.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hilpinen, Joni Arttu Sakari (2015-12-09)
  Etelä-Suomessa sijaitsevan, pinta-alaltaan 150 m2, pientalon kustannuksia ja energiatehokkuutta optimoitiin. Kustannuksiin kuuluvat investointi- ja energiakustannukset 25 vuoden tarkasteluajalta. Energiatehokkuuden ...
 • Haapasalo, Piia (2011-06-08)
  Diplomityöni tarkoituksena on kehittää pientalotyyppikonsepti, jossa suhteellisen pienestä määrästä esivalmistettavia tilakokomponentteja, rakennuksen osia, voidaan koostaa erilaisia asuntoja erikokoisten perheiden tarpeisiin. ...
 • Viertola, Saila (2016-01-13)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia Meps-järjestelmän soveltuvuutta korjausrakentamisen projektinhallintaan urakoitsijayrityksissä Suomessa. Meps on korjausrakentamisen tuotteistamiseksi Ruotsissa kehitetty konsepti ja ...
 • Suoniemi, Kalle (2014-06-04)
  Nykypäivän energiantuotantomalleissa painotetaan usein kestäviä ja luonnonmukaisia ratkaisuja. Historian saatossa taloudellinen hyöty on ollut energiaratkaisuissa painopisteistä merkittävä. Taloudellisen hyödyn optimoinnin ...
 • Jaakkola, Juhana (2016-11-09)
  Valtionhallinnon tason tieto- ja kyberturvallisuus ja sen menestyksekäs johtaminen ovat avainasemassa turvallisten digitaalisten palveluiden tuottamisessa kansalaisille. Palveluiden siirtyessä digitaalisiksi tietoturvariskien ...
 • Papinsaari, Anna-Kristiina (2016-06-08)
  Tämä todelliseen hankkeeseen perustuva diplomityöni näyttää esimerkin kehitysvammaisten ihmisten asumiseen liittyvästä kerrostaloprojektista. Työssäni tarkastellaan tilannetta, jossa Hollolassa asuvien kehitysvammaisten ...
 • Lund, Marjut (2010-06-23)
  Kangasalla sijaitseva Pikonkankaan soranottoalue on betonielementtien valmistamiseen erikoistunut teollisuusalue, jossa soranotto on päättynyt ja teollisuuslaitosten ikä korkeahko. Alue on jäänyt asutuksen ja jyrkkien ...
 • Toriseva, Tuomas (2014-05-07)
  Diplomityössä käsitellään teräsbetonisten pilarilaattojen suunnittelua eurokoodi-standardien ja niihin liittyvien Suomen kansallisten liitteiden mukaisesti. Tarkoituksena on koota yhteen eurokoodeista ja suunnitteluohjeista ...
 • Vaarala, Harri (2015-08-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia tulevaisuuden liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja älyliikennettä erityisesti liikenneinformaation hyödynnettävyyden ja liikennepalveluiden edistämisen kannalta. Älyliikenteen kehitys on ...
 • Syrjälä, Jari (2015-06-03)
  Virtuaalisointiteknologian kehittyminen 1990-luvulta lähtien ja sen ulkoistaminen 2000-luvulla on mahdollistanut myymään tietojenkäsittelyä palveluna kuluttajille ja organisaatiolle. Pilviteknologia on mahdollistanut ...
 • Mäkipää, Mikko (2014-04-09)
  Pilvipalveluiden merkitys on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja se jatkaa edelleen kasvuaan. Pilvipalveluita hyödyntävät niin suuret kuin pienetkin organisaatiot. Pilvipalveluissa ja varsinkin pilviympäristöissä ...
 • Vainio, Samuli (2013-03-06)
  Pilvipalvelut ovat ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Tutkimusten mukaan jo noin puolet suomalaisista isoista organisaatioista käyttävät pilvipalveluita hyödykseen. Pilvipalveluiden käytöllä on mahdollista ...
 • Sadeharju, Jaakko (2016-06-08)
  Tässä työssä selvitetään miten pilvipalveluna tarjottavat alustat soveltuvat videon koodimuunnoksen toteuttavan sovelluksen hajauttamiseen. Tietokoneen laskennan muuttuviin laskentavaatimuksiin on kannattavaa sopeutua ...
 • Nokelainen, Mikko (2016-03-09)
  Tämä työ tutkii tuotteen tuotteistamisen kannattavuutta. Tutkimuksen käsittelemä tuote on pinonpurkaja. Työn tilanneen yrityksen on tarkoitus saada tietää kannattaako heidän tuotteistaa laitteensa. Tuotteistaminen on tässä ...
 • Viljanen, Milla-Riina (2010-11-03)
  Nykyään lasereita käytetään mm. kotona DVD-soittimissa, teollisuudessa hitsaamiseen ja lääketieteessä silmäkirurgiaan. Viime aikoina myös yhdellä aallonpituudella toimivien eli yksimuotoisten laserien käyttö on yleistynyt ...
 • Franssila, Sami (2015-05-06)
  Työssä tutkittiin Kyrönjoen jokiveden kemiallisessa saostuksessa muodostuvan rautapitoisen lietteen kunnostusta, tiivistystä, vedenerotusta ja loppusijoitusta. Lietteen kunnostusta ja tiivistystä tutkittiin nonionisella ...
 • Altio, Suvi (2012-12-05)
  Tässä työssä testataan Complex Systems Computation Group -tutkijaryhmän kehittämän B-course-ohjelmiston riippuvuuksien mallinnusmenetelmän soveltuvuutta liikenneonnettomuusdatan tutkimiseen. Ohjelmiston datan analysointi ...
 • Aho, Ville (2013-06-05)
  Ohjelmiston elinkaareen kuuluu monia erilaisia vaiheita ja muutoksia. Pitkä elinkaari asettaa haasteita niin määrittelyllisesti kuin teknisestikin. Tässä työssä pyritään selvittämään, miten pitkään olemassa ollutta ohjelmistoa ...
 • Kangas, Jyrki (2016-06-08)
  Yrityksen kasvua pidetään luonnollisena ja usein myös välttämättömänä tavoitteena, johon vaaditaan kasvuhalua, kasvukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Yhä useammalla alalla orgaanisen kasvun mahdollisuudet ovat hyvin pienet ...
 • Heikkilä, Jussi (2015-06-03)
  Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen ja tiivis esitys yrityksen toiminnasta sisältäen ne ajatukset ja toimet, joilla yritys hallitsee valitsemaansa liiketoiminta-aluetta. Siitä ilmenevät strategia, yrityksen menestystekijät, ...