.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Paukku, Sari (1992)
  Hengitysäänianalyysiä on alettu kehittämään vastapainoksi stetoskooppiauskultaation subjektiiviselle diagnoosille. Kehittyneillä äänianalyyseillä voidaan erotella eri sairauksia ja havaita sairauksien esiasteita ennen ...
 • Hirvonen, Tarja (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää jet-ventiloinnin valvontalaite paineen mittaukseen perustuen. Laitteella on sekä kliinistä että tutkimuksellista käyttöä. Työ sisälsi laitteen suunnittelun, rakentamisen ja ...
 • Ojala, Jorma (1983)
  Työn tavoitteena oli kehittää Bain-anestesialetkustoon liitettävissä oleva laite, joka mittaa, laskee ja tulostaa reaaliaikaisesti anestesian kannalta tärkeimmät potilaan hengitystä ja anestesiakoneen toimintaa kuvaavat ...
 • Kulmala, Mika (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu kotitalouksien auton omistusta sekä auton käyttömääriä vuodessa. Lähtöaineistona käytettiin Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluja vuosilta 1985, 1990 ja 1994-1996. Todettiin, että autonomistus on ...
 • Heikkilä, Jouni (2006-04-12)
  Säilyttääkseen kilpailukykynsä nykyisillä markkinoilla, on yritysten jatkuvasti kehitettävä toimintaansa. Tuottavuuden parantamiseen pyritään prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä. Kehitettäessä yrityksen sisäisiä ...
 • Mäkelä, Teppo (1999-11-10)
  Tavoitteena oli löytää järjestelmä- ja layout-vaihtoehtoja uudeksi järjestelmäksi, joka sijoitettaisin uuteen tehdaslaajennukseen ja korvaisi nykyisen, kapasiteettinsa äärirajoilla olevan järjestelmän. Tavoitteena oli myös, ...
 • Hänninen, Pekka (1987)
  Henkilökohtaiset mikrotietokoneet ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti sekä massamuistilaitteiltaan että nopeudeltaan. Samaan aikaan on myös henkilökohtaisiin tietokoneisiin suunniteltujen ohjelmistojen ja lisälaitteiden ...
 • Niinimäki, Jyrki (1985)
  Diplomityössä tarkastellaan henkilökohtaisia suojaimia ja niiden markkinoita Suomessa. Edellisestä suojainten markkinoiden kartoituksesta oli jo 6 vuotta, joten oli tarpeen määrittää nykyinen markkinatilanne. Tutkimuksen ...
 • Lukkala, Markku (2009-02-04)
  Tämä työ tutkii erään luoksepääsyjärjestelmän avainkomponenttia, sähköistä siirtovaunua, sisältäen myös laitteen mekaanisen rekonstruoinnin. Työn pääpaino on uuden siirtovaunun luomisessa, varsinkin teknisessä laskennassa. ...
 • Lankinen, Pirje (1997-01-22)
  Suomessa henkilösuojaimia koskevaan lainsäädäntöön kuuluvatturvallisuuslaki (299/58) muutoksineen ja kaksi EU:n direktiiviä. Niitäovat tukemassa yhdenmukaistetut EN-standardit. Tarkempaan tutkimukseenvalittiin joitakin ...
 • Aalto, Hanne (2006-01-18)
  Työn tarkoitus oli selvittää henkilöstöfunktiota ja sen merkitystä yrityksen kilpailukyvylle.Henkilöstöfunktion, eli erilaisten henkilöstötoimintojen muodostaman kokonaisuuden olemassaolo ja aktiivinen johtaminen tulee ...
 • Rinta-Torala, Annika (1997-11-12)
  Työ on selvitys ja analyysi henkilöstöhallinnasta ympäristöjärjestelmänrakentamisessa.
 • Ylitalo, Hannu (2004-05-12)
  Tällä hetkellä opetuksessa eniten käytetty integraali on Riemannin integraali. Syynä suosioon on sen helppo ymmärrettävyys ja sen peruslauseiden suhteellisen yksinkertainen todistettavuus. Monissa yliopistoissa se on myös ...
 • Mäki-Opas, Markku (1990)
  Tampereen teknologiakeskus Hermia sijaitsee Hervannan kaupunginosassa TTKK:n välittömässä läheisyydessä 3,5 ha tontillaan. Hermian tehtävänä on tutkimus- ja tuotekehitystyön edistäminen yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ...
 • Jarske, Tiina (1984)
  Tässä työssä suunniteltiin hermostimulaattorin vastaanottimen integroitu piiri. Vastaanotinpiiri saa informaation ja energian induktiivisesti kannettavasta lähetinyksiköstä, jota ohjaa mikroprosessori. Vastaanotinpiirissä ...
 • Niittynen, Lauri (1995)
  Hervannan ammattioppilaitoksessa ovat olleet ongelmana tietoverkkoon liitettyihin verkkokortteihin ja toistimiin kohdistuneet häiriöt. Laitteita on pahimmassa tapauksessa rikkoutunut käyttökelvottomiksi tai lievemmissä ...
 • Varpe, Antti (1985)
  Diplomityössä käydään läpi Tampereen kaupungin, Hervannan kaupunginosaan rakennetun ylävesisäiliön rakennesuunnittelutehtävä. Työn esitys etenee käytännön suunnittelutyön mukaisesti puuttumatta varsinaiseen rutiininomaiseen ...
 • Huttunen, Mikko (1985)
  Työn päätavoitteena on ollut testata kahden identtisen hydraulijärjestelmän avulla HFA-nesteille tarkoitettujen komponenttien kulumiskestävyyttä suhteessa vastaaviin öljyhydraulikomponentteihin. Koko testiajo on käsittänyt ...
 • Suomilammi, Matti (2002-03-13)
 • Nummela, Jussi (2006-11-13)
  Radio frequency identification (RFID) is becoming more and more common and its application range is widening continuously. The benefits of RFID are obvious compared to former identification systems, like the barcode. For ...