.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Eivola, Antti (2012-11-07)
  Development in mobile technology and computer vision enables new usage scenarios related to these technologies. Open source mobile application frameworks together with open source software libraries for computer vision ...
 • Kiveliö-Lukka, Satu (1986)
  Honkajoen kunta sijaitsee Pohjois-Satakunnassa. Elinkeinopoliittisilla toimenpiteillään kunta pyrkii teollisuuden ja palvelujen kehittämiseen ja niiden toimintaedellytysten parantamiseen. Tavoitteena on pien- ja käsiteollisuuden ...
 • Mastosalo, Matti (1991)
  Diplomityössä esitetään suunnitelma virolaisen Horedan kartanon alueelle sijoitettavaa country clubia varten. Työ on jaettu neljään osaan: kartanon historialliseen selvitykseen, nykytilanteen arviointiin, alueen arvotukseen ...
 • Korhonen, Juha (2008-06-04)
  Host multihoming and mobility are problems in the current Internet. To support host mobility and multihoming, dynamic readdressing is needed. Currently a host cannot change its IP addresses without disconnecting the sockets, ...
 • Seppälä, Anna-Leena (1991)
  Diplomityön aiheena on Hotel de Saint Aignan, 1600-luvun puolivälissä rakennettu aatelispalatsi Pariisissa. Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään rakennustyypin, alueen sekä aiheena olevan rakennuksen ...
 • Stana, Viktor (2006-09-13)
  The thesis started as an elaboration of competition of Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA). Competition was called “Hotel resort in 2055”, exploring in original ideas what is the future regarding resorts ...
 • Lappi, Mika (1999-03-10)
  Tutkimuksen ensimmäisenä päätavoitteena oli tarkastella kolmen eri hotellipesulan toimintaa ja tuotannonohjausta ja tarkastelun perusteella määritellä tuotannonohjaukseen liittyviä kehityskohteita. Tuotannonohjauksen ...
 • Loukola, Ilkka (1983)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennusliikkeelle käyttökelpoista tietoa hotellien ja muiden vastaavan tyyppisten rakennusten runkovalintoja tehtäessä. Tietoja voidaan soveltaa esimerkiksi KVR-urakoinnissa. ...
 • Lehtinen, Miikka (1999-05-12)
  Työssä selvitettiin höyryinjektion vaikutuksia dieselmoottorin toimintaan ja arvioitiin injektiolla varustetun dieselvoimalan toteuttamiskelpoisuutta. Työssä todettiin injektion parantavan hyötysuhdetta ja vähentävän ...
 • Salovaara, Vilho (1982)
  Työssä on tarkasteltu kohdeyrityksen voimalaitoksen höyrykattilan säteily- ja johtumishäviöitä. Tavoitteena on säteily- ja johtumishäviöiden määrittäminen sekä lämpöhäviöiden pienentämiskeinojen tutkiminen. Alussa on ...
 • Häkkinen, Veli-Matti (1999-12-08)
  Työn tavoittena oli kattilasuojan toteuttamisen ohjeistus siten, että asiaakoskevien lakien, asetusten, standardien ja ohjeiden sisältö huomioidensaataisiin mahdollisimman selkeä ja kattava laitteistotekniikkaa jatarkastuskäyntöä ...
 • Jussila, Pekka (1985)
  Diplomityössä tutkittiin höyrylaatikon käyttömahdollisuuksia pehmopaperin kosteusprofiilin säädössä. Työn tarkoituksena oli rakentaa kosteusprofiilin säätöohjelma pehmopaperikone 9:lle. Työssä pyrittiin selvittämään ...
 • Sazuka, Yukio (2013-08-14)
  Projektituotteet sisältävät tyypillisesti paljon asiakaskohtaista räätälöintiä. Siitä johtuen tuotteiden suunnittelu alkaa vasta tilauksen varmistumisen jälkeen. Tämä hidastaa tuotteen tilaus-toimitusprosessin läpimenoaikaa ...
 • Ahlberg, Vesa (1999-04-14)
  Selvitettiin miten höyryvoimalaitoksen höyryputkiverkoston häiriöitä voidaan vähentää ja näin saavuttaa suurempi sähköteho. Työssä esitellään menetelmiä nykyisen verkoston viritysparemetrien löytämiseksi sekä kehitettiin ...
 • Subramaniam, Rajadurai (2011-09-07)
  With the advancements in DSP, mobile terminals are becoming smaller and smarter every day. The more the mobile becoming data centric, the more is the number of users from indoors. From radio network planning point of view, ...
 • Mustonen, Sanna (1997-03-19)
  Työssä oli tavoitteena selvittää käämijärjestelmän jäähdytykseninfrastruktuuria ja arvioida suprajohtavan tilan menettämisen seurauksenasyntyviä vaikutuksia.
 • Lehtonen, Jorma (1997-05-14)
  Stabiilisuus on suprajohtavien laitteistojen hyödyntämisen perusedellytys.Työ on osa projektia, joka tähtää 5 kJ suprajohtavan magneettisenenergiavaraston rakentamiseen.
 • Heikkilä, Anna (2015-06-03)
  This master’s thesis has been done through participation in the Global Schindler award 2015 that takes place in the Shenzhen suburb of Qingshuihe. The competition set the aims and goals for the project that has been deemed ...
 • Vuola, Asser (2006-01-18)
  Elektroniikkatuotanto on saavuttanut merkittävän aseman nyky-yhteiskunnassa. lntegroitujen piirien (IC) tuotannosta on tullut keskeinen ala koko elektroniikkateollisuudessa. IC-tuotannon haasteet nykyisillä menetelmillä ...
 • Hannu, Olli-Pekka (1990)
  Maaseudun vanhat meijerit rakennettiin pääosin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Nämä maidontuottajien omistamat komeat meijerirakennukset saivat kylärakenteessa usein hyvin keskeisen aseman. Rakennemuutoksen myötä toimivien ...