.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hankalin, Ville (2006-03-08)
  Traditionally energy production has favoured big centralized production units. Today there is trend into smaller more decentralized units. Biomass gasification is considered to be promising new technology as it is a suitable ...
 • Knuutila, Kai (1999-09-08)
  Flash memory is a member of the non-volatile class of memory devices; these memory devices maintain their data in the absence of applied power. Non-volatile memories are important part of embedded systems and their operation ...
 • Jolkkonen, Jani (1998-05-13)
  Työn tarkoituksena oli määrittää kirjallisuuteen perustuen termi joustavuus tuotantoympäristössä ja löytää sen ulottuvuudet. Tämän pohjalta piti laatia malli joustavuuden ulottuvuuksista.Case-osuudessa oli tarkoituksena ...
 • Lorenzi, Jerome (2002-10-16)
  In some areas as in Medical Imaging, images have to be reconstructed from projection data. There are several reconstruction methods available for variable medical purpose. A comparison in terms of accuracy and efficiency ...
 • Harju, Lasse (2002-06-05)
  This thesis presents an ASIC implementation of a flexible Rake receiver. The presented FlexRake architecture is designed to avoid the shortcomings of the conventional Rake architecture. The idea behind the FlexRake is that ...
 • Julin, Tuomas (2012-04-04)
  The main focus in this thesis was to study the suitability of flexographic printing and new electrode materials in the manufacture of flexible piezoelectric pressure sensors. There are numerous application where flexible ...
 • Nurmi, Sami (1998-12-09)
  Työssä tutkittiin flip chip-liitosprosessissa tapahtuvia muutoksia siirryttäessä käyttämään lyijyttömiä juotteita. Kohteeksi valittiin tina-kupari, tina-hopea ja tina-vismutti. Näiden juotteiden käytön aiheuttamat mutokset ...
 • Sipilä, Erja (2003-09-17)
  In this study, flip chip interconnections were made on very flexible polyethylene naphthalate (PEN) substrates using anisotropic conductive films. Chips of two thicknesses were used, normal-size chips (thickness 500 gm) ...
 • Wahlman, Teijo (2001-01-17)
  Elektroniikkatuotteiden fyysisen koon pieneneminen on tämän päivän ilmiö. Pienemmälle pinta-alalle pitää saada mahtumaan yhä enemmän sähköisiä liityntöjä. Eräs tehokkaimmista menetelmistä on flip chip-komponenttien käyttö, ...
 • Viitanen, Timo Tapani (2012-12-05)
  Laskentajärjestelmiin kohdistuu usein suorituskyky- ja virrankulutusvaatimuksia, joita ei pystytä saavuttamaan yleiskäyttöisellä prosessorilla. Toistaalta laitteistokiihdyttimien suunnittelu voi vaatia kohtuuttoman paljon ...
 • Gao, Xianghe (2015-05-20)
  This master’s thesis is based on the 9th OISTAT Theatre Architecture Competition 2015, which is an international ideas competition, aimed at students and emerging practitioners. The competition is organized every four years ...
 • Nieminen, Toni (2001-05-09)
  Puhekoodauksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukasta puhetta pienellä bittimäärällä. ETSI on standardoinut adaptiivisen moninopeuksisen puhekoodekin (AMR), joka sopeuttaa bittinopeuden muuttuvien kanavaolosuhteiden ...
 • Jokela, Petri (1991)
  Paperitehtaan prosessissa kierrätettävän ns. kiertoveden ja tehtaasta poistettavan jäteveden mekaanisessa ja kemiallisessa käsittelyssä voidaan käyttää samoja menetelmiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin flotaation käyttöä ...
 • Dong, Jing (2002-06-05)
  This thesis is aimed at determined the influence factors on the tendency of consistency profiles in cross section of pipes. To accomplish this, the general flow properties of pulp suspension in pipes were reviewed in this ...
 • Merikoski, Riku (2012-05-09)
  Carbon dioxide (CO2) has been proven to have an adverse effect on world climate and its atmospheric levels are increasing at an accelerating pace. Because carbon dioxide is the most important greenhouse gas, its emission ...
 • Aho, Tuomo (1999-08-18)
  Mallinnetaan kemianteollisuudessa käytettävän sekoitussäiliön virtauskenttää sekä säiliössä olevaa lämpötilajakaumaa kahdella erilaisella reunaehdolla. Käytetyn sekoitussäiliön tehokkuutta kemikaalien sekoittamiseen sekä ...
 • Roponen, Johanna (1999-09-08)
  AB3:Tulostimen parametrien valitseminen riippuu painettavan paperin ominaisuuksista. Jos painettavan paperin pinnalla olisi informaatio paperin ominaisuuksista, tulostin voisi automaattisesti tunnistaa paperin. Esteettisistä ...
 • Eerola, Esa (1996-03-20)
  Tavoitteena oli flyback-tyyppisen hakkurilähteen säätöpiirin stabilisuuden sekä tehohäviöjakauman selvittäminen. Työhön kuului myös kahden erilaisen flyback-hakkuriteholähteen rakentaminen. Näille teholähteille määriteltiin ...
 • Hietanen, Janne (2002-04-10)
  Diplomityön tarkoituksena oli parantaa kohdeyrityksen moduulitehtaan sylinterikansi FMS:n käytön tehokkuutta ja laaduntuottokykyä. Työn tavoitteena oli selvittää sylinterikansien luotettavaa koneistusprosessia häiritseviä ...
 • Miettinen, Veli-Matti (1990)
  Työn tavoitteena oli suunnitella tehtaalle hankitun joustavasti automatisoidun valmistusjärjestelmän (FMS) ohjaus ja toiminta käyttäjätasolla. FMS:n rakenne ja layout sekä sen ohjausjärjestelmä oli määritelty ennen työn ...