.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kivimäki, Anu (2002-09-18)
  How to compare two three dimensional brain images together if you don't know is the position of head equal on both images? The image study can take hours. A patient should not move during the study. In this MSc Thesis ...
 • Nieminen, Nina (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena on konstruoida funktionaalisten elintarvikkeiden kenttää, luoda verkostomalli, joka soveltuu funktionaalisten elintarvikkeiden kenttään sekä konstruoida Benecol-verkosto luodun verkostomallin avulla. ...
 • Lahtinen, Tero (2014-05-05)
  Yksi ensimmäisistä tehtävistä ohjelman toteutuksen alkuvaiheessa on ohjelmointikielen valinta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sopivan ohjelmointikielen valinnalla on suuri merkitys ohjelman elinkaarikustannuksiin. Siksi ...
 • Pammo, Henrik Anton (2015-06-03)
  Sumea säätö on säätötekniikan alue, jota voidaan soveltaa, kun ongelma on helpommin kielellisesti kuin matemaattisesti ilmaistavissa tai kun säädettävä prosessi on vaikeasti mallinnettava tai epälineaarinen. Sumea säädin ...
 • Raneda, Albert (1998-02-11)
  This work is a part of TUT/IHA's ITER project (International Thermonuclear Experimental Reactor) in the area of the divertor cassette refurbishment tools. The scope of the refurbishment prjoect is to demonstrate that the ...
 • Lamppu, Martti (1996-05-28)
  Työ perustuu opiskelijakilpailuun, jossa haettiin ratkaisumalleja uudellearkkitehtikoululle. Sijaintipaikka liittyi historialliseenBauhaus-rakennukseen Dessaussa.
 • Kaarsalo, Simo (1993)
  Diplomityöon tehty eurooppalaiseen arkkitehtiopiskelijakilpailuun Future Bauhaus. Työ jakautuu kahteen osaan: aluesuunnitelmaan ja Future Bauhaus -arkkitehtikoulun suunnitteluun. Aluesuunnitelma käsittää Dessaun rautatieaseman ...
 • Markkula, Paula (1993)
  Diplomityö perustuu kilpailutyöhön, jolla tekijä osallistui kansainväliseen opiskelijakilpailuun "Future Bauhaus". Kilpailun aiheena oli suunnitella arkkitehtikoulu (Academy at the Bauhaus Dessau) itäiseen Saksaan, Dessaun ...
 • Sahi, Karola (1993)
  Diplomityön aiheena on "future Bauhaus", arkkitehtuuri- ja muotoilukoulun suunnitelma Dessauhun. Työ on ehdotus Bauhaus Dessaun, Pilkington GlassLtd:n, Pilkington Floatglas AB:n ja FLACHGLAS AG:n järjestämään eurooppalaiseen ...
 • Vapaavuori, Pekka (1993)
  Diplomityö on ehdotus eurooppalaiseen arkkitehtiopiskelijakilpailuun "Future Bauhaus". Kilpailun tavoitteena oli suunnitella arkkitehtuurikoulu Dessauhun Gropiuksen suunnitteleman Bauhaus-rakennuksen läheisyyteen. Vaikka ...
 • Sabelström, Pia (1993)
  Diplomityön aiheena on tulevaisuuden arkkitehtikoulu (n. 4500m2) 300 opiskelijalle. Työ osallistuu eurooppalaiseen opiskelijakilpailuun, jonka järjestäjinä ovat Bauhaus Dessau, Pilkington Glass Ltd., Pilkington Floatglass ...
 • Ribu, Ville (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia kaupallisesti ja puolikaupallisesti saatavilla olevien biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksia ja käytettävyyttä ruokapakkausten materiaaliksi kartongille laminoituna. Kyseisten kalvojen ...
 • Salmela, Samuli (2000-06-07)
  AB3:Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia langattoman viestinnän kehitystä pääasiallisesti aikavälillä 2000-2005, sekä tähän perustuen, määrittää suuntaviivat terminaalien kehitykselle tulevaisuudessa. Terminaalien kehityksen ...
 • Vahteri, Joni (1997-05-14)
  AB3:Nykyisten H.263- ja MPEG-standardien määrittelemä videokoodausmenetelmä hyödyntää liikekompensoitua ennustekoodausta ja diskreettiä kosinimuunnosta tarpeettoman aika- ja paikkatason informaation poistamiseen. Lisäksi ...
 • Haukijärvi, Mikko (1997-04-16)
  AB3:Digitaalisen videosignaalin kompressioteknologian kehitys on mahdollistanut monia täysin uusia sovelluksia kuten kuvapuhelin, videoneuvottelu ja multimedia. Videokuvalle on määritelty kompressiostandardeja, joista ...
 • Vesterinen, Arto (1997-01-22)
  Patient safety has always been a very important factor in hospital equipment design. The basic principle in the design of modern life supporting devices is that no single fault can cause a risk of injury to the patient. ...
 • Eerola, Kristiina (2007-01-17)
  Tutkimustyö käsitteli Tampereen teknillisen yliopiston kokeellista opetusta fysiikan perusopinnoissa ja on osa meneillään olevaa muutosprosessia. Diplomityön tavoitteena oli tutkia jo tehtyjen uudistusten vaikutusta sekä ...
 • Pentti, Juha (2002-02-13)
  Panssarikoulun tutkimus- ja kehitysosastolla on tarvetta erilaisiin fysikaalisiin mittauksiin. Kun mittaukset tehdään jatkuvina, on mittaustulosten informaatiosisältö ssurempi kuin yksittäisten muneroarvojen. Jatkuvien ...
 • Ikonen, Pasi (1990)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella fysiologisten signaalien simulaattori potilasvalvontalaitteiden kehitysympäristöön. Työ liittyy projektiin, joka perustettiin parantamaan potilasvalvontalaitteiden ohjelmistokehityksen ...
 • Koskinen, Emilia (2008-02-06)
  Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat lisääntyneet kohdeyrityksessä viime vuosina. Aiempina vuosina tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että raskaan postin lajitteluprosessin yksiköintivaihe, jota kutsutaan luisutyöksi, on ...