.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kukko, Timo (1982)
  Ydinvoimalaitosten valvonnassa on kaikkialla maailmassa ongelmana valvomoon tuleva liian suuri hälytys- ja muu informaatiomäärä laitoksen häiriö- ja suunnitelluissa muutostilanteissa eli yleensä prosessin transienteissa. ...
 • Kaunisto, Matti (1982)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuuksia parantaa hälytystenseurantaa kohdeyrityksen ydinvoimalaitoksilla. Ensisijaisena tavoitteena on ollut hälytysten analysointimenetelmä, joka helpottaa suojausjärjestelmien toiminnan ...
 • Peltola, Johanna (2015-06-03)
  Hälytystoiminta tarkoittaa hälytysilmoituksiin vastaamista sekä tarvittavan avun lähettämistä ilmoituksen osoittamalle tapahtumapaikalle. Hälytystoimintaan ja sen laatuun vaikuttavat hälytyskeskuksen sekä hälytystehtäviä ...
 • Mannila, Ilkka (1986)
  Valtioneuvosto teki 22.3.1978 periaatepäätöksen Hämeen lääninvankilan sijoittamisesta Kylmäkosken kuntaan. Vankilaan sijoitetaan useita toimintakokonaisuuksia. Suorakulmaisessa koordinaatistossa oleva vankilarakennus asettuu ...
 • Erkkilä, Jukka (1996-06-12)
  Työssä on tarkasteltu käyttövarmuuden analysoinnin menetelmiä painottaenkäyttöliittymiin liittyviin ongelmiin. Kaukolämmön ennustemenetelmät sekäennusteohjelman laatiminen kohdeyrityksen tarpeisiin sisältyvät myöstyöhön.
 • Tikka, Marko (1994)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen käytönvalvontatoimintojen kehittämistä. Tarkasteltavina olivat sähkönjakelu- ja kaukolämpöjärjestelmä sekä maakaasunjakelujärjestelmä. Työssä on selvitetty PROCOL240-kaukokäyttöjärjestelmän ...
 • Mettälä, Jenni (2010-06-09)
  Diplomityöni käsittelee Hämeenlinnan Hätilän asuntoalueen tulevaisuuden rakentamistapaa. Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka rakennuskannassa on kerrostumia 1800-luvun lopulta aina nykypäivään saakka. Hätilän ...
 • Aalto, Olli (2010-06-09)
  Diplomityön aiheena on uuden asuin- ja työpaikka-alueen, palveluineen, suunnitelma Kantolanniemeen. Kantolanniemi on vanha teollisuusalue, jonka Hämeenlinnan kaupunki aikoo yhdistää osaksi kaupungin keskustaa. Diplomityössä ...
 • Lindgren, Taina (2006-05-03)
  Hämeenlinnan kaupungin teatterilla on pitkä historia. Se aloitti toimintansa yli 100 vuotta sitten työväenteatterina. Historiansa aikana se on toiminut useissa eri tiloissa. Nykyisiin, vanhasta puurakenteisesta varastohallista ...
 • Toivonen, Esko (1984)
  Vuotovedet varaavat vuositasolla miltei 40 prosenttiyksikköä Hämeenlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamon kapasiteetista ja mitoitusvirtaama ylittyy useita kertoja vuodessa. Vuotovesiongelmien ja huonojen BHK--reduktioiden ...
 • Rantala, Timo (2009-06-03)
  Thesis is based on an open idea competition of the south coast of the city of Hämeenlinna, which ended in 2007. My original proposal has since encountered some chances, but my main goals for the solution have stayed the ...
 • Linna, Petri (2009-03-04)
  Tutkimus perustui Tekesin turvallisuusteknologiaohjelmaan ja sen alla toteutettuun SSMC/DDKM-projektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli olla tukena suuronnettomuuksien mallintamisessa ja tutkia mallintamista, BPMN-prosessinotaatiota ...
 • Valtatie, Tytti (2000-10-11)
  Pro Muovi- teknologiahankkeen Pro Ympäristö- osaprojektin tavoitteena on muovituotteiden valmistusmenetelmänä lisääntyvän ruiskuvalun ympäristövaikutusten vähentäminen jätteen määrää pienentämällä ja sen kierrätystä ...
 • Helsingius, Mika (1992)
  HDTV eli teräväpiirtotelevisio on tulossa käyttöön lähivuosina. Parantunut resoluutio lisää televisiotekniikan käyttökelpoisuutta monissa uusissa sovellutuksissa. Eräs mahdollinen sovellutusalue on sanomalehtituotanto. ...
 • Ahonen, Tapani (2001-11-14)
  Graafisten internetsovellusten yleistyminen on luonut tarpeen suurten tietomäärien siirtoon kaukaa. HDSL2 on laajakaistamodeemiratkaisu. Se tarjoaa nopean tiedonsiirron sekä käyttäjältä operaattorille että operaattorilta ...
 • Vaarala, Sirkku (2000-06-07)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena oli tutkia polyeteenin ristisilloitusta korkeataajuuskentässä. Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu polyeteenin ristisiloittamista ja dielektristä kuumennusta aluksi yleisellä tasolla. ...
 • Isotalus, Risto (2001-06-06)
  Tavoitteena oli sopivimman kumipäällysmateriaalin löytäminen valmistajien tarjoamista vaihtoehdoista eri käyttökohteisiin. Käytännön kokeissa sekahappopeittausalueen pinnotteista parhaaksi todettiin kohdeyrityksen 710 LT30 ...
 • Rintanen, Kirsi (1994)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida näkyvän varoitusvaatteen merkitystä tapaturman torjuntatoimenpiteenä. Lisäksi selvitettiin heijastemateriaalien käyttöä suomalaisessa työvaatetuksessa. Tutkimuksessa kehitettiin ...
 • Härö, Eevaliisa (1983)
  Heinäveden reitin venematkailusuunnitelmassa on selvitetty kahta luonteeltaan erilaista veneilytapaa: 1 matkailua suurehkolla, virallista väylää käyttävällä aluksella ja 2 toisaalta matalakulkuisella, vesistöä vapaasti ...
 • Asumalahti, Hannu (1983)
  Tavoitteena oli selvittää Savonradan oikaisun välillä Lahti - Mikkeli (Helemi-radan) toteuttamisen edellytykset ja vaikutukset. Helemi-radan liikenteellisten vaikutusten alue käsittää radan pohjoispäässä Savon, Kainuun ja ...