.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokela, Petri (1991)
  Paperitehtaan prosessissa kierrätettävän ns. kiertoveden ja tehtaasta poistettavan jäteveden mekaanisessa ja kemiallisessa käsittelyssä voidaan käyttää samoja menetelmiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin flotaation käyttöä ...
 • Dong, Jing (2002-06-05)
  This thesis is aimed at determined the influence factors on the tendency of consistency profiles in cross section of pipes. To accomplish this, the general flow properties of pulp suspension in pipes were reviewed in this ...
 • Merikoski, Riku (2012-05-09)
  Carbon dioxide (CO2) has been proven to have an adverse effect on world climate and its atmospheric levels are increasing at an accelerating pace. Because carbon dioxide is the most important greenhouse gas, its emission ...
 • Aho, Tuomo (1999-08-18)
  Mallinnetaan kemianteollisuudessa käytettävän sekoitussäiliön virtauskenttää sekä säiliössä olevaa lämpötilajakaumaa kahdella erilaisella reunaehdolla. Käytetyn sekoitussäiliön tehokkuutta kemikaalien sekoittamiseen sekä ...
 • Roponen, Johanna (1999-09-08)
  AB3:Tulostimen parametrien valitseminen riippuu painettavan paperin ominaisuuksista. Jos painettavan paperin pinnalla olisi informaatio paperin ominaisuuksista, tulostin voisi automaattisesti tunnistaa paperin. Esteettisistä ...
 • Eerola, Esa (1996-03-20)
  Tavoitteena oli flyback-tyyppisen hakkurilähteen säätöpiirin stabilisuuden sekä tehohäviöjakauman selvittäminen. Työhön kuului myös kahden erilaisen flyback-hakkuriteholähteen rakentaminen. Näille teholähteille määriteltiin ...
 • Hietanen, Janne (2002-04-10)
  Diplomityön tarkoituksena oli parantaa kohdeyrityksen moduulitehtaan sylinterikansi FMS:n käytön tehokkuutta ja laaduntuottokykyä. Työn tavoitteena oli selvittää sylinterikansien luotettavaa koneistusprosessia häiritseviä ...
 • Miettinen, Veli-Matti (1990)
  Työn tavoitteena oli suunnitella tehtaalle hankitun joustavasti automatisoidun valmistusjärjestelmän (FMS) ohjaus ja toiminta käyttäjätasolla. FMS:n rakenne ja layout sekä sen ohjausjärjestelmä oli määritelty ennen työn ...
 • Vannas, Vesa (1993)
  Uusien joustavien tuotantojärjestelmien käyttöönotto on kehittyvän konepajateollisuuden kilpailukyvyn edellytys. Inhimillisiä tekijöitä ja niiden vaikutuksia turvallisuuteen on FM-järjestelmien yhteydessä tutkittu hyvin ...
 • Perälä, Maarit (1993)
  FM-järjestelmät ovat yleistymässä Suomessa. FM-järjestelmien käyttöön otolla on pääasiassa myönteisiä vaikutuksia työturvallisuuteen, mutta toisaalta ne tuovat mukanaan aivan uudenlaisia vaaratekijöitä. Tällöin ...
 • Väänänen, Matti (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää niitä FMS-työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja, jotka olisi syytä ottaa huomioon jo FM-järjestelmää suunniteltaessa. Saaduista FMS-työturvallisuuteen vaikuttavista seikoista ...
 • Peltonen, Kalle (2002-01-16)
  Työ on tehty kohdeyrityksen tehtaan komponenttivalmistusosastolle menetelmien ja menetelmäsuunnittelun kehittämiseksi koneistuskeskuksilla. Koneistuskeskuksia on seitsemän, joista viisi on liitettynä kahteen eri FM-järjestelmään. ...
 • Salminen, Kai (1990)
  Tämä työ on tehty osana tutkimusprojektia "Työvälineiden hallinta CIM-ympäristössä". Työssä on selvitetty joustavien valmistusjärjestelmien asettamat vaatimukset työkalujärjestelmälle sekä suunniteltu sorvauksen ...
 • Paukkunen, Johanna (2012-06-06)
  The objective of this Master of Science thesis was to find out whether foaming could be implemented to offer new property-combinations for gaskets in electrical devices. Gaskets used as a basis of the study are made of ...
 • Rezaei, Arash (2014-12-03)
  This master thesis is based on an autonomous wheeled mobile manipulator project, directed in Tampere university of technology (TUT). In the beginning, we carried out a comprehensive study on the linux-based real-time ...
 • Moreno Ordonez, Antonio (2012-10-03)
  The study of the properties of paper in in the micro scale requires the use of devices on the same dimensional order. Paper fiber bonds, the construction unit of paper sheets, can be manufactured, manipulated and tested ...
 • Koskinen, Jenni (2001-06-06)
  In electronics cooling forced convection has displaced free convection. The aim of this research was to find out the most important parameters in forced convection and define guidelines for good thermal design.System ...
 • Hautamäki, Sami (2011-06-08)
  The main aim of the thesis was to develop a free software application for processing surveillance videos. Methods discussed in this thesis are mainly incorporated in the developed application. The open source Avisynth ...
 • Vaajakari, Tomi (2010-06-02)
  FORE energianhallintajärjestelmä on PVO-Pool Oy:n käyttämä järjestelmä, jonka avulla PVO-Pool Oy pystyy hoitamaan reaaliaikaista tasehallintaa sekä siihen liittyvää laskutusta. FORE energiahallintajärjestelmän avulla ...
 • Mikkonen, Tommi (1992)
  Sulautettujen ohjelmistojen täsmällinen suunnittelu ja toteuttaminen on vaikeata nykyisiä välineitä käyttäen. Tästä syystä tarvitaan uusia menetelmiä, joita käyttäen suunnittelun ja toteutuksen välistä suhdetta voidaan ...