.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nikkilä, Tuomo (1996-11-20)
  Työ kuuluu osana "Energiaa säästävä vesihydrauliikkateknologia" projektiin.Tutkimuksessa selvitettin hydrauliikan ohjausta ja tyypillisiä järjestelmänkomponentteja. Mikro-ohjaimen esittelyssä keskityttiin käytettyyn ...
 • Kovamäki, Eero (1983)
  Työssä tutkittiin teollisuudessa käytettävän mittausautomaatin ohjauksien ja tietojenkeruun toteuttamista hajautetulla mikrotietokonejärjestelmällä. Pyrittiin löytämään menetelmä, jolla tarvittavat kytkentätoiminnot, siirrot ...
 • Sunell, Kai-Erik (1995-06-07)
  Viime vuosina langattomien puhelinpalvelujen tilaajien määrä on kasvanut nopeasti. Tästä johtuen, tehokkuus taajuusspektrin käytössä on erittäin tärkeätä seuraavien sukupolvien solukkopuhelinjärjestelmissä. Staattisia ...
 • Hemming, Jyrki (1999-05-12)
  Työssä on esitetty säähavaintoverkon ja sen hajautetun tietojärjestelmän tekninen toteutus ja sen koko maan kattava palveluverkosto. Työ on luonteeltaan kirjallisuustutkimus. /Kir10
 • Antikainen, Jussi (2007-02-14)
  Työssä on tutkittu hajautetun sähköntuotannon vaikutuksia jakeluverkkojen käyttövarmuuteen. Työn tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, kuinka hajautetun sähköntuotannon vaikutuksia voidaan hyödyntää jakeluverkkojen ...
 • Kärki, Timur; Leinonen, Antti; Tarkiainen, Tommi (1999-03-10)
  Työssä on kehitetty sisällönhallintajärjestelmä multimediamateriaalin jakelun helpottamiseksi Internetissä.
 • Anttila, Mika (1990)
  Tiedonsiirtonopeuksien kasvu on asettabut vaikeuksiakoherenttien optisten järjestelmien kehittämiseen. Nämä järjestelmät edellyttävät lähetinkomponenttina toimivaltapuolijohdelaserilta kapeaa spektrinleveyttä ja ...
 • Simola, Juha (2013-05-08)
  Ohjelmistotuotannossa projektinhallinta, ajankäytön seuranta ja aikataulun pitävyys ovat tärkeitä laatutekijöitä. Kiinteähintaisista projekteista on siirrytty enenevässä määrin ketterään ohjelmistokehitykseen ja suoraan ...
 • Ikonen, Ari (1990)
  Hajautettujen ikkunointijärjestelmien yleistyminen vaati niiden huomioon ottamista työasemia ja työasemaverkkoja mitoitettaessa. Ikkunointijärjestelmät mahdollistavat sovellusten käytön myös siten, että sovellus suoritetaan ...
 • Niiranen, Pekka (1999-06-09)
  Tutkimus laajan PC-verkon ylläpito-ongelmista, käyttökustannuksista ja verkonhallintatyökaluista. Lisäksi selvitetään Systems Management Server 2,0 käyttöönottoa. /Kir10
 • Tuominen, Pasi (1990)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on Suomen Akatemian rahoituksella vuodesta 1988 tutkittu hajautettua ohjausta koneautomaation laboratoriossa. Projektin aikana on kehitetty ...
 • Kettunen, Pekka (1992)
  Releohjauksia korvaamaan kehitetyt ohjelmoitavat logiikat ovat kehittyneet monipuolisiksi ohjauslaitteiksi, joilla voidaan suorittaa yhä vaativampia tehtäviä. Keskisuuret ja suuret, ns. järjestelmälogiikat, ovat rakenteeltaan ...
 • Mustonen, Timo (1993)
  Työn tarkoituksena on pyrkiä luomaan eräs konstruktio edullisen paikoitusservon toteuttamiseksi. Lähtökohtana on toteuttaa hierarkinen säätöjärjestelmä, jossa IBM PC -yhteensopivalla tietokoneella pystytään ohjaamaan useita ...
 • Koskimaa, Antti (2013-11-08)
  Hajautettu järjestelmä koostuu useasta itsenäisesti toimivasta tietokonesovelluksesta, mikä tekee niiden määrittelystä ja testaamisesta haastavaa. Eräs haasteita tuottava osa on sovellusten välisen rajapinnan käyttö. ...
 • Tienhaara, Markku (1990)
  Työn kehittelyn lähtökohtana oli prosessiteollisuuden tuotantoprosessin laadunvalvontaan ja ohjaukseen tarkoitettu ohjelmistotuote, jonka arkkitehtuuri suunniteltiin perustuvaksi hajautukseen ja laitteistoriippumattomuuteen. ...
 • Rantala, Marko (1989)
  Työn tarkoituksena oli kehittää Hewlett-Packardin asiakaspalvelukeskuksen käyttämiin etäissovelluksiin yhtenäinen käyttöliittymä ja kehittää apuohjelmia työn tehostamiseksi. Toisena tehtävänä oli tutkia olemassa olevia ...
 • Leimu, Sirkka (1993)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää hajautettuun jätehuoltoon ja jätevesien käsittelyyn käytössä olevia tekniikoita. Hajautetulla jätehuollolla ja jätevesien käsittelyllä tarkoitetaan sitä, että yksi kiinteistö ...
 • Aalto, Juha (2008-04-09)
  Tuottavuuden parantaminen on yksi yrityksen keskeisistä tavoitteista. Tuottavuutta voidaan parantaa paitsi kone- ja laiteinvestoinneilla myös toimintatapoja ja -malleja kehittämällä. Yksi tuotannollista toimintaa harjoittavan ...
 • Sulameri, Toni (1990)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella koneautomaation laboratiossa on vuodesta 1988 tutkittu ohjauksen hajautusta ja tiedonsiirtoa koneautomaatiossa. Projektin kuluessa on koneautomaation ...
 • Hakkarainen, Vesa-Matti (1998-03-11)
  Diplomityössä tarkastellaan hajautetun ohjelmistoprojektin hallintaa. Tarkasteltavaksi hallintakeinoksi on valittu muitakin kuin ohjelmistoprojekteja koskevat yleiset hallintakeinot, konfiguraationhallinta ja testaus. ...