.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wahlman, Teijo (2001-01-17)
  Elektroniikkatuotteiden fyysisen koon pieneneminen on tämän päivän ilmiö. Pienemmälle pinta-alalle pitää saada mahtumaan yhä enemmän sähköisiä liityntöjä. Eräs tehokkaimmista menetelmistä on flip chip-komponenttien käyttö, ...
 • Viitanen, Timo Tapani (2012-12-05)
  Laskentajärjestelmiin kohdistuu usein suorituskyky- ja virrankulutusvaatimuksia, joita ei pystytä saavuttamaan yleiskäyttöisellä prosessorilla. Toistaalta laitteistokiihdyttimien suunnittelu voi vaatia kohtuuttoman paljon ...
 • Gao, Xianghe (2015-05-20)
  This master’s thesis is based on the 9th OISTAT Theatre Architecture Competition 2015, which is an international ideas competition, aimed at students and emerging practitioners. The competition is organized every four years ...
 • Nieminen, Toni (2001-05-09)
  Puhekoodauksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukasta puhetta pienellä bittimäärällä. ETSI on standardoinut adaptiivisen moninopeuksisen puhekoodekin (AMR), joka sopeuttaa bittinopeuden muuttuvien kanavaolosuhteiden ...
 • Jokela, Petri (1991)
  Paperitehtaan prosessissa kierrätettävän ns. kiertoveden ja tehtaasta poistettavan jäteveden mekaanisessa ja kemiallisessa käsittelyssä voidaan käyttää samoja menetelmiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin flotaation käyttöä ...
 • Dong, Jing (2002-06-05)
  This thesis is aimed at determined the influence factors on the tendency of consistency profiles in cross section of pipes. To accomplish this, the general flow properties of pulp suspension in pipes were reviewed in this ...
 • Merikoski, Riku (2012-05-09)
  Carbon dioxide (CO2) has been proven to have an adverse effect on world climate and its atmospheric levels are increasing at an accelerating pace. Because carbon dioxide is the most important greenhouse gas, its emission ...
 • Aho, Tuomo (1999-08-18)
  Mallinnetaan kemianteollisuudessa käytettävän sekoitussäiliön virtauskenttää sekä säiliössä olevaa lämpötilajakaumaa kahdella erilaisella reunaehdolla. Käytetyn sekoitussäiliön tehokkuutta kemikaalien sekoittamiseen sekä ...
 • Roponen, Johanna (1999-09-08)
  AB3:Tulostimen parametrien valitseminen riippuu painettavan paperin ominaisuuksista. Jos painettavan paperin pinnalla olisi informaatio paperin ominaisuuksista, tulostin voisi automaattisesti tunnistaa paperin. Esteettisistä ...
 • Eerola, Esa (1996-03-20)
  Tavoitteena oli flyback-tyyppisen hakkurilähteen säätöpiirin stabilisuuden sekä tehohäviöjakauman selvittäminen. Työhön kuului myös kahden erilaisen flyback-hakkuriteholähteen rakentaminen. Näille teholähteille määriteltiin ...
 • Hietanen, Janne (2002-04-10)
  Diplomityön tarkoituksena oli parantaa kohdeyrityksen moduulitehtaan sylinterikansi FMS:n käytön tehokkuutta ja laaduntuottokykyä. Työn tavoitteena oli selvittää sylinterikansien luotettavaa koneistusprosessia häiritseviä ...
 • Miettinen, Veli-Matti (1990)
  Työn tavoitteena oli suunnitella tehtaalle hankitun joustavasti automatisoidun valmistusjärjestelmän (FMS) ohjaus ja toiminta käyttäjätasolla. FMS:n rakenne ja layout sekä sen ohjausjärjestelmä oli määritelty ennen työn ...
 • Vannas, Vesa (1993)
  Uusien joustavien tuotantojärjestelmien käyttöönotto on kehittyvän konepajateollisuuden kilpailukyvyn edellytys. Inhimillisiä tekijöitä ja niiden vaikutuksia turvallisuuteen on FM-järjestelmien yhteydessä tutkittu hyvin ...
 • Perälä, Maarit (1993)
  FM-järjestelmät ovat yleistymässä Suomessa. FM-järjestelmien käyttöön otolla on pääasiassa myönteisiä vaikutuksia työturvallisuuteen, mutta toisaalta ne tuovat mukanaan aivan uudenlaisia vaaratekijöitä. Tällöin ...
 • Seppälä, Kerttu Aune Aurora (2015-12-09)
  Toiminnallinen magneettikuvaus (fMRI) kartoittaa ihmisaivojen eri kognitiivisiin toi-mintoihin käyttäviä alueita. Analysoidun datan perusteella päätellään aivoista tehtävään osallistuva alue, jota verrataan jo aiemmin ...
 • Väänänen, Matti (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää niitä FMS-työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja, jotka olisi syytä ottaa huomioon jo FM-järjestelmää suunniteltaessa. Saaduista FMS-työturvallisuuteen vaikuttavista seikoista ...
 • Peltonen, Kalle (2002-01-16)
  Työ on tehty kohdeyrityksen tehtaan komponenttivalmistusosastolle menetelmien ja menetelmäsuunnittelun kehittämiseksi koneistuskeskuksilla. Koneistuskeskuksia on seitsemän, joista viisi on liitettynä kahteen eri FM-järjestelmään. ...
 • Salminen, Kai (1990)
  Tämä työ on tehty osana tutkimusprojektia "Työvälineiden hallinta CIM-ympäristössä". Työssä on selvitetty joustavien valmistusjärjestelmien asettamat vaatimukset työkalujärjestelmälle sekä suunniteltu sorvauksen ...
 • Paukkunen, Johanna (2012-06-06)
  The objective of this Master of Science thesis was to find out whether foaming could be implemented to offer new property-combinations for gaskets in electrical devices. Gaskets used as a basis of the study are made of ...
 • Rezaei, Arash (2014-12-03)
  This master thesis is based on an autonomous wheeled mobile manipulator project, directed in Tampere university of technology (TUT). In the beginning, we carried out a comprehensive study on the linux-based real-time ...