.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mylläri, Fanni (2013-12-04)
  The research topic of this thesis is inorganic gases from combustion that form particles via gas-to-particle conversion. The particles formed in gas-to-particle conversion have an effect on fouling of the super heaters and ...
 • Taatila, Ossi (2012-10-03)
  Wireless sensor networks have grown more and more popular in the past few years. There are sensor networks available from several manufacturers. A wireless sensor network is usually tailored for a certain purpose and because ...
 • Kääriäinen, Risto (2000-12-13)
  Tämä työ analysoi vaihdemoottorimarkkinoita ja vaihdemoottorien käyttökohteita. Työn päätavoitteet ovat löytää yleinen tieto koskien vaihdemoottorimarkkinoita ja löytää asiakkaiden tekniset vaatimukset vaihdemoottoreille ...
 • Eerio, Jussi Aulis (2014-10-08)
  Erilaiset korttipelit ovat jo pitkään olleet suosittuja ympäri maailmaa. Tämän vuoksi ei ole yllättävää, että niistä on vuosien mittaan tehty myös digitaalisia versioita. Lähes jokaisen tietokoneen mukana tulevan pasianssin ...
 • Heikkinen, Jussi (1983)
  Puuta ja turvetta kaasuttamalla saadaan dieselvoimakäyttöön edullista polttoainetta, jonka puhtaudelle joudutaan asettamaan erittäin korkeita vaatimuksia. Tämän työn tarkoituksena on koeajoista saatujen kokemusten perusteella ...
 • Männistö, Esa (1996-03-20)
  A large number of different interactive media services are coming to commercial use. The development of production and delivery systems for these services is forthcoming and new ideas and applications are developed and ...
 • Laaja, Mikko (2012-08-15)
  In Finland, the high voltage distribution networks (HVDNs) include all 110 kV lines which are not part of the transmission network of the Finnish electricity transmission system operator, Fingrid. Currently, the role of ...
 • Karaoglu, Ali (2011-10-05)
  The increased availability of 3D devices on the market raises the interest in 3D technologies. A lot of research is going on to advance the current 3D technology and integrate it into market products. Video gaming, displays, ...
 • Ala-Pöntiö, Anne (2007-12-12)
  AB3:Tämän diplomityön tavoitteena on ollut tehdä alustava selvitystyö, jota voidaan käyttää apuna geneerisen bioanturijärjestelmän kehitysprojektissa. Diplomityö koostuu laajasta kirjallisuusselvityksestä, testimittauksista, ...
 • Ratamaa, Tommi (2014-01-15)
  Layered architecture in Java EE web applications is one example of a situation where parallel, non-matching class hierarchies need to be maintained. The mapping of Data Transfer Objects (DTO) and entities causes manual ...
 • Zhou, Bo (2011-09-07)
  To solve the problems brought by new challenges such as customized production and shortened production life cycle, numerous new technologies have been introduced to the area of factory automation. The integration of the ...
 • Kärkäs, Pasi (1999-06-09)
  Työssä on suunniteltu DVB-standardin mukainen ASIC-ratkaisuun perustuva mikroprosessoriliitäntä, jolla kaapelimodeemi voidaan kytkeä useaan erilaiseen digitaaliseen kaapelivastaanottimeen. Työ sisältää johdannon digitaaliseen ...
 • Sorvamaa, Marko (2010-06-23)
  Consumers’ use of mobile communication devices has been increasing rapidly for several years. Recently the use of data services, such as text messaging, gaming, contact, and payment services have become more important for ...
 • Hynninen, Atte (2011-10-05)
  A geographically scalable Web application architecture is designed in this master’s thesis. The architecture is designed for a Web-based language learning service called WordDive. WordDive has a global user base with users ...
 • Mandy, Arnaud (2006-03-08)
  Quality of mobile camera devices is becoming more and more important for mobile phone manufacturers. The devices must fulfil the same requirements as middle range digital cameras. As new features are being added to the ...
 • Sointu, Niilo (2014-10-08)
  Tämän työn ensimmäisessä osassa määritellään geometrinen algebra. Geometrinen algebra on vektoriavaruus, jonka alkioiden välille on määritelty tulo-operaatio. Tämä tulo-operaatio on Cliffordin geometrinen tulo. Erotuksena ...
 • Mäkinen, Jari (1995-06-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten CAD-järjestelmän luomaa geometrista tuotemallia voidaan käyttää hyväksi lujuuslaskentaohjelmissa. Nykyisissä elementiimenetelmäperusteisissa lujuuslaskentaohjelmissa käytetään ...
 • Kaski, Juha-Pekka (1983)
  Työssä on tutkittu suurten siirtymien vaikutusta avaruussauvangeometriaan apul.prof. Pertti Holopaisen esittämän teorian pohjalta. Tavoitteena on ollut kehittää tämän mukainen elementti sekä muodostaa yhtälöryhmä tuntemattomien ...
 • Keskinen, Arto (1990)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää IBM PC/AT-mikrotietokoneympäristössä toimiva, CAD-tekniikkaa hyödyntävä, monipuolinen ja helppokäyttöinen vakavuuslaskentaohjelmisto. Kehitetty ohjelmisto perustuu perinteisiin ja yleisesti ...
 • Puhakka, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityössä kartoitettiin tiestön geoteknisiä ongelmakohteita Turun tiepiirin alueella. Pääpaino ongelmakohteiden kartoituksessa oli painuma- ja sortumakohteissa. Tutkimuksessa ei käsitelty tiestön routavaurioita tai ...