.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Viitasalo, Jussi (2008-06-04)
  Esijännitetty, kerrosrakenteinen ulkoseinäelementti on kohdeyrityksen hallimaisten rakennusten julkisivuksi kehittämä suurikokoinen, ei-kantava, betoninen julkisivuelementti. Diplomityön tavoitteena oli koostaa ohjeita ja ...
 • Välimaa, Mika (1991)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia esijännitetyn liitospultin vaikutusta kehän ominaisuuksiin. Aiemmassa tutkimuksessa käytettyä tietokoneohjelmaa kehitettiin siten, että se ottaa huomioon myös pultin vaikutuksen pilarin ...
 • Maaninen, Ari (1995)
  Uudella toimintamallilla esikäsittelyverstaalle tavoitellaan selkeämpää tiedonkulkua, lyhempää toimitusaikaa ja parempaa toimitusvarmuutta. Lisäksi esikäsittelyverstas pyrittiin saamaan entistä itsenäisemmäksi ja nopeammin ...
 • Haakana, Pirjo (1990)
  Tehokkaampien ja halvempien mikroprosessorien sekä verkkoteknologian kehittymisen myötä alkanut tietojenkäsittelyn hajauttaminen jatkuu. Entistä älykkäämmät työasemat mahdollistavat keskuskoneissa suoritettujen ohjelmien ...
 • Häggman, Jarkko (2007-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimiestyön ja johtamisen yhteys henkilöstöresurssien mielekkääseen ja optimaaliseen käyttöön. Työssä tutkittiin, mitkä ovat olennaisimmat esimiestyön tekijät, jotka vaikuttavat ...
 • Heinonen, Timo-Pekka (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää esisaostusprosessin tarjoamia mahdollisuuksia Tampereen kaupungin Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla. Esisaostuksen eduista rinnakkaissaostuskäyttöön verrattuna mainittakoon ...
 • Sutinen, Aarno (1987)
  Työn tarkoituksena oli tutkia pehmitetyn PVC:n esisekoitusta sekä sulasekoitusta ja selvittää erilaisten sekoitusolosuhteiden vaikutusta granulaatin laatuun ja granulaatin sulatyöstöön suulakepuristimella. Sulasekoitusvaiheessa ...
 • Helin, Juha (1984)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää CAD/CAM-järjestelmänsovellutus- ja käyttökohteet asiakasohjautuvassa nostintehtaassa. Alkuosassa on selvitetty tällaisessa esitutkimuksessa huomioon otettavia seikkoja ja loppuosassa ...
 • Kotovuori, Tuomas (2010-06-23)
  Tässä diplomityössä on tutkittu esityksiä varten rakennettavan väliaikaisen pienjänniteverkon rakennetta ja siihen kytkettyjen laitteiden aiheuttamien kuormituksien sähköisiä ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli tuottaa ...
 • Rajala, Tuomas (2006-05-10)
  Tuotesuunnittelu kuuluu kilpailukykyyn, sillä kilpailun kiristyessä on ratkaisevaa kenen tuote pystyy parhaiten vastaamaan asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia. Tuotesuunnittelussa tuotemallipohjainen 3D-suunnittelu on käytössä ...
 • Valtanen, Kari (1997-11-12)
  Työ sisältää rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidonasiantuntija- ja viranomaistehtävät. Laatujärjestelmää tukeeyksityiskohtainen laatukäsikirja sekä toimintaohjeita.
 • Häikiö, Juho (2009-11-04)
  Keväällä 2008 järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Espoon keskuksen kehittämisestä. Kilpailu oli luonteeltaan aluesuunnittelukilpailu, jossa visioitiin Espoon kehitystä sekä 15- että 30-vuoden aikavälillä. Ideakilpailussa ...
 • Koli, Pekka (2006-05-03)
  Espoo keskuksella on kaupungin viidestä kaupunkikeskuksesta vanhin tausta. Vuonna 1999 käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena oli parantaa alueen julkisia palveluja ja ympäristön viihtyvyyttä. Espoon kaupunki järjesti ...
 • Siik, Saara (2006-05-03)
  Työssä pohditaan, mitä esteettömyys ympäristön- ja kaupunkisuunnittelun kentällä tarkoittaa. Suomen väestön ikääntyessä esteettömyyden huomioimisen merkitys on kasvanut. Edelleenkin esteettömyydellä ymmärretään lähinnä ...
 • Tuomola, Kalle (2016-04-06)
  Esteettömyysmääräykset ovat olleet viime vuosina jatkuvasti pinnalla yleisessä keskustelussa. Esteettömyysmääräysten on väitetty olevan syynä kasvaneisiin pinta-aloihin erityisesti wc- ja pesutiloissa. Nykyinen, pääministeri ...
 • Kojonen, Stiina (2007-10-17)
  AB3:Ohjelmistoprojektin kokonaisvirhemäärän sekä virheiden kerääntymisen arviointi on tärkeä työkalu projektin suunnittelussa ja hallinnassa. Diplomityön teoriaosassa käsiteltiin virheidenhallinnan merkitystä projektinjo ...
 • Kaimukilwa, Mutasingwa (2013-08-14)
  During the last decade, there has been remarkable growth in mobile penetration in most of developing countries. However, most of the Tanzanian population cannot access real time services and accurate market information due ...
 • Parkkinen, Tiina (2014-12-03)
  This master of science thesis presents two approaches to estimate soil freezing from passive L-band microwave measurements. The first is the Canny edge detector algorithm which is used to gain estimates on the dates of ...
 • Kolehmainen, Thomas (2001-03-21)
  Tämän työn tarkoitus on selvittää mahdollisuuksia akustisen ominaisimpedanssin ja äänilähdejakauman estimointiin BEM-mallista siirtofunktiomittauksin. Lähtökohtana työlle on tilasta tehty BEM- eli reunaelementtimenetelmämalli. ...
 • Välimäki, Jussi (2001-03-14)
  Tämä diplomityö tutki, miten ohjelmistovaltaisen liiketoiminnan tai tuotteiden kannattavuutta voitaisiin mitata ja analysoida nykyistä paremmalla tavalla. Diplomityössä etsittiin käyttökatetta parempaa tapaa huomioida ...