.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Metsäntähti, Elias (2014-06-04)
  Condition monitoring of machines is very important in maintenance of factories. By monitoring the condition of machines in real time, maintenances can be planned better and unnecessary loss of production and break down of ...
 • Kärkelä, Jani (2002-12-11)
  The current widely used European cellular data technologies are based on GSM data call. However, the data transmission rates with GSM data are slow, connection setup is a rather complicated procedure and pricing is too ...
 • Jouppila, Lasse (2006-05-10)
  AB3:Nopeaa Fourier-muunnosta (FFT) voidaan hyödyntää halutun datan taajuuskomponenttien löytämiseen signaalista, johon on generoitunut kohinaa.Taajuusvuoto on spektrin leviämistä, joka johtuu siitä, että diskreetti ...
 • Mosallaei, Mahmoud (2015-05-06)
  Organic field effect transistors (OFET) based on the latest generation of p-type organic semiconductors (DNTTT, C10-DNTT) display excellent characteristics, with charge transport mobility of up to 10 cm2/Vs. These materials ...
 • Moradi, Soudabeh (2014-03-05)
  Axial PET (AX-PET) is a novel geometrical concept for positron emission tomography (PET) based on stacks of long scintillating crystals aligned axially with the bore axis and layers of wavelength shifter (WLS) strips placed ...
 • Vuorinen, Ville (2012-12-05)
  Epithelium forms tight membranes that efficiently take part in secretion and absorption between the two lining tissues. A tight membrane of this nature has a low DC conductivity and this is generally used to assess the ...
 • Holm, Anna (2012-12-05)
  This thesis is made to UPM Energy for FUSEC (Future Fuels for Sustainable Energy Conversion) project of Tekes and the aim of this thesis is to increase knowledge and gather information about the properties of critical solid ...
 • Katajisto, Juha (2001-06-06)
  Työssä esitellään kolme monoliittista staattista taajuusjakajaa, jotka on toteutettu erilaisilla bipolaarisilla valmistusprosesseilla. Lisäksi esitellään kaksi IC-piiriä, joista molemmat koostuvat VCO:sta ja sitä seuraavasta ...
 • Laakso, Sakari (2001-04-11)
  Taajuusjakaja on piiri mikä jakaa sisään tulevan taajuuden halutulla kertoimella. Tässä diplomityössä esitetyissä piireissä jako suoritetaan kahdella. Kahdella jakavia taajuusjakajia käytetään radiolähettimissä ja ...
 • Eerolainen, Lauri (1998-08-19)
  In this Thesis is a functional random access memory (RAM) model introduced as well as functional faults which are derived from that model. All possible fault combinations are also examined. Two different methods for ...
 • Teräväinen, Joel Veikko (2015-06-03)
  The majority of exploited oil reservoirs in the world need some form of artificial lifting to transfer crude oil to the surface. Progressing cavity pumps and electric submersible pumps are two methods commonly used to do ...
 • Ikonen, Olli-Pekka (2010-06-23)
  Android platform is an open source mobile phone operating system developed by Google. Although originally meant for mobile phones, Android was designed to be so flexible that it can be installed to almost any device running ...
 • Vesterinen, Esa (1999-02-10)
  Työssä esitetään kolmannen sukupolven matkaviestintekniikka (UMTS)radioverkkosuunnittelun näkökulmasta. Teoriaosuudessa kerrotaan CDMA-tekniikan yleisiä piirteitä ja kuvataan UMTS-standardin radiorajapinnan määrittelyt ...
 • Mäntynen, Kristiina (1991-09-16)
  Funkistalojen rakennusvaihe oli poikkeuksellinen ja merkittävä ajanjakso suomalaisessa rakennushistoriassa. Keski-Euroopasta levinnyt funktionalismi ulotti vaikutuksensa aina syrjäkylille asti. Jotkut innostuivat jopa ...
 • Venho, Leena (2015-05-06)
  Funktio on yksi tärkeimmistä käsitteistä matematiikassa ja luonnontieteissä. Funktion käsite perustuu joukko-oppiin. Joukko-oppi ei varsinaisesti sisälly Opetushallituksen hyväksymiin valtakunnallisen opetussuunnitelman ...
 • Kivimäki, Anu (2002-09-18)
  How to compare two three dimensional brain images together if you don't know is the position of head equal on both images? The image study can take hours. A patient should not move during the study. In this MSc Thesis ...
 • Nieminen, Nina (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena on konstruoida funktionaalisten elintarvikkeiden kenttää, luoda verkostomalli, joka soveltuu funktionaalisten elintarvikkeiden kenttään sekä konstruoida Benecol-verkosto luodun verkostomallin avulla. ...
 • Lahtinen, Tero (2014-05-05)
  Yksi ensimmäisistä tehtävistä ohjelman toteutuksen alkuvaiheessa on ohjelmointikielen valinta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sopivan ohjelmointikielen valinnalla on suuri merkitys ohjelman elinkaarikustannuksiin. Siksi ...
 • Pammo, Henrik Anton (2015-06-03)
  Sumea säätö on säätötekniikan alue, jota voidaan soveltaa, kun ongelma on helpommin kielellisesti kuin matemaattisesti ilmaistavissa tai kun säädettävä prosessi on vaikeasti mallinnettava tai epälineaarinen. Sumea säädin ...
 • Raneda, Albert (1998-02-11)
  This work is a part of TUT/IHA's ITER project (International Thermonuclear Experimental Reactor) in the area of the divertor cassette refurbishment tools. The scope of the refurbishment prjoect is to demonstrate that the ...