.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Markkula, Paula (1993)
  Diplomityö perustuu kilpailutyöhön, jolla tekijä osallistui kansainväliseen opiskelijakilpailuun "Future Bauhaus". Kilpailun aiheena oli suunnitella arkkitehtikoulu (Academy at the Bauhaus Dessau) itäiseen Saksaan, Dessaun ...
 • Sahi, Karola (1993)
  Diplomityön aiheena on "future Bauhaus", arkkitehtuuri- ja muotoilukoulun suunnitelma Dessauhun. Työ on ehdotus Bauhaus Dessaun, Pilkington GlassLtd:n, Pilkington Floatglas AB:n ja FLACHGLAS AG:n järjestämään eurooppalaiseen ...
 • Vapaavuori, Pekka (1993)
  Diplomityö on ehdotus eurooppalaiseen arkkitehtiopiskelijakilpailuun "Future Bauhaus". Kilpailun tavoitteena oli suunnitella arkkitehtuurikoulu Dessauhun Gropiuksen suunnitteleman Bauhaus-rakennuksen läheisyyteen. Vaikka ...
 • Sabelström, Pia (1993)
  Diplomityön aiheena on tulevaisuuden arkkitehtikoulu (n. 4500m2) 300 opiskelijalle. Työ osallistuu eurooppalaiseen opiskelijakilpailuun, jonka järjestäjinä ovat Bauhaus Dessau, Pilkington Glass Ltd., Pilkington Floatglass ...
 • Ribu, Ville (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia kaupallisesti ja puolikaupallisesti saatavilla olevien biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksia ja käytettävyyttä ruokapakkausten materiaaliksi kartongille laminoituna. Kyseisten kalvojen ...
 • Salmela, Samuli (2000-06-07)
  AB3:Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia langattoman viestinnän kehitystä pääasiallisesti aikavälillä 2000-2005, sekä tähän perustuen, määrittää suuntaviivat terminaalien kehitykselle tulevaisuudessa. Terminaalien kehityksen ...
 • Vahteri, Joni (1997-05-14)
  AB3:Nykyisten H.263- ja MPEG-standardien määrittelemä videokoodausmenetelmä hyödyntää liikekompensoitua ennustekoodausta ja diskreettiä kosinimuunnosta tarpeettoman aika- ja paikkatason informaation poistamiseen. Lisäksi ...
 • Haukijärvi, Mikko (1997-04-16)
  AB3:Digitaalisen videosignaalin kompressioteknologian kehitys on mahdollistanut monia täysin uusia sovelluksia kuten kuvapuhelin, videoneuvottelu ja multimedia. Videokuvalle on määritelty kompressiostandardeja, joista ...
 • Vesterinen, Arto (1997-01-22)
  Patient safety has always been a very important factor in hospital equipment design. The basic principle in the design of modern life supporting devices is that no single fault can cause a risk of injury to the patient. ...
 • Eerola, Kristiina (2007-01-17)
  Tutkimustyö käsitteli Tampereen teknillisen yliopiston kokeellista opetusta fysiikan perusopinnoissa ja on osa meneillään olevaa muutosprosessia. Diplomityön tavoitteena oli tutkia jo tehtyjen uudistusten vaikutusta sekä ...
 • Pentti, Juha (2002-02-13)
  Panssarikoulun tutkimus- ja kehitysosastolla on tarvetta erilaisiin fysikaalisiin mittauksiin. Kun mittaukset tehdään jatkuvina, on mittaustulosten informaatiosisältö ssurempi kuin yksittäisten muneroarvojen. Jatkuvien ...
 • Ikonen, Pasi (1990)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella fysiologisten signaalien simulaattori potilasvalvontalaitteiden kehitysympäristöön. Työ liittyy projektiin, joka perustettiin parantamaan potilasvalvontalaitteiden ohjelmistokehityksen ...
 • Koskinen, Emilia (2008-02-06)
  Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat lisääntyneet kohdeyrityksessä viime vuosina. Aiempina vuosina tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että raskaan postin lajitteluprosessin yksiköintivaihe, jota kutsutaan luisutyöksi, on ...
 • Vilkki, Mika (1994-10-19)
  OWAS-, EMG-, ja RPE-menetelmillä tutkitaan kelaajien fyysistä kuormittuimsta. Tehdään ja toteutetaan toimenpide-ehdotuksia. Tulokset osoittavat, että kuormitus vähenee eniten selässä. On mahdollista yksinkertaisin menetelmin ...
 • Vähäheikkilä, Marjut (2016-05-04)
  Lipid domains in plasma membranes are typically nanosized regions with a distinct lipid content. They have been suggested to have multiple functions. For example, the lipid environment can affect the activity of membrane ...
 • Lindfors, Jukka (2000-12-13)
  Tässä työssä on etsattu 880 ja 670 nm:n aallonpituuksille suunniteltuja pintaemittoivia virtuaalikaviteettilaser-rakenteita. Käytetty etsausmenetelmä oli reaktiivinen ionietsaus, ja etsauskaasuna oli piitetrakloridi. Työssä ...
 • Jaakkola, Reino (1995-06-07)
  Optinen tehonsiirto sopii sovelluksiin, joissa normaalisähköinen tehonsiirto mitta- tai toimilaitteelle ei ole olosuhteiden vuoksi mahdollinen. Räjähdysvaaran takia tällaiset olosuhteet voivat olla esimerkiksi kaivoksissa ...
 • Laaksonen, Sami (2000-03-15)
  Työssä tutkittiin galliumarsenidin valmistusta germaniumsubstraatille kaasulähteisillä (GSMBE) ja kiinteälähteisellä (SSMBE) molekyylisuihkuepitaksiaalisella kasvatusmenetelmällä ja pohditiin GaAs:n ja Ge:n muodostaman ns. ...
 • Ahtola, Pasi (2002-12-11)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisellä korkeakoululla toimivien Puolijohdefysiikan laboratorion, Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen ja Pintatieteen laboratorion yhteistyöhanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti ...
 • Turpeinen, Jani (2000-12-13)
  Tässä työssä on tutkittu uudenlaisen GaInNAs/GaAs-puolijohdemateriaalin ominaisuuksia. Tavoitteena on kehittää 1.3:n ja 1.55:n mikrometrin tietoliikennelasereita, joilla on nykyisiä tietoliikennelasereita paremmat ...