Now showing items 1830-1849 of 3203

  • New Thinkings About Art Museum Design--Finnish Modern Art Museum Design 

   Fan, Lu (2017-01-25)
   Unlike any other structure, the museum is a singular building type, a coveted commission for an architect. Among which, the art museum design is invariably the most architecturally interesting buildings that attract both ...
  • A niin kuin arkkitehtuuri – Arkkitehtuurikasvatus peruskoulun yläluokkien kuvataideopetuksen keskiössä 

   Salminen, Kaapo (2010-06-09)
   Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka ympäröi meitä kaikkialla. Peruskoulun yhdeksi tehtäväksi määritellään arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen antaminen. Peruskoulun opetussuunnitelmissa arkkitehtuurikasvatus kuuluu osaksi ...
  • Nitrogen removal from mining wastewaters in bioreactors 

   Ylinen, Anna Maria (2013-05-08)
   One of the main challenges in the mining industry is the emission of harmful components to the environment. Explosive residues and cyanide-containing leaching solutions release ammonium and nitrate to the environment, which ...
  • NLOS mitigation techniques in GNSS receivers based on Level Crossing Rates (LCR) of correlation outputs 

   Surmann, Denis (2014-10-08)
   Global Navigation Satellite Systems (GNSS) provide navigation services with a highly precise estimation of the position. First military influenced, the use of satellite-based positioning has gained a lot of interest also ...
  • No intruders - securing face biometric systems from spoofing attacks 

   Waris, Muhammad Adeel (2014-05-05)
   The use of face verification systems as a primary source of authentication has been very common over past few years. Better and more reliable face recognition system are coming into existence. But despite of the advance ...
  • Nojapyörän tuotekehitys 

   Grönlund, Juhani (2013-12-04)
   Nojapyörät ovat polkupyöriä, jotka eroavat tavallisista polkupyöristä, eli pystypyöristä, ajoasennon sekä rakenteen suhteen. Nojapyörässä, nimensä mukaisesti, ajoasennossa nojataan istuimeen. Etuna pystypyörään on pienempi ...
  • Nokian siunauskappeli 

   Keskinen, Riikka (2009-06-03)
   Diplomityössäni siunauskappeli sijaitsee Nokian uuden hautausmaan pääportin lähellä osana nykyistä sisääntuloaukiota ja sen ympärysmuuria. Kappelirakennuksen toiminnat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Rakennuspaikan ...
  • Nollaenergiasauna 

   Scheinin-Garpelin, Anna (2014-11-05)
   Tässä diplomityössä käsitellään nollaenergiarakentamista ja sen mahdollisuuksia. Suunnittelukohde on julkinen saunarakennus, joka nollaenergia periaatteen mukaan on energian suhteen omavarainen. Nollaenergiarakentamisen ...
  • Non-linear structural analysis in performance based fire - integration of design programs 

   Lehtimäki, Eki Matias (2012-04-04)
   The design of structures in fire has traditionally been based on ISO standard curves. For more accurate design, methods that simulate the real fires possible for the building in case should be preferred. Natural fire design ...
  • Non-repudiation Service Implementation Using Host Identity Protocol 

   Siltala, Santeri (2012-05-09)
   New types of service usages emerge every day in the Internet. Service usage could be Wireless Local Area Network (WLAN) usage or watching a streamed movie. Many of these services are commercial, so payment is often involved ...
  • Nondestructive Determination of Case Depth by Barkhausen Noise Method 

   Deveci, Murat (2016-06-08)
   Demands for better products and more environmentally friendly manufacturing advance the technological developments in quality control applications. Especially car manufacturers which mostly use steel components strive to ...
  • Nonlinear distortion studies in wideband analog-to-digital converters 

   Allén, Markus (2010-05-05)
   This thesis discusses nonlinearities of analog-to-digital converters (ADCs) and their mitigation using digital signal processing (DSP). Particularly wideband radio receivers are considered here including, e.g., the emerging ...
  • Nopeiden analogiamittausten suorittaminen sulautetussa Linux-järjestelmässä 

   Haapaluoma, Jouko (2014-06-04)
   Linux-käyttöjärjestelmän käyttö kasvaa etenkin sulautetuissa järjestelmissä merkittävästi. Yleiskäyttöisyyden lisäksi Linuxille on kehitetty reaaliaikaominaisuuksia, joiden avulla Linuxia on alettu hyödyntää myös teollisuuden ...
  • Nordic Industrial SMEs in Middle East-Factors Influencing Lack of FDI 

   Fattahi Moshtaghin, Mir Hamed (2015-05-06)
   Nowadays in the global business environment, globalization process is not limited to only large companies. One of the main goals of SMEs is also expanding their international businesses in order to increase sales and ...
  • Nordic Materials – Verkostotoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen suomessa 

   Turunen, Hannu (2012-04-04)
   Huhtikuussa 2011 Mikkelin Ammattikorkeakoulussa aloitettiin Nordic Materials verkostotoiminnan ja palveluiden käynnistämistä sekä kehittämistä tutkiva pilotjakso. Mikkelin Ammattikorkeakoulun lisäksi verkostotoimintaa ovat ...
  • NoSQL databases in cross-platform development 

   Pérez Blanco, Carlos (2013-12-04)
   Wellness coaching is nowadays a business on the rise. People are more aware of their health and would like to keep track of and improve their habits in the simplest and effortless possible way. Coaches, on the other hand, ...
  • Nostosiirtovaunujen tuotetiedon hallinnan kehitys 

   Olli, Henri (2016-02-03)
   Tuotannon ja etenkin loppukokoonpanon ulkoistaminen on viime aikoina kasvattanut suosiotaan merkittävästi. Tämä diplomityö on tehty yritykselle, joka valmistaa pääasiassa nostosiirtovaunuja. Kohdeyritys on kokoonpanotyön ...
  • Nostoturvallisuuden varmistaminen tuotekehitysprosessissa 

   Jääskö, Matti (2015-05-06)
   Metso Mineralsin Tampereen tehtaalla suunnitellaan, valmistetaan ja kokoonpannaan sekä yksittäisiä kivenmurskaimia että tela-alustaisia kivenmurskaus- ja seulontayksiköitä. Tehtaan kokoonpanopisteillä suoritetaan päivittäin ...
  • Nosturikomponenttien kuljetuksen ja varastoinnin aikainen korroosiosuojaus 

   Lankoski, Janette Tuulia (2016-02-03)
   Korroosiovauriot voivat aiheuttaa vuosittain merkittäviä rahallisia menetyksiä ja vaurioiden korjaaminen vaatii usein paljon sekä aikaa että rahaa. Pahimmillaan korroosiovahingot voivat johtaa rakenteellisten vaurioiden ...
  • Nosturin luotettavuuden varmistaminen erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

   Linnainmaa, Piia (2014-11-05)
   Tämän työn tavoitteena on tarkastella ympäristöolosuhteiden vaikutuksia standardi- ja prosessinosturien komponentteihin luotettavuustekniikan keinoin. Työssä käsitellään niin mekaanisten kuin sähköisten komponenttien ...