Now showing items 2190-2209 of 3226

  • Pyörösahan syöttölaitteen ja kiinnittimen tuotekehitys 

   Martikkala, Antti (2012-06-06)
   Sahaaminen ja aihioiden paloittelu on keskeinen työvaihe kaikkialla metalliteollisuudessa. Nykyään itsenäisesti toimivat metallisahat ovat laajassa käytössä tehtaissa ympäri maailman. Tämän työn tavoitteena on parantaa ...
  • Päiväkoti Taikametsä 

   Nukarinen, Anu (2015-09-09)
   Diplomityöni aihe on päiväkotisuunnittelu. Työ jakautuu kahteen osuuteen, joista ensin tekemäni kirjallinen osuus on toiminut laatimani suunnitelman lähtökohtana. Kirjalliseen osuuteen keräämääni aineiston avulla ...
  • Pätevöinnin ja riskitietoisen määräaikaistarkastusohjelman välinen yhteys 

   Salenius, Elina (2013-12-04)
   Tämän työn tarkoituksena on tehdä katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksiin ja niiden luotettavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten luotettavasti määräaikaistarkastuksissa havaitaan eri vikakokoja. ...
  • Päämuuntajan resonanssiherkkyyden muuttuminen 

   Virtanen, Jarkko (2015-04-08)
   Ferroresonanssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa energia värähtelee sähköverkon kapasitanssin ja epälineaarisen induktanssin välillä. Ferroresonanssi-ilmiö voi esiintyä vain sellaisessa sähköverkossa, joka sisältää rautasydämellä ...
  • Päätelaite- ja paikkatiedon automatisoitu kerääminen verkkopalveluissa 

   Karjalainen, Ismo (2010-06-02)
   Verkkosivustot ovat keränneet jo pitkään tietoja käyttäjistä, mutta tiedot ovat usein rajoittuneet vain selaintietoihin. Muutamina viime vuosina on alettu kerätä tietoa varsinkin mobiililaitteista, sillä yhä useammassa ...
  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004-08-11)
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
  • Qt piirto-ohjelman toteutusalustana 

   Kymäläinen-Mäkelä, Katriina (2011-09-07)
   Opetuspelien vaikutuksesta oppimiseen on tehty useita tutkimuksia. Niiden mukaan seikkailupelityyppiset opetuspelit tukevat oppimista. Pelin aikana saadut positiiviset kokemukset kannustavat jatkamaan pelaamista ja motivaatio ...
  • Quadrature Sigma-Delta ADCs: Modeling and Signal Processing 

   Marttila, Jaakko (2010-05-05)
   The versatile nature of modern wireless communications and on the other hand the push towards cost-efficiency, have created a demand for flexible radio transceivers. In addi-tion, size and power consumption are critical ...
  • Quality control in a startup software project 

   Pohja, Mikko Johannes (2016-06-08)
   Progress in modern software development has enabled tiny prototypes that can be implemented with small budget and short schedule. Since proving the business ideas with fast prototyping has become so easy, the number of ...
  • Quality improvement of the quotation process in the automation project sale 

   Jantunen, Petja Samuel (2015-12-09)
   Kilpailu nykypäivän automaatiojärjestelmien toimitusprojekti markkinoilla on kovaa, joten automaatiojärjestelmätoimittajien on kyettävä toimimaan tehokkaasti läpi koko toimitusprosessin. Projektien myyntivaiheessa tehdään ...
  • Quality inspection of a production line with a smart camera 

   Janhunen, Juhani (2012-05-09)
   The technologies for continuous monitoring, diagnostics, prognostics, and control of assets have been developing tremendously in recent years. The new technologies provide tools to achieve greater predictability of plant ...
  • Quality management of user-generated content in participatory journalism 

   Jaakola, Markus (2013-03-06)
   When a crowd of readers participate in local news by sending photos and stories to a newsroom, it is hard to manage the quality of the contributions. Readers’ expertise, interests, and motivations to participate vary. To ...
  • Quantifying the customer percieved value of business intelligence software products 

   Nawaz, Arslan (2016-04-06)
   The global market is focused on analyzing the product development and manufacturing costs. However, companies pay less attention on identifying what is important for the customers and how much it costs to attend to the ...
  • Quantitative tree modeling from laser scanning data 

   Åkerblom, Markku (2012-05-09)
   Terrestrial laser scanning provides accurate forest measurements, for example, from single trees. However, the analysis of such measurements requires complicated algorithms to find useful information about the scanned ...
  • Quasi-linear modeling of power saturation in bipolar junction transistors 

   Rykov, Konstantin (2013-11-08)
   Nowadays the problem of accurate power saturation prediction becomes more eminent. The powerful and expensive CAD systems provide approximate behaviors of power saturation that do not always coincide with the realistic ...
  • Quaternions in Joukowski Transformation 

   Jeyabalan, Simon (2011-12-07)
   Conformal mappings have been exploited for a long time in a number of physical problems arising in aerodynamics, thermal equilibrium, electrostatics, fluid flow and so on. These complex-valued functions are implemented ...
  • Raameissa - Kankaan Piippuranta - Jyväskylän Kankaan alueen aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu 

   Juvela, Janika (2014-06-04)
   Diplomityöni Raameissa pohjautuu Jyväskylän Kankaan Piippurannan yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli löytää mielenkiintoinen kokonaisratkaisu Piippurannan uuden asuinalueen arkkitehtuurille, ja ...
  • Radan alusrakenteen kantavuus- ja tiiviysselvitys 

   Erkkilä, Jyri (2010-09-08)
   Radan alusrakenteen pääasiallisena tehtävänä on jakaa kuormia alapuoliselle maa- tai kalliopohjalle sekä yhdessä muiden rakennekerrosten kanssa estää tai pienentää alla olevien maakerrosten routimisesta aiheutuvat haitalliset ...
  • Radan epätasaisuuksien vaikutus kaluston kokemiin värähtelyihin 

   Pesonen, Anne (2016-06-08)
   Tässä työssä perehdytään radassa esiintyviin erilaisiin epätasaisuuksiin ja niiden syntymiseen. Työn tarkoituksena on tutkia erilaisten epätasaisuuksien sekä epätasaisuuksien aallonpituuksien aiheuttamia kiihtyvyyksiä ...
  • Radan pystysuuntainen jäykkyys ja sen pistemäinen mittaaminen 

   Peltokangas, Ossi (2012-06-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kirjallisuuslähteiden avulla selvittää millä suureilla radan pystysuuntaista kokonaisjäykkyyttä voidaan kuvata, miten kyseiset suureet määritetään, miten radan kokonaisjäykkyys muodostuu ...