.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Puhakka, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityössä kartoitettiin tiestön geoteknisiä ongelmakohteita Turun tiepiirin alueella. Pääpaino ongelmakohteiden kartoituksessa oli painuma- ja sortumakohteissa. Tutkimuksessa ei käsitelty tiestön routavaurioita tai ...
 • Mårtensson, Lars (1990)
  Tarkoituksena oli tutkia kudottujen geotekstiilien soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi tutkittiin, miten geotekstiilejä olisi kehitettävä,jotta ne paremmin soveltuisivat erilaisiin käyttötarkoituksiin.G ...
 • Ardila Mejía, Carlos Hernán (2015-06-03)
  The traditional human-machine interaction systems for manufacturing processes use peripheral devices that require physical contact between end user and machines. This physical contact causes an alteration of the elements ...
 • Parkkinen, Samuli (2012-11-07)
  Traditionally, equipment for human-computer interaction (HCI) has been a keyboard and a mouse, but in the last two decades, the advances in technology have brought com-pletely new methods for the HCI available. Among others, ...
 • Raula, Jari (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin gigabitin Ethernetin suorituskykyä tiedostonsiirrossa testiverkossa sekä palvelunlaadun toteuttamismahdollisuuksia gigabitin Ethernet-verkossa. Jonkinasteinen palvelunlaatu saatiin toteutettua. Koko ...
 • Perkiö, Jaakko (2008-04-09)
  Konenäöllä tarkoitetaan järjestelmän kykyä käyttää kameralla kuvattuja kuvia päätöksentekoon. Konenäkökamera tuottaa kuvadataa, jota tietokone analysoi ja tekee analyysin perusteella päätöksiä. Konenäköä käytetään muun ...
 • Östman, Kim (2005-12-07)
  This thesis presents the theory, design, and measurements of two fully monolithic voltage-tunable above-IC-FBAR oscillators for 2.1 GHz in 0.25-μm SiGe BiCMOS technology. The narrow-band FBAR devices were built above the ...
 • Heino, Panu (2000-02-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää kansainvälisen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää automatisoimalla tilaus- ja laskutustapahtumat eri yhtiöiden välillä sekä tarkastella tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Työssä ...
 • Ruotsila, Ilkka (2004-06-09)
  To meet EU quality standards, the new member countries must changetheir current refining configuration to include blending components that contribute tobetter gasoline quality. One alternative component is MTBE.The research ...
 • Pukkila, Andrei Olavi (2015-06-03)
  Satelliittien rataennusteille on monia käyttökohteita. Yksi näistä on GNSS satelliittien almanakkadatan laskeminen paikallisessa vastaanottimessa. Käyttämällä valmiiksi laskettua almanakkaa, GNSS paikantaminen voidaan ...
 • Kosola, Heikki (2012-06-06)
  Tässä työssä GNSS-satelliitin (engl. Global Navigation Satellite System) ennustettu kiertorata parametrisoidaan, eli muutetaan parametrimuotoon, jota GPS-järjestelmä (engl. Global Positioning System) käyttää efemerideissään. ...
 • Jylhä, Janne (2002-04-10)
  GPRS (General Packet Radio Service) on pakettikytkentäinen yhteystapa GMS-verkkoihin (Global system for Mobile Communications). Ensimmäisen sukupolven pakettikytkentäisistä matkapuhelinverkoista kuitenkin puuttui riittävä ...
 • Suontaus, Tiina (2006-10-09)
  GPRS-matkapuhelinverkko perustuu pakettivälitteiseen tiedonsiirtoon, jossa tietoa lähetetään datapaketteina matkapuhelinverkon kautta ja se voi toimia alustana mitä moninaisimmille palveluille. IP-puhelu ja videokuvan ...
 • Liu, Wei (2000-04-12)
  The focus of this thesis is on the process of exploiting the GPS spread spectrum signal in GPS receiver. After describing the spread spectrum fundamentals, this thesis describes the architecture and functions of civilian ...
 • Sairo, Hanna (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on määrittää GPS-signaalin käytettävyys vastaanottajan näkökulmasta. Ideana on määrittää konstellaation ja yksittäisten pseudorange-signaalien käytettävyysaste erilaisten GPS-datasignaalien perusteella. ...
 • Ala-Tala, Antti (2000-08-23)
  Vehicle navigation systems are expected to reduce consumption in traffic by facilitating efficient route planning and guidance. The only globally available positioning system is the Global Positioning System, owned by US ...
 • Martikainen, Simo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
 • Seppänen, Mari (2010-03-03)
  Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
 • Männistö, Tomi (1990)
  Tässä diplomityössä esitetään kohdeyrityksen kylmävalssaamon kuormituksensuunnitteluun toteutettu alijärjestelmä, joka integroitiin kuuma- ja kylmävalssaamon tuotannonohjausjärjestelmiin. Ohjelmisto toteutettiin käyttäen ...
 • Kari, Matti (1990)
  Ohjelmiston hyvyyden mittarina ovat laadun lisäksi oppimisen ja käytön helppous, laajennettavuus ja muunneltavuus. Yhdenmukainen graafinen käyttöliittymä ja avoimet järjestelmät pyrkivät vastaamaan näihin vaatimuksiin. ...