.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hirvonen, Juha (2010-02-03)
  Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
 • Pradhapan, Paruthi (2013-12-04)
  Prolonged work hours, shortened and irregular sleep patterns often leads to inadequate recovery in shift workers resulting in increased sleepiness or fatigue during the day. Heart rate and heart rate variability (HRV) have ...
 • Rautiainen, Mikko (1999-06-09)
  Työssä on pyritty kehittämään uutta signaalinkäsittelymenetelmää aivotutkimuksen tarpeisiin. Menetelmän avulla pyritään arvioimaan aivosähkökäyrämittauksessa havaittavia ärsykkeen aiheuttamien välittömien perusherätevasteiden ...
 • Lehtonen, Erkki (1994)
  Lähtökohta tämän työn aloittamiselle oli Tampereen kaupungin sähkölaitokselle hankittu mikrotietokonepohjainen ohjelmisto, joka soveltuu sähköverkkojen laskentaan. Työn tavoitteena on saada ohjelmistolla lasketut tulokset ...
 • Närhi, Matti (2003-06-04)
  Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin kohdeyrityksen meijeriprosessilaitteisiin etädiagnostiikkajärjestelmä. Järjestelmä toimii osana yrityksen huoltokonseptia. Sen avulla voidaan tarkkailla asiakkaiden laitteiden ...
 • Korkee, Markus Mikael (2013-06-05)
  Etähallinta on tärkeä osa useita nykyaikaisia automaatiojärjestelmiä. Sen avulla mahdollistetaan järjestelmien tarkkailu ja ohjaus keskitetysti, vaikka järjestelmät sijaitsisivat maantieteellisesti kaukana toisistaan. ...
 • Ketola, Heikki (1986)
  Hajautettua tietojenkäsittelyä tukevat lähiverkot ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina. Niiden tavallisimmat käyttöalueet ovat toimistoautomaatio ja prosessinohjaus. Yksi lähiverkkojen käyttöä rajoittava tekijä on ...
 • Vehviläinen, Markku (1990)
  Diplomityö muodostaa osan TTKK:n signaalinkäsittelyn laitoksella tehtävästä suodatintutkimuksesta. Työn lähtökohtana oli tutkia epälineaarisen ja lineaarisen suodattimen yhdistelmän soveltamista tutkasignaalin etäisyyssuuntaisessa ...
 • Kylä-Kaila, Tommi (2000-06-07)
  Työssä toteutetaan kaksi etäkäyttösovellusta: Internetin kautta ohjattava legorobotin ja videokameran ohjaus selain/palvelin-järjestelmä. Toinen sovellus on WAP:lla ohjattava, ohjelmoitavaan logiikkaan liitetty, releistä ...
 • Smolander, Harri (2008-11-05)
  Diplomityössä tutkittiin sähkön jakeluverkon mittaustietojen siirtoketjua älykkäiden mittareiden ja verkkoyhtiön operatiivisten tietojärjestelmien välillä sekä selvitettiin verkkoyhtiön keskeisimmät toiminnot, joissa ...
 • Lylynoja, Ari (1997-06-04)
  Etäohjelmoinnissa ja -ohjauksessa simulaattoriin mallinnettu robottisolu onkalibroitava, jotta se vastaisi riittävällä tarkkuudella todellisuutta.Työssä selvitetään tällaisen robottisolun kalibrointimenetelmiä jakalibrointiin ...
 • Pämppi, Vesa (2008-10-08)
  Asiakaskeskeisen toimitusmallin tavoite oli täydellisen asiakastyytyväisyyden takaaminen kaikilla toimituksen osa-alueilla. Diplomityö tutki asiakasnäkökulmasta, millä osa-alueilla kohdeyrityksen nykyisessä toimitusmallista ...
 • Isokangas, Jari (1998-02-11)
  Diplomityössä selvitetään millaisista komponenteista videoneuvottelulaitteistot rakentuvat ja miten niitä voidaan käyttää etäopetuksessa. Sen lisäksi esitellään erilaisia multimediaverkkoja ja niiden soveltuvuutta ...
 • Tiittanen, Tommi (2008-12-03)
  Diplomityössä käsiteltiin etätukea ja etävikadiagnostiikkaa erään tuotantoautomaatiojärjestelmän näkökulmasta. Tätä järjestelmää varten toteutettiin ohjelmisto, jonka tarkoituksena oli tukea tuotantoautomaatiojärjestelmässä ...
 • Juuti, Ulla (1994-09-21)
  On osa Työterveyslaitoksen Työpaikka 2000 -kehitysohjelmaa. Tarkastellaan tulevaisuudessa muotoiltavan työpaikan suunnitteluun liittyviä suuntauksia ja muutostekijöitä. Haastateluissa korostui rauhallisen työpisteen ja ...
 • Salomäenpää, Jarkko (1996-11-20)
  Työssä tutkitaan etävarmuuskopioinnin hyötyä teleoperaattoreille. Varmuuskopioinnin suoritus tapahtuu rutiinimaisesti, joten sen pitää olla pitkälle automatisoitu. Ideana on, että varmuuskopiointi suoritetaan verkkoelementissä ...
 • Tolla, Panu (1987)
  Tässä työssä tutkittiin kantavaan kerrokseen käytetyn kalliomurskeen vaikutusta tien kykyyn säilyttää kantavuutensa epäedullisissa olosuhteissa. Tutkittu aineisto koostuu Etelä-Pohjanmaan syväkivilajeista tehdyistä ...
 • Heinonen, Kimmo (1992)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut ratkaista Budapestin neljän eteläisen kaupunginosan (Ferencvaros, Kispest, Pesterzsebet ja Csepel) katu- ja joukkoliikenneverkon ongelmia. Lisäksi työssä esitetään yksityiskohtaisempi ...
 • Jäntti, Aku-Ville Johannes (2014-12-03)
  Valtateiden risteysalueiden maankäyttö ei ole usein sosiaalisesti tai ekologisesti kestävää. Tyypillisenä ongelmana tällaisissa ympäristöissä on julkisen kaupunkitilan monotonisuus sekä alueen hiljeneminen siellä toimivien ...
 • Hagman, Tove (1992)
  Porvoon vanha painotalo on useiden nelikerroksisten rakennusten muodostamassa suurkorttelissa kaupungin pääkadun varrella. Kortteli liittyy toisaalla vanhaan kaupunkiin, toisaalla keskustan vilkkaisiin liikekortteleihin. ...