.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Liu, Wei (2000-04-12)
  The focus of this thesis is on the process of exploiting the GPS spread spectrum signal in GPS receiver. After describing the spread spectrum fundamentals, this thesis describes the architecture and functions of civilian ...
 • Sairo, Hanna (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on määrittää GPS-signaalin käytettävyys vastaanottajan näkökulmasta. Ideana on määrittää konstellaation ja yksittäisten pseudorange-signaalien käytettävyysaste erilaisten GPS-datasignaalien perusteella. ...
 • Ala-Tala, Antti (2000-08-23)
  Vehicle navigation systems are expected to reduce consumption in traffic by facilitating efficient route planning and guidance. The only globally available positioning system is the Global Positioning System, owned by US ...
 • Martikainen, Simo (2012-08-15)
  Tässä diplomityössä esitetään tilastollisia lähestymistapoja GPS-satelliitin kellopoikkeaman estimoimiseksi ja ennustamiseksi satelliitin lähettämien broadcast-viestien pohjalta. Työ keskittyy esittämään bayesiläisen ...
 • Seppänen, Mari (2010-03-03)
  Tässä työssä ennustetaan GPS-satelliitin rata muodostamalla satelliitille liikeyhtälö ja ratkaisemalla se numeerisesti käyttäen alkuarvoina GPS-satelliittien oikeita paikka- ja nopeustietoja. Liikeyhtälö muodostetaan ...
 • Männistö, Tomi (1990)
  Tässä diplomityössä esitetään kohdeyrityksen kylmävalssaamon kuormituksensuunnitteluun toteutettu alijärjestelmä, joka integroitiin kuuma- ja kylmävalssaamon tuotannonohjausjärjestelmiin. Ohjelmisto toteutettiin käyttäen ...
 • Kari, Matti (1990)
  Ohjelmiston hyvyyden mittarina ovat laadun lisäksi oppimisen ja käytön helppous, laajennettavuus ja muunneltavuus. Yhdenmukainen graafinen käyttöliittymä ja avoimet järjestelmät pyrkivät vastaamaan näihin vaatimuksiin. ...
 • Heinonen, Taisto (1986)
  Automaatiojärjestelmän käyttäjäliityntään kehitettiin uusi operointiväline, graafinen pääte, joka tuo lisää joustavuutta käyttäjän työhön. Päätteen tulostuslaite ja syöttölaitteet ovat toteutusratkaisultaan uudentyyppisiä ...
 • Koivisto, Mike (2015-12-09)
  Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannusta ja siihen tarkoitettua suodatinta WLAN-tukiasemista sekä BLE-lähettimistä saatujen mittausten avulla. Työssä esitellään tarkemmin sisätilapaikannusmenetelmä, joka käyttää ...
 • Jokela, Markku (1991)
  Suurin este robottihitsauksen laajenemiselle pienerävalmistukseen on ollut ohjelmoinnin hitaus. Tähän ongelmaan ovat tarjoamassa ratkaisua graafiset off-line -ohjelmointi- ja simulointiohjelmistot. Niiden avulla robottisolu ...
 • Tossavainen, Satu (1992)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, kuinka kohdeyrityksen kehittämää graafista verkkotietojärjestelmää voidaan käyttää hyväksi keskijänniteverkoston yleissuunnittelussa ja verkoston tilan seurannassa. Graafinen verkkotietojärjestelmä ...
 • Latva, Sanna (1994)
  Tietokonetekniikan kehittyminen on tuonut valvomoihin konventionaalisen laitteiston rinnalle prosessitietokoneeseen liitetyt näyttöpäätteet. Uusissa voimalaitoksissa operointi perustuukin kokonaan näyttöpäätetekniikkaan. ...
 • Kohvakka, Kimmo (2003-06-04)
  Digitaalisella signaalinkäsittelyllä on keskeinen osa nykyaikaisten elektronisten järjestelmien toteutuksessa. Digitaalisella signaalinkäsittelyllä tarkoitetaan diskreetissä muodossa olevien signaaleiden muokkaamista ...
 • Leppinen, Kimmo (1994)
  Käyttöliittymien merkitys on kasvanut modernin ohjelmistotuotannon yhteydessä. Yhä useammat ihmiset käyttävät tietokoneita päivittäin ja vaatimukset helppokäyttöisemmistä ohjelmistoista ovat johtaneet graafisten käyttöliittymien ...
 • Havaskari, Pasi (1986)
  Tehtävänä oli suunnitella grafiikkaohjain, jota käytetään automaatiojärjestelmän valvontamonitoreiden ohjaamiseen. Vaatimuksena oli, että näytönohjain toimisi jonkin tietokonegrafiikan standardin mukaisesti. Koska grafiikan ...
 • Silvanto, Katja (2000-05-10)
  The objective was to study the influence of mechanical stirring and controlled solidification on the resulting grain structure in oxygen free copper and copper alloys. /Kir10
 • Laitinen, Hannu (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kirjallisuuden ja laboratoriokokeiden avulla löytää menetelmä, jolla graniitista valmistettu julkisivuverhouslaatta kiinnitetään taustabetoniinsa. Pyrkimyksenä on sellaisen seinäelementin ...
 • Singh, Amandeep (2014-12-03)
  The thesis is divided into three sections: Background of the study, experimental, and finally discussion. The first part includes the literature survey which discusses the studies related to pulsed laser ablation that have ...
 • Nurminen, Noora (2006-03-08)
  Lääketieteellisen kuvankäsittelyn ohjelmistot ovat raskaita, ja ne varaavat laskentaan käytetyn koneen resurssit jopa päiviksi. Ohjelmat käyttävät runsaasti muistia ja prosessointiaikaa, joten palvelimen toiminta hidastuu, ...
 • Muilu, Liisa (1999-03-10)
  AB3:Työssä tutkittiin eri muovien jauhaantumista kiinteän tilan leikkausekstruusioon perustuen. Todettiin LD-muovien jauhaantuvan nykytekniikalla tehokkaaksi, muiden kanssa oli edelleen ongelmia.