.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Davídsson, Kári (1997)
  Signature embedding in digital images has been based on complex methods and are often not robust against processing of the signed image. Using local characteristics, namely filtering, provides a simple method for signature ...
 • Jantunen, Aija (1984)
  Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa on esitetty suodatuksen teoriaa ja kokemuksia jätevesien hiekkasuodatuksesta. Teoriaosassa on painotettu asioita, jotka oleellisesti vaikuttavat hiekkasuodatuksen ...
 • Kallio, Harri (1981)
  Tässä laboratoriotutkimuksessa selvitettiin hienoaineksen määrän vaikutusta moreenin routanousun suuruuteen. Rakeisuuskäyrältä saatavien tunnuslukujen lisäksi tutkittiin suppeasti hydraulisen johtavuuden, kapillaarisen ...
 • Ahonen, Kristiina (2007-09-12)
  Työn tavoitteena oli selkeyttää kohdeyrityksessä sukkahousutuotannon viimeistysprosessia sekä tehdä siihen tarvittavia parannuksia. Viimeistysprosessi käsittää tehtaalla värjäyksen sekä pakkaamisen. Työ keskittyy vain ...
 • Andersson , Paul (1980)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää hienotyöstömenetelmien työstökustannukset suhteellisina kustannuksina siten, että menetelmien edullisuusvertailujen suorittaminen on mahdollista. Lisäksi tuli selvittää eri ...
 • Lindstedt, Matti Olavi Verner (2010-06-23)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa hierrejauhimen laskentamallia ja optimoida jauhatuksen tehokkuutta malliin sovellettavalla algoritmilla. Mallin osalta tavoite on kehittää luotettavuutta ja ...
 • Joutila, Pekka (1987)
  Työssä tarkastellaan kuumahiertämön automaation kehittämismahdollisuuksia Rauma-Repolan paperitehtaan CTMP-hiertämössä. Työ liittyy TTKK:n säätötekniikan laitoksella tehtävään laajempaan projektiin. -Jauhinlinjan ...
 • Suutama, Mikko (2015-12-09)
  Teollisuuden tuotantolaitteiden kunnossapidolla on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Tehokkaalla kunnossapidolla voidaan saavuttaa tuotantojärjestelmän hyvä käyttövarmuus ja ...
 • Cazorla Aviles, Javier (2007-02-12)
  The work shown in this thesis is an analysis of network simulations obtained from the use of High Altitude Platforms in the radio access network of UMTS. The work was aimed to find an optimal configuration for a single HAP ...
 • Herzog, Hans (2013-06-05)
  High quality factor inductors are essential for the design of low phase noise LC oscillators which play an important role in the transceivers of wireless communication devices. The reception capabilities of a radio frequency ...
 • Mäkitalo, Janne (2002-11-13)
  Electrical are widely used in modern technological products. In almost every case it is more than reasonable to assume that the product includes at least one integrated circuit. Due to the number of different applications, ...
 • Häkkinen, Juha (2001-02-14)
  Modeling is one of the first steps in the design of embedded systems. In general, modeling is done to simulate the functionality of the final system. When moving between different abstraction levels, the accuracy of the ...
 • Akbar, Rehman (2014-01-15)
  The integration of DC-DC converter in standard CMOS process faces challenges from the low transistor breakdown voltages, poor quality factor and large size on-chip capacitors and inductors. The standard solution to deal ...
 • Mardoukhi, Ahmad (2013-10-09)
  The objective of this work was to investigate the high strain rate and high temperature behavior of mechanically alloyed and oxide dispersion strengthened nickel based superalloy MA 760. These types of alloys are used in ...
 • Vaittinen, Mika (1998-02-11)
  AB3:Diplomityössä käsitellään ratkaisuvaihtoehtoja mainittuihin ASIC-suunnitteluvuon ongelmakohtiin. Työssä esitellään korkean tason mallinnus- ja varmennusmenetelmiä käyttäen digitaaliseen signaalinkäsittelyjärjestelmään ...
 • Sjövall, Panu (2015-12-09)
  High Efficiency Video Coding (HEVC) is the latest video coding standard in video compression. With HEVC, it is possible to compress the video with half the bitrate compared to the previous video coding standard, Advanced ...
 • Niemi, Tero (1998-12-09)
 • Puskala, Joonas (2015-09-09)
  This thesis focuses on the D-PHY interface verification defined by the international MIPI alliance. The interface is a commonly used standard in the mobile camera and display interface and most of the component suppliers ...
 • Hallivuori, Juha (1998-12-09)
  AB3:Teollisuudessa tarve pienelle ja halvalle, jänniteohjatulle monoliittiselle oskillaattorille kasvaa koko ajan, eikä kukaan pysty sitä vielä markkinoilla tarjoamaan. Siksi tutkimus riittävän hyvän piirin löytämiseksi ...
 • Silvast, Jouni (2001-04-11)
  The increase in digital signal processing creates growing need for fast and accuratedata conversion systems. Track-and-hold amplifiers (THAs) are used to overcome some of the problems related to accurate sampling of fast ...