.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Virkajärvi, Sini (2006-10-11)
  Uudeksi kylmäaineeksi on löydetty jo 1850-luvulla käytetty hiilidioksidi, joka on myrkytön ja inaktiivinen materiaaleihin sekä ympäristölle huomattavasti haitattomampi.Hiilidioksidilla on hyvä lämmönsiirtokyky ja pieni ...
 • Laamanen, Arto (2001-08-22)
  Työssä on tutkittu ilmapitoisuuden hallintaa vesihydraulijärjestelmissä. Ilmapitoisuuden tiedetään vaikuttavan moniin asioihin vesihydraulijärjestelmissä. Suuri osa näistä ilmapitoisuuden vaikutuksista on haitallisia ...
 • Laine, Eila (1987)
  Tämä diplomityö on jatkoa kohdeyrityksessä toisen kohdeyrityksen toimeksiannosta ja rahoituksella tehdylle LTO-oppaalle. Työn tarkoituksena on ollut kehittää ohjelma, joka valitsee ja optimoi ilmastoinnin lämmön ...
 • Partanen, Antti-Ilari (2010-06-23)
  Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tai hidastamiseksi on ehdotettu lukuisia suuren mittakaavan teknisiä ratkaisuja, joista käytetään termiä ilmastonmuokkaus. Yksi ehdotettu keino on suihkuttaa merivettä ilmaan laajoilla ...
 • Melva, Henri (2014-01-15)
  Vaihtosähköjärjestelmässä virran ja jännitteen tulona saatava näennäisteho jaetaan pätö- ja loistehoon. Loisteho kuvaa magneetti- ja sähkökenttään varastoitunutta energiaa, joka purkautuu jaksollisesti. Magneettikentän ...
 • Ikävalko, Hannu (1984)
  Toisiotutka on toisen sukupolven tutkamittausjärjestelmä, joka perustuu maalin omaan aktiivisuuteen. Toisiotutkajärjestelmä koostuu maa-asemasta ja lentokoneesta, jossa on tutkavastaaja. Tutkavastaaja on lähetinvastaanotin, ...
 • Luosa, Seppo (2006-03-08)
  Tavoitteena oli löytää yhteys ilmanvaihtojärjestelmän kanavistossa virtaavan ilman ja sen aiheuttaman kohina-tyyppisen äänen välille. Ilmavirtauksen pyörteisyys, ja siten äänentuotto, lisääntyy ilmavirtauksen osuessa ...
 • Kiiski, Keijo (2002-12-11)
  Diplomityön tavoitteena on selvittää Ilomantsin seutukunnan alueella olevien vielä hyödyntämättömien rakennuskiviesiintymien teollisen tuotannon käynnistämistä, kannattavuutta, vaikutusta Ilomantsin kunnan elinkeinopolitiikkaan ...
 • Haavisto, Janne (2001-01-17)
  Integration of imaging capabilities into a mobile phone will emerge. A mobile phone should be quite rugged device, withstanding a wide range of environmental conditions like shocks, humidity and heat. These conditions give ...
 • Kart, Ugur (2014-06-04)
  Thanks to the wide spread usage of mobile devices with imaging capabilities, the number of digital images has been increasing exponentially. Every year, billions of images are taken worldwide. However, as the number ...
 • Zhang, Yihong (2002-08-21)
  Image enhancement is an important topic because it is useful in virtually all image processing applications by enhancing the features of images. Wavelet transform is an advanced image processing technique which provides ...
 • Rantanen, Antti (1999-11-10)
  In this thesis detailed analysis of image invariants and their application to character recognition is made. The invariants based on moments were introduced to computer vision in 1962 by Hu. They have found numerous ...
 • Kirbac, Ugur (2013-05-08)
  Image classification and retrieval plays a significant role in dealing with large multimedia data on the Internet. Social networks, image sharing websites and mobile application require categorizing multimedia items ...
 • Kantola, Kalervo (1993)
  Tekonivelleikkausten vuosittainen määrä on suuri. Käytetyt proteesit voivat olla joko sementtikiinnitteisiä tai sementittömiä. Edellisten haittana on niiden irtoamisfrekvenssin kasvu noin kymmenen käyttövuoden jälkeen. ...
 • Etuaho, Olli (2012-06-06)
  We develop a simple perceptual image quality metric for images resulting from stochastic rasterization. The new metric is based on the frequency selectivity of cortical cells, using ideas derived from existing perceptual ...
 • Sanchez-Monge Fernandez, Enrique (2011-08-17)
  Electron Tomography (ET) is a technique that makes possible to obtain 3D reconstructions of organic and inorganic materials from Transmission Electron Microscope (TEM) images. However, physical limitations in the acquisition ...
 • Nurminen, Manu (2011-06-08)
  The architecture of tissue engineering scaffold has a strong effect on its functionality. The micro-computed tomography (?-CT) is a non-destructive X-ray irradiation based imaging method which has been widely used in ...
 • Alahautala, Taito (1996-04-24)
  AB3:CCD-kameroiden evoluutio kytkeytyy puolijohdetekniikan ja elektroniikan nopeaan kehitykseen. Piisensorit ovat herkkyyden, lineaarisuuden ja alhaisen kohinatason ansiosta erinomaisia valonilmaisimia. CCD-kameroiden ...
 • Hämäläinen, Esa (1999-10-13)
  AB3:Diplomityö keskittyy plasmasuihkussa olevien sulien hiukkasten lämpötilan kaksiväripyrometrisen mittausmenetelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi on kehitetty koko diagnostiikkajärjestelmän toteutus ...
 • Inkovaara, Liisa-Lotta (1999-09-08)
  Selvitetään immersioultraäänilaitteen käyttöä terästen makrokuonapuhtauden määrittämiseen. Paneudutaan upotustekniikkaan ja sen käytännön toteutukseen liittyviin kysymyksiin. Vertaillaan perinteisiä makrokuonien määrityksiin ...