.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mandy, Arnaud (2006-03-08)
  Quality of mobile camera devices is becoming more and more important for mobile phone manufacturers. The devices must fulfil the same requirements as middle range digital cameras. As new features are being added to the ...
 • Prakash, Mithilesh (2015-05-18)
  Imaging in the three dimensional format, Cone Beam Computed Tomography has become quite popular in orthodontics. Tools for analyzing the volumetric data however have not caught up with the recent industry demands. Most of ...
 • Sointu, Niilo (2014-10-08)
  Tämän työn ensimmäisessä osassa määritellään geometrinen algebra. Geometrinen algebra on vektoriavaruus, jonka alkioiden välille on määritelty tulo-operaatio. Tämä tulo-operaatio on Cliffordin geometrinen tulo. Erotuksena ...
 • Mäkinen, Jari (1995-06-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten CAD-järjestelmän luomaa geometrista tuotemallia voidaan käyttää hyväksi lujuuslaskentaohjelmissa. Nykyisissä elementiimenetelmäperusteisissa lujuuslaskentaohjelmissa käytetään ...
 • Kaski, Juha-Pekka (1983)
  Työssä on tutkittu suurten siirtymien vaikutusta avaruussauvangeometriaan apul.prof. Pertti Holopaisen esittämän teorian pohjalta. Tavoitteena on ollut kehittää tämän mukainen elementti sekä muodostaa yhtälöryhmä tuntemattomien ...
 • Keskinen, Arto (1990)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää IBM PC/AT-mikrotietokoneympäristössä toimiva, CAD-tekniikkaa hyödyntävä, monipuolinen ja helppokäyttöinen vakavuuslaskentaohjelmisto. Kehitetty ohjelmisto perustuu perinteisiin ja yleisesti ...
 • Puhakka, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityössä kartoitettiin tiestön geoteknisiä ongelmakohteita Turun tiepiirin alueella. Pääpaino ongelmakohteiden kartoituksessa oli painuma- ja sortumakohteissa. Tutkimuksessa ei käsitelty tiestön routavaurioita tai ...
 • Mårtensson, Lars (1990)
  Tarkoituksena oli tutkia kudottujen geotekstiilien soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi tutkittiin, miten geotekstiilejä olisi kehitettävä,jotta ne paremmin soveltuisivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.G ...
 • Ardila Mejía, Carlos Hernán (2015-06-03)
  The traditional human-machine interaction systems for manufacturing processes use peripheral devices that require physical contact between end user and machines. This physical contact causes an alteration of the elements ...
 • Parkkinen, Samuli (2012-11-07)
  Traditionally, equipment for human-computer interaction (HCI) has been a keyboard and a mouse, but in the last two decades, the advances in technology have brought com-pletely new methods for the HCI available. Among others, ...
 • Raula, Jari (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin gigabitin Ethernetin suorituskykyä tiedostonsiirrossa testiverkossa sekä palvelunlaadun toteuttamismahdollisuuksia gigabitin Ethernet-verkossa. Jonkinasteinen palvelunlaatu saatiin toteutettua. Koko ...
 • Perkiö, Jaakko (2008-04-09)
  Konenäöllä tarkoitetaan järjestelmän kykyä käyttää kameralla kuvattuja kuvia päätöksentekoon. Konenäkökamera tuottaa kuvadataa, jota tietokone analysoi ja tekee analyysin perusteella päätöksiä. Konenäköä käytetään muun ...
 • Östman, Kim (2005-12-07)
  This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...
 • Heino, Panu (2000-02-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää kansainvälisen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää automatisoimalla tilaus- ja laskutustapahtumat eri yhtiöiden välillä sekä tarkastella tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Työssä ...
 • Ruotsila, Ilkka (2004-06-09)
  To meet EU quality standards, the new member countries must changetheir current refining configuration to include blending components that contribute tobetter gasoline quality. One alternative component is MTBE.The research ...
 • Pukkila, Andrei Olavi (2015-06-03)
  Satelliittien rataennusteille on monia käyttökohteita. Yksi näistä on GNSS satelliittien almanakkadatan laskeminen paikallisessa vastaanottimessa. Käyttämällä valmiiksi laskettua almanakkaa, GNSS paikantaminen voidaan ...
 • Kosola, Heikki (2012-06-06)
  Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
 • Jylhä, Janne (2002-04-10)
  GPRS (General Packet Radio Service) on pakettikytkentäinen yhteystapa GMS-verkkoihin (Global system for Mobile Communications). Ensimmäisen sukupolven pakettikytkentäisistä matkapuhelinverkoista kuitenkin puuttui riittävä ...
 • Suontaus, Tiina (2006-10-09)
  GPRS-matkapuhelinverkko perustuu pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon, jossa tietoa lähetetään datapaketteina matkapuhelinverkon kautta ja se voi toimia alustana mitä moninaisimmille palveluille. IP-puhelu ja videokuvan ...
 • Liu, Wei (2000-04-12)
  The focus of this thesis is on the process of exploiting the GPS spread spectrum signal in GPS receiver. After describing the spread spectrum fundamentals, this thesis describes the architecture and functions of civilian ...