.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Raula, Jari (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin gigabitin Ethernetin suorituskykyä tiedostonsiirrossa testiverkossa sekä palvelunlaadun toteuttamismahdollisuuksia gigabitin Ethernet-verkossa. Jonkinasteinen palvelunlaatu saatiin toteutettua. Koko ...
 • Perkiö, Jaakko (2008-04-09)
  Konenäöllä tarkoitetaan järjestelmän kykyä käyttää kameralla kuvattuja kuvia päätöksentekoon. Konenäkökamera tuottaa kuvadataa, jota tietokone analysoi ja tekee analyysin perusteella päätöksiä. Konenäköä käytetään muun ...
 • Östman, Kim (2005-12-07)
  This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...
 • Heino, Panu (2000-02-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää kansainvälisen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää automatisoimalla tilaus- ja laskutustapahtumat eri yhtiöiden välillä sekä tarkastella tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Työssä ...
 • Ruotsila, Ilkka (2004-06-09)
  To meet EU quality standards, the new member countries must changetheir current refining configuration to include blending components that contribute tobetter gasoline quality. One alternative component is MTBE.The research ...
 • Kosola, Heikki (2012-06-06)
  Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
 • Jylhä, Janne (2002-04-10)
  GPRS (General Packet Radio Service) on pakettikytkentäinen yhteystapa GMS-verkkoihin (Global system for Mobile Communications). Ensimmäisen sukupolven pakettikytkentäisistä matkapuhelinverkoista kuitenkin puuttui riittävä ...
 • Suontaus, Tiina (2006-10-09)
  GPRS-matkapuhelinverkko perustuu pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon, jossa tietoa lähetetään datapaketteina matkapuhelinverkon kautta ja se voi toimia alustana mitä moninaisimmille palveluille. IP-puhelu ja videokuvan ...
 • Liu, Wei (2000-04-12)
  The focus of this thesis is on the process of exploiting the GPS spread spectrum signal in GPS receiver. After describing the spread spectrum fundamentals, this thesis describes the architecture and functions of civilian ...
 • Sairo, Hanna (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on määrittää GPS-signaalin käytettävyys vastaanottajan näkökulmasta. Ideana on määrittää konstellaation ja yksittäisten pseudorange-signaalien käytettävyysaste erilaisten GPS-datasignaalien perusteella. ...
 • Ala-Tala, Antti (2000-08-23)
  Vehicle navigation systems are expected to reduce consumption in traffic by facilitating efficient route planning and guidance. The only globally available positioning system is the Global Positioning System, owned by US ...
 • Martikainen, Simo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
 • Seppänen, Mari (2010-03-03)
  Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
 • Männistö, Tomi (1990)
  Tässä diplomityössä esitetään kohdeyrityksen kylmävalssaamon kuormituksensuunnitteluun toteutettu alijärjestelmä, joka integroitiin kuuma- ja kylmävalssaamon tuotannonohjausjärjestelmiin. Ohjelmisto toteutettiin käyttäen ...
 • Kari, Matti (1990)
  Ohjelmiston hyvyyden mittarina ovat laadun lisäksi oppimisen ja käytön helppous, laajennettavuus ja muunneltavuus. Yhdenmukainen graafinen käyttöliittymä ja avoimet järjestelmät pyrkivät vastaamaan näihin vaatimuksiin. ...
 • Heinonen, Taisto (1986)
  Automaatiojärjestelmän käyttäjäliityntään kehitettiin uusi operointiväline, graafinen pääte, joka tuo lisää joustavuutta käyttäjän työhön. Päätteen tulostuslaite ja syöttölaitteet ovat toteutusratkaisultaan uudentyyppisiä ...
 • Jokela, Markku (1991)
  Suurin este robottihitsauksen laajenemiselle pienerävalmistukseen on ollut ohjelmoinnin hitaus. Tähän ongelmaan ovat tarjoamassa ratkaisua graafiset off-line -ohjelmointi- ja simulointiohjelmistot. Niiden avulla robottisolu ...
 • Tossavainen, Satu (1992)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka kohdeyrityksen kehittämää graafista verkkotietojärjestelmää voidaan käyttää hyväksi keskijänniteverkoston yleissuunnittelussa ja verkoston tilan seurannassa. Graafinen verkkotietojärjestelmä ...
 • Latva, Sanna (1994)
  Tietokonetekniikan kehittyminen on tuonut valvomoihin konventionaalisen laitteiston rinnalle prosessitietokoneeseen liitetyt näyttöpäätteet. Uusissa voimalaitoksissa operointi perustuukin kokonaan näyttöpäätetekniikkaan. ...
 • Kohvakka, Kimmo (2003-06-04)
  Digitaalisella signaalinkäsittelyllä on keskeinen osa nykyaikaisten elektronisten järjestelmien toteutuksessa. Digitaalisella signaalinkäsittelyllä tarkoitetaan diskreetissä muodossa olevien signaaleiden muokkaamista ...