.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Taponen, Juha (1999-08-25)
  Työssä keskitytään tarkemmin Mannerheimintien alitukseen. Ajatuksena on tavoittaa Töölönlahti välttämällä Helsingin runsasliikenteisin väylä. Alituksen aktivoimiseksi ehdotetaan kaupungin infopistettä ja galleriaa. ...
 • Fingerroos, Johanna (2010-06-23)
  Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti ...
 • Tahvanainen, Ari (2010-06-23)
  Diplomityöni käsittelee tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvän ns. Townhouse-kaupunkipientalon ratkaisuvaihtoehtoja Helsingin kaupungin helmikuussa 2010 käynnistämän yleisen suunnittelukilpailun puitteissa. ...
 • Saarelainen, Eeva (2010-06-23)
  Diplomityön lähtökohtana on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston helmi-huhtikuussa 2010 järjestämä Helsinki Townhouse- kilpailu. Yleisen aatekilpailun tarkoituksena oli löytää townhouse- eli kaupunkipientalotyyppejä, jotka ...
 • Tolmunen, Maija (2010-06-23)
  Tämä diplomityö pohjautuu Helsingin kaupungin keväällä 2010 järjestämään arkkitehtuurikilpailuun Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan. Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisuja kytkettyihin omakotitaloratkaisuihin, toisin ...
 • Haapasalo, Ilona (2010-06-23)
  Alueille on pyritty luomaan ilmettä ja toimintoja, jotka edesauttaisivat ”kyläytymistä” ja sitoutumista. Asuntojakauma on myös suunniteltu siten, että saadaan pieniä ja/tai isohkoja esteettömiä asuntoja katutasoon sekä ...
 • Välimaa, Jaakko (2011-08-17)
  Työn tavoitteena on tarkastella Hämeenlinnaa ja sen lähialueita sekä näiden suhdetta vyöhykkeeseen, joka ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle. Tutkimuksessa arvioidaan myös muita määritelmiä, joista Helsingin ...
 • Paukku, Sari (1992)
  Hengitysäänianalyysiä on alettu kehittämään vastapainoksi stetoskooppiauskultaation subjektiiviselle diagnoosille. Kehittyneillä äänianalyyseillä voidaan erotella eri sairauksia ja havaita sairauksien esiasteita ennen ...
 • Hirvonen, Tarja (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää jet-ventiloinnin valvontalaite paineen mittaukseen perustuen. Laitteella on sekä kliinistä että tutkimuksellista käyttöä. Työ sisälsi laitteen suunnittelun, rakentamisen ja ...
 • Ojala, Jorma (1983)
  Työn tavoitteena oli kehittää Bain-anestesialetkustoon liitettävissä oleva laite, joka mittaa, laskee ja tulostaa reaaliaikaisesti anestesian kannalta tärkeimmät potilaan hengitystä ja anestesiakoneen toimintaa kuvaavat ...
 • Kulmala, Mika (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu kotitalouksien auton omistusta sekä auton käyttömääriä vuodessa. Lähtöaineistona käytettiin Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluja vuosilta 1985, 1990 ja 1994-1996. Todettiin, että autonomistus on ...
 • Heikkilä, Jouni (2006-04-12)
  Säilyttääkseen kilpailukykynsä nykyisillä markkinoilla, on yritysten jatkuvasti kehitettävä toimintaansa. Tuottavuuden parantamiseen pyritään prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä. Kehitettäessä yrityksen sisäisiä ...
 • Mäkelä, Teppo (1999-11-10)
  Tavoitteena oli löytää järjestelmä- ja layout-vaihtoehtoja uudeksi järjestelmäksi, joka sijoitettaisin uuteen tehdaslaajennukseen ja korvaisi nykyisen, kapasiteettinsa äärirajoilla olevan järjestelmän. Tavoitteena oli myös, ...
 • Hänninen, Pekka (1987)
  Henkilökohtaiset mikrotietokoneet ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti sekä massamuistilaitteiltaan että nopeudeltaan. Samaan aikaan on myös henkilökohtaisiin tietokoneisiin suunniteltujen ohjelmistojen ja lisälaitteiden ...
 • Niinimäki, Jyrki (1985)
  Diplomityössä tarkastellaan henkilökohtaisia suojaimia ja niiden markkinoita Suomessa. Edellisestä suojainten markkinoiden kartoituksesta oli jo 6 vuotta, joten oli tarpeen määrittää nykyinen markkinatilanne. Tutkimuksen ...
 • Lukkala, Markku (2009-02-04)
  Tämä työ tutkii erään luoksepääsyjärjestelmän avainkomponenttia, sähköistä siirtovaunua, sisältäen myös laitteen mekaanisen rekonstruoinnin. Työn pääpaino on uuden siirtovaunun luomisessa, varsinkin teknisessä laskennassa. ...
 • Lankinen, Pirje (1997-01-22)
  Suomessa henkilösuojaimia koskevaan lainsäädäntöön kuuluvatturvallisuuslaki (299/58) muutoksineen ja kaksi EU:n direktiiviä. Niitäovat tukemassa yhdenmukaistetut EN-standardit. Tarkempaan tutkimukseenvalittiin joitakin ...
 • Rinta-Torala, Annika (1997-11-12)
  Työ on selvitys ja analyysi henkilöstöhallinnasta ympäristöjärjestelmänrakentamisessa.
 • Aalto, Hanne (2006-01-18)
  Työn tarkoitus oli selvittää henkilöstöfunktiota ja sen merkitystä yrityksen kilpailukyvylle.Henkilöstöfunktion, eli erilaisten henkilöstötoimintojen muodostaman kokonaisuuden olemassaolo ja aktiivinen johtaminen tulee ...
 • Marttila, Milla (2016-01-13)
  Teollisuusyritykset ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita palveluliiketoimintaan siirtymisestä, ja sen avulla mahdollisesti saavutettavista eduista. Useissa yrityksissä muutospyrkimykset ovat kuitenkin epäonnistuneet, ja ...