.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mastosalo, Matti (1991)
  Diplomityössä esitetään suunnitelma virolaisen Horedan kartanon alueelle sijoitettavaa country clubia varten. Työ on jaettu neljään osaan: kartanon historialliseen selvitykseen, nykytilanteen arviointiin, alueen arvotukseen ...
 • Korhonen, Juha (2008-06-04)
  Host multihoming and mobility are problems in the current Internet. To support host mobility and multihoming, dynamic readdressing is needed. Currently a host cannot change its IP addresses without disconnecting the sockets, ...
 • Seppälä, Anna-Leena (1991)
  Diplomityön aiheena on Hotel de Saint Aignan, 1600-luvun puolivälissä rakennettu aatelispalatsi Pariisissa. Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään rakennustyypin, alueen sekä aiheena olevan rakennuksen ...
 • Stana, Viktor (2006-09-13)
  The thesis started as an elaboration of competition of Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA). Competition was called “Hotel resort in 2055”, exploring in original ideas what is the future regarding resorts ...
 • Lappi, Mika (1999-03-10)
  Tutkimuksen ensimmäisenä päätavoitteena oli tarkastella kolmen eri hotellipesulan toimintaa ja tuotannonohjausta ja tarkastelun perusteella määritellä tuotannonohjaukseen liittyviä kehityskohteita. Tuotannonohjauksen ...
 • Loukola, Ilkka (1983)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennusliikkeelle käyttökelpoista tietoa hotellien ja muiden vastaavan tyyppisten rakennusten runkovalintoja tehtäessä. Tietoja voidaan soveltaa esimerkiksi KVR-urakoinnissa. ...
 • Lehtinen, Miikka (1999-05-12)
  Työssä selvitettiin höyryinjektion vaikutuksia dieselmoottorin toimintaan ja arvioitiin injektiolla varustetun dieselvoimalan toteuttamiskelpoisuutta. Työssä todettiin injektion parantavan hyötysuhdetta ja vähentävän ...
 • Salovaara, Vilho (1982)
  Työssä on tarkasteltu kohdeyrityksen voimalaitoksen höyrykattilan säteily- ja johtumishäviöitä. Tavoitteena on säteily- ja johtumishäviöiden määrittäminen sekä lämpöhäviöiden pienentämiskeinojen tutkiminen. Alussa on ...
 • Häkkinen, Veli-Matti (1999-12-08)
  Työn tavoittena oli kattilasuojan toteuttamisen ohjeistus siten, että asiaakoskevien lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden sisältö huomioidensaataisiin mahdollisimman selkeä ja kattava laitteistotekniikkaa jatarkastuskäyntöä ...
 • Jussila, Pekka (1985)
  Diplomityössä tutkittiin höyrylaatikon käyttömahdollisuuksia pehmopaperin kosteusprofiilin säädössä. Työn tarkoituksena oli rakentaa kosteusprofiilin säätöohjelma pehmopaperikone 9:lle. Työssä pyrittiin selvittämään ...
 • Sazuka, Yukio (2013-08-14)
  Projektituotteet sisältävät tyypillisesti paljon asiakaskohtaista räätälöintiä. Siitä johtuen tuotteiden suunnittelu alkaa vasta tilauksen varmistumisen jälkeen. Tämä hidastaa tuotteen tilaus-toimitusprosessin läpimenoaikaa ...
 • Ahlberg, Vesa (1999-04-14)
  Selvitettiin miten höyryvoimalaitoksen höyryputkiverkoston häiriöitä voidaan vähentää ja näin saavuttaa suurempi sähköteho. Työssä esitellään menetelmiä nykyisen verkoston viritysparemetrien löytämiseksi sekä kehitettiin ...
 • Subramaniam, Rajadurai (2011-09-07)
  With the advancements in DSP, mobile terminals are becoming smaller and smarter every day. The more the mobile becoming data centric, the more is the number of users from indoors. From radio network planning point of view, ...
 • Mustonen, Sanna (1997-03-19)
  Työssä oli tavoitteena selvittää käämijärjestelmän jäähdytykseninfrastruktuuria ja arvioida suprajohtavan tilan menettämisen seurauksenasyntyviä vaikutuksia.
 • Lehtonen, Jorma (1997-05-14)
  Stabiilisuus on suprajohtavien laitteistojen hyödyntämisen perusedellytys.Työ on osa projektia, joka tähtää 5 kJ suprajohtavan magneettisenenergiavaraston rakentamiseen.
 • Vuola, Asser (2006-01-18)
  Elektroniikkatuotanto on saavuttanut merkittävän aseman nyky-yhteiskunnassa. lntegroitujen piirien (IC) tuotannosta on tullut keskeinen ala koko elektroniikkateollisuudessa. IC-tuotannon haasteet nykyisillä menetelmillä ...
 • Hannu, Olli-Pekka (1990)
  Maaseudun vanhat meijerit rakennettiin pääosin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Nämä maidontuottajien omistamat komeat meijerirakennukset saivat kylärakenteessa usein hyvin keskeisen aseman. Rakennemuutoksen myötä toimivien ...
 • Inha, Laura (2010-06-09)
  Työn tavoitteena on arvioida kotimaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden sekä haastatteluiden avulla hulevesien eri hallintamenetelmiä ja niiden toimivuutta rakennetussa ympäristössä. Hallintamenetelmien soveltuvuudessa ...
 • Raukola, Pekka, Juhani (2012-11-07)
  Lokakuussa 2007 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2007/60/EY) tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön vuonna 2010 voimaan tulleella tulvariskien hallintaa ...
 • Alam, Shahed (2013-08-14)
  Wireless sensors require radio frequency (RF) circuits to operate at close proximity to the human body. For successful design of body worn applications of electronics the study of the effect of human body on RF interconnects ...