.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Männistö, Esa (1996-03-20)
  A large number of different interactive media services are coming to commercial use. The development of production and delivery systems for these services is forthcoming and new ideas and applications are developed and ...
 • Laaja, Mikko (2012-08-15)
  In Finland, the high voltage distribution networks (HVDNs) include all 110 kV lines which are not part of the transmission network of the Finnish electricity transmission system operator, Fingrid. Currently, the role of ...
 • Karaoglu, Ali (2011-10-05)
  The increased availability of 3D devices on the market raises the interest in 3D technologies. A lot of research is going on to advance the current 3D technology and integrate it into market products. Video gaming, displays, ...
 • Ala-Pöntiö, Anne (2007-12-12)
  AB3:Tämän diplomityön tavoitteena on ollut tehdä alustava selvitystyö, jota voidaan käyttää apuna geneerisen bioanturijärjestelmän kehitysprojektissa. Diplomityö koostuu laajasta kirjallisuusselvityksestä, testimittauksista, ...
 • Ratamaa, Tommi (2014-01-15)
  Layered architecture in Java EE web applications is one example of a situation where parallel, non-matching class hierarchies need to be maintained. The mapping of Data Transfer Objects (DTO) and entities causes manual ...
 • Zhou, Bo (2011-09-07)
  To solve the problems brought by new challenges such as customized production and shortened production life cycle, numerous new technologies have been introduced to the area of factory automation. The integration of the ...
 • Kärkäs, Pasi (1999-06-09)
  Työssä on suunniteltu DVB-standardin mukainen ASIC-ratkaisuun perustuva mikroprosessoriliitäntä, jolla kaapelimodeemi voidaan kytkeä useaan erilaiseen digitaaliseen kaapelivastaanottimeen. Työ sisältää johdannon digitaaliseen ...
 • Sorvamaa, Marko (2010-06-23)
  Consumers’ use of mobile communication devices has been increasing rapidly for several years. Recently the use of data services, such as text messaging, gaming, contact, and payment services have become more important for ...
 • Hynninen, Atte (2011-10-05)
  A geographically scalable Web application architecture is designed in this master’s thesis. The architecture is designed for a Web-based language learning service called WordDive. WordDive has a global user base with users ...
 • Mandy, Arnaud (2006-03-08)
  Quality of mobile camera devices is becoming more and more important for mobile phone manufacturers. The devices must fulfil the same requirements as middle range digital cameras. As new features are being added to the ...
 • Sointu, Niilo (2014-10-08)
  Tämän työn ensimmäisessä osassa määritellään geometrinen algebra. Geometrinen algebra on vektoriavaruus, jonka alkioiden välille on määritelty tulo-operaatio. Tämä tulo-operaatio on Cliffordin geometrinen tulo. Erotuksena ...
 • Mäkinen, Jari (1995-06-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten CAD-järjestelmän luomaa geometrista tuotemallia voidaan käyttää hyväksi lujuuslaskentaohjelmissa. Nykyisissä elementiimenetelmäperusteisissa lujuuslaskentaohjelmissa käytetään ...
 • Kaski, Juha-Pekka (1983)
  Työssä on tutkittu suurten siirtymien vaikutusta avaruussauvangeometriaan apul.prof. Pertti Holopaisen esittämän teorian pohjalta. Tavoitteena on ollut kehittää tämän mukainen elementti sekä muodostaa yhtälöryhmä tuntemattomien ...
 • Keskinen, Arto (1990)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää IBM PC/AT-mikrotietokoneympäristössä toimiva, CAD-tekniikkaa hyödyntävä, monipuolinen ja helppokäyttöinen vakavuuslaskentaohjelmisto. Kehitetty ohjelmisto perustuu perinteisiin ja yleisesti ...
 • Puhakka, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityössä kartoitettiin tiestön geoteknisiä ongelmakohteita Turun tiepiirin alueella. Pääpaino ongelmakohteiden kartoituksessa oli painuma- ja sortumakohteissa. Tutkimuksessa ei käsitelty tiestön routavaurioita tai ...
 • Mårtensson, Lars (1990)
  Tarkoituksena oli tutkia kudottujen geotekstiilien soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi tutkittiin, miten geotekstiilejä olisi kehitettävä,jotta ne paremmin soveltuisivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.G ...
 • Parkkinen, Samuli (2012-11-07)
  Traditionally, equipment for human-computer interaction (HCI) has been a keyboard and a mouse, but in the last two decades, the advances in technology have brought com-pletely new methods for the HCI available. Among others, ...
 • Raula, Jari (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin gigabitin Ethernetin suorituskykyä tiedostonsiirrossa testiverkossa sekä palvelunlaadun toteuttamismahdollisuuksia gigabitin Ethernet-verkossa. Jonkinasteinen palvelunlaatu saatiin toteutettua. Koko ...
 • Perkiö, Jaakko (2008-04-09)
  Konenäöllä tarkoitetaan järjestelmän kykyä käyttää kameralla kuvattuja kuvia päätöksentekoon. Konenäkökamera tuottaa kuvadataa, jota tietokone analysoi ja tekee analyysin perusteella päätöksiä. Konenäköä käytetään muun ...
 • Östman, Kim (2005-12-07)
  This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...