.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokela, Ville (2014-12-03)
  Teknologian jatkuva kehittyminen ja laitteiden digitalisoituminen ovat lisänneet tuotettavan datan määrää. Sama on havaittavissa myös sähköasemalla, jossa nykyaikaiset suojalaitteet kykenevät tuottamaan niin normaalitilanteeseen ...
 • Markkula, Joni Juhani (2013-02-06)
  Sähköautojen tulemista on ennustettu useaan kertaan, mutta vielä odotukset eivät ole toteutuneet. 2010-luku tarjoaa sähköautoille uuden mahdollisuuden. Tekniikka on kehittynyt, hinnat ovat laskeneet ja energiakysymykset ...
 • Lehtinen, Annakaisa (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutkitaan sähköbussien käyttöönottoa pilottilinjoilla Turun seudulla. Diplomityö on tehty osana Turun kaupungin ja Siemens Osakeyhtiön kolmevuotista strategista yhteistyötä ja on osa yhteistyöhön ...
 • Koskela, Juha (2016-06-08)
  Sähköenergian varastointi kotitalouksissa mahdollistaa sähköverkosta nähtynä sähkön kulutuksen ajallisen siirron, sähkön syötön sähkökatkojen aikana ja mahdollisen oman tuotannon tehokkaamman käytön omassa kulutuksessa, ...
 • Aalto, Hanna (2015-06-03)
  Viime vuosina myrskyjen aiheuttamat sähköhuollon suurhäiriöt ovat yleistyneet Suomessa. Laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakeluverkon häiriöt koettelevat etenkin taajaman ulkopuolella asuvia lähes vuosittain. Myrskyjen aikana ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
 • Nordfors, Timo (2015-09-09)
  Tämän työn tarkoitus on etsiä useita hydraulisylintereitä sisältävän keskushydraulijärjestelmän tilalle kompaktia ratkaisua, jossa sylinterit korvataan erillisillä itsenäisillä lineaaritoimilaitteilla ja pitkistä putkituksista ...
 • Ruskamo, Miika (2015-08-12)
  Yritykset, jotka ovat hankkimassa uutta toiminnanohjausjärjestelmää, vaativat siltä toiminnallisuutta sähköisten laskujen lähettämiseen. Suomessa sähköiselle laskutukselle on oma Finvoice-standardinsa. Sähköisiä laskuja ...
 • Pyykkö, Timo (2014-10-08)
  Tampereen kaupungin kokonaishankinnoista vain kaksi prosenttia tehtiin toiminnanohjausjärjestelmällä vuonna 2013. Järjestelmän matalasta käyttöasteesta johtuen hankintatiedot puuttuvat järjestelmästä, mikä hankaloittaa ...
 • Nurmi, Ville (2012-06-06)
  Tämä diplomityö tehtiin Sandvik Construction Oy:n Tampereen tehtaan pintalaitepuolelle. Työn tavoitteena oli kehittää interaktiivinen järjestelmä kokoonpanodokumenttien hyödyntämiseksi Tampereen tehtaan ja suomalaisten ...
 • Pippuri, Taru (2012-06-06)
  Hankintojen suunnitelmallisella ja huolellisella toteutuksella voidaan varmistaa, että hanke toteutuu tavoitteen mukaisesti. Hankintojen osuus on jopa 80-90 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten onnistuneet hankinnat ...
 • Honkanen, Petri (2010-06-02)
  Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat yleistyneet Suomen perus- ja erikoisterveydenhuollossa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tietojärjestelmien käyttöönottojen myötä on julkisuuteen tullut myös paljon niihin liittyviä ...
 • Köntti, Jussi (2010-05-05)
  Helsingin kaupungin työtapaturmien määrä on noussut vuodesta 1999 vuoteen 2008 19 prosenttiyksikköä. Työtapaturmien vähentämiseksi Helsingin kaupungin vaaratilannera-portointia halutaan tehostaa. Vaaratilanneraportoinnin ...
 • Paavilainen, Antti (2013-06-05)
  Rakennustyömaan tuotannonohjauksesta vastaavien toimihenkilöiden toimenkuva on erittäin haastava ja heidän roolinsa onkin rakennushankkeiden lopputuloksen kannalta merkittävässä osassa. Henkilöiltä, jotka vastaavat työmaan ...
 • Rautanen, Maria (2010-12-08)
  Technip Offshore Finland Oy (TOF) valmistaa Porin Mäntyluodossa öljyntuotantolauttojen runkoja sekä muita meriteknillisiä rakenteita, joiden avulla voidaan hyödyntää meren pohjassa olevia öljy- ja kaasulähteitä. Mäntyluodossa ...
 • Saarinen, Toni Juhani (2015-04-08)
  Sähkölaitteita voidaan tunnistaa niiden sähköisien sormenjälkien perusteella. Kun laite käynnistetään tai sammutetaan se luo tietynsuuruisen muutoksen pätö- ja loistehossa. Tätä tehojen muutosta kutsutaan sähköiseksi ...
 • Nyberg, Tuomas (2015-12-09)
  Sähkömagneettisen säteilyn määrä on lisääntynyt uusien elektronisten laitteiden tultua osaksi jokapäiväistä elämäämme. Ongelmia syntyy kun laitteet vaikuttavat toistensa toimintaan normaalilla käytöllään. Valmistuksessa ...
 • Siukola, Tarvo (2013-03-06)
  Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus on yksi tärkeimmistä sähkömarkkinalain velvoitteista verkonhaltijoille. Lain laajasta tulkintavarasta johtuen kehittämisvelvollisuuden toteutumista ei ole Energiamarkkinavirastossa ...
 • Poikela, Laura (2013-06-05)
  Tulevaisuudessa aktiivisten asiakkaiden määrä tulee lisääntymään, joten sähkön myyjän on saatava tarkempaa tietoa asiakkaidensa käyttäytymisestä ennen sähkön hankinnan suunnittelua, jotta sähkön kulutuksen profiiliriskiä ...
 • Lummi, Kimmo (2013-11-08)
  Suomessa sähköverkkoliiketoiminta on luonteeltaan luvanvaraista maantieteellisiin alueisiin jakautunutta monopolitoimintaa. Sähkön siirrosta vastaavat alueilla toimivat yksittäiset verkonhaltijat, jotka rahoittavat toimintansa ...