.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lindgren, Taina (2006-05-03)
  Hämeenlinnan kaupungin teatterilla on pitkä historia. Se aloitti toimintansa yli 100 vuotta sitten työväenteatterina. Historiansa aikana se on toiminut useissa eri tiloissa. Nykyisiin, vanhasta puurakenteisesta varastohallista ...
 • Toivonen, Esko (1984)
  Vuotovedet varaavat vuositasolla miltei 40 prosenttiyksikköä Hämeenlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamon kapasiteetista ja mitoitusvirtaama ylittyy useita kertoja vuodessa. Vuotovesiongelmien ja huonojen BHK--reduktioiden ...
 • Rantala, Timo (2009-06-03)
  Thesis is based on an open idea competition of the south coast of the city of Hämeenlinna, which ended in 2007. My original proposal has since encountered some chances, but my main goals for the solution have stayed the ...
 • Linna, Petri (2009-03-04)
  Tutkimus perustui Tekesin turvallisuusteknologiaohjelmaan ja sen alla toteutettuun SSMC/DDKM-projektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli olla tukena suuronnettomuuksien mallintamisessa ja tutkia mallintamista, BPMN-prosessinotaatiota ...
 • Valtatie, Tytti (2000-10-11)
  Pro Muovi- teknologiahankkeen Pro Ympäristö- osaprojektin tavoitteena on muovituotteiden valmistusmenetelmänä lisääntyvän ruiskuvalun ympäristövaikutusten vähentäminen jätteen määrää pienentämällä ja sen kierrätystä ...
 • Ellä, Johanna Kristiina (2015-09-09)
  EU-komission tiukentuneet hyötysuhdevaatimukset sähkömoottoreille ovat ajaneet valmistajat kehittämään uusia ratkaisuja hyötysuhdevaatimusrajojen saavuttamiseksi. Hyötysuhdeluokkia on tällä hetkellä IE1, IE2, IE3 ja IE4, ...
 • Helsingius, Mika (1992)
  HDTV eli teräväpiirtotelevisio on tulossa käyttöön lähivuosina. Parantunut resoluutio lisää televisiotekniikan käyttökelpoisuutta monissa uusissa sovellutuksissa. Eräs mahdollinen sovellutusalue on sanomalehtituotanto. ...
 • Ahonen, Tapani (2001-11-14)
  Graafisten internetsovellusten yleistyminen on luonut tarpeen suurten tietomäärien siirtoon kaukaa. HDSL2 on laajakaistamodeemiratkaisu. Se tarjoaa nopean tiedonsiirron sekä käyttäjältä operaattorille että operaattorilta ...
 • Vaarala, Sirkku (2000-06-07)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena oli tutkia polyeteenin ristisilloitusta korkeataajuuskentässä. Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu polyeteenin ristisiloittamista ja dielektristä kuumennusta aluksi yleisellä tasolla. ...
 • Isotalus, Risto (2001-06-06)
  Tavoitteena oli sopivimman kumipäällysmateriaalin löytäminen valmistajien tarjoamista vaihtoehdoista eri käyttökohteisiin. Käytännön kokeissa sekahappopeittausalueen pinnotteista parhaaksi todettiin kohdeyrityksen 710 LT30 ...
 • Rintanen, Kirsi (1994)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida näkyvän varoitusvaatteen merkitystä tapaturman torjuntatoimenpiteenä. Lisäksi selvitettiin heijastemateriaalien käyttöä suomalaisessa työvaatetuksessa. Tutkimuksessa kehitettiin ...
 • Härö, Eevaliisa (1983)
  Heinäveden reitin venematkailusuunnitelmassa on selvitetty kahta luonteeltaan erilaista veneilytapaa: 1 matkailua suurehkolla, virallista väylää käyttävällä aluksella ja 2 toisaalta matalakulkuisella, vesistöä vapaasti ...
 • Asumalahti, Hannu (1983)
  Tavoitteena oli selvittää Savonradan oikaisun välillä Lahti - Mikkeli (Helemi-radan) toteuttamisen edellytykset ja vaikutukset. Helemi-radan liikenteellisten vaikutusten alue käsittää radan pohjoispäässä Savon, Kainuun ja ...
 • Sallinen, Harri (1997-04-16)
  Heinolan Naisyhteisön vuosina 1996-97 rakennuttamat kaksi 2-kerroksista puurunkoista pienkerrostaloa ovat tarkastelun kohteenarakennesuunnittelijan näkökulmasta. /Kir10
 • Heinonen, Juha (1992)
  Teräsputkipaalujen käytön lisääntysessä on Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta laadittu teräsputkipaalutusta käsittelevä ohje "Teräsputkipaalut" (TVH 723448). Ohje valmistui 1989 ja se on koekäytössä 30.6.1990 asti. ...
 • Liikamaa, Heimo (1990)
  Työssä tarkastellaan nauhakaupungin soveltumista Suomen olosuhteisiin. Nauhakaupunkiaatteen ja sen perusteiden lisäksi selvitellään mm. Arturo Soria y Matan, Le Corbusierin ja A. N. Miljutinin suunnittelumalleja ja niiden ...
 • Niemi, Henry (2014-12-03)
  Useat 1800-luvulla rakennetut helsinkiläiset konserttitilat ovat joko tuhoutuneet, tai niitä on merkittävästi muutettu. Näiden tilojen akustiikan tutkimus on aiemmin ollut mahdotonta, mutta akustiikan mallinnusmenetelmien ...
 • Taponen, Juha (1999-08-25)
  Työssä keskitytään tarkemmin Mannerheimintien alitukseen. Ajatuksena on tavoittaa Töölönlahti välttämällä Helsingin runsasliikenteisin väylä. Alituksen aktivoimiseksi ehdotetaan kaupungin infopistettä ja galleriaa. ...
 • Fingerroos, Johanna (2010-06-23)
  Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti ...
 • Tahvanainen, Ari (2010-06-23)
  Diplomityöni käsittelee tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvän ns. Townhouse-kaupunkipientalon ratkaisuvaihtoehtoja Helsingin kaupungin helmikuussa 2010 käynnistämän yleisen suunnittelukilpailun puitteissa. ...