.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leppinen, Kimmo (1994)
  Käyttöliittymien merkitys on kasvanut modernin ohjelmistotuotannon yhteydessä. Yhä useammat ihmiset käyttävät tietokoneita päivittäin ja vaatimukset helppokäyttöisemmistä ohjelmistoista ovat johtaneet graafisten käyttöliittymien ...
 • Havaskari, Pasi (1986)
  Tehtävänä oli suunnitella grafiikkaohjain, jota käytetään automaatiojärjestelmän valvontamonitoreiden ohjaamiseen. Vaatimuksena oli, että näytönohjain toimisi jonkin tietokonegrafiikan standardin mukaisesti. Koska grafiikan ...
 • Silvanto, Katja (2000-05-10)
  The objective was to study the influence of mechanical stirring and controlled solidification on the resulting grain structure in oxygen free copper and copper alloys. /Kir10
 • Laitinen, Hannu (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kirjallisuuden ja laboratoriokokeiden avulla löytää menetelmä, jolla graniitista valmistettu julkisivuverhouslaatta kiinnitetään taustabetoniinsa. Pyrkimyksenä on sellaisen seinäelementin ...
 • Nurminen, Noora (2006-03-08)
  Lääketieteellisen kuvankäsittelyn ohjelmistot ovat raskaita, ja ne varaavat laskentaan käytetyn koneen resurssit jopa päiviksi. Ohjelmat käyttävät runsaasti muistia ja prosessointiaikaa, joten palvelimen toiminta hidastuu, ...
 • Muilu, Liisa (1999-03-10)
  AB3:Työssä tutkittiin eri muovien jauhaantumista kiinteän tilan leikkausekstruusioon perustuen. Todettiin LD-muovien jauhaantuvan nykytekniikalla tehokkaaksi, muiden kanssa oli edelleen ongelmia.
 • Varjus, Sanna (2001-09-12)
  In this study, the possibility of controlling the microbial growth by conventional filtration in water hydraulic systems is studied. Filtration is used for the particle removal in hydraulic systems and therefore, it is a ...
 • Virta, Mikko (1997-12-10)
  Cellular mobile stations have been in the market already for ten years. Nowadays, people are more and more mobile and the amount of out-of-office workers increases all the time. Communicators are developed to fulfil these ...
 • Leinonen, Timo-Pekka (1993)
  Informaation keräys-, siirto- ja tallennusmenetelmien nopea kehittyminen lisää hallittavan tiedon määrää kiihtyvästi useilla aloilla. Suuren numeerisen tietomäärän tarkastelussa graafinen esittäminen on tärkeä menetelmä ...
 • Valkama, Joni (1999-08-18)
  Maailamalla ollaan tällä hetkellä kehittämässä uutta, kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmää. Tästä huolimatta myös GSM-järjestelmän kehitystyö jatkuu ja uusia tilaajapalveluja tulee asiakkaiden käyttöön jatkuvasti. ...
 • Häkkinen, Mika (1999-04-14)
 • Syngelmä, Jani (2000-01-19)
 • Eklund, Ari (1991)
  Heinäkuussa 1991 avattiin yleiseurooppalainen digitaalinen GSM-matkapuhelinverkko. GSM on ensimmäinen TDMA-aikajakotekniikkaa käyttävä matkapuhelinjärjestelmä. GSM-matkapuhelimen suunnittelu on vaativaa uuden tekniikan ja ...
 • Mäkinen, Rauno (1989)
  Uuden digitaalisen matkaviestinverkon ottaminen käyttöön vaatii yhdenmukaista komponenttien toteutusta. Eri valmistajien matkapuhelimien testaamiseksi ja tyyppihyväksynnän suorittamiseksi GSM:n suunnittelijat ovat määritelleet ...
 • Yli-Urpo, Jussi (1998-04-15)
  GSM-verkon hallinta vaatii hallintajärjestelmältä monipuoliset työkalut verkon eri osa-alueiden toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tukiasemien hallinta on yksi verkon vaativimmista tehtävistä. Kaikkien Nokian ...
 • Mikkonen, Jouni (1993)
  Televerkkojen jatkuvasti kasvaessa on tullut käyttövarmuuden ja palvelun laadun takaaminen käyttäjälle yhä tärkeämmäksi. Avuksi on otettu keskitetty verkonhallinta, jonka avulla kerätään tietoa verkon toiminnasta ja siinä ...
 • Kainulainen, Timo (1991)
  Diplomityössä on aluksi kuvattu yleiseurooppalaisen matkapuhelinverkon rakenne ja toimintoja, minkä jälkeen keskitytään MAP-protokollan testaamiseen liittyvään teoriaan ja lopuksi käytännön ratkaisuihin. Diplomityö liittyy ...
 • Aaltonen, Tiina (1987)
  Simulointiohjelmien avulla voidaan kokeilla uusia kytkentöjä aikaa säästäen ja taloudellisesti. Vältytään turhilta prototyyppien rakentamiselta, koska suunnitellun piirin toiminta saadaan selville jo tietokonesimuloinnin ...
 • Karvinen, Jouko (1982)
  Tasasähköverkosta syötettyjen kaupunkiliikennevälineiden ajo- ja apuenergian syöttö voidaan toteuttaa staattisten vaihtosuuntaajien avulla. Kuormittavina moottoreina voidaan tällöin käyttää kevyitä ja kestäviä oikosulkum ...
 • Sario, Petteri (1997-06-04)
  Työssä selvitetään perinteisen suuritehoisen konekommutoiduntahtikonekäytön toimintaa sekä arvioidaan GTO-komponenteilla toteutetunsillan simulointia ja käytännön toteutusmahdollisuuksia.