Now showing items 1815-1834 of 3226

  • Möbius-kuvaukset avaruuksissa C ja R^3 

   Virpiranta, Juho Tuomas (2015-01-14)
   Möbius-kuvaukset ovat alun perin kompleksitason kuvausten joukko, jolla on mielenkiintoisia geometrisia ominaisuuksia. Myöhemmin niitä koskeva teoria on yleistetty avaruuteen R^n. Tässä työssä käsitellään avaruuksien C ...
  • Nanofabrication by three-dimensional lithography 

   Li, Jiawei (2015-08-12)
   Accompanied with the rapid improvement of technology, creating three-dimensional micro- and nanostructures has become much more important to satisfy various demands. However, conventional techniques are usually used for ...
  • Nanofabrication Using Two-photon Polymerization and Direct Vectorial Writing 

   Kunwar, Puskal (2011-09-07)
   Lithography, universally considered to be the backbone of nanotechnology, has been consistently undergoing several developments to achieve a resolution of 10 nm or less. Such resolution can be attained by using traditional ...
  • Nanohiukkasten lineaarisen optisen vasteen mallinnus elementtimenetelmällä 

   Mäntylä, Harri (2015-10-07)
   Valon ja nanoluokan rakenteiden vuorovaikutusta tutkiva nano-optiikka on tullut viime vuosina tärkeäksi erilaisten nanolitografisten menetelmien kehityttyä, mikä on mahdollistanut erikokoisten ja -muotoisten nanohiukkasten ...
  • Nanohiukkasten pomppaaminen ja varauksen siirto sähköisessä alipaineimpaktorissa 

   Fysiikan laitos – Department of Physics; Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta – Faculty of Science and Environmental Engineering; Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology; fys (2011-12-07)
   Ilmakehän aerosolihiukkasten tutkimuksessa on hiljattain noussut esille uudenlainen tarve mitata hiukkasten olomuotoa. Pienten hiukkasten olomuodon mittaaminen on lähtökohtaisesti haastavaa, mutta eräs potentiaalinen ...
  • Nanohiukkasten varaustehokkuuden kasvattaminen veden kondensaatiokasvun avulla 

   Kalliokoski, Joni (2015-12-09)
   Reaaliaikaisissa aerosolimittalaitteissa hiukkasten detektointi tapahtuu usein sähköisesti mittaamalla varautuneista hiukkasista syntynyt virta, josta voidaan laskea hiukkasten lukumääräpitoisuus. Nanohiukkasten kohdalla ...
  • Nanokokoisten aerosolihiukkasten jalometalliseostus 

   Kangasniemi, Oskari (2014-03-05)
   Nanokokoisilla hiukkasilla on bulkkimateriaalista poikkeavia ominaisuuksia, joita voidaan käyttää hyväksi monella tavalla. Nanohiukkasia voidaan käyttää useissa sovelluksissa pigmenteistä itsepuhdistuviin pintoihin. Myös ...
  • Nanopartikkelialtistus ja ammattitaudit 

   Koivisto, Turkka, Ilari (2015-05-06)
   Nanoteknologia kehittyy vahvasti, sen parissa työskentelevien ihmisten määrä kaksinkertaistuu joka kolmas vuosi ja määrän on oletettu maailmanlaajuisesti olevan jo n. 2 000 000 vuoteen 2020 mennessä. Nanopartikkelien ja ...
  • Narrowband interference rejection studies for Galileo signals via Simulink 

   Alonso, Diego (2015-08-12)
   Four Global Navigation Satellite System (GNSS) are scheduled to be fully operational orbiting the Earth in the coming years. A considerably high number of signals, coming from each of the satellites that will constitute ...
  • Nastolan nauhataajaman kokonaisvaltainen katsaus 

   Heinonen, Panu (2011-06-08)
   Nastolan nauhataajama sijaitsee Salpausselän päällä Lahden kaupungin kupeessa osana sen työssäkäynti- ja vaikutusaluetta. Alun perin kolmesta erillisestä kylästä koostunut taajama on kasvanut vähitellen 60-luvulta alkaen ...
  • Naulalevyrakenteiden ohjelmallinen mitoitus 

   Kuula, Pekko (2014-04-09)
   Suomessa monet kattoristikot valmistetaan puusauvoista, joiden väliset liitokset toteutetaan naulalevyillä. Naulalevy on metallinen levy, johon on meistetty piikkejä. Nämä piikit uppoavat puuhun liittäen puun ja naulalevyn ...
  • NbTi suprajohdemagneettien stabiilisuus ja quench- analyysi 

   Anttila, Tomi Janne Johannes (2015-08-12)
   Matalan lämpötilan suprajohteita (LTS) on kehitetty 60-luvulta saakka. Tyypillisesti niillä toteutetuissa sovelluksissa jäähdytykseen käytetään nesteheliumia. Nestehelium on kuitenkin merkittävä taloudellinen tekijä, sen ...
  • NbTi-suprajohdemagneettien mekaaninen jäähdytys 

   Vihtakari, Jukka (2016-05-04)
   Suprajohtavuus (aineiden kyky johtaa sähkövirtaa häviöttömästi) mahdollistaa monenlaisia sovelluksia, kuten vahvoja magneettikenttiä tuottavat suprajohtavat magneetit. Vahvoja magneettikenttiä tarvitaan esimerkiksi ...
  • NbTi-suprajohtimen muutosvyöhykkeen analysointi resistiivisyyttä mittaamalla 

   Laine, Mika (2011-11-09)
   Suprajohtimien tärkein kaupallinen sovelluskohde on magneettikuvauslaitteistojen suprajohdinmagneetit. Ylivoimaisesti suurin osa magneettien johtimista valmistetaan niobititaanista. Valmistusmäärien kasvaessa tuotantotehokkuus ...
  • Near-Field Far-Field RFID Reader Antenna for European UHF Band 

   Shrestha, Bijaya (2011-09-07)
   Radio Frequency Identification (RFID) technology is used for identifying near or distant objects wirelessly. Near-field or far-field operations are performed to detect the tags depending on the objects and applications. ...
  • Neste Oilin Porvoon öljynjalostamon varavoimaverkon selvitys- ja kehityssuunnitelma 

   Sunnarborg, Max (2012-12-05)
   Prosessiteollisuudessa, jossa käsitellään palavia nesteitä ja kaasuja, jo lyhyillä sähkökatkoilla on suuria haittavaikutuksia tuotantoon. Häiriötilanteita varten Porvoon jalostamolle on rakennettu varavoimaverkko, jolla ...
  • Nestetypellä ja kaskadikompressorilla jäähdytettävä kokovartalon kylmähoitohuone 

   Vesa, Samu Aleksanteri (2016-10-05)
   Tässä diplomityössä tutkittiin Oy Cryon Ltd:n patenttihakemuksen kohteena olevaa kokovartalon huippukylmähoitohuoneen toteutustapaa. Kokovartalon huippukylmähoidolla tarkoitetaan hoitomuotoa, jossa ihminen altistetaan ...
  • Network environment for testing peer-to-peer streaming applications 

   Tiainen, Matti (2010-01-13)
   Peer-to-Peer (P2P) streaming applications are an emerging trend in content distribution. A reliable network environment was needed to test their capabilities and performance limits, which this thesis focused on. Furthermore, ...
  • Network Intrinsic QoE Metrics for Video Transmission 

   Shi, Chenyu (2013-08-14)
   Nowadays, networking is more and more important to people’s lives. Especially video streaming is playing a significant role in study and entertainment life. Many new applications appear to give people better videos. Because ...
  • Network on Chip simulations 

   Fernandez Alguacil, Carlos (2016-12-07)
   From the beginning of time, people are concerned to compare different things. On this thesis, it will be analyzed the performance of a NoC architecture. To complete this purpose, it is used a program called Transaction ...