Now showing items 1835-1854 of 3203

  • Nojapyörän tuotekehitys 

   Grönlund, Juhani (2013-12-04)
   Nojapyörät ovat polkupyöriä, jotka eroavat tavallisista polkupyöristä, eli pystypyöristä, ajoasennon sekä rakenteen suhteen. Nojapyörässä, nimensä mukaisesti, ajoasennossa nojataan istuimeen. Etuna pystypyörään on pienempi ...
  • Nokian siunauskappeli 

   Keskinen, Riikka (2009-06-03)
   Diplomityössäni siunauskappeli sijaitsee Nokian uuden hautausmaan pääportin lähellä osana nykyistä sisääntuloaukiota ja sen ympärysmuuria. Kappelirakennuksen toiminnat on sijoitettu kahteen kerrokseen. Rakennuspaikan ...
  • Nollaenergiasauna 

   Scheinin-Garpelin, Anna (2014-11-05)
   Tässä diplomityössä käsitellään nollaenergiarakentamista ja sen mahdollisuuksia. Suunnittelukohde on julkinen saunarakennus, joka nollaenergia periaatteen mukaan on energian suhteen omavarainen. Nollaenergiarakentamisen ...
  • Non-linear structural analysis in performance based fire - integration of design programs 

   Lehtimäki, Eki Matias (2012-04-04)
   The design of structures in fire has traditionally been based on ISO standard curves. For more accurate design, methods that simulate the real fires possible for the building in case should be preferred. Natural fire design ...
  • Non-repudiation Service Implementation Using Host Identity Protocol 

   Siltala, Santeri (2012-05-09)
   New types of service usages emerge every day in the Internet. Service usage could be Wireless Local Area Network (WLAN) usage or watching a streamed movie. Many of these services are commercial, so payment is often involved ...
  • Nondestructive Determination of Case Depth by Barkhausen Noise Method 

   Deveci, Murat (2016-06-08)
   Demands for better products and more environmentally friendly manufacturing advance the technological developments in quality control applications. Especially car manufacturers which mostly use steel components strive to ...
  • Nonlinear distortion studies in wideband analog-to-digital converters 

   Allén, Markus (2010-05-05)
   This thesis discusses nonlinearities of analog-to-digital converters (ADCs) and their mitigation using digital signal processing (DSP). Particularly wideband radio receivers are considered here including, e.g., the emerging ...
  • Nopeiden analogiamittausten suorittaminen sulautetussa Linux-järjestelmässä 

   Haapaluoma, Jouko (2014-06-04)
   Linux-käyttöjärjestelmän käyttö kasvaa etenkin sulautetuissa järjestelmissä merkittävästi. Yleiskäyttöisyyden lisäksi Linuxille on kehitetty reaaliaikaominaisuuksia, joiden avulla Linuxia on alettu hyödyntää myös teollisuuden ...
  • Nordic Industrial SMEs in Middle East-Factors Influencing Lack of FDI 

   Fattahi Moshtaghin, Mir Hamed (2015-05-06)
   Nowadays in the global business environment, globalization process is not limited to only large companies. One of the main goals of SMEs is also expanding their international businesses in order to increase sales and ...
  • Nordic Materials – Verkostotoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen suomessa 

   Turunen, Hannu (2012-04-04)
   Huhtikuussa 2011 Mikkelin Ammattikorkeakoulussa aloitettiin Nordic Materials verkostotoiminnan ja palveluiden käynnistämistä sekä kehittämistä tutkiva pilotjakso. Mikkelin Ammattikorkeakoulun lisäksi verkostotoimintaa ovat ...
  • NoSQL databases in cross-platform development 

   Pérez Blanco, Carlos (2013-12-04)
   Wellness coaching is nowadays a business on the rise. People are more aware of their health and would like to keep track of and improve their habits in the simplest and effortless possible way. Coaches, on the other hand, ...
  • Nostosiirtovaunujen tuotetiedon hallinnan kehitys 

   Olli, Henri (2016-02-03)
   Tuotannon ja etenkin loppukokoonpanon ulkoistaminen on viime aikoina kasvattanut suosiotaan merkittävästi. Tämä diplomityö on tehty yritykselle, joka valmistaa pääasiassa nostosiirtovaunuja. Kohdeyritys on kokoonpanotyön ...
  • Nostoturvallisuuden varmistaminen tuotekehitysprosessissa 

   Jääskö, Matti (2015-05-06)
   Metso Mineralsin Tampereen tehtaalla suunnitellaan, valmistetaan ja kokoonpannaan sekä yksittäisiä kivenmurskaimia että tela-alustaisia kivenmurskaus- ja seulontayksiköitä. Tehtaan kokoonpanopisteillä suoritetaan päivittäin ...
  • Nosturikomponenttien kuljetuksen ja varastoinnin aikainen korroosiosuojaus 

   Lankoski, Janette Tuulia (2016-02-03)
   Korroosiovauriot voivat aiheuttaa vuosittain merkittäviä rahallisia menetyksiä ja vaurioiden korjaaminen vaatii usein paljon sekä aikaa että rahaa. Pahimmillaan korroosiovahingot voivat johtaa rakenteellisten vaurioiden ...
  • Nosturin luotettavuuden varmistaminen erilaisissa ympäristöolosuhteissa 

   Linnainmaa, Piia (2014-11-05)
   Tämän työn tavoitteena on tarkastella ympäristöolosuhteiden vaikutuksia standardi- ja prosessinosturien komponentteihin luotettavuustekniikan keinoin. Työssä käsitellään niin mekaanisten kuin sähköisten komponenttien ...
  • Nosturin ohjaamosimulaattorin suunnittelu nosturin sähköjärjestelmän tehdastestaukseen 

   Viitanen, Kalle (2012-10-03)
   Tuotteen testaaminen on merkittävä osa nosturin valmistusprosessia. Testauksessa pyritään havaitsemaan kokoonpanovirheiden lisäksi sähkö- ja automaatiosuunnittelun kautta nosturiin päätyviä virheitä. Jokaisen sähkölaitteen ...
  • Nosturin virransyötön konfigurointi 

   Kaitaranta, Erika (2011-08-17)
   Tämä työ käsittelee Konecranes Oyj:n standardinosturien virransyötön konfigurointia. Virransyöttö toimitetaan asiakkaalle virransyöttöpakettina. Virransyöttöpakettiin kuuluvat nosturin kaapelit, nosturikomponenttien ...
  • Novel Approaches to Value Creation in Networks – Case Studies on Crowdsourcing, Swarm-work and Gamification 

   Multasuo, Jani (2013-12-04)
   For years, value creation has been a hot topic in both academic and business literature. Perceptions of value and value creation have changed over time in parallel with economic changes and technological developments. In ...
  • Novel Strain Field Imaging Using Electronic Speckle Pattern Interferometry 

   Heikkinen, Juuso Jalmari (2016-08-17)
   Growing demands for cost and energy efficiency set requirements for developing lighter and stronger products. The strength of material is characterized by maximum tolerable stress. For a given material, stress is directly ...
  • Novellette: an RNA-sequencing data analysis pipeline for detecting novel transcripts 

   Seppälä, Janne (2013-12-04)
   Proteins are the key factors in every living organism and they contribute to almost every biological process and structure in a cell. Proteins are formed through the process of protein synthesis, in which the genetic code ...