.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aalto, Juha (2008-04-09)
  Tuottavuuden parantaminen on yksi yrityksen keskeisistä tavoitteista. Tuottavuutta voidaan parantaa paitsi kone- ja laiteinvestoinneilla myös toimintatapoja ja -malleja kehittämällä. Yksi tuotannollista toimintaa harjoittavan ...
 • Sulameri, Toni (1990)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella koneautomaation laboratiossa on vuodesta 1988 tutkittu ohjauksen hajautusta ja tiedonsiirtoa koneautomaatiossa. Projektin kuluessa on koneautomaation ...
 • Hakkarainen, Vesa-Matti (1998-03-11)
  Diplomityössä tarkastellaan hajautetun ohjelmistoprojektin hallintaa. Tarkasteltavaksi hallintakeinoksi on valittu muitakin kuin ohjelmistoprojekteja koskevat yleiset hallintakeinot, konfiguraationhallinta ja testaus. ...
 • Piirto, Tuukka (2011-12-07)
  Hajautetun tuotannon ja tehoelektroniikan kehittyminen mahdollistavat mikroverkot, jotka ovat suurempaan sähköverkkoon liitettyjä aliverkkoja ja kykenevät tarvittaessa toimimaan erillisinä saarekkeina. Saarekeverkkoja ...
 • Laaksonen, Hannu (2004-05-12)
  The author reports the possibility of taking the statistical production curve for distributed generation and active voltage control into account in calculation and network pIanning of medium voltage (MV) distribution ...
 • Becker, Otto (2010-06-02)
  Monen muun tuotekehitystoimintaa harjoittavan kansainvälisen yrityksen tapaan Valmet Automotiven haasteena on rinnakkaissuunnittelun organisointi maantieteellisesti hajautetussa tuotantoverkostossa. Erityisiä rinnakkaiss ...
 • Tuhkio, Markku (1984)
  Lähiverkkojen merkitys on kasvanut henkilökohtaisten ja minitietokoneiden yleistyessä. Tiedostorakenteeltaan ja tekniikaltaan erilaiset laitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa lähiverkon avulla. Tämä työ liittyy Tampereen ...
 • Heikkinen, Johanna (2000-05-10)
  Tavoitteena oli mallintaa selluteollisuuden hajukaasun palamista. Palamista tarkasteltiin Oilon Oy:n valmistamassa poltinratkaisussa.
 • Isotalo, Jyrki (1981)
  Tässä työssä tutkitaan kohdeyrityksen valmistaman Vipa-hakeautomaatin toimivuutta ja selvitetään sen valmiutta sarjavalmistukseen. Pääpaino on asetettu itse polttomenetelmän tutkimiseen. Vipa-hakeautomaatti on suunniteltu ...
 • Salakka, Saku (2004-05-12)
  TAUSTAA: Ruuvipurkaimella purettava avovarasto on laitekustannuksiltaan yksi edullisimmista varastointijärjestelmistä, mutta sen suuret perustuskustannukset huonontavat kilpailukykyä merkittävästi. Vahvoja markkina-alueita ...
 • Lautamäki, Tuomo (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin hakkuutähdepaalainta ja sen ympärillä toimivaa prosessia, sen ongelmia ja niiden kehitysmahdollisuuksia. Aloitin työni tutustumalla yleisesti energiapuun käyttöön ja tämän jälkeen pureuduttiin itse ...
 • Sipiläinen, Juho (2015-10-07)
  Vuodesta 2013 alkaen Suomessa uudisrakennuksiin liittyvä rakennesuunnittelu on tullut toteuttaa Eurokoodien mukaisten määräysten mukaisesti. Eurokoodien mukana on tullut uusia tai muuttuneita määräyksiä verrattaessa niitä ...
 • Hallinen, Esa (1992)
  Diplomityössä oli tavoitteena tutkia muovilla päällystettyjen paperikansien ja pakkausrasioiden välisten piilattavien, kuumasaumaamalla aikaan saatujen saumojen murtumamekanismeja sekä selvittää murtumamekanismien, kannen ...
 • Lapp, Tuomo (2008-10-08)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen potentiaali halpalentoliikenteellä Suomessa on ja mitä tämän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää. Ensin eritellään halpalentoyhtiöiden toimintaa ja sitä, millä perusteilla ...
 • Ojanperä, Mikko (2008-06-04)
  : Tuotantomäärien kasvattaminen ja kilpailukyvyn parantaminen vaativat yritykseltä investointeja toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Parhaillaan kohdeyritys tekee mittavia investointeja tehostaakseen hammaspyörä- ja ...
 • Ruohonen, Päivi (2008-03-05)
  Diplomityö käsitteli yrityksen hammashoitokonetuotannon laadun parantamista. Laatupoikkeamat ilmenivät erilaisina oireina koko tuotannossa. Diplomityössä tutkittiin tuotannon lopputestaajien kirjaamia laatupoikkeamia, joita ...
 • Rontu, Jesse (2010-06-02)
  Hammasvaihteisiin kohdistuvien vaatimusten kasvaessa tarvitaan komponenttien suunnittelussa tarkempia laskentamenetelmiä. Kaarevahampaisten kartiohammaspyörien tapauksessa tarkkaan kolmiulotteiseen geometriaan perustuva ...
 • Himanen, Jussi (2007-04-18)
  Diplomityön tavoitteena oli kerätä hammaspyörien valmistukseen liittyvää tietoa kohdeyrityksen tarpeisiin käyttämällä hyväksi alan kirjallisuutta ja kokoamalla tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi, joka antaisi kuvan hammaspyörien ...
 • Lyytikäinen, Kari (1984)
  Tämä työ liittyy kohdeyrityksen tehtaan osavalmistuksen kehittämisprojektiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kohdeyrityksen tehtaan hammaspyörävalmistusta. Tavoitteena oli pienentää eräkokoja ja pudottaa nykyinen n. 12 viikon ...
 • Kiviniitty, Ari (1984)
  Työn tarkoituksena on ollut tarkastella nostinvalmistajan vaihdetehtaan hammaspyörä- ja akselivalmistusta saavutettavan geometrisen tarkkuuden kannalta. Hammastuksien mittausta ja sen kehittämismahdollisuuksia on tutkittu. ...