.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sipilä, Sami (1998-09-09)
  In this thesis Intermediate Frequency (IF) Receiver design fundamentals are examined, especially from the point of view of designing an integrated IFreceiver for wireless communication equipment.Various ways to build the ...
 • Kalli, Johanna (2014-03-05)
  Distribution Network Operators (DNO) are encouraged to improve their operation to prevent outages and to decrease overall outage times in order to improve the reliability of electricity distribution. The integration of a ...
 • Pasanen, Panu (2003-10-15)
  The study was done in order to find out if Web Services are a good integration technology, especially for Customer Relationship ManagementSystems. It was examined the common Enterprise Application Integration architectures ...
 • Gracia Castro, Javier (2008-03-05)
  With the development of information technology (IT), systems for data processing and communications acquire a key role in industrial processes. Today any automation system requires a system to manage the operations of each ...
 • Lohimies, Tatu (1996-06-05)
  AB3:Työ on osa IMES-erikoistutkimusohjelman projektia, jonka tavoitteena onmekatronisten järjestelmien tutkiminen ja kehittäminen. Työn tavoitteena olimoottorin sytytyksensäätöjärjestelmässä käytettyjen ASIC-piirientoimintojen ...
 • Hartikainen, Mikko (2008-01-16)
  Today, Service Oriented Architecture (SOA) has been widely adopted amongst software companies. Demand for integration of different SOA-based systems grows fast as more and more SOA-based systems are in use. Company Ltd has ...
 • Viinikkala, Mika (2002-06-05)
  The objective of this thesis is to evaluate XML technologies in integration of automation design information management during an automation project. This is accomplished by specifying, designing, and implementing a software ...
 • Visuri, Jussi (1997-06-04)
  As the GSM cellular telephone system has gained popularity, also the interest towards the possibilities offered by its data services has grown. This increased interest has created markets for requirements offering access ...
 • Karvosenoja, Tuula (2000-11-08)
  Työn aiheena on dataohjelmiston integrointi muuhun matkapuhelimen pääkontrolliyksikön ohjelmistoon. Tässä työssä integroinnilla tarkoitetaan alajärjestelmien yhteenkiittämistä, tarvittavien muutoksien tekoa ja näin ...
 • Baggström, Stefan (1998-05-13)
  In this thesis a project at the Nokia Mobile Phones has been studied. This project will implement a GSM phone with the High Speed Circuit Switched Data feature. The subject of the thesis is the integration of Main Control ...
 • Näppi, Leena (1999-08-18)
  The purpose of this thesis was to research thin film processes for passive component integration. Even though the integration of active circuit operation using integrated circuits of silicon has been effectively realized ...
 • Tuominen, Petri (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena on esitellä formaalien tekniikoiden sekä oliopohjaisten tekniikoiden perusteet ja antaa yksityiskohtaisempi esitys SDL-kuvauskielestä. Lisäksi tarkastellaan SDL:ään liittyviä muita kieliä sekä SDL ...
 • Kinnunen, Jouni (1993)
  Työssä on tarkasteltu integroidun modulaattorin toimintaa. Modulaattori on tarkoitettu digitaalisiin matkapuhelinjärjestelmiin. Keskeisin kohta on piirin simuloinneissa, joissa on pyritty selvittämään ääriolosuhteiden ...
 • Rapelo, Juha (2000-06-07)
  Työssä selvitettiin integroitujen kelojen ominaisuuksia ja johdettiin keloille induktanssin ja magneettikentän energiaan perustuva malli.
 • Jokinen, Lauri; Kinnunen, Janne (2010-07-02)
  Nykyaikainen tekniikan alan yliopisto-tasoinen opetus on etääntynyt kauas käytännöstä, mistä johtuen valmistuvilla opiskelijoilla ei ole kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja. CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) ...
 • Mäkinen, Mikko (1984)
  Integroitujen piirien valmistusprosessin simuloinnin avulla voidaan ennustaa piirikomponenttien rakenteellisia ominaisuuksia. Simuloituja rakenneominaisuuksia voidaan käyttää lähtötietoina komponenttien sähköisiä ominaisuuksia ...
 • Taimisto, Martti (1993)
  Tässä työssä tutkittiin teknis-taloudellisesti raskaan prosessiteollisuuden pienjännitejakelun eri toimintojen integroimismahdollisuuksia kennokeskuksissa. Työ jakaantuu kolmeen pääosaan: Kohdeyrityksen nykytilanteen ...
 • Hotti, Tommi (1997-03-19)
  Tavoitteena selvitetään putkistosuunnittelun integroidunmateriaalihallintojärjestelmän toimivuus ja käyttökelpoisuus ottaenhuomioon toimintaympäristö ja siinä tapahtuva kehitys. /Kir10
 • Ruotsalainen, Antti (1999-03-10)
  Työssä perehdyttiin optiseen signaalinsiirtotekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin mikropiirien sisäisen signaalin nopeassa tiedonsiirrossa. Työssä on myös selvitetty optoelektroniikan peruskomponentteja ja niiden integroimiseen ...
 • Arkko, Aimo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin uuden tyyppisen magnetointikonekonstruktion toiminta.Konstruktio sisältää samaan kokonaisuuteen integroituna kolmivaiheisenmagnetointikoneen ja tätä säätäjän kautta magnetoivankestomagneettigeneraattorin (PMG).