää konstellaation ja yksittäisten pseudorange-signaalien käytettävyysaste erilaisten GPS-datasignaalien perusteella. ...
 • Ala-Tala, Antti (2000-08-23)
  Vehicle navigation systems are expected to reduce consumption in traffic by facilitating efficient route planning and guidance. The only globally available positioning system is the Global Positioning System, owned by US ...
 • Martikainen, Simo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
 • Seppänen, Mari (2010-03-03)
  Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
 • Männistö, Tomi (1990)
  Tässä diplomityössä esitetään kohdeyrityksen kylmävalssaamon kuormituksensuunnitteluun toteutettu alijärjestelmä, joka integroitiin kuuma- ja kylmävalssaamon tuotannonohjausjärjestelmiin. Ohjelmisto toteutettiin käyttäen ...
 • Kari, Matti (1990)
  Ohjelmiston hyvyyden mittarina ovat laadun lisäksi oppimisen ja käytön helppous, laajennettavuus ja muunneltavuus. Yhdenmukainen graafinen käyttöliittymä ja avoimet järjestelmät pyrkivät vastaamaan näihin vaatimuksiin. ...
 • Heinonen, Taisto (1986)
  Automaatiojärjestelmän käyttäjäliityntään kehitettiin uusi operointiväline, graafinen pääte, joka tuo lisää joustavuutta käyttäjän työhön. Päätteen tulostuslaite ja syöttölaitteet ovat toteutusratkaisultaan uudentyyppisiä ...
 • Jokela, Markku (1991)
  Suurin este robottihitsauksen laajenemiselle pienerävalmistukseen on ollut ohjelmoinnin hitaus. Tähän ongelmaan ovat tarjoamassa ratkaisua graafiset off-line -ohjelmointi- ja simulointiohjelmistot. Niiden avulla robottisolu ...
 • Tossavainen, Satu (1992)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka kohdeyrityksen kehittämää graafista verkkotietojärjestelmää voidaan käyttää hyväksi keskijänniteverkoston yleissuunnittelussa ja verkoston tilan seurannassa. Graafinen verkkotietojärjestelmä ...
 • Latva, Sanna (1994)
  Tietokonetekniikan kehittyminen on tuonut valvomoihin konventionaalisen laitteiston rinnalle prosessitietokoneeseen liitetyt näyttöpäätteet. Uusissa voimalaitoksissa operointi perustuukin kokonaan näyttöpäätetekniikkaan. ...
 • Kohvakka, Kimmo (2003-06-04)
  Digitaalisella signaalinkäsittelyllä on keskeinen osa nykyaikaisten elektronisten järjestelmien toteutuksessa. Digitaalisella signaalinkäsittelyllä tarkoitetaan diskreetissä muodossa olevien signaaleiden muokkaamista ...
 • Leppinen, Kimmo (1994)
  Käyttöliittymien merkitys on kasvanut modernin ohjelmistotuotannon yhteydessä. Yhä useammat ihmiset käyttävät tietokoneita päivittäin ja vaatimukset helppokäyttöisemmistä ohjelmistoista ovat johtaneet graafisten käyttöliittymien ...
 • Havaskari, Pasi (1986)
  Tehtävänä oli suunnitella grafiikkaohjain, jota käytetään automaatiojärjestelmän valvontamonitoreiden ohjaamiseen. Vaatimuksena oli, että näytönohjain toimisi jonkin tietokonegrafiikan standardin mukaisesti. Koska grafiikan ...
 • Silvanto, Katja (2000-05-10)
  The objective was to study the influence of mechanical stirring and controlled solidification on the resulting grain structure in oxygen free copper and copper alloys. /Kir10
 • Laitinen, Hannu (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kirjallisuuden ja laboratoriokokeiden avulla löytää menetelmä, jolla graniitista valmistettu julkisivuverhouslaatta kiinnitetään taustabetoniinsa. Pyrkimyksenä on sellaisen seinäelementin ...
 • Nurminen, Noora (2006-03-08)
  Lääketieteellisen kuvankäsittelyn ohjelmistot ovat raskaita, ja ne varaavat laskentaan käytetyn koneen resurssit jopa päiviksi. Ohjelmat käyttävät runsaasti muistia ja prosessointiaikaa, joten palvelimen toiminta hidastuu, ...
 • Muilu, Liisa (1999-03-10)
  AB3:Työssä tutkittiin eri muovien jauhaantumista kiinteän tilan leikkausekstruusioon perustuen. Todettiin LD-muovien jauhaantuvan nykytekniikalla tehokkaaksi, muiden kanssa oli edelleen ongelmia.
 • Varjus, Sanna (2001-09-12)
  In this study, the possibility of controlling the microbial growth by conventional filtration in water hydraulic systems is studied. Filtration is used for the particle removal in hydraulic systems and therefore, it is a ...