.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkitalo, Janne (2002-11-13)
  Electrical are widely used in modern technological products. In almost every case it is more than reasonable to assume that the product includes at least one integrated circuit. Due to the number of different applications, ...
 • Häkkinen, Juha (2001-02-14)
  Modeling is one of the first steps in the design of embedded systems. In general, modeling is done to simulate the functionality of the final system. When moving between different abstraction levels, the accuracy of the ...
 • Akbar, Rehman (2014-01-15)
  The integration of DC-DC converter in standard CMOS process faces challenges from the low transistor breakdown voltages, poor quality factor and large size on-chip capacitors and inductors. The standard solution to deal ...
 • Mardoukhi, Ahmad (2013-10-09)
  The objective of this work was to investigate the high strain rate and high temperature behavior of mechanically alloyed and oxide dispersion strengthened nickel based superalloy MA 760. These types of alloys are used in ...
 • Vaittinen, Mika (1998-02-11)
  AB3:Diplomityössä käsitellään ratkaisuvaihtoehtoja mainittuihin ASIC-suunnitteluvuon ongelmakohtiin. Työssä esitellään korkean tason mallinnus- ja varmennusmenetelmiä käyttäen digitaaliseen signaalinkäsittelyjärjestelmään ...
 • Niemi, Tero (1998-12-09)
 • Puskala, Joonas (2015-09-09)
  This thesis focuses on the D-PHY interface verification defined by the international MIPI alliance. The interface is a commonly used standard in the mobile camera and display interface and most of the component suppliers ...
 • Hallivuori, Juha (1998-12-09)
  AB3:Teollisuudessa tarve pienelle ja halvalle, jänniteohjatulle monoliittiselle oskillaattorille kasvaa koko ajan, eikä kukaan pysty sitä vielä markkinoilla tarjoamaan. Siksi tutkimus riittävän hyvän piirin löytämiseksi ...
 • Silvast, Jouni (2001-04-11)
  The increase in digital signal processing creates growing need for fast and accuratedata conversion systems. Track-and-hold amplifiers (THAs) are used to overcome some of the problems related to accurate sampling of fast ...
 • Boos, Daniela (2003-04-09)
  Nowadays trains operating at high speeds can cause strong vibrations especially if they cross soft soils. These oscillations influence the track on which the train is running and can impair its structure. Besides that ...
 • Ylipää, Antti (2008-04-09)
  Copy number aberrations (CNAs) of DNA can cause deviations in gene expression patterns of oncogenes and tumor suppressor genes which, in turn, are a common cause for cancer. Although the genomes of cancer cells can be ...
 • Laitila, Hannu (2000-10-18)
  Modern SoC ASIC circuits are getting more and more complex as the advances in silicon technology allow for the integration of more functions on a single ship. At the same time the short product life spans call for shorter ...
 • Antikainen, Aku (2013-08-14)
  Intensity correlations and coherence properties of supercontinuum light are studied in spectral and temporal domains by simulating laser pulse propagation in optical fibers by numerically solving the generalized nonlinear ...
 • Minkkinen, Juha (1984)
  Kuormaussuppilon kehitystyö aloitetaan selvittämällä suunnitteluperusteet. Suppiloiden toimintaan perehdytään eri puolille Suomea suunnatuilla laitoskäynneillä. Tilannekartoitukseen pohjautuen laaditaan vakiosuppiloperiaate. ...
 • Rapinoja, Jukka (1990)
  Kehitettäessä prosessin toimintaa optimaaliseksi on annostelulla merkitystä. Annostelulle asetettavia vaatimuksia ovat annostelun tarkkuus ja annostelusta kertovan informaation saanti. Suoritettaessa annostelua jatkuvatoimisesti, ...
 • Mäkinen, Ville (2008-06-04)
  : Happipoltolla tarkoitetaan polttoa normaalia happipitoisuutta korkeammassa pitoisuudessa. Koelaitteena oli pudotusputkireaktori, koska sen on todettu olevan varsin hyvä laite polypolttotutkimuksissa. Lisälaitteena oli ...
 • Manner, Kaijaleena (2014-02-05)
  Kylmäainelainsäädännön tiukentuessa luonnollisilla kylmäaineilla toimivia kylmälaitoksia otetaan entistä enemmän käyttöön. Hiilidioksidikylmäaine on ympäristöystävällinen ja turvallinen valinta marketin kylmäkoneistoon. ...
 • Korteila, Maria (1997-01-22)
  Tavoitteena on selvittää, missä määrin hiilidioksidininfrapunaspektroskopiaa voidaan soveltaa kaasun lämpötilan jahiilidioksidin pitoisuuden määrittämiseen dieselmoottoreiden pakokanavissa.
 • Laitinen, Ville (2015-06-03)
  Hiilidioksidin talteenottoprosesseja kehitetään kasvavien kasvihuonepäästöjen rajoittamiseksi. Tämä työ on osa CarbonReUse Finland Oy yrityksen tuotekehitysprojektia, jossa päämääränä on kehittää tehokas ja kustannuksiltaan ...
 • Myyryläinen, Minja (2001-12-12)
  Työssä mallinnettiin hiilimonoksidin desorptiota ja adsorptiota Pd(110)-pinnalla. Tavoitteena oli saada atomitason tietoa ja selvittää adsorptioon ja desorptioon vaikuttavia tekijöitä. Pinta mallinnettiin kaksiulotteisella ...