.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Katajisto, Juha (2001-06-06)
  Työssä esitellään kolme monoliittista staattista taajuusjakajaa, jotka on toteutettu erilaisilla bipolaarisilla valmistusprosesseilla. Lisäksi esitellään kaksi IC-piiriä, joista molemmat koostuvat VCO:sta ja sitä seuraavasta ...
 • Laakso, Sakari (2001-04-11)
  Taajuusjakaja on piiri mikä jakaa sisään tulevan taajuuden halutulla kertoimella. Tässä diplomityössä esitetyissä piireissä jako suoritetaan kahdella. Kahdella jakavia taajuusjakajia käytetään radiolähettimissä ja ...
 • Eerolainen, Lauri (1998-08-19)
  In this Thesis is a functional random access memory (RAM) model introduced as well as functional faults which are derived from that model. All possible fault combinations are also examined. Two different methods for ...
 • Teräväinen, Joel Veikko (2015-06-03)
  The majority of exploited oil reservoirs in the world need some form of artificial lifting to transfer crude oil to the surface. Progressing cavity pumps and electric submersible pumps are two methods commonly used to do ...
 • Ikonen, Olli-Pekka (2010-06-23)
  Android platform is an open source mobile phone operating system developed by Google. Although originally meant for mobile phones, Android was designed to be so flexible that it can be installed to almost any device running ...
 • Gering, Christine (2016-06-08)
  Hydrogels have for long been a promising class of materials for tissue engineering applications. Essentially, hydrogels form a scaffold-like support structure for cells and provide an aqueous environment. This artificial ...
 • Vesterinen, Esa (1999-02-10)
  Työssä esitetään kolmannen sukupolven matkaviestintekniikka (UMTS)radioverkkosuunnittelun näkökulmasta. Teoriaosuudessa kerrotaan CDMA-tekniikan yleisiä piirteitä ja kuvataan UMTS-standardin radiorajapinnan määrittelyt ...
 • Mäntynen, Kristiina (1991-09-16)
  Funkistalojen rakennusvaihe oli poikkeuksellinen ja merkittävä ajanjakso suomalaisessa rakennushistoriassa. Keski-Euroopasta levinnyt funktionalismi ulotti vaikutuksensa aina syrjäkylille asti. Jotkut innostuivat jopa ...
 • Venho, Leena (2015-05-06)
  Funktio on yksi tärkeimmistä käsitteistä matematiikassa ja luonnontieteissä. Funktion käsite perustuu joukko-oppiin. Joukko-oppi ei varsinaisesti sisälly Opetushallituksen hyväksymiin valtakunnallisen opetussuunnitelman ...
 • Kivimäki, Anu (2002-09-18)
  How to compare two three dimensional brain images together if you don't know is the position of head equal on both images? The image study can take hours. A patient should not move during the study. In this MSc Thesis ...
 • Nieminen, Nina (2001-09-12)
  Tutkimuksen tavoitteena on konstruoida funktionaalisten elintarvikkeiden kenttää, luoda verkostomalli, joka soveltuu funktionaalisten elintarvikkeiden kenttään sekä konstruoida Benecol-verkosto luodun verkostomallin avulla. ...
 • Lahtinen, Tero (2014-05-05)
  Yksi ensimmäisistä tehtävistä ohjelman toteutuksen alkuvaiheessa on ohjelmointikielen valinta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sopivan ohjelmointikielen valinnalla on suuri merkitys ohjelman elinkaarikustannuksiin. Siksi ...
 • Tatti, Tuomas Juhani (2016-03-09)
  Renkaan valmistaminen on moniportainen prosessi, jossa lukuisat asiat voivat mennä vikaan. Rengas muodostuu erilaisista komponenteista, joista kaikkiin käytetään erilaisia kumisekoituksia. Kumisekoitus voi elastomeerien ...
 • Pammo, Henrik Anton (2015-06-03)
  Sumea säätö on säätötekniikan alue, jota voidaan soveltaa, kun ongelma on helpommin kielellisesti kuin matemaattisesti ilmaistavissa tai kun säädettävä prosessi on vaikeasti mallinnettava tai epälineaarinen. Sumea säädin ...
 • Raneda, Albert (1998-02-11)
  This work is a part of TUT/IHA's ITER project (International Thermonuclear Experimental Reactor) in the area of the divertor cassette refurbishment tools. The scope of the refurbishment prjoect is to demonstrate that the ...
 • Lamppu, Martti (1996-05-28)
  Työ perustuu opiskelijakilpailuun, jossa haettiin ratkaisumalleja uudellearkkitehtikoululle. Sijaintipaikka liittyi historialliseenBauhaus-rakennukseen Dessaussa.
 • Kaarsalo, Simo (1993)
  Diplomityöon tehty eurooppalaiseen arkkitehtiopiskelijakilpailuun Future Bauhaus. Työ jakautuu kahteen osaan: aluesuunnitelmaan ja Future Bauhaus -arkkitehtikoulun suunnitteluun. Aluesuunnitelma käsittää Dessaun rautatieaseman ...
 • Markkula, Paula (1993)
  Diplomityö perustuu kilpailutyöhön, jolla tekijä osallistui kansainväliseen opiskelijakilpailuun "Future Bauhaus". Kilpailun aiheena oli suunnitella arkkitehtikoulu (Academy at the Bauhaus Dessau) itäiseen Saksaan, Dessaun ...
 • Sahi, Karola (1993)
  Diplomityön aiheena on "future Bauhaus", arkkitehtuuri- ja muotoilukoulun suunnitelma Dessauhun. Työ on ehdotus Bauhaus Dessaun, Pilkington GlassLtd:n, Pilkington Floatglas AB:n ja FLACHGLAS AG:n järjestämään eurooppalaiseen ...
 • Vapaavuori, Pekka (1993)
  Diplomityö on ehdotus eurooppalaiseen arkkitehtiopiskelijakilpailuun "Future Bauhaus". Kilpailun tavoitteena oli suunnitella arkkitehtuurikoulu Dessauhun Gropiuksen suunnitteleman Bauhaus-rakennuksen läheisyyteen. Vaikka ...