Now showing items 2170-2189 of 3203

  • Pyöreän teräksisen kattokehän optimointi parveilualgoritmilla 

   Tiainen, Teemu (2013-06-05)
   Tämän työn tavoitteena on tutkia pyöreän teräksisen valmisprofiileista valmistetun kattorakenteen rungon optimointia siten, että tuoreimpien eurooppalaisten teräsrakennesuunnittelustandardien vaatimukset rakenteiden lujuuden ...
  • Pyörimisnopeussäädetty pumppuohjattu sylinterikäyttö 

   Tommila, Henrik (2015-03-04)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia erään pumppuohjatun ratkaisun soveltuvuutta ja ominaisuuksia sylinterin ohjauksessa. Järjestelmä on sähköhydrostaattinen ja se sisältää kaksi rinnankytkettyä vakiotilavuuksista ...
  • Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen kaupungeissa 

   Kauppinen, Erkki (2015-11-04)
   Työn tarkoituksena oli tutkia pyöräilynopeuksiin ja reitinvalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja laatia näiden tietojen perusteella pyöräilyn liikennemalli. Tavoitteena oli tuottaa paremmin pyöräilyä tukeva liikennemallikuvaus ...
  • Pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemus 

   Karvinen, Salla (2012-06-06)
   Autoilijan ja pyöräilijän välisten väistämissääntöjen heikko tuntemus on koettu yhdeksi pyöräilyn liikenneturvallisuuden ongelmaksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään kyselytutkimuksen avulla sääntötuntemuksen taso viiden ...
  • Pyöräilyväylien runkoverkon kehittäminen Hämeenlinnassa 

   Tervahauta, Elina (2013-11-08)
   Pyöräilyväylien runkoverkon kehittäminen on tärkeässä asemassa pyöräilyn edistämisessä. Pyöräilyn edistämistoimenpiteillä voidaan kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta, jolla voidaan puolestaan saavuttaa monia etuja. Pyöräilyn ...
  • Pyöräkuormaajan energiankulutuksen tutkiminen 

   Tervonen, Jussi (2014-06-04)
   Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on rakennettu M12-prototyyppipyöräkuormaaja, jonka hydraulijärjestelmän toteutuksessa on hyödynnetty hydrostaattisten ajovoimansiirtojen ja ...
  • Pyöräväylätyypin valinta Tampereella 

   Harju, Outi (2012-03-07)
   Se, minkä tyyppistä väylää pitkin pyöräilijä ajaa, vaikuttaa oleellisesti pyöräilyn mukavuuteen ja nopeuteen. Tampereen pyöräväylillä on paljon ongelmallisia osuuksia ja liittymiä sekä puutteita väylän jatkuvuudessa. Tampere ...
  • Pyörösahan syöttölaitteen ja kiinnittimen tuotekehitys 

   Martikkala, Antti (2012-06-06)
   Sahaaminen ja aihioiden paloittelu on keskeinen työvaihe kaikkialla metalliteollisuudessa. Nykyään itsenäisesti toimivat metallisahat ovat laajassa käytössä tehtaissa ympäri maailman. Tämän työn tavoitteena on parantaa ...
  • Päiväkoti Taikametsä 

   Nukarinen, Anu (2015-09-09)
   Diplomityöni aihe on päiväkotisuunnittelu. Työ jakautuu kahteen osuuteen, joista ensin tekemäni kirjallinen osuus on toiminut laatimani suunnitelman lähtökohtana. Kirjalliseen osuuteen keräämääni aineiston avulla ...
  • Pätevöinnin ja riskitietoisen määräaikaistarkastusohjelman välinen yhteys 

   Salenius, Elina (2013-12-04)
   Tämän työn tarkoituksena on tehdä katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksiin ja niiden luotettavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten luotettavasti määräaikaistarkastuksissa havaitaan eri vikakokoja. ...
  • Päämuuntajan resonanssiherkkyyden muuttuminen 

   Virtanen, Jarkko (2015-04-08)
   Ferroresonanssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa energia värähtelee sähköverkon kapasitanssin ja epälineaarisen induktanssin välillä. Ferroresonanssi-ilmiö voi esiintyä vain sellaisessa sähköverkossa, joka sisältää rautasydämellä ...
  • Päätelaite- ja paikkatiedon automatisoitu kerääminen verkkopalveluissa 

   Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
   Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
  • Qt piirto-ohjelman toteutusalustana 

   Kymäläinen-Mäkelä, Katriina (2011-09-07)
   Opetuspelien vaikutuksesta oppimiseen on tehty useita tutkimuksia. Niiden mukaan seikkailupelityyppiset opetuspelit tukevat oppimista. Pelin aikana saadut positiiviset kokemukset kannustavat jatkamaan pelaamista ja motivaatio ...
  • Quadrature Sigma-Delta ADCs: Modeling and Signal Processing 

   Marttila, Jaakko (2010-05-05)
   The versatile nature of modern wireless communications and on the other hand the push towards cost-efficiency, have created a demand for flexible radio transceivers. In addi-tion, size and power consumption are critical ...
  • Quality control in a startup software project 

   Pohja, Mikko Johannes (2016-06-08)
   Progress in modern software development has enabled tiny prototypes that can be implemented with small budget and short schedule. Since proving the business ideas with fast prototyping has become so easy, the number of ...
  • Quality improvement of the quotation process in the automation project sale 

   Jantunen, Petja Samuel (2015-12-09)
   Kilpailu nykypäivän automaatiojärjestelmien toimitusprojekti markkinoilla on kovaa, joten automaatiojärjestelmätoimittajien on kyettävä toimimaan tehokkaasti läpi koko toimitusprosessin. Projektien myyntivaiheessa tehdään ...
  • Quality inspection of a production line with a smart camera 

   Janhunen, Juhani (2012-05-09)
   The technologies for continuous monitoring, diagnostics, prognostics, and control of assets have been developing tremendously in recent years. The new technologies provide tools to achieve greater predictability of plant ...
  • Quality management of user-generated content in participatory journalism 

   Jaakola, Markus (2013-03-06)
   When a crowd of readers participate in local news by sending photos and stories to a newsroom, it is hard to manage the quality of the contributions. Readers’ expertise, interests, and motivations to participate vary. To ...
  • Quantifying the customer percieved value of business intelligence software products 

   Nawaz, Arslan (2016-04-06)
   The global market is focused on analyzing the product development and manufacturing costs. However, companies pay less attention on identifying what is important for the customers and how much it costs to attend to the ...