.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Häkkinen, Mika (1999-04-14)
 • Syngelmä, Jani (2000-01-19)
 • Eklund, Ari (1991)
  Heinäkuussa 1991 avattiin yleiseurooppalainen digitaalinen GSM-matkapuhelinverkko. GSM on ensimmäinen TDMA-aikajakotekniikkaa käyttävä matkapuhelinjärjestelmä. GSM-matkapuhelimen suunnittelu on vaativaa uuden tekniikan ja ...
 • Mäkinen, Rauno (1989)
  Uuden digitaalisen matkaviestinverkon ottaminen käyttöön vaatii yhdenmukaista komponenttien toteutusta. Eri valmistajien matkapuhelimien testaamiseksi ja tyyppihyväksynnän suorittamiseksi GSM:n suunnittelijat ovat määritelleet ...
 • Yli-Urpo, Jussi (1998-04-15)
  GSM-verkon hallinta vaatii hallintajärjestelmältä monipuoliset työkalut verkon eri osa-alueiden toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tukiasemien hallinta on yksi verkon vaativimmista tehtävistä. Kaikkien Nokian ...
 • Mikkonen, Jouni (1993)
  Televerkkojen jatkuvasti kasvaessa on tullut käyttövarmuuden ja palvelun laadun takaaminen käyttäjälle yhä tärkeämmäksi. Avuksi on otettu keskitetty verkonhallinta, jonka avulla kerätään tietoa verkon toiminnasta ja siinä ...
 • Kainulainen, Timo (1991)
  Diplomityössä on aluksi kuvattu yleiseurooppalaisen matkapuhelinverkon rakenne ja toimintoja, minkä jälkeen keskitytään MAP-protokollan testaamiseen liittyvään teoriaan ja lopuksi käytännön ratkaisuihin. Diplomityö liittyy ...
 • Aaltonen, Tiina (1987)
  Simulointiohjelmien avulla voidaan kokeilla uusia kytkentöjä aikaa säästäen ja taloudellisesti. Vältytään turhilta prototyyppien rakentamiselta, koska suunnitellun piirin toiminta saadaan selville jo tietokonesimuloinnin ...
 • Karvinen, Jouko (1982)
  Tasasähköverkosta syötettyjen kaupunkiliikennevälineiden ajo- ja apuenergian syöttö voidaan toteuttaa staattisten vaihtosuuntaajien avulla. Kuormittavina moottoreina voidaan tällöin käyttää kevyitä ja kestäviä oikosulkum ...
 • Sario, Petteri (1997-06-04)
  Työssä selvitetään perinteisen suuritehoisen konekommutoiduntahtikonekäytön toimintaa sekä arvioidaan GTO-komponenteilla toteutetunsillan simulointia ja käytännön toteutusmahdollisuuksia.
 • Rajala, Sami (2012-08-15)
  The ever-increasing requirements in drive dynamics, comfort and efficiency are challenges that the automotive industry faces when designing new vehicles. Development of advanced suspension systems and drive dynamics control ...
 • Vepsäläinen, Sini (2006-02-08)
  Työssä tutkitaan Kuopion Energian toista kaukolämpövoimalaitosyksikköä, vuonna 1982 käyttöönotettua Haapaniemi 2:ta (HP2). Työn tavoitteena oli analysoida HP2:n tämänhetkistä tilaa ja määrittää karkealla tasolla muutoksen ...
 • Örmä, Tapio (1986)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut mitoittaa haihdutuslauhdutin. Laaditussa laskentamallissa on lähdetty liikkeelle tarkastelemalla kylmäaineputkien lämmönsiirtoa. Putkille on muodostettu massa- ja energiataseista ...
 • Vuorinen, Mikko (2001-11-14)
  Työ on osa projektia, jossa kehitetään palo- ja pelastusviranomaisten varautumista kemikaalionnettomuuksien varalle. 75 prosenttia kemikaalionnettomuuksista tapahtuu palavien nesteiden käsittelyn ja kuljetuksen aikana. ...
 • Ahokas, Maria (1997-06-04)
  Työssä tarkastellaan Haimoon koulun ja maalaiskoulujen yleistä historiaa.Koulun tehtävänä on toimia yhtäaikaa kouluna ja monipuolisesti kyläyhteisöäpalvelevana "kylätalona". Haimoon koulu toimii nykyisin kolmessa pihaarajaavassa ...
 • Makkonen, Ari (1983)
  Vuonna 2000 on Keski-Suomen haja-asutusväestön määrän ennustettu olevan n. 50 000 asukasta eli n. 20 % läänin koko väestöstä. Peruskartoilta rajattuna on alueella vähintään 5 kiinteistöä käsittäviä asutustihentymiä 694 ...
 • Rantala, Markku; Vahila, Jukka (1981)
  Oheinen tutkimus "Haja-asutusalueiden rakennuskanta ja sen kehittäminen" liittyy Suomen Akatemian projektiin n:o 60 "Haja-asutusalueiden tekninen kehittäminen" ja on kyseisen projektin rakennuskantatutkimuksen loppuraportti. ...
 • Bilaletdin, Erol (1986)
  Haja-asutusalueiden vesihuollon ja ennen kaikkea vedenhankinnan kehittämiseen on suurta tarvetta. Vuonna 1980 arvioitiin haja-asutusalueiden asukkaista 60 % eli noin 700 000 asukkaan olevan puutteellisen vedenhankinnan ...
 • Vara, Laura (2006-10-18)
  Hajautettu asumismalli on teoreettinen malli kaupunkiasumisen muodosta, jossa asukkaalla on mahdollisuus laajentaa elintilaansa varsinaisen asunnon lisäksi erillisiin satelliittihuoneisiin. Lähtökohtaisena ajatuksena on ...
 • Koski, Mika Lasse Tapani (2016-06-08)
  Internetin kasvava palvelutarjonta asettaa kovia vaatimuksia palveluntarjoajille. Kaistan tarve kasvaa jatkuvasti. Kaapeliverkkojen kapasiteettia on perinteisesti kasvatettu jakamalla tilaajaverkon soluja pienempiin osiin ...