Now showing items 1770-1789 of 3203

  • Moodle monikulttuurisena oppimisympäristönä 

   Metsälä, Aino (2010-06-23)
   Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
  • Moottorin kampikoneiston dynamiikka 

   Mäkinen, Eero (2012-03-07)
   Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
  • MQTT client implementation in IEC 61131-3 compatible programming environment 

   Välimaa, Lauri (2017-02-08)
   Collecting data from various sources is essential for systems which leverage the ideology and advantages behind Internet of Things (IoT). Expanding device support in such systems is crucial since it allows collecting data ...
  • MRI shape analysis of midbrain in Parkinson's disease 

   Pölönen, Juho Antti Kalevi (2016-08-17)
   Magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging modality that uses magnetic fields, field gradients and radio waves to form images of different tissues within the body. It is often the best choice for structural brain imaging ...
  • MTV:n aineistonsiirtoympäristön uusiminen 

   Rahikainen, Antti Eemeli (2015-06-03)
   Mediayhtiöt vastaanottavat video- ja kuvamateriaalia useista eri lähteistä, kuten tuotantoyhtiöiltä, mainostoimistoilta sekä muilta sidosryhmiltä. Materiaalin vastaanoton pitää olla käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ...
  • Muistinvarainen analysointiteknologia ja liiketoimintatiedon hallinnan raportointityökalun valinta 

   Olin, Mikko (2011-10-05)
   Muistinvaraisessa analysoinnissa käsiteltävä data ladataan kokonaan tietokoneen RAM-muistille, josta se on nopeasti raportointityökalujen hyödynnettävissä. Muistinvaraista analysointiteknologiaa hyödyntävät raportointityökalut ...
  • Mukautuvan tarttujan suunnittelu robottisovelluksessa 

   Lyytinen, Janne (2014-05-07)
   Robotin tarttuja on yleinen suunnittelutyötä edellyttävä konstruktio asiakasräätälöitävien robotiikan toimitusprojektien sisällöissä. Erilaisille projekteille suunnitelluissa tarttujissa esiintyy huomattavaakin vaihtelua, ...
  • Multi-Antenna Solutions for Automotive Environment 

   Rasku, Arttu (2009-02-04)
   MIMO systems have emerged in the last few years as a means to improve the quality of service and spectral efficiency of wireless communication systems. This thesis examines the use of multi-antenna systems on vehicles. The ...
  • Multi-player tactical role playing game with a Java server and an Android client 

   Tuominen, Marko (2012-12-05)
   Tietokone- ja konsoliroolipeleissä pelaaja tavallisesti ohjaa yhtä tai useampaa hahmoa. Hahmot tavallisesti keräävät kokemusta taistelemalla vihollisia vastaan. Kokemuksen kautta hahmon ominaisuudet vahvistuvat ja se saa ...
  • Multicultural Issues in Software Engineering Processes 

   Statkaityte, Rasa (2011-06-08)
   Globalisaatio, laajemmat markkinat, halvempi työvoima, asiakasläheisyys ja lisääntyvä ICT-asiantuntijoiden tarve ohjaavat ohjelmistosektorin yrityksiä ulkoistamaan ohjelmistotuotteidensa kehitystä. Sen tuloksena tiimit ...
  • Multilabel Sound Event Classification with Neural Networks 

   Cakir, Emre (2014-12-03)
   There are multiple sound events simultaneously occuring in a real-life audio recording collected e.g. at a busy street in rush hour. The events may include traffic noise, sound of rain, people talking etc. The humans are ...
  • Multiplatform mobile software development 

   García-Moya Herrera, Álvaro (2013-05-08)
   This thesis considers how to achieve efficient multiplatform mobile software development. A mobile application is developed as a vehicle to demonstrate how this can be done in a particular instance. The educational mobile ...
  • Multiple Case Analysis of Business Models in Circular Economy Initiatives: Cases from EU, China, the US and Finland 

   Ranta, Valtteri Henrik (2017-01-11)
   Growing rate of consumption coupled with a growing total population is leading to increasing burden on the consumption of non-renewable resources on our planet. The concept of circular economy has been introduced as a ...
  • A Multiresolution Approach to the Waveform Tomography Inverse Problem 

   Syväoja, Jussi (2016-06-08)
   Full waveform tomography refers to a technique that can used in imaging internal structures of a target object without altering or damaging it in anyway. The term full waveform means that the wave is utilized in its full ...
  • Multiview Video Coding for Virtual Reality 

   Kashyap Kammachi Sreedhar (2016-01-13)
   Virtual reality (VR) is one of the emerging technologies in recent years. It brings a sense of real world experience in simulated environments, hence, it is being used in many applications for example in live sporting ...
  • Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä 

   Heino, Henrik (2013-11-08)
   Työn tavoitteena oli kehittää pakkaustyökalu, eli ohjelma ja sen käyttämä tiedostoformaatti. Näiden erityisvaatimuksena oli deduplikointi sekä pakettitiedoston muokattavuus. Deduplikoinnilla tarkoitetaan tässä identtisten ...
  • Muovien kierrätys rotaatiovalussa 

   Lehtola, Jarkko (2014-08-13)
   Tämän työn päätavoitteena on selvittää tiettyjen kierrätysmuovien käyttökelpoisuus rotaatiovalun raaka-aineena. Raaka-aineista on selvitetty mekaaniset ominaisuudet, sulakäyttäytyminen ja jauheen käyttäytyminen. Teoriaosuudessa ...
  • Muovien sulatyöstöprosessien laadunhallinta 

   Lappi, Jesse (2014-08-13)
   Muovien prosessointimenetelmien hallinta on tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä toimivan tuotannon ylläpitämisessä, minkä lisäksi muovimateriaalien ominaisuuksien, käytettävän laitteiston sekä näiden yhdistelmänä saatavan ...
  • Muovikomposiittien hyödyntäminen ajoneuvon runkorakenteessa 

   Syvänne, Ossi (2013-12-04)
   Muovikomposiittien hyödyntäminen ajoneuvojen rakenteissa on kasvava trendi, jossa erityisesti hiilikuitukomposiitit ovat tällä hetkellä nousemassa esille. Syynä ovat kasvavat ympäristövaatimukset ja toiveet polttoaineen ...
  • Muovikuitujen määrän mittaus paperissa ja paperisulpussa 

   Rantanen, Pasi (2012-08-15)
   Paperin raaka-aineita ovat erilaiset kuidut, täyteaineet, liima-aineet, pigmentit, kemialliset lisäaineet sekä päällystysaineet. Tärkeimpiä raaka-aineita ovat puukuidut mutta myös muita kasvikuituja voidaan käyttää paperin ...