.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lankinen, Pirje (1997-01-22)
  Suomessa henkilösuojaimia koskevaan lainsäädäntöön kuuluvatturvallisuuslaki (299/58) muutoksineen ja kaksi EU:n direktiiviä. Niitäovat tukemassa yhdenmukaistetut EN-standardit. Tarkempaan tutkimukseenvalittiin joitakin ...
 • Rinta-Torala, Annika (1997-11-12)
  Työ on selvitys ja analyysi henkilöstöhallinnasta ympäristöjärjestelmänrakentamisessa.
 • Aalto, Hanne (2006-01-18)
  Työn tarkoitus oli selvittää henkilöstöfunktiota ja sen merkitystä yrityksen kilpailukyvylle.Henkilöstöfunktion, eli erilaisten henkilöstötoimintojen muodostaman kokonaisuuden olemassaolo ja aktiivinen johtaminen tulee ...
 • Kemppainen, Henrikki (2015-04-08)
  Liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen kehittymisen myötä organisaatioilla on mahdollisuus tehdä suuri harppaus henkilöstöpääoman hallinnassa analyyttisten sovellusten avulla. Tätä analyyseihin perustuvaa ja tulevaisuutta ...
 • Ylitalo, Hannu (2004-05-12)
  Tällä hetkellä opetuksessa eniten käytetty integraali on Riemannin integraali. Syynä suosioon on sen helppo ymmärrettävyys ja sen peruslauseiden suhteellisen yksinkertainen todistettavuus. Monissa yliopistoissa se on myös ...
 • Mäki-Opas, Markku (1990)
  Tampereen teknologiakeskus Hermia sijaitsee Hervannan kaupunginosassa TTKK:n välittömässä läheisyydessä 3,5 ha tontillaan. Hermian tehtävänä on tutkimus- ja tuotekehitystyön edistäminen yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ...
 • Jarske, Tiina (1984)
  Tässä työssä suunniteltiin hermostimulaattorin vastaanottimen integroitu piiri. Vastaanotinpiiri saa informaation ja energian induktiivisesti kannettavasta lähetinyksiköstä, jota ohjaa mikroprosessori. Vastaanotinpiirissä ...
 • Niittynen, Lauri (1995)
  Hervannan ammattioppilaitoksessa ovat olleet ongelmana tietoverkkoon liitettyihin verkkokortteihin ja toistimiin kohdistuneet häiriöt. Laitteita on pahimmassa tapauksessa rikkoutunut käyttökelvottomiksi tai lievemmissä ...
 • Varpe, Antti (1985)
  Diplomityössä käydään läpi Tampereen kaupungin, Hervannan kaupunginosaan rakennetun ylävesisäiliön rakennesuunnittelutehtävä. Työn esitys etenee käytännön suunnittelutyön mukaisesti puuttumatta varsinaiseen rutiininomaiseen ...
 • Heidarysafa, Mojtaba (2015-05-06)
  The purpose of this thesis is to utilize vision system for autonomous navigation. The platform which has been used was an NAO humanoid robot. More specifically, NAO cameras and its makers have been used to solve the two ...
 • Suomilammi, Matti (2002-03-13)
 • Nummela, Jussi (2006-11-13)
  Radio frequency identification (RFID) is becoming more and more common and its application range is widening continuously. The benefits of RFID are obvious compared to former identification systems, like the barcode. For ...
 • Huttunen, Mikko (1985)
  Työn päätavoitteena on ollut testata kahden identtisen hydraulijärjestelmän avulla HFA-nesteille tarkoitettujen komponenttien kulumiskestävyyttä suhteessa vastaaviin öljyhydraulikomponentteihin. Koko testiajo on käsittänyt ...
 • Huvila, Timo (2006-08-16)
  Diplomityössä toteutettiin mittausjärjestelmä hidaskäyntisen hydraulimoottorin kunnonvalvonnan suorittamiseksi. Työssä olivat kohteena kohdeyrityksen sellupesurien käyttömoottorit. Lähtökohtana oli yrityksen tarve kartoittaa ...
 • Lehtinen, Mika (2001-03-14)
  Diplomityössä suunniteltiin kohdeyritykselle hydraulimoottorien testipenkki, jolla pystytään testaamaan yrityksen valmistamia hidaskäyntisiä Black Bruin -moottoreita biologisesti hajoavilla hydrauliöljyillä. Testipenkin ...
 • Davídsson, Kári (1997)
  Signature embedding in digital images has been based on complex methods and are often not robust against processing of the signed image. Using local characteristics, namely filtering, provides a simple method for signature ...
 • Jantunen, Aija (1984)
  Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa on esitetty suodatuksen teoriaa ja kokemuksia jätevesien hiekkasuodatuksesta. Teoriaosassa on painotettu asioita, jotka oleellisesti vaikuttavat hiekkasuodatuksen ...
 • Kallio, Harri (1981)
  Tässä laboratoriotutkimuksessa selvitettiin hienoaineksen määrän vaikutusta moreenin routanousun suuruuteen. Rakeisuuskäyrältä saatavien tunnuslukujen lisäksi tutkittiin suppeasti hydraulisen johtavuuden, kapillaarisen ...
 • Ahonen, Kristiina (2007-09-12)
  Työn tavoitteena oli selkeyttää kohdeyrityksessä sukkahousutuotannon viimeistysprosessia sekä tehdä siihen tarvittavia parannuksia. Viimeistysprosessi käsittää tehtaalla värjäyksen sekä pakkaamisen. Työ keskittyy vain ...
 • Andersson , Paul (1980)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää hienotyöstömenetelmien työstökustannukset suhteellisina kustannuksina siten, että menetelmien edullisuusvertailujen suorittaminen on mahdollista. Lisäksi tuli selvittää eri ...