.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tienhaara, Markku (1990)
  Työn kehittelyn lähtökohtana oli prosessiteollisuuden tuotantoprosessin laadunvalvontaan ja ohjaukseen tarkoitettu ohjelmistotuote, jonka arkkitehtuuri suunniteltiin perustuvaksi hajautukseen ja laitteistoriippumattomuuteen. ...
 • Rantala, Marko (1989)
  Työn tarkoituksena oli kehittää Hewlett-Packardin asiakaspalvelukeskuksen käyttämiin etäissovelluksiin yhtenäinen käyttöliittymä ja kehittää apuohjelmia työn tehostamiseksi. Toisena tehtävänä oli tutkia olemassa olevia ...
 • Leimu, Sirkka (1993)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää hajautettuun jätehuoltoon ja jätevesien käsittelyyn käytössä olevia tekniikoita. Hajautetulla jätehuollolla ja jätevesien käsittelyllä tarkoitetaan sitä, että yksi kiinteistö ...
 • Aalto, Juha (2008-04-09)
  Tuottavuuden parantaminen on yksi yrityksen keskeisistä tavoitteista. Tuottavuutta voidaan parantaa paitsi kone- ja laiteinvestoinneilla myös toimintatapoja ja -malleja kehittämällä. Yksi tuotannollista toimintaa harjoittavan ...
 • Sulameri, Toni (1990)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella koneautomaation laboratiossa on vuodesta 1988 tutkittu ohjauksen hajautusta ja tiedonsiirtoa koneautomaatiossa. Projektin kuluessa on koneautomaation ...
 • Hakkarainen, Vesa-Matti (1998-03-11)
  Diplomityössä tarkastellaan hajautetun ohjelmistoprojektin hallintaa. Tarkasteltavaksi hallintakeinoksi on valittu muitakin kuin ohjelmistoprojekteja koskevat yleiset hallintakeinot, konfiguraationhallinta ja testaus. ...
 • Piirto, Tuukka (2011-12-07)
  Hajautetun tuotannon ja tehoelektroniikan kehittyminen mahdollistavat mikroverkot, jotka ovat suurempaan sähköverkkoon liitettyjä aliverkkoja ja kykenevät tarvittaessa toimimaan erillisinä saarekkeina. Saarekeverkkoja ...
 • Laaksonen, Hannu (2004-05-12)
  The author reports the possibility of taking the statistical production curve for distributed generation and active voltage control into account in calculation and network pIanning of medium voltage (MV) distribution ...
 • Becker, Otto (2010-06-02)
  Monen muun tuotekehitystoimintaa harjoittavan kansainvälisen yrityksen tapaan Valmet Automotiven haasteena on rinnakkaissuunnittelun organisointi maantieteellisesti hajautetussa tuotantoverkostossa. Erityisiä rinnakkaiss ...
 • Tuhkio, Markku (1984)
  Lähiverkkojen merkitys on kasvanut henkilökohtaisten ja minitietokoneiden yleistyessä. Tiedostorakenteeltaan ja tekniikaltaan erilaiset laitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa lähiverkon avulla. Tämä työ liittyy Tampereen ...
 • Heikkinen, Johanna (2000-05-10)
  Tavoitteena oli mallintaa selluteollisuuden hajukaasun palamista. Palamista tarkasteltiin Oilon Oy:n valmistamassa poltinratkaisussa.
 • Isotalo, Jyrki (1981)
  Tässä työssä tutkitaan kohdeyrityksen valmistaman Vipa-hakeautomaatin toimivuutta ja selvitetään sen valmiutta sarjavalmistukseen. Pääpaino on asetettu itse polttomenetelmän tutkimiseen. Vipa-hakeautomaatti on suunniteltu ...
 • Salakka, Saku (2004-05-12)
  TAUSTAA: Ruuvipurkaimella purettava avovarasto on laitekustannuksiltaan yksi edullisimmista varastointijärjestelmistä, mutta sen suuret perustuskustannukset huonontavat kilpailukykyä merkittävästi. Vahvoja markkina-alueita ...
 • Lautamäki, Tuomo (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin hakkuutähdepaalainta ja sen ympärillä toimivaa prosessia, sen ongelmia ja niiden kehitysmahdollisuuksia. Aloitin työni tutustumalla yleisesti energiapuun käyttöön ja tämän jälkeen pureuduttiin itse ...
 • Hallinen, Esa (1992)
  Diplomityössä oli tavoitteena tutkia muovilla päällystettyjen paperikansien ja pakkausrasioiden välisten piilattavien, kuumasaumaamalla aikaan saatujen saumojen murtumamekanismeja sekä selvittää murtumamekanismien, kannen ...
 • Lapp, Tuomo (2008-10-08)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen potentiaali halpalentoliikenteellä Suomessa on ja mitä tämän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää. Ensin eritellään halpalentoyhtiöiden toimintaa ja sitä, millä perusteilla ...
 • Ojanperä, Mikko (2008-06-04)
  : Tuotantomäärien kasvattaminen ja kilpailukyvyn parantaminen vaativat yritykseltä investointeja toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Parhaillaan kohdeyritys tekee mittavia investointeja tehostaakseen hammaspyörä- ja ...
 • Ruohonen, Päivi (2008-03-05)
  Diplomityö käsitteli yrityksen hammashoitokonetuotannon laadun parantamista. Laatupoikkeamat ilmenivät erilaisina oireina koko tuotannossa. Diplomityössä tutkittiin tuotannon lopputestaajien kirjaamia laatupoikkeamia, joita ...
 • Rontu, Jesse (2010-06-02)
  Hammasvaihteisiin kohdistuvien vaatimusten kasvaessa tarvitaan komponenttien suunnittelussa tarkempia laskentamenetelmiä. Kaarevahampaisten kartiohammaspyörien tapauksessa tarkkaan kolmiulotteiseen geometriaan perustuva ...
 • Himanen, Jussi (2007-04-18)
  Diplomityön tavoitteena oli kerätä hammaspyörien valmistukseen liittyvää tietoa kohdeyrityksen tarpeisiin käyttämällä hyväksi alan kirjallisuutta ja kokoamalla tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi, joka antaisi kuvan hammaspyörien ...