.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ihanamäki, Timo (1995-02-15)
  Työn tarkoituksena on kerätä tarvittava tieto hydrauliöljyssä esiintyvien epäpuhtauksien analysoimiseksi ja hydraulijärjestelmän kuluvien osien kartoittamiseksi. /Kir10
 • Backas, Joni (2010-02-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...
 • Rautalappi, Juhani (1994)
  Tässä diplomityössä on tutkittu hydraulisen HIAB 031 -ajoneuvonostimen rataohjauksen toteuttamista, sisältäen nostimen kinematiikan ja käänteisenkinematiikan ratkaisemisen sekä kahden tunnetun pisteenvälisen radan generoinnin ...
 • Hakanperä, Ville (2006-02-08)
  Vakavan uhan laivaliikenteelle, niin sotilas- kuin siviilialuksillekin, aiheuttaa sodassa käytettävät merimiinat. Nykyaikaiset merimiinat ovat niin sanottuja herätemiinoja, jotka reagoivat alusten lähettämään akustiseen ...
 • Puura, Jussi (2007-10-17)
  Sähköhydraulisten puomien asemasäätöä on tutkittu paljon. Hydrauliset moniniveliset robotit ovat luonteeltaan epälineaarisia. Viritysmenetelmät ovat summittaisia, ja lopullinen viritys tehdään käytännössä kokeellisesti. ...
 • Heikkilä, Jari-Pekka (1989)
  Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on kehitetty DISCO-projektissa (Distributed Control) älykkäistä toimilaitteista koostuvan järjestelmän kehitystukilaitteisto. Projektissa on tutkittu myös hydrauliikkaan ja ...
 • Paakkinen, Antti (1984)
  Työssä selvitetään seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon suunniteltaessa erikoishissiä paperirullien siirtoon paperitehtaassa. Koska edellä mainittuja hissejä on aiemmin tehty normaalin henkilöhissin standardikomponenttien ...
 • Aaltonen, Vesa (2000-06-07)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin hydrauliikan hajautettu ohjausjärjestelmä. Järjestelmään sisältyy kaksi itsenäistä CAN-väylällä liikennöivää toimilaiteohjainta. Testausmittauksetsuoritettiin hardware-in-the-loop-menetelmällä.
 • Sanerma, Simo (1993)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksella tehtävää tutkimusta, joka käsittelee kuormanhallintaa. Tutkimuksen yhtenä osa-alueena on kuormaa liikuttavan hydraulismekaanisen ...
 • Nieminen, Tomi (2008-05-07)
  Diplomityössä suunniteltiin kohdeyrityksen valmistamien hydraulisten iskulaitteiden koekäyttöjärjestelmä ulkomailla sijaitsevien huolto-organisaatiopisteiden käyttöön. Järjestelmän päätarkoitus on mahdollistaa eri kokoluokan ...
 • Leskinen, Martti (2009-05-06)
  Tässä työssä esitellään hydraulisten iskulaitteiden testijärjestelmän suunnittelu kohdeyritykselle. Iskulaitteen kokoonpanon jälkeen suoritettiin lyhyt testi, jonka tarkoituksena oli varmistaa valmistusrakenteen mukaisen ...
 • Suominen, Jorma (1982)
  Työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja peräsinkoneiden hydraulijärjestelmän toteuttamiseksi niin, että IMCO:n (Intergovernmental Maritime Consultative Organisation) määräykset tulevat toteutetuiksi. Vuoden 1980 alustavat ...
 • Haavisto, Ari (2000-12-13)
  Tavoitteena oli selvittää kaivos- ja maanrakennusalan liikkuvissa työkoneissa käytettyjen hydraulisylinterien ja niiden valmistuksen nykytila ja tulevaisuus sekä arvioida kohdeyrityksen sylintereitä ja niiden valmistusta ...
 • Haikka, Mikko (2014-06-04)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia hydraulisylinterien vikaantumismekanismeja. Niiden pohjalta on tavoitteena luoda yksiselitteinen vikaantumissanasto sekä sylinterin vikaantumismalli, jonka avulla olisi mahdollista ennustaa ...
 • Vuojolainen, Arto (1989)
  Työssä tutkitaan hydraulisylinterituotannon kehittämistä tulevaisuudessa, kun valmistus siirtyy uusiin tiloihin. Työssä on pyritty löytämään tuotannollisia keinoja, joilla sylinterien valmistaminen uusissa tiloissa olisi ...
 • Salovaara, Jukka (1984)
  Tässä työssä on suunniteltu automaattinen testauslaitesuunta-, paine-, virta- ja proportionaaliventtiileille. Tavoitteena oli tehokas ja helppokäyttöinen laitteisto jolla voidaan tutkia erilaisten hydrauliventtiilien ...
 • Isotalo, Aapo (2006-10-11)
  Diplomit yön tarkoituksena oli kehittää hydrodynaamisen säteisliukulaakerin mittausmenetelmää ja mittaustiedon analysointia. Lisäksi oli tarkoitus verifioida TTY:ssä kehitetty numeerinen laskentamalli hydrodynaamisesti ...
 • Keskinen, Erno (1984)
  Työssä on tarkasteltu hydroelastista l. neste-rakenne-vuorovaikutteista värähtelyä yleensä sekä sovellettu teoriaa vaaka-akselisten Kaplan-putkiturbiinien värähtelyanalyysiin. Teoriaosan tavoitteeksi asetettiin selvittää ...
 • Ilvonen, Tuija (1996-12-11)
  The aim of this study was to examine the possibility of hydroentangling a web containing wood pulp. To achieve the required strength properties, long textile fibres had to be added into the web. -The experiments were divided ...