.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tupamäki, Jukka (2013-05-08)
  Frameworks are widely used in web development. As web frameworks provide the developer with basic functionality, such as object-relational mapping and database abstraction, the developer has more time to concentrate on the ...
 • Järvisalo, Jari (1994)
  AB3:GSM, Global System for Mobile communications, on yleiseuroopalainen digitaalinen matkaviestinjärjestelmä, jonka kehitystyö alkoi 1982. Diplomityö on osa datansiirtonopeuden kehittämisprojektia. Työssä tarkastellaan ...
 • Ruostela, Jenna (2012-11-07)
  Knowledge work and knowledge work productivity have been studied for several years without achieving a consensus on how to improve it. One of the reasons is that the work practices and methods are based on traditional ways ...
 • Heino, Jani (2012-01-11)
  This thesis studies logistics processes related to balancing of the inventories between supply channels. Balancing operations are based on lateral transshipments, which are a recent field of studies and have been on the ...
 • Väliaho, Jari (2013-12-04)
  In-vitro diagnostics is currently going through changes. Instead of using central laboratories to analyze samples, point-of-care (POC) diagnostic devices are used more and more. With these devices tests can be performed ...
 • Sardar, Asif (2013-06-05)
  Vehicular ad-hoc networking is the most promising subfield of mobile ad-hoc networks, which may become the ad-hoc networking technology in near future for vehicles communicating amongst themselves on road. It uses IEEE ...
 • Yrjölä, Ulla (2001-05-09)
  Projektinhallinnan parantaminen ohjelmistokehityksessä: kohdeyrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämiskohteeksi valittiin projektinhallinta. Työssä suunniteltiin pääpiirteet ...
 • Mattila, Marja (1997-12-10)
  This thesis has gathered information about strategic partnerships related to original equipment manufacturing spectrum. The goal of the study is to define how research and development can improve strategic partnerships in ...
 • Lauri, Isosaari (2012-04-04)
  All trade becomes more international and the business environment is under constant change. The rapid global ramp-up of new products is becoming a more important success factor from the point of view of the entire product ...
 • Ruottinen, Vesa-Matti (2014-06-04)
  Innovointi ja innovaatiot ovat nykyään suuressa osassa niin yritysten jokapäiväisessä toiminnassa, kuin ihmisten arkielämässäkin. Improvisointi ei ole tiedostetusti yhtä näkyvä osa elämäämme, mutta sitäkin toteutetaan ...
 • Härkönen, Hannamari (1999-12-08)
  Työn tavoitteena oli käytännössä todentaa impulssitekniikan pohjalta laadittu hypoteesi sekä tutkia impuissitekniikan soveltamista paperin pintakäsittelyyn. Impulssitekniikka käsitetään tässä puristus- ja impulssikuivaukseen ...
 • Savolainen, Anne (2009-04-08)
  The main scope was to determine the material balance for the target company’s sodium chlorate factory. The experimental part of this thesis illustrates how the determination of the material balance was performed. In ...
 • Vetola, Hannu (1983)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kehittää D. Spaldincin ja S. Patankarin Imperial Collegessa tekemää rajakerrosyhtälöt ratkaisevaa tietokoneohjelmaa. Pääpaino on kiinnitetty rajoitettujen virtausten teorian lisäämiseen ...
 • Hämäläinen, Hannele (1998-10-14)
  Tuotannonohjauksella on keskeinen rooli tuottavuuden tehostamisessa ja kuormituksen oikein kohdistamisessa. Työssä pyrittiin parantamaan yrityksen alkuvalmistuksen hienokuormitusta sekoitusprosessin jokaisessa vaiheessa. ...
 • Suominen, Virpi (2001-04-11)
  Projektitoimituskejun etsintä: Kyseessä on teoriaan nojautuva projektitoimitusketjuun ja sen mittausjärjestelmän kehittämiseen kohdistuva tarkastelu. Työ on osa TAI Tutkimuslaitoksen Promes tutkimusprojektia. Keskeinen ...
 • Valkama, Anna-Mari (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli luoda katsaus in situ -maanpuhdistusmenetelmiin, niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä tekijöihin, jotka ovat tärkeitä menetelmien onnistumisen kannalta. Puhdistusmenetelmistä keskityttiin ...
 • Tuomela, Jorma (2003-06-04)
  Plasmaa on käytetty jo usean vuosikymmenen ajan mikropiirien valmistuksessa. Nyt sen käyttö on laajentunut monelle muulle teollisuuden alalle ja uusia käyttökohteita etsitään. Tässä tutkimuksessa on selvitetty plasman ...
 • Wichman, Risto (1990)
  Mediaanisuodattimet ovat epälineaarisia suodattimia, jotka poistavat tehokkaasti impulssikohinaa säilyttäen samalla signaalissa esiintyvät nopeat muutokset. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi mediaanisuodattimia on käytetty ...
 • Polojärvi, Ville (2009-02-04)
  In this thesis, the optical, electrical and structural properties of self-assembled InAs/GaAs quantum dots (QDs) have been investigated. These nanostructures can be utilized to enhance the characteristics of several ...
 • Huuskonen, Arto (2012-11-07)
  Products and services are affecting human health through more ways than one. Some of the impacts on human health are well known while others have not been paid much attention to. This study determines the impacts of ...