.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Huvila, Timo (2006-08-16)
  Diplomityössä toteutettiin mittausjärjestelmä hidaskäyntisen hydraulimoottorin kunnonvalvonnan suorittamiseksi. Työssä olivat kohteena kohdeyrityksen sellupesurien käyttömoottorit. Lähtökohtana oli yrityksen tarve kartoittaa ...
 • Lehtinen, Mika (2001-03-14)
  Diplomityössä suunniteltiin kohdeyritykselle hydraulimoottorien testipenkki, jolla pystytään testaamaan yrityksen valmistamia hidaskäyntisiä Black Bruin -moottoreita biologisesti hajoavilla hydrauliöljyillä. Testipenkin ...
 • Davídsson, Kári (1997)
  Signature embedding in digital images has been based on complex methods and are often not robust against processing of the signed image. Using local characteristics, namely filtering, provides a simple method for signature ...
 • Jantunen, Aija (1984)
  Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa on esitetty suodatuksen teoriaa ja kokemuksia jätevesien hiekkasuodatuksesta. Teoriaosassa on painotettu asioita, jotka oleellisesti vaikuttavat hiekkasuodatuksen ...
 • Kallio, Harri (1981)
  Tässä laboratoriotutkimuksessa selvitettiin hienoaineksen määrän vaikutusta moreenin routanousun suuruuteen. Rakeisuuskäyrältä saatavien tunnuslukujen lisäksi tutkittiin suppeasti hydraulisen johtavuuden, kapillaarisen ...
 • Ahonen, Kristiina (2007-09-12)
  Työn tavoitteena oli selkeyttää kohdeyrityksessä sukkahousutuotannon viimeistysprosessia sekä tehdä siihen tarvittavia parannuksia. Viimeistysprosessi käsittää tehtaalla värjäyksen sekä pakkaamisen. Työ keskittyy vain ...
 • Andersson , Paul (1980)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää hienotyöstömenetelmien työstökustannukset suhteellisina kustannuksina siten, että menetelmien edullisuusvertailujen suorittaminen on mahdollista. Lisäksi tuli selvittää eri ...
 • Lindstedt, Matti Olavi Verner (2010-06-23)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa hierrejauhimen laskentamallia ja optimoida jauhatuksen tehokkuutta malliin sovellettavalla algoritmilla. Mallin osalta tavoite on kehittää luotettavuutta ja ...
 • Joutila, Pekka (1987)
  Työssä tarkastellaan kuumahiertämön automaation kehittämismahdollisuuksia Rauma-Repolan paperitehtaan CTMP-hiertämössä. Työ liittyy TTKK:n säätötekniikan laitoksella tehtävään laajempaan projektiin. -Jauhinlinjan ...
 • Cazorla Aviles, Javier (2007-02-12)
  The work shown in this thesis is an analysis of network simulations obtained from the use of High Altitude Platforms in the radio access network of UMTS. The work was aimed to find an optimal configuration for a single HAP ...
 • Laitila, Hannu (2000-10-18)
  Modern SoC ASIC circuits are getting more and more complex as the advances in silicon technology allow for the integration of more functions on a single ship. At the same time the short product life spans call for shorter ...
 • Antikainen, Aku (2013-08-14)
  Intensity correlations and coherence properties of supercontinuum light are studied in spectral and temporal domains by simulating laser pulse propagation in optical fibers by numerically solving the generalized nonlinear ...
 • Herzog, Hans (2013-06-05)
  High quality factor inductors are essential for the design of low phase noise LC oscillators which play an important role in the transceivers of wireless communication devices. The reception capabilities of a radio frequency ...
 • Mäkitalo, Janne (2002-11-13)
  Electrical are widely used in modern technological products. In almost every case it is more than reasonable to assume that the product includes at least one integrated circuit. Due to the number of different applications, ...
 • Vaittinen, Mika (1998-02-11)
  AB3:Diplomityössä käsitellään ratkaisuvaihtoehtoja mainittuihin ASIC-suunnitteluvuon ongelmakohtiin. Työssä esitellään korkean tason mallinnus- ja varmennusmenetelmiä käyttäen digitaaliseen signaalinkäsittelyjärjestelmään ...
 • Häkkinen, Juha (2001-02-14)
  Modeling is one of the first steps in the design of embedded systems. In general, modeling is done to simulate the functionality of the final system. When moving between different abstraction levels, the accuracy of the ...
 • Niemi, Tero (1998-12-09)
 • Hallivuori, Juha (1998-12-09)
  AB3:Teollisuudessa tarve pienelle ja halvalle, jänniteohjatulle monoliittiselle oskillaattorille kasvaa koko ajan, eikä kukaan pysty sitä vielä markkinoilla tarjoamaan. Siksi tutkimus riittävän hyvän piirin löytämiseksi ...
 • Akbar, Rehman (2014-01-15)
  The integration of DC-DC converter in standard CMOS process faces challenges from the low transistor breakdown voltages, poor quality factor and large size on-chip capacitors and inductors. The standard solution to deal ...
 • Silvast, Jouni (2001-04-11)
  The increase in digital signal processing creates growing need for fast and accuratedata conversion systems. Track-and-hold amplifiers (THAs) are used to overcome some of the problems related to accurate sampling of fast ...