.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Liukkonen, Lauri Markus Mikael (2013-05-15)
  Työn tavoitteena on mallintaa AinaComin Palvelutuotanto-osaston ostolaskujen käsittelyprosessin nykytila ja kehittää tämän pohjalta parannettu prosessi. Samalla käydään läpi prosessiin liittyviä kehityskohteita. Mallinnetun ...
 • Castrén, Johanna (2013-02-06)
  Otsonointi on päädesinfiointimenetelmä HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli optimoida otsonin syöttö niin, ...
 • Honkanen, Hannu (2015-10-07)
  Lentäminen on poikkeava muihin kulkutapoihin verrattuna. Lentäminen on ainoa kulkutapa siirryttäessä nopeasti pitkillä välimatkoilla. Lentoliikenne on kasvanut vuosittain tasaisesti huolimatta maailmalla vallitsevista ...
 • Mubarak, Muhammad Nauman (2013-03-06)
  Ultrasonic or sonar sensors are widely used for range finding for indoor and outdoor applications in robotics. However, for outdoors applications, they pose different environmental challenges. Ultrasonic ...
 • Valtonen, Tuure (2015-04-08)
  Ovensuljin on tuote, jota voidaan pitää rakenteensa sekä toimintansa perusteella eräänlaisena hydraulijärjestelmänä. Ovensulkimen tuotekehitystyössä on huomattu, että ovensulkimen sisällä kiertävä öljy on likaista sekä ...
 • Toivonen, Taru (2016-06-08)
  The fashion industry is one of the most labor-intensive industries in the world – for example: the labor costs of clothing production make up about 60 % of total clothing production costs. Because of this, fashion companies ...
 • Javanainen, Matti (2012-08-15)
  Lung surfactant is a thin lining covering the air-water interface inside the alveoli. Its main function is to reduce the surface tension at this interface and thus prevent the alveoli from collapsing at the end of the ...
 • Laitinen, Jarno (2010-12-08)
  Ympäristön saastuminen teollisen toiminnan seurauksena aiheuttaa yhteiskunnille riskejä ympäristöterveyden ja aluekehityksen osalta. Näiden riskien vähentäminen kustannus- ja ekotehokkaasti on haastava tehtävä. Tärkeässä ...
 • Tissari, Niko (2015-12-09)
  Tässä työssä etsittiin liiketaloudellisesti kannattavia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää öljyn käyttöä Savon Voima Oyj:n kaukolämmön tuotannossa. Polttoöljyjä käytetään nykyään Savon Voimalla ainoastaan huippu- ja ...
 • Honkanen, Paavo Petteri (2016-04-06)
  Tämä diplomityö on tehty osana Enmac Oy:n uusien tuotteiden kehittelyä. Työ esittelee paalunkatkaisulaitteeseen tehtyä tuotekehitysprojektia ensimmäisen prototyypin testeihin asti. Itse projekti jatkuu vielä tämän jälkeen, ...
 • Lindell, Taru (2016-04-06)
  Tissue engineering is a multidisciplinary field that develops biological substitutes to restore, maintain, or improve damaged tissues. Biodegradable tissue engineering applications are often complex composite structures ...
 • Könttä, Eveliina (2013-06-05)
  Suurimpaan osaan suomalaisista kaupunkeja voi liittää sekä kaupunkimaisia että maalaismaisia piirteitä. Diplomityö käsittelee tätä kahden elementin kanssakäymistä seutukaupungin näkökulmasta. Esimerkkikaupunkina toimii ...
 • Lahti, Lassi (2016-01-13)
  Hulevesimallinnusta hyödynnetään yhä enenevissä määrin hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Mallinnukseen sisältyy kuitenkin useampia epävarmuustekijöitä – mitoitussateen ajallinen resoluutio, valuntamallien parametrisointi ...
 • Palomäki, Heikki (2012-09-05)
  Tässä diplomityössä tehtiin vaatimusmäärittely Hydroll Oy:n tarvitsemalle paineakkujen testauslaitteistolle, suunniteltiin testilaitteisto ja valmisteltiin tarjouspyyntö lähetettäväksi potentiaalisille testilaitteiston ...
 • Virtanen, Markus (2012-06-06)
  Säiliö ja hydraulinesteen kunnossapito ovat olennainen osa toimivaa ja laadukasta hydraulijärjestelmää. Pumppujen, venttiilien ja toimilaitteiden virheetön toiminta kaikissa olosuhteissa edellyttää onnistunutta hydraulinesteen ...
 • Palomäki, Antti (2012-05-15)
  Diplomityön tavoitteena oli löytää painelaitekirjan dokumentoinnin hallintaa varten järjestelmä, jotta kaikki tietojen siirto sekä ylläpito tapahtuisivat jatkossa sähköisesti. Näin on tarkoitus alentaa nykyisen järjestelmän ...
 • Kurki, Kim (2016-03-09)
  Kasvava energiankulutus ja ilmastonmuutos ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka lisäävät vesihuoltolaitoksiin kohdistuvia paineita energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ...
 • Nylund, Juuso (2016-10-05)
  Tämän tutkimuksen kohteena oli pakettiterminaalin toiminnan kehittäminen kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä pakettiterminaalin ongelmiin sekä esittää kehitystoimenpiteitä, joiden avulla ...
 • Ovaska, Marko (2013-04-03)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa diplomityön kohteena olevan elintarvikevalmistajan kuljetuslaatikoiden täyttöastetta pakkausmuotoilun avulla huomioiden pakkausmuotoilussa koko pakkausketjun tarpeet aina ...
 • Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
  Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...