.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Iivonen, Hannu (1985)
  Työssä on kehitetty suoralukuferrografiaa käyttävä jatkuvatoiminen kunnon seurantajärjestelmä, joka ottaa elektronisen kalvoannostelupumpun avulla öljynäytteen ja analysoi sen automaattisesti. Analysoitavaa öljyä pumpataan ...
 • Salminen, Jani (1999-05-12)
  Tutkimus kloorifenoleilla saastuneen ferrorautapitoisen pohjaveden kunnostamisesta hapettamisen avulla. Työ perustuu saatuneella alueella tehtyihin kenttätutkimuksiin ja sieltä otetulla maa-aineksella tehtyihin pilot-kokeisiin. ...
 • Ekholm, Vesa (1996-04-17)
  AB3:Työn tarkoitus oli vertailla eri tapoja toteuttaa nopea Fourier-muunnos,jotta voidaan tehdä valintoja sulautetuissa järjestelmissä. Lisäksitarkoitus oli toteuttaa FFT-komponetti VHDL:llä.Nopea Fourier-muunnos on yksi ...
 • Rantala, Jyri (2008-03-05)
  Optical fiber resembles textile thread and therefore could be integrated into clothing. Fiber optic sensors could add new features into clothing. The aim of this thesis work is to study which fiber optic sensors are suitable ...
 • Paloniemi, Jere (1999-05-12)
  The first commercial GSM networks were implemented using phase 1 specifications in 1991. The phase 1 included basic telephony services. The GSM phase 2 development concentrated on the supplementary services. In GSM phase ...
 • Ylikoski, Kari (1985)
  Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa runkoaineksen hienojakoisimman osan - fillerin - vaikutuksia betonin ja laastin ominaisuuksiin. Työn alkuosassa on tarkasteltu teoreettisesti fillerin merkitystä betonissa ja loppuosassa ...
 • Hidalgo Stitz, Tobias (2001-06-06)
  DS-CDMA made its step from military to civil use because of its interesting properties with multi-path fading channels and it is finding a lot of applications in today's and future systems, ranging from satellite communications ...
 • Viita-aho, Tarvo (1992)
  Tampereen Teknillinen korkeakoulu on lähettänyt vuosittain kolme vaihto-opiskelijaa Manchesterin Yliopistoon (University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST) noin kahdeksan kuukautta kestävälle ...
 • Rueda Romero, Elena (2010-09-08)
  The research on the performance of steel connections at elevated temperatures is of great importance for the understanding of structural collapses caused by fire; concerning fire safety in building design. The joints of ...
 • Sippola, Pekka (2011-12-07)
  Finite element simulation is a convenient tool for optimising a stamping process. By using it in the design process, the quality of the product can be improved without the expense of constructing a physical model for ...
 • Ahoniemi, Anu (1991)
  Finlaysonin Tallipiha liittyy Tampereen Finlaysonin teollisuusympäristöön, joka on keskustan ajankohtaisinta murrosaluetta. Tammerkosken rantoja ja kaupunkikuvaa vuosikausia hallinneet suuret tehtaat, Finlayson ja Tampella, ...
 • Kinanen, Pekka (1993)
  Finlaysonin Vanhan tehtaan rakennusryhmä muodostuu useammasta yhteen rakennetusta tehdasrakennuksesta keskellä Finlaysonin tehdasaluetta Tampereen nk. koskikeskuksessa. Vanhin osa, nk. kuusivooninkinen (tr.1), rakennettiin ...
 • Oguji, Nnamdi (2010-06-16)
  Recently, Finnish firms through government delegations to Nigerian have become more interested in investing in the Nigerian market. There are already quiet a number of Finnish SMEs exporting in the Nigerian market. Within ...
 • Shrestha, Sandeep Kumar (2015-11-04)
  In agent-oriented architecture, systems are built on autonomous components called agents. Agents exist and operate in an agent environment/platform. When an agent environment contains two or more agents, it is called ...
 • Lehtinen, Tommi (1993)
  FIR-aallonpituusalue sijoittuu sähkömagneettisessa spektrissä infrapuna- ja mikroaaltojen väliin. Useilla molekyyleillä esiintyy FIR-alueella monipuolinen rotaatiospektri. Samoin eräiden muovilaatujen kidehiloissa tapahtuvien ...
 • Hakonen, Pasi (2011-10-05)
  Each year several hunters, conscripts and sport shooters suffer from tinnitus and other problems with their hearing. A great part of these problems are resulting from the exposure to noise from small arms fire without ...
 • Määttä, Lasse (2010-06-23)
  A Wireless Sensor Network (WSN) consists of autonomous wireless nodes that form an ad hoc network for monitoring environmental phenomena. Each node contains a firmware image, which consists of parameters, protocols and ...
 • Hankalin, Ville (2006-03-08)
  Traditionally energy production has favoured big centralized production units. Today there is trend into smaller more decentralized units. Biomass gasification is considered to be promising new technology as it is a suitable ...
 • Knuutila, Kai (1999-09-08)
  Flash memory is a member of the non-volatile class of memory devices; these memory devices maintain their data in the absence of applied power. Non-volatile memories are important part of embedded systems and their operation ...
 • Jolkkonen, Jani (1998-05-13)
  Työn tarkoituksena oli määrittää kirjallisuuteen perustuen termi joustavuus tuotantoympäristössä ja löytää sen ulottuvuudet. Tämän pohjalta piti laatia malli joustavuuden ulottuvuuksista.Case-osuudessa oli tarkoituksena ...