.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mättö, Harri (2013-10-09)
  Paperi vuorovaikuttaa siihen lankeavan valon kanssa useilla eri tavoilla. Tässä työssä on tutkittu eri tavoilla polarisoidun viistovalon käyttäytymistä eri paperi- ja kartonkilajeilla. Työssä perehdytään aluksi polarisaation ...
 • Pöyry, Annika (2016-02-03)
  Paperia käytetään painotuotteissa, pakkausmateriaalina sekä hygieniatuotteissa. Painopaperin tärkeimpiä ominaisuuksia on sen ulkonäkö. Ulkonäköön vaikuttavat optiset ominaisuudet, kuten kiilto, vaaleus ja opasiteetti. ...
 • Pienimäki, Toni (2010-05-05)
  Yksi merkittävimmistä asioista nykyään paperitehtaalla on sen aiheuttamat vaikutukset ympäröivään luontoon ja vesistöjen kautta laajemmallekin taholle. Siksi nykyisten tehtaiden ympäristövaatimukset ovat koventuneet ...
 • Eklöf, Jenni (2014-04-09)
  Tässä diplomityössä esitetään erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja Lempäälässä sijaitsevan Pappilan alueen kehittämiseksi. Pappilan aluetta kehitetään alueen ominaisuuksia hyödyntämällä, käyttäjäryhmien ehdoilla ja tarpeiden ...
 • Vila Fernández, Pau (2013-06-05)
  The need to speed-up computing has introduced the interest to explore parallelism in algorithms and parallel programming. Technology is evolving fast but computing power in sequential execution is not increasing as much ...
 • Usman, Rashid (2015-11-04)
  Future wireless communication systems are calling for increasing data rates and capacity. To achieve the requirements of high capacity and data rates, one possibility is to use large bandwidth. The millimeter-wave frequency ...
 • Nummela, Antti (2014-03-05)
  In this thesis the cost of so called RF units of CLIC particle collider was examined when RF units’ configuration was considered to be lengthened according to several alternative scenarios. According to current estimates ...
 • Vehniäinen, Panu (2014-08-13)
  Projektikohtaisesti suunniteltavat tuotteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tästä syystä projektituotteiden yksityiskohtainen suunnittelu alkaa vasta kun tilaus on varmistunut, mikä pidentää projektien kestoa ...
 • Panula, Meeri Lotta (2012-06-06)
  Matematiikan verkko-opetukseen voidaan tuoda lisäarvoa tarjoamalla opiskelijoille automaattisesti tarkastettavia matematiikan tehtäviä. Tässä työssä tarkastellaan tällaisten tehtävien luomista STACK-järjestelmällä. Työn ...
 • Ristimäki, Anssi (2013-05-06)
  Verrattuna käyttäjän tai vastaanottimen paikantamiseen ulkona, sisätilapaikannuksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta, jotta käyttäjä voidaan paikantaa esimerkiksi oikeaan huoneeseen. Partikkelisuodatinta käytetään yleisesti ...
 • Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
 • Siljander, Lauri (2010-06-23)
  Elektroniikan tuotantotekniikoista kääntösiruliitos on vanha, alun perin jo 1960-luvulla kehitetty teknologia, joka on kuitenkin vasta 2000-luvulla tullut yleisempään käyttöön elektroniikkatuottajien laitteistoinfrastruktuurin ...
 • Kilpeläinen, Vili (2016-03-09)
  Energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttö rakennusalalla ovat tällä hetkellä tärkeitä toimenpiteitä. Käytännössä tämä näkyy rakentamisessa tiukentuneina energiatehokkuusvaatimuksina. ...
 • Jokinen, Juhani (2016-04-06)
  Passive intermodulation (PIM) is a phenomenon which occurs when at least two signals are fed into a nonlinear passive device or circuit. Sources for PIM can be divided into two groups, nonlinearities in metal junctions and ...
 • Ghiasi, Ali (2012-12-05)
  The purpose of the work is to assess the performance and further improve a solution to the problem of autonomous robot optimal path planning under uncertainty. The path finding happens on a 2D plane modeled by an overlaid ...
 • Jylhä-Ollila, Simo (2016-06-08)
  Since the economic crisis in 2008, the Finnish economy has not managed to pick up on its previous tracks and the challenges have been under discussion in the recent times. The challenges can be seen especially in the Finnish ...
 • Zabihi, Morteza (2013-06-05)
  Over recent years, due to the increase in the epileptic patient population, issues of diagnosing and treatment of epilepsy have become more and more prominent and much research has been done in this field in consequence. ...
 • Virtanen, Jarkko (2015-04-08)
  Ferroresonanssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa energia värähtelee sähköverkon kapasitanssin ja epälineaarisen induktanssin välillä. Ferroresonanssi-ilmiö voi esiintyä vain sellaisessa sähköverkossa, joka sisältää rautasydämellä ...
 • Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
  Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
 • Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
  The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...