Now showing items 1795-1814 of 3203

  • Mutation-Based Qualification of Module Verification Environments 

   Rahkonen, Samuli (2016-01-13)
   The increasing complexity of integrated circuits has put more emphasis on the reusability of both the designs and their verification environments. Verification is often based on assumptions of the quality of the created ...
  • Muunneltava lähiöasunto - Lähiökorjaamista asunnon ja asujan näkökulmasta 

   Kakko, Katriina (2011-09-07)
   Tutkin työssäni Forssan Viksbergiin sijoittuvaa elementtirakentamista, joka on tyypillinen esimerkki asuntokannasta, jota Suomessa on aikoinaan tuotettu kaikista eniten. Tässä työssä halusin yhdistää kysynnän ja tarjonnan; ...
  • Muuntajien häviölämmön hyödyntäminen lämpöpumpputekniikalla 

   Ristamäki, Heli (2012-08-15)
   Muuntajan häviöt ja ympäristötekijät aiheuttavat muuntajan lämpenemistä, joka liiallisena kiihdyttää muuntajan vanhenemista. Muuntajaa on täten jäähdytettävä ja usein häviölämpö johdetaan jäähdytyskoneistolla ulkoilmaan. ...
  • Muuntamoautomaation hyödyntämismahdollisuudet Elenian jakeluverkossa 

   Kauppi, Matti (2014-06-04)
   Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja sähkön laadun nykyistä tarkempi seuranta, ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Elenia Oy on tehnyt strategisen linjauksen vuonna 2009 rakennuttaa kaikki uusi ja saneerattava ...
  • Muuntuvien asuntojen kerrostalokortteli Kyrkösjärvelle 

   Kellberg-Hakala, Mia (2010-06-23)
   Diplomityöni perustuu asuntomallini mahdollisuuksien tutkimiseen suunnittelun keinoin. Tehtävänä on kerrostalokorttelin suunnittelu Seinäjoelle Kyrkösjärven itärannalle. Kehitetyn asuntotypologian pohjana ovat muunteluma ...
  • Muurin juurella - urbaanit rauniotunnelmat ja niiden vaaliminen 

   Kalakoski, Iida (2010-06-09)
   Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
  • Muutosjohtaminen ohjelmistoprojektissa ohjelmistoyrityksen näkökulmasta 

   Valkonen, Mika (2012-01-11)
   Tietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ...
  • Muutosjohtamisen haasteet synergiaetuja tavoiteltaessa 

   Rikama, Kimmo (2010-06-16)
   Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
  • Myyntiprosessin luominen digitaalisessa tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 

   Johannes, Turunen (2016-06-08)
   Digitalisoituminen asettaa uusia vaatimuksia yritysten väliselle liiketoiminnalle erityisesti myynnin alueella, ja se tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia liikevaihdon kasvattamiseen. Tutkimuksen kohdeyritys tuottaa ...
  • Möbius-kuvaukset avaruuksissa C ja R^3 

   Virpiranta, Juho Tuomas (2015-01-14)
   Möbius-kuvaukset ovat alun perin kompleksitason kuvausten joukko, jolla on mielenkiintoisia geometrisia ominaisuuksia. Myöhemmin niitä koskeva teoria on yleistetty avaruuteen R^n. Tässä työssä käsitellään avaruuksien C ...
  • Nanofabrication by three-dimensional lithography 

   Li, Jiawei (2015-08-12)
   Accompanied with the rapid improvement of technology, creating three-dimensional micro- and nanostructures has become much more important to satisfy various demands. However, conventional techniques are usually used for ...
  • Nanofabrication Using Two-photon Polymerization and Direct Vectorial Writing 

   Kunwar, Puskal (2011-09-07)
   Lithography, universally considered to be the backbone of nanotechnology, has been consistently undergoing several developments to achieve a resolution of 10 nm or less. Such resolution can be attained by using traditional ...
  • Nanohiukkasten lineaarisen optisen vasteen mallinnus elementtimenetelmällä 

   Mäntylä, Harri (2015-10-07)
   Valon ja nanoluokan rakenteiden vuorovaikutusta tutkiva nano-optiikka on tullut viime vuosina tärkeäksi erilaisten nanolitografisten menetelmien kehityttyä, mikä on mahdollistanut erikokoisten ja -muotoisten nanohiukkasten ...
  • Nanohiukkasten pomppaaminen ja varauksen siirto sähköisessä alipaineimpaktorissa 

   Fysiikan laitos – Department of Physics; Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta – Faculty of Science and Environmental Engineering; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; fys (2011-12-07)
   Ilmakehän aerosolihiukkasten tutkimuksessa on hiljattain noussut esille uudenlainen tarve mitata hiukkasten olomuotoa. Pienten hiukkasten olomuodon mittaaminen on lähtökohtaisesti haastavaa, mutta eräs potentiaalinen ...
  • Nanohiukkasten varaustehokkuuden kasvattaminen veden kondensaatiokasvun avulla 

   Kalliokoski, Joni (2015-12-09)
   Reaaliaikaisissa aerosolimittalaitteissa hiukkasten detektointi tapahtuu usein sähköisesti mittaamalla varautuneista hiukkasista syntynyt virta, josta voidaan laskea hiukkasten lukumääräpitoisuus. Nanohiukkasten kohdalla ...
  • Nanokokoisten aerosolihiukkasten jalometalliseostus 

   Kangasniemi, Oskari (2014-03-05)
   Nanokokoisilla hiukkasilla on bulkkimateriaalista poikkeavia ominaisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi monella tavalla. Nanohiukkasia voidaan käyttää useissa sovelluksissa pigmenteistä itsepuhdistuviin pintoihin. Myös ...
  • Nanopartikkelialtistus ja ammattitaudit 

   Koivisto, Turkka, Ilari (2015-05-06)
   Nanoteknologia kehittyy vahvasti, sen parissa työskentelevien ihmisten määrä kaksinkertaistuu joka kolmas vuosi ja määrän on oletettu maailmanlaajuisesti olevan jo n. 2 000 000 vuoteen 2020 mennessä. Nanopartikkelien ja ...
  • Narrowband interference rejection studies for Galileo signals via Simulink 

   Alonso, Diego (2015-08-12)
   Four Global Navigation Satellite System (GNSS) are scheduled to be fully operational orbiting the Earth in the coming years. A considerably high number of signals, coming from each of the satellites that will constitute ...
  • Nastolan nauhataajaman kokonaisvaltainen katsaus 

   Heinonen, Panu (2011-06-08)
   Nastolan nauhataajama sijaitsee Salpausselän päällä Lahden kaupungin kupeessa osana sen työssäkäynti- ja vaikutusaluetta. Alun perin kolmesta erillisestä kylästä koostunut taajama on kasvanut vähitellen 60-luvulta alkaen ...
  • Naulalevyrakenteiden ohjelmallinen mitoitus 

   Kuula, Pekko (2014-04-09)
   Suomessa monet kattoristikot valmistetaan puusauvoista, joiden väliset liitokset toteutetaan naulalevyillä. Naulalevy on metallinen levy, johon on meistetty piikkejä. Nämä piikit uppoavat puuhun liittäen puun ja naulalevyn ...