.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nummi, Tuomas Antti (2014-11-05)
  Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää riskinhallintamenetelmä, jonka Agenteq Solutions Oy -niminen yritys voi ottaa osaksi tuotantoprosessejaan. Tavoitteena oli löytää käyttöönottokynnykseltään matala menetelmä ...
 • De Simone, Francesca (2007-02-12)
  In the area of video compression technology, H.264/AVC is the latest and currently the most efficient video compression standard. The significant improvement in terms of coding efficiency makes H.264/AVC the best candidate ...
 • Pikkarainen, Jani (1997-09-10)
  AB3:Työn aihepiirinä on uuden eurooppalaisen digitaalisenTV-lähetysjärjestelmän, DVB-T:n, vastaanottimen algoritmitason kehitystyö.Tarkastelukohteena ovat menetelmät, joilla voidaan estimoida siirtokanavanvastetta.
 • Joutsiniemi, Anssi (2000-04-12)
  Diplomityön muodostaa 14 arkkitehtuurin myyttejä ja Espoon kaupungin suunnittelukontekstia pohtivaa artikkelia. Työn näkökulma painottuu narratiiviseen tarkasteluun tieteellisen ehdottomuuden kustannuksella. Kaupunkisuunnittelua ...
 • Kojo, Heta (2002-02-13)
  Staattisen sähkön purkaukset, ESD (Electrostatic discharge), ovat yksi merkittävimmistä syistä elektroniikkatuotteiden tuotannossa syntyville vioille. Työssä arvioitiin automaattisten asettelulinjojen ESD-riskejä ...
 • Qasim, Ahmad (2008-03-05)
  Recently there has been major advancements in mobile digital video broadcasting that is transmission of television channels to be viewed on mobile TV. In this area, the DVB-H (Digital Video Broadcasting-HandheldI is the ...
 • Viitasalo, Jussi (2008-06-04)
  Esijännitetty, kerrosrakenteinen ulkoseinäelementti on kohdeyrityksen hallimaisten rakennusten julkisivuksi kehittämä suurikokoinen, ei-kantava, betoninen julkisivuelementti. Diplomityön tavoitteena oli koostaa ohjeita ja ...
 • Välimaa, Mika (1991)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia esijännitetyn liitospultin vaikutusta kehän ominaisuuksiin. Aiemmassa tutkimuksessa käytettyä tietokoneohjelmaa kehitettiin siten, että se ottaa huomioon myös pultin vaikutuksen pilarin ...
 • Maaninen, Ari (1995)
  Uudella toimintamallilla esikäsittelyverstaalle tavoitellaan selkeämpää tiedonkulkua, lyhempää toimitusaikaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Lisäksi esikäsittelyverstas pyrittiin saamaan entistä itsenäisemmäksi ja nopeammin ...
 • Haakana, Pirjo (1990)
  Tehokkaampien ja halvempien mikroprosessorien sekä verkkoteknologian kehittymisen myötä alkanut tietojenkäsittelyn hajauttaminen jatkuu. Entistä älykkäämmät työasemat mahdollistavat keskuskoneissa suoritettujen ohjelmien ...
 • Häggman, Jarkko (2007-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimiestyön ja johtamisen yhteys henkilöstöresurssien mielekkääseen ja optimaaliseen käyttöön. Työssä tutkittiin, mitkä ovat olennaisimmat esimiestyön tekijät, jotka vaikuttavat ...
 • Heinonen, Timo-Pekka (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää esisaostusprosessin tarjoamia mahdollisuuksia Tampereen kaupungin Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla. Esisaostuksen eduista rinnakkaissaostuskäyttöön verrattuna mainittakoon ...
 • Sutinen, Aarno (1987)
  Työn tarkoituksena oli tutkia pehmitetyn PVC:n esisekoitusta sekä sulasekoitusta ja selvittää erilaisten sekoitusolosuhteiden vaikutusta granulaatin laatuun ja granulaatin sulatyöstöön suulakepuristimella. Sulasekoitusvaiheessa ...
 • Helin, Juha (1984)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää CAD/CAM-järjestelmänsovellutus- ja käyttökohteet asiakasohjautuvassa nostintehtaassa. Alkuosassa on selvitetty tällaisessa esitutkimuksessa huomioon otettavia seikkoja ja loppuosassa ...
 • Kotovuori, Tuomas (2010-06-23)
  Tässä diplomityössä on tutkittu esityksiä varten rakennettavan väliaikaisen pienjänniteverkon rakennetta ja siihen kytkettyjen laitteiden aiheuttamien kuormituksien sähköisiä ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli tuottaa ...
 • Rajala, Tuomas (2006-05-10)
  Tuotesuunnittelu kuuluu kilpailukykyyn, sillä kilpailun kiristyessä on ratkaisevaa kenen tuote pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia. Tuotesuunnittelussa tuotemallipohjainen 3D-suunnittelu on käytössä ...
 • Valtanen, Kari (1997-11-12)
  Työ sisältää rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidonasiantuntija- ja viranomaistehtävät. Laatujärjestelmää tukeeyksityiskohtainen laatukäsikirja sekä toimintaohjeita.
 • Häikiö, Juho (2009-11-04)
  Keväällä 2008 järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Espoon keskuksen kehittämisestä. Kilpailu oli luonteeltaan aluesuunnittelukilpailu, jossa visioitiin Espoon kehitystä sekä 15- että 30-vuoden aikavälillä. Ideakilpailussa ...
 • Koli, Pekka (2006-05-03)
  Espoo keskuksella on kaupungin viidestä kaupunkikeskuksesta vanhin tausta. Vuonna 1999 käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena oli parantaa alueen julkisia palveluja ja ympäristön viihtyvyyttä. Espoon kaupunki järjesti ...
 • Siik, Saara (2006-05-03)
  Työssä pohditaan, mitä esteettömyys ympäristön- ja kaupunkisuunnittelun kentällä tarkoittaa. Suomen väestön ikääntyessä esteettömyyden huomioimisen merkitys on kasvanut. Edelleenkin esteettömyydellä ymmärretään lähinnä ...