.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Keskinen, Erno (1984)
  Työssä on tarkasteltu hydroelastista l. neste-rakenne-vuorovaikutteista värähtelyä yleensä sekä sovellettu teoriaa vaaka-akselisten Kaplan-putkiturbiinien värähtelyanalyysiin. Teoriaosan tavoitteeksi asetettiin selvittää ...
 • Ilvonen, Tuija (1996-12-11)
  The aim of this study was to examine the possibility of hydroentangling a web containing wood pulp. To achieve the required strength properties, long textile fibres had to be added into the web. -The experiments were divided ...
 • Paananen, Johanna (2007-03-14)
  Hydrofobiinit ovat pieniä ja hyvin pinta-aktiivisia rihmasienten tuottamia proteiineja, joilla on kyky itsejärjestäytyä hydrofobinen-hydrofiilinen rajapinnoille amfifiilisiksi yhden molekyylikerroksen paksuiseksi kalvoksi. ...
 • Sihto, Jarkko (2005-01-19)
  Työssä suunniteltiin kaksi voimansiirtojärjestelmää muutettaessa seosrehuvaunu omalla voimanlähteellä toimivaksi koneeksi. Seosrehuvaunu kytketään traktorin vetokoukkuun jolla valmistetaan ja jaetaan tehokkaasti suuria ...
 • Vahlsten, Petteri (1999-08-18)
  Tutkitaan kahden käyrän mallin periaatteella hydrostaattisen ajovoimansiiron mallintamista.Työ liitty IHA:n HST:n tutkimusohjelmaan. Kahden käyrän malli eroaa perinteisistä hyötysuhdemalleista siten, että kahden käyrän ...
 • Pietola, Hannele (1991)
  Diplomityö on kirjallisuustutkimus, tarkoituksena on ollut koota hydrostaattisten ajovoimansiirtojärjestelmien, joissa toimilaitteena on hydraulimoottori, matematiikkaan liittyvää materiaalia. Työn alussa on selvitetty ...
 • Nikkari, Jussi (2014-04-09)
  Tela-ajoneuvon ohjausjärjestelmä on monimutkainen akseleista, vaihteistoista, jarruista ja märkäkytkimistä koostuva laite. Ohjausjärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat huomattavasti ajoneuvon käytettävyyteen, polttoaineen ...
 • Karen, Jari (1994-12-21)
  Tämä diplomityö on osa projektia, jossa käsitellään hydrostaattista tehonsiirtoa. Yhtenä projektin tavoitteena on hydrostaattisen tehonsiirron optimointi koko toiminta-alueella. Sen onnistuminen edellyttää tarkkaa tietoa ...
 • Ruohonen, Hannu (1986)
  Tässä työssä on tarkasteltu hydrostaattista voimansiirtoa ja sen tietokoneavusteista mitoitusta. Tavoitteena oli suunnitella ohjelma, joka laskee voimansiirrossa tarvittavien komponenttien koot ja niitä vastaavat ajoneuvon ...
 • Sun, Chengyan (2011-02-09)
  This thesis involved the study of the hydrostatic-mechanical power split CVT technology. Based on the theoretical model, the steady state characteristics were studied to display the advantage and disadvantage of this ...
 • Laike, Selassie Abebe (1986)
  Water plays an important role in the transmission of water-borne diseases such as cholera, dysenteries, typhoid and diarrhoeas. These diseases are the major causes of high morbidity and mortality in developing countries, ...
 • Melanen, Jari (1982)
  Työssä tarkastellaan ilman levyn pidätintä tapahtuvassa hylsykupin syvävedossa (= syväveto seinämää ohentaen + ohennusveto) käytettävien työkalujen muovaavien osien muodon ja muokattavan materiaalin raekoon vaikutusta ...
 • Alho, Tero (2007-02-14)
  Työajoneuvojen mittaristot ovat kehittyneet parin vuosikymmenen aikana muutaman merkkivalon kokonaisuudesta merkittäväksi osaksi koko koneen hallintajärjestelmää. Mittaristo toimii modernissa työajoneuvossa osana koneen ...
 • Immonen, Tero (1994-08-31)
  Hydraulijärjestelmän hyötysuhteen muutostarkastelussa selvitetään sen komponenttien hyötysuhteiden käyttäytyminen erilaisissa ajotilanteissa. Sisältää komponentien tarkastelun sekä erityisesti selvitystä ajotilanteiden ...
 • Laine, Toni (2014-08-13)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan kahden hypermarketin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuutta. Havaintojen pohjalta analysoidaan hypermarkettien energiatehokkuutta myös yleisellä tasolla. Diplomityön ...
 • Zilliacus, Petteri (1991)
  Prosessiteollisuuden jatkuvien järjestelmien vikadiagnostiikkaan sovelletaan mallipohjaisia ja värähtelymittauksiin perustuvia menetelmiä. Erityisesti mallipohjaisten menetelmien heikkoutena ovat käyttäjäystävällisyyden ...
 • Kalamies, Juha (2013-10-09)
  Hypermediajärjestelmien monimutkaistuessa ja toimitusmallien hajautuessa muutoshallinnan merkitys hypermedia- ja ohjelmistoalalla on kasvanut. Prosessi- ja toimitusmalleista riippumatta muutoshallinnan tarkoitus on varmistaa, ...
 • Mäki, Eero (1994)
  Hypermedia ja siihen läheisesti liittyvä multimedia ovat käsitteinä ja visioina varhaisempia kuin elektroniset tietokoneet, mutta vasta tämän vuosikymmenen alun pöytätietokoneet ovat tarjonneet kompaktit puitteet aistikkaaseen ...
 • Leinonen, Akseli (2010-02-03)
  Aikamme arkkitehtuurille tyypillinen piirre on kompleksisuus, joka tarkoittaa tässä yhteydessä kaupunki- ja rakennussuunnittelun kokonaisprosessiin liittyvien muuttujien jatkuvaa kasvua. Länsimaisessa yhteiskunnassa, joka ...
 • Hörkkö, Tommi (2008-03-05)
  Optioiden hinnoittelun tarkoituksena on määrittää option arvo sen haltijan ja asettajan välille siten, että molempien osapuolien odotusarvo on sama. Diplomityössä selvitettiin aluksi kirjallisuustutkimuksen avulla optioiden ...