.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heikkilä, Jouni (2006-04-12)
  Säilyttääkseen kilpailukykynsä nykyisillä markkinoilla, on yritysten jatkuvasti kehitettävä toimintaansa. Tuottavuuden parantamiseen pyritään prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä. Kehitettäessä yrityksen sisäisiä ...
 • Mäkelä, Teppo (1999-11-10)
  Tavoitteena oli löytää järjestelmä- ja layout-vaihtoehtoja uudeksi järjestelmäksi, joka sijoitettaisin uuteen tehdaslaajennukseen ja korvaisi nykyisen, kapasiteettinsa äärirajoilla olevan järjestelmän. Tavoitteena oli myös, ...
 • Hänninen, Pekka (1987)
  Henkilökohtaiset mikrotietokoneet ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti sekä massamuistilaitteiltaan että nopeudeltaan. Samaan aikaan on myös henkilökohtaisiin tietokoneisiin suunniteltujen ohjelmistojen ja lisälaitteiden ...
 • Niinimäki, Jyrki (1985)
  Diplomityössä tarkastellaan henkilökohtaisia suojaimia ja niiden markkinoita Suomessa. Edellisestä suojainten markkinoiden kartoituksesta oli jo 6 vuotta, joten oli tarpeen määrittää nykyinen markkinatilanne. Tutkimuksen ...
 • Lukkala, Markku (2009-02-04)
  Tämä työ tutkii erään luoksepääsyjärjestelmän avainkomponenttia, sähköistä siirtovaunua, sisältäen myös laitteen mekaanisen rekonstruoinnin. Työn pääpaino on uuden siirtovaunun luomisessa, varsinkin teknisessä laskennassa. ...
 • Lankinen, Pirje (1997-01-22)
  Suomessa henkilösuojaimia koskevaan lainsäädäntöön kuuluvatturvallisuuslaki (299/58) muutoksineen ja kaksi EU:n direktiiviä. Niitäovat tukemassa yhdenmukaistetut EN-standardit. Tarkempaan tutkimukseenvalittiin joitakin ...
 • Rinta-Torala, Annika (1997-11-12)
  Työ on selvitys ja analyysi henkilöstöhallinnasta ympäristöjärjestelmänrakentamisessa.
 • Aalto, Hanne (2006-01-18)
  Työn tarkoitus oli selvittää henkilöstöfunktiota ja sen merkitystä yrityksen kilpailukyvylle.Henkilöstöfunktion, eli erilaisten henkilöstötoimintojen muodostaman kokonaisuuden olemassaolo ja aktiivinen johtaminen tulee ...
 • Marttila, Milla (2016-01-13)
  Teollisuusyritykset ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita palveluliiketoimintaan siirtymisestä, ja sen avulla mahdollisesti saavutettavista eduista. Useissa yrityksissä muutospyrkimykset ovat kuitenkin epäonnistuneet, ja ...
 • Kemppainen, Henrikki (2015-04-08)
  Liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen kehittymisen myötä organisaatioilla on mahdollisuus tehdä suuri harppaus henkilöstöpääoman hallinnassa analyyttisten sovellusten avulla. Tätä analyyseihin perustuvaa ja tulevaisuutta ...
 • Olkinuora, Heidi (2015-09-09)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia henkilöstöresurssilaskennan strategiselle henkilöstövoimavarojen johtamiselle tuomia hyötyä ja haasteita. Samalla tarkoituksena oli selvittää, mitä ovat henkilöstöresurssilaskenta ...
 • Ylitalo, Hannu (2004-05-12)
  Tällä hetkellä opetuksessa eniten käytetty integraali on Riemannin integraali. Syynä suosioon on sen helppo ymmärrettävyys ja sen peruslauseiden suhteellisen yksinkertainen todistettavuus. Monissa yliopistoissa se on myös ...
 • Mäki-Opas, Markku (1990)
  Tampereen teknologiakeskus Hermia sijaitsee Hervannan kaupunginosassa TTKK:n välittömässä läheisyydessä 3,5 ha tontillaan. Hermian tehtävänä on tutkimus- ja tuotekehitystyön edistäminen yhteistyössä yritysten, korkeakoulujen ...
 • Jarske, Tiina (1984)
  Tässä työssä suunniteltiin hermostimulaattorin vastaanottimen integroitu piiri. Vastaanotinpiiri saa informaation ja energian induktiivisesti kannettavasta lähetinyksiköstä, jota ohjaa mikroprosessori. Vastaanotinpiirissä ...
 • Niittynen, Lauri (1995)
  Hervannan ammattioppilaitoksessa ovat olleet ongelmana tietoverkkoon liitettyihin verkkokortteihin ja toistimiin kohdistuneet häiriöt. Laitteita on pahimmassa tapauksessa rikkoutunut käyttökelvottomiksi tai lievemmissä ...
 • Varpe, Antti (1985)
  Diplomityössä käydään läpi Tampereen kaupungin, Hervannan kaupunginosaan rakennetun ylävesisäiliön rakennesuunnittelutehtävä. Työn esitys etenee käytännön suunnittelutyön mukaisesti puuttumatta varsinaiseen rutiininomaiseen ...
 • Heidarysafa, Mojtaba (2015-05-06)
  The purpose of this thesis is to utilize vision system for autonomous navigation. The platform which has been used was an NAO humanoid robot. More specifically, NAO cameras and its makers have been used to solve the two ...
 • Suomilammi, Matti (2002-03-13)
 • Nummela, Jussi (2006-11-13)
  Radio frequency identification (RFID) is becoming more and more common and its application range is widening continuously. The benefits of RFID are obvious compared to former identification systems, like the barcode. For ...
 • Huttunen, Mikko (1985)
  Työn päätavoitteena on ollut testata kahden identtisen hydraulijärjestelmän avulla HFA-nesteille tarkoitettujen komponenttien kulumiskestävyyttä suhteessa vastaaviin öljyhydraulikomponentteihin. Koko testiajo on käsittänyt ...