.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Orava, Pekka (2011-11-09)
  Tämä työ on osa paloturvallisuusalalla toimivan yrityksen palonilmaisuun liittyvää tuotekehityshanketta. Tuotekehityshankkeen tavoitteena oli kehittää uudentyyppinen infrapunaoptinen linjailmaisinkaapeli pitkien yhtenäisten ...
 • Häkkinen, Tero (2000-01-19)
  Tässä työssä pyrittiin sisältöjen paikannusongelma ratkaisemaan eri puolille sisätiloja kiinnitettävien tunnisteiden avulla. Kehitetty laitteisto muodostuu yksilöllistä tunnistetta toistavista infrapunalähettimistä, joilla ...
 • Linna, Annariitta (2012-03-07)
  Tämä diplomityö käsittelee Reykjavikin Kvosin kaupunginosassa sijaitsevan Ingólfstorgin ja sen ympäristön kehittämistä arkkitehtuurin keinoin. Diplomityön pohjana on aiheesta järjestetty yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kvosin ...
 • Pruuden, Peeter (1997-09-10)
  Specification and modeling are the first phases of large-scale and complex software development. Abstraction is a fundamental human capability that permits us to deal with complexity. Inheritance provides the means to model ...
 • Luukkonen, Asta (2008-06-04)
  The thesis examined the possibility of exploiting adhesive bonding in injection molded plastic-metal hybrid composites. The purpose of the research was to study the suitability of hot melt adhesives for the adhesive layer ...
 • Hossein, Saghlatoon (2014-04-09)
  Additive printing technology like inkjet printing provides the ability to increase the circuit fabrication speed and possibility to implement the desired circuit on unconventional substrates such as wood and paper. It is ...
 • Liimatta, Toni (2014-03-05)
  Smaller form factors and dynamic applications have made flexible circuits an essential part of today’s electronic devices. Although flexible electronics is well established and constantly growing industry, this technology ...
 • Tuomela, Jorma (2003-06-04)
  Plasmaa on käytetty jo usean vuosikymmenen ajan mikropiirien valmistuksessa. Nyt sen käyttö on laajentunut monelle muulle teollisuuden alalle ja uusia käyttökohteita etsitään. Tässä tutkimuksessa on selvitetty plasman ...
 • Saine, Pasi (2012-03-22)
  Innovaatio on ohjelmistoliiketoiminnan yksi tärkeimpiä elinehtoja yrityksen kilpailukyvyn sekä tuottavuuden kasvun kannalta katsottuna. Työn tavoitteena on selvittää, miten innovaatiojohtamisen strategiset tavoitteet ...
 • Wichman, Risto (1990)
  Mediaanisuodattimet ovat epälineaarisia suodattimia, jotka poistavat tehokkaasti impulssikohinaa säilyttäen samalla signaalissa esiintyvät nopeat muutokset. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi mediaanisuodattimia on käytetty ...
 • Suominen, Virpi (2001-04-11)
  Projektitoimituskejun etsintä: Kyseessä on teoriaan nojautuva projektitoimitusketjuun ja sen mittausjärjestelmän kehittämiseen kohdistuva tarkastelu. Työ on osa TAI Tutkimuslaitoksen Promes tutkimusprojektia. Keskeinen ...
 • Valkama, Anna-Mari (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli luoda katsaus in situ -maanpuhdistusmenetelmiin, niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä tekijöihin, jotka ovat tärkeitä menetelmien onnistumisen kannalta. Puhdistusmenetelmistä keskityttiin ...
 • Vuorinen, Mikko (2010-06-23)
  The Internet is increasingly used as a medium for communication. On the Internet, communities are forming around shared ideas, in contrast to former, location-based communities. Transition towards these online communities ...
 • Steele, Jill (2013-12-04)
  This thesis describes the integration of a RISC core processor with the MIPS assembly language. The COFFEE Core is a RISC core processor developed at Tampere University of Technology. The compiler and tools, based on GCC ...
 • Metsähalme, Ari (2008-05-07)
  When no general-purpose processor (GPP) in the market can fulfill the requirements set for an embedded system, a custom-tailored application-specific processor (ASIP) can be used. ASIPs are co-designed with the software ...
 • Jääskeläinen, Pekka (2005-09)
  Due to specific requirements of some of embedded system applications, general purpose processors are usually not the most optimal ones for the task at hand. Thus, there is a need for application-specific processors, which ...
 • Haapalainen, Antti (2002-08-21)
  Impedancecardiography has been under development for several decades, because it offers an opportunity to noninvasively and continuously monitor the amount of blood pumped by the heart. Unfortunately this method, based on ...
 • Lankinen, Harri (1983)
  Työssä on tarkasteltu instrumentoinnin tarjouslaskentaa osana laitostarjousta. Tutkimuksissa selvitettiin yrityksessä käytettyä tarjoushinnoitteluperiaatetta yrityksen sisäisistä tarjoushinnoitteluohjeista sekä nykyistä ...
 • Lampinen, Ossi (1981)
  Työssä tutkittiin instrumentoinnin vaikutusta voimalaitoksen käyttötalouteen ja kartoitettiin instrumentoinnin keinoja käyttötalouden parantamiseksi. Aihepiiristä suoritettiin kirjallisuustutkimus ja tähän liittyen ...
 • Kebede, Sehin (1993)
  The weighted order statistic filter is a nonlinear filter based on order statistics. In signal processing, nonlinear filters based on order statistics are main means of filtering corrupted signals with long-tail additive ...