.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Muilu, Liisa (1999-03-10)
  AB3:Työssä tutkittiin eri muovien jauhaantumista kiinteän tilan leikkausekstruusioon perustuen. Todettiin LD-muovien jauhaantuvan nykytekniikalla tehokkaaksi, muiden kanssa oli edelleen ongelmia.
 • Varjus, Sanna (2001-09-12)
  In this study, the possibility of controlling the microbial growth by conventional filtration in water hydraulic systems is studied. Filtration is used for the particle removal in hydraulic systems and therefore, it is a ...
 • Virta, Mikko (1997-12-10)
  Cellular mobile stations have been in the market already for ten years. Nowadays, people are more and more mobile and the amount of out-of-office workers increases all the time. Communicators are developed to fulfil these ...
 • Leinonen, Timo-Pekka (1993)
  Informaation keräys-, siirto- ja tallennusmenetelmien nopea kehittyminen lisää hallittavan tiedon määrää kiihtyvästi useilla aloilla. Suuren numeerisen tietomäärän tarkastelussa graafinen esittäminen on tärkeä menetelmä ...
 • Valkama, Joni (1999-08-18)
  Maailamalla ollaan tällä hetkellä kehittämässä uutta, kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmää. Tästä huolimatta myös GSM-järjestelmän kehitystyö jatkuu ja uusia tilaajapalveluja tulee asiakkaiden käyttöön jatkuvasti. ...
 • Häkkinen, Mika (1999-04-14)
 • Syngelmä, Jani (2000-01-19)
 • Eklund, Ari (1991)
  Heinäkuussa 1991 avattiin yleiseurooppalainen digitaalinen GSM-matkapuhelinverkko. GSM on ensimmäinen TDMA-aikajakotekniikkaa käyttävä matkapuhelinjärjestelmä. GSM-matkapuhelimen suunnittelu on vaativaa uuden tekniikan ja ...
 • Mäkinen, Rauno (1989)
  Uuden digitaalisen matkaviestinverkon ottaminen käyttöön vaatii yhdenmukaista komponenttien toteutusta. Eri valmistajien matkapuhelimien testaamiseksi ja tyyppihyväksynnän suorittamiseksi GSM:n suunnittelijat ovat määritelleet ...
 • Yli-Urpo, Jussi (1998-04-15)
  GSM-verkon hallinta vaatii hallintajärjestelmältä monipuoliset työkalut verkon eri osa-alueiden toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tukiasemien hallinta on yksi verkon vaativimmista tehtävistä. Kaikkien Nokian ...
 • Mikkonen, Jouni (1993)
  Televerkkojen jatkuvasti kasvaessa on tullut käyttövarmuuden ja palvelun laadun takaaminen käyttäjälle yhä tärkeämmäksi. Avuksi on otettu keskitetty verkonhallinta, jonka avulla kerätään tietoa verkon toiminnasta ja siinä ...
 • Kainulainen, Timo (1991)
  Diplomityössä on aluksi kuvattu yleiseurooppalaisen matkapuhelinverkon rakenne ja toimintoja, minkä jälkeen keskitytään MAP-protokollan testaamiseen liittyvään teoriaan ja lopuksi käytännön ratkaisuihin. Diplomityö liittyy ...
 • Aaltonen, Tiina (1987)
  Simulointiohjelmien avulla voidaan kokeilla uusia kytkentöjä aikaa säästäen ja taloudellisesti. Vältytään turhilta prototyyppien rakentamiselta, koska suunnitellun piirin toiminta saadaan selville jo tietokonesimuloinnin ...
 • Karvinen, Jouko (1982)
  Tasasähköverkosta syötettyjen kaupunkiliikennevälineiden ajo- ja apuenergian syöttö voidaan toteuttaa staattisten vaihtosuuntaajien avulla. Kuormittavina moottoreina voidaan tällöin käyttää kevyitä ja kestäviä oikosulkum ...
 • Sario, Petteri (1997-06-04)
  Työssä selvitetään perinteisen suuritehoisen konekommutoiduntahtikonekäytön toimintaa sekä arvioidaan GTO-komponenteilla toteutetunsillan simulointia ja käytännön toteutusmahdollisuuksia.
 • Rajala, Sami (2012-08-15)
  The ever-increasing requirements in drive dynamics, comfort and efficiency are challenges that the automotive industry faces when designing new vehicles. Development of advanced suspension systems and drive dynamics control ...
 • Vepsäläinen, Sini (2006-02-08)
  Työssä tutkitaan Kuopion Energian toista kaukolämpövoimalaitosyksikköä, vuonna 1982 käyttöönotettua Haapaniemi 2:ta (HP2). Työn tavoitteena oli analysoida HP2:n tämänhetkistä tilaa ja määrittää karkealla tasolla muutoksen ...
 • Örmä, Tapio (1986)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut mitoittaa haihdutuslauhdutin. Laaditussa laskentamallissa on lähdetty liikkeelle tarkastelemalla kylmäaineputkien lämmönsiirtoa. Putkille on muodostettu massa- ja energiataseista ...
 • Vuorinen, Mikko (2001-11-14)
  Työ on osa projektia, jossa kehitetään palo- ja pelastusviranomaisten varautumista kemikaalionnettomuuksien varalle. 75 prosenttia kemikaalionnettomuuksista tapahtuu palavien nesteiden käsittelyn ja kuljetuksen aikana. ...
 • Ahokas, Maria (1997-06-04)
  Työssä tarkastellaan Haimoon koulun ja maalaiskoulujen yleistä historiaa.Koulun tehtävänä on toimia yhtäaikaa kouluna ja monipuolisesti kyläyhteisöäpalvelevana "kylätalona". Haimoon koulu toimii nykyisin kolmessa pihaarajaavassa ...