.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vaarala, Sirkku (2000-06-07)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena oli tutkia polyeteenin ristisilloitusta korkeataajuuskentässä. Työn teoreettisessa osassa on tarkasteltu polyeteenin ristisiloittamista ja dielektristä kuumennusta aluksi yleisellä tasolla. ...
 • Isotalus, Risto (2001-06-06)
  Tavoitteena oli sopivimman kumipäällysmateriaalin löytäminen valmistajien tarjoamista vaihtoehdoista eri käyttökohteisiin. Käytännön kokeissa sekahappopeittausalueen pinnotteista parhaaksi todettiin kohdeyrityksen 710 LT30 ...
 • Rintanen, Kirsi (1994)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida näkyvän varoitusvaatteen merkitystä tapaturman torjuntatoimenpiteenä. Lisäksi selvitettiin heijastemateriaalien käyttöä suomalaisessa työvaatetuksessa. Tutkimuksessa kehitettiin ...
 • Härö, Eevaliisa (1983)
  Heinäveden reitin venematkailusuunnitelmassa on selvitetty kahta luonteeltaan erilaista veneilytapaa: 1 matkailua suurehkolla, virallista väylää käyttävällä aluksella ja 2 toisaalta matalakulkuisella, vesistöä vapaasti ...
 • Asumalahti, Hannu (1983)
  Tavoitteena oli selvittää Savonradan oikaisun välillä Lahti - Mikkeli (Helemi-radan) toteuttamisen edellytykset ja vaikutukset. Helemi-radan liikenteellisten vaikutusten alue käsittää radan pohjoispäässä Savon, Kainuun ja ...
 • Sallinen, Harri (1997-04-16)
  Heinolan Naisyhteisön vuosina 1996-97 rakennuttamat kaksi 2-kerroksista puurunkoista pienkerrostaloa ovat tarkastelun kohteenarakennesuunnittelijan näkökulmasta. /Kir10
 • Heinonen, Juha (1992)
  Teräsputkipaalujen käytön lisääntysessä on Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta laadittu teräsputkipaalutusta käsittelevä ohje "Teräsputkipaalut" (TVH 723448). Ohje valmistui 1989 ja se on koekäytössä 30.6.1990 asti. ...
 • Liikamaa, Heimo (1990)
  Työssä tarkastellaan nauhakaupungin soveltumista Suomen olosuhteisiin. Nauhakaupunkiaatteen ja sen perusteiden lisäksi selvitellään mm. Arturo Soria y Matan, Le Corbusierin ja A. N. Miljutinin suunnittelumalleja ja niiden ...
 • Niemi, Henry (2014-12-03)
  Useat 1800-luvulla rakennetut helsinkiläiset konserttitilat ovat joko tuhoutuneet, tai niitä on merkittävästi muutettu. Näiden tilojen akustiikan tutkimus on aiemmin ollut mahdotonta, mutta akustiikan mallinnusmenetelmien ...
 • Taponen, Juha (1999-08-25)
  Työssä keskitytään tarkemmin Mannerheimintien alitukseen. Ajatuksena on tavoittaa Töölönlahti välttämällä Helsingin runsasliikenteisin väylä. Alituksen aktivoimiseksi ehdotetaan kaupungin infopistettä ja galleriaa. ...
 • Fingerroos, Johanna (2010-06-23)
  Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti ...
 • Tahvanainen, Ari (2010-06-23)
  Diplomityöni käsittelee tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvän ns. Townhouse-kaupunkipientalon ratkaisuvaihtoehtoja Helsingin kaupungin helmikuussa 2010 käynnistämän yleisen suunnittelukilpailun puitteissa. ...
 • Saarelainen, Eeva (2010-06-23)
  Diplomityön lähtökohtana on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston helmi-huhtikuussa 2010 järjestämä Helsinki Townhouse- kilpailu. Yleisen aatekilpailun tarkoituksena oli löytää townhouse- eli kaupunkipientalotyyppejä, jotka ...
 • Tolmunen, Maija (2010-06-23)
  Tämä diplomityö pohjautuu Helsingin kaupungin keväällä 2010 järjestämään arkkitehtuurikilpailuun Jätkäsaareen ja Kruunuvuorenrantaan. Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisuja kytkettyihin omakotitaloratkaisuihin, toisin ...
 • Haapasalo, Ilona (2010-06-23)
  Alueille on pyritty luomaan ilmettä ja toimintoja, jotka edesauttaisivat ”kyläytymistä” ja sitoutumista. Asuntojakauma on myös suunniteltu siten, että saadaan pieniä ja/tai isohkoja esteettömiä asuntoja katutasoon sekä ...
 • Välimaa, Jaakko (2011-08-17)
  Työn tavoitteena on tarkastella Hämeenlinnaa ja sen lähialueita sekä näiden suhdetta vyöhykkeeseen, joka ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle. Tutkimuksessa arvioidaan myös muita määritelmiä, joista Helsingin ...
 • Paukku, Sari (1992)
  Hengitysäänianalyysiä on alettu kehittämään vastapainoksi stetoskooppiauskultaation subjektiiviselle diagnoosille. Kehittyneillä äänianalyyseillä voidaan erotella eri sairauksia ja havaita sairauksien esiasteita ennen ...
 • Hirvonen, Tarja (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää jet-ventiloinnin valvontalaite paineen mittaukseen perustuen. Laitteella on sekä kliinistä että tutkimuksellista käyttöä. Työ sisälsi laitteen suunnittelun, rakentamisen ja ...
 • Ojala, Jorma (1983)
  Työn tavoitteena oli kehittää Bain-anestesialetkustoon liitettävissä oleva laite, joka mittaa, laskee ja tulostaa reaaliaikaisesti anestesian kannalta tärkeimmät potilaan hengitystä ja anestesiakoneen toimintaa kuvaavat ...
 • Kulmala, Mika (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu kotitalouksien auton omistusta sekä auton käyttömääriä vuodessa. Lähtöaineistona käytettiin Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluja vuosilta 1985, 1990 ja 1994-1996. Todettiin, että autonomistus on ...