.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuikka, Antti (1998-04-15)
  Kulutuselektroniikkalaitteiden kunnollisen HW-laadunvarmennuksen toteuttaminen on erittäin tärkeää jo laitteen suunnitteluvaiheessa, jotta lopullinen massavalmistukseen päätyvä tuote voidaan saada mahdollisimman virheettömäksi. ...
 • Manninen, Tero (2002-08-21)
  In this work we take closer look on the development work of one Bluetooth device, with its problems and solutions, from a software developer viewpoint. The main goal for this work was to produce a usable programming interface ...
 • Kaisjoki, Jussi (1998-08-19)
  The purpose of this work has been to derive an H-formulation for time harmonic eddy current problems exploiting a Dirichlet-type of implicit boundary condition, and to modify a program from the earlier implemented version ...
 • Kangasniemi, Marko (1989)
  Tämän työn tavoitteena on selkeyttää suodatinvalintaa määrittämällä teollisuuden ongelmat ja tiedontarpeet suodatinvalinnassa, sekä näitä tietoja hyväksi käyttäen tehdä PC-ympäristössä toimiva suodatinvalintaohjelmisto, ...
 • Jokelainen, Juho (2008-12-03)
  The objective of the thesis was to study hydraulic balancing of a boom a forwarder and to see if it is a viable alternative to save energy and reduce fuel consumption. The basic idea of the hydraulic balancing was to recover ...
 • Kannisto, Sirkku (2002)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena on kehittää hydraulisen venttiiliohjatun järjestelmän venttiilistä toimintaperiaatteeltaan mittakuristinta vastaava tilavuusvirran mittausmenetelmä integroituna venttiilin normaali toimintaan. ...
 • Faisal, Mehmood (2013-05-08)
  Rolking leg is the phenomena which represent those legs which has the capability of rolling as well as walking. The importance of this kind of leg is that it removes the drawbacks which are present in both rolling and ...
 • Kujansivu, Jyrki (2009-05-06)
  Diplomityö esittelee koneturvallisuuden perusteita ja turvallisia sähköisiä ohjausjärjestelmiä konetoimittajan ja suunnittelijan näkökulmasta. Ensin tarkastellaan koneiden suunnittelua, valmistamista ja toimittamista ...
 • Riipinen, Hannu (1997-12-10)
  Tavoitteena on parantaa korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksenmittausten laatua, etsimällä ongelmakohtia ja ratkaisuja ongelmiin.Tavoitteena on myös saada aikaan käsikirja, joka toimisiohjeena mittaajille.
 • Kara, Veli-Jukka (1985)
  Tässä työssä on tarkasteltu tietokoneavusteista hydrauliikan patruunalohkojen suunnittelua. Tavoitteena oli suunnitella ohjelmisto, joka laskee patruunalohkossa tarvittavia porauksia, suorittaa porausten väliset ...
 • Suominen, Risto (2008-12-03)
  Diplomityössä tarkasteltiin kaivoskuormaajien hydraulijärjestelmien puhtautta. Ensin kartoitettiin valmistusprosessin vaikutuksia. Tarkempi selvitys suodatusjärjestelmän toiminnasta tehtiin yhden kaivoskuormaajan osalta, ...
 • Semenoja, Sari (2001-04-11)
  Kokeiluvälineellä tässä työssä tarkoitetaan kokeilupenkkiä, johon kokeiltava laite kiinnitetään kokeilun ajaksi ja joka sisältää kokeilussa tarvittavat mittarit sekä paineen ja tilavuusvirran tuottamiseen tarvittavat ...
 • Kanniainen, Kauko (1983)
  Työssä selvitetään nesteiden suodatukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja hydrauliikkasuodattimien erotusominaisuuksien määrittämismenetelmiä. Suodatusominaisuuksiin vaikuttavia erilaisia tekijöitä tarkastellaan lähinnä ...
 • Salminen, Teemu (2008-05-07)
  Sarjatuotteiden tuotannossa on pyrittävä läpimenoajan lyhentämiseen tinkimättä tuottavuudesta, turvallisuudesta tai laadusta. Lean-toiminnan avulla pyritään tehostamaan toimintaa arvoa tuottamattoman työn poistamisella. ...
 • Murtomäki, Juha (1995-01-18)
  Tässä työssä on tarkasteltu hydraulijärjestelmän puhtauteen vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti. On pyritty löytämään hydraulijärjestelmän epäpuhtauksien aiheuttajat valmistusketjun alusta alkaen. Työssä on tuotu ...
 • Rinkinen, Jari (1982)
  Tässä työssä on pääasiassa tarkasteltu Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Englannissa ja Saksan Liittotasavallassa kehitettyjä hydraulijärjestelmien analysointi- ja suunnitteluohjelmia. Tarkoituksena on ollut selvittää, minkälaisia ...
 • Käppi, Timo (1996-06-05)
  Työ on osa PUOMI 2000 -projektia. Työssä esitellään menetelmät,joilla voidaan mallintaa ja simuloida mekaanishydraulista dynaamistajärjestelmää.
 • Ijas, Mika (1997-06-04)
  Työ on osa PUOMI 2000 projektia. Työssä selvitetään, kuinka puominkoordinoitu ohjaus voidaan toteuttaa avoimella säädöllä.
 • Immonen, Aarno (2007-06-06)
  Hydraulikomponenttien valmistajat eivät useimmiten anna ohjeita tuotteidensa käyttöiästä. Lisäksi joidenkin komponenttien kunnonvalvonta on hyvin vaikeaa. Erityisesti prosessiteollisuudessa yksittäisten komponenttien ...
 • Elo, Lauri (1999-02-10)
  Vanha suodattimien testausyksikkö muunnettiin monipuoliseksihydraulikomponenttien testausasemaksi. Servoventtiilien mittaustuloksista todettiin, että venttiilin painevahvistuksessa ja tilavuusvirtavahvistuksessa ilmenee ...