Now showing items 1991-2010 of 3203

  • Partikkelisiloitusta sisätilapaikannuksessa 

   Ristimäki, Anssi (2013-05-06)
   Verrattuna käyttäjän tai vastaanottimen paikantamiseen ulkona, sisätilapaikannuksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta, jotta käyttäjä voidaan paikantaa esimerkiksi oikeaan huoneeseen. Partikkelisuodatinta käytetään yleisesti ...
  • Parvekelasituksen energiataloudelliset vaikutukset 

   Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
  • Paryleenipinnoitteen käyttö kääntösiruliitosten välitäytteenä 

   Siljander, Lauri (2010-06-23)
   Elektroniikan tuotantotekniikoista kääntösiruliitos on vanha, alun perin jo 1960-luvulla kehitetty teknologia, joka on kuitenkin vasta 2000-luvulla tullut yleisempään käyttöön elektroniikkatuottajien laitteistoinfrastruktuurin ...
  • Passiivinen keskeismodulaatio sisätila-radioverkoissa 

   Kilpeläinen, Vili (2016-03-09)
   Energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttö rakennusalalla ovat tällä hetkellä tärkeitä toimenpiteitä. Käytännössä tämä näkyy rakentamisessa tiukentuneina energiatehokkuusvaatimuksina. ...
  • Passive Intermodulation in High-Power Radio Transceivers 

   Jokinen, Juhani (2016-04-06)
   Passive intermodulation (PIM) is a phenomenon which occurs when at least two signals are fed into a nonlinear passive device or circuit. Sources for PIM can be divided into two groups, nonlinearities in metal junctions and ...
  • Path Planning of a Robot with Uncertain Observations 

   Ghiasi, Ali (2012-12-05)
   The purpose of the work is to assess the performance and further improve a solution to the problem of autonomous robot optimal path planning under uncertainty. The path finding happens on a 2D plane modeled by an overlaid ...
  • Paths of Emergence of New Technology Companies 

   Jylhä-Ollila, Simo (2016-06-08)
   Since the economic crisis in 2008, the Finnish economy has not managed to pick up on its previous tracks and the challenges have been under discussion in the recent times. The challenges can be seen especially in the Finnish ...
  • Patient-specific epileptic seizure detection in long-term EEG recording in paediatric patients with intractable seizures 

   Zabihi, Morteza (2013-06-05)
   Over recent years, due to the increase in the epileptic patient population, issues of diagnosing and treatment of epilepsy have become more and more prominent and much research has been done in this field in consequence. ...
  • Peak Power Reduction in Multicarrier Waveforms 

   Afrasiabi Gorgani, Saeed (2014-05-05)
   Modern wireless communication systems employ multicarrier waveforms, such as the widely-used Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and the recent OFDM with Offset-QAM (OFDM/OQAM) schemes. An inherent characteristic ...
  • Peitelaitekonseptien kehitys ja arviointi 

   Salonen, Samuli Joonatan (2015-04-08)
   Työn aihe on saatu Cargotec-konserniin kuuluvalta Hiabilta. Tavoitteena on kehittää konsepteja skiploader-vaihtolavalaitteen kuorman peittämiseen ja valita näistä paras. Suunnittelutyön lähtökohtana on skiploader-malli, ...
  • Pelastustoimen operatiivisten viestiyhteyksien mallintaminen 

   Vastamaa, Ilkka (2012-08-15)
   Pelastustoimen uudistuksessa vuonna 2004 perustettiin Suomeen 22 pelastuslaitosta. Sen myötä joutui toimiala uudenlaisen haasteen kohteeksi. Hajallaan olevien toimipisteiden johtamiseksi oli luotava viestintäverkko. ...
  • Pelillistäminen ohjelmistotyössä 

   Karisalo, Aleksi (2014-11-04)
   Pelit käyttävät jatkuvasti mekaniikkoja pelaajien kiinnostuksen ylläpitoon aiheuttaen hyvänolontunnetta, joka saa pelaajat jatkamaan. Nämä ominaisuudet sopivat myös työntekoon: niitä hyödynnettäessä saavutetaan flow-tila, ...
  • Penetration of pulp-fibre suspension jet 

   Ojala, Eetu (2017-01-11)
   Manufacturing pulp and paper products is energy-intensive. A better understanding of flow behaviour of pulp-fibre suspension is essential for improving the efficiency of unit processes in pulp and paper industry. Computational ...
  • People centric mobile devices management 

   Djappi Noubissie, Armand Thierry (2016-01-13)
   Smartphones and tablets are spread all over the globe; their users are from ifferent age groups and are found at different sectors within society (employees, business men, politicians, students, and soldiers). Mobile devices ...
  • People in photos 

   Numminen, Jyrki (2013-12-04)
   As digital cameras and camera equipped smart phones have become commonplace both the needs and the opportunities to automatically categorize photographs have increased. The subject has been researched with several goals ...
  • Performance Analyses of Different MIMO Modes In LTE Release 8 Networks 

   Brutyan, Artur (2013-05-08)
   The multi-antenna techniques are the one of the key features in 3GPP LTE specifications. Thus, the understanding of different transmission modes behaviour, available in LTE, is very important for high quality and cost ...
  • Performance analysis of an iSCSI block device in virtualized environment 

   Aravindan, Valambal (2014-12-03)
   Virtualization is new to telecom but it has been already implemented in IT sectors. Thus its benefits are already proven, which drags other sectors attention towards it. Now the telecom organizations are also focusing on ...
  • Performance analysis of MC-CDMA detection schemes for D2D communication 

   Li, Bin (2016-06-08)
   The wireless communication standard has gone to the era of Long Term Evolution which is also known as LTE. The requirements for transmission speed and communication quality become more and more rigorous and the number of ...
  • Performance analysis of multiple simultaneous communications in bacterial nanonetworks 

   Deng, Boya (2015-11-04)
   Nanonetworks and nanocommunications are novel communication paradigms which have applications such as intra-body health monitors, targeted medicine delivery, genetic engineering, etc. In nanonetworks messages are encoded ...
  • Performance analysis of passive UHF RFID sensor tags on various materials 

   Vincent, Anita (2015-11-04)
   RFID (Radio Frequency Identification Technology), came into existence during the Second World War, when the military used this technology for IFF (Identification of Friend or Foe) purposes. In recent years RFID is used ...