.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kotisaari, Markus (2013-01-09)
  Sarjaparisto liitetään sähkölinjaan tarkoituksenaan kompensoida loistehoa sähkönsiirrossa. Koska sähkönsaanti on turvattava kaikissa olosuhteissa, sarjaparisto mitoitetaan kestämään suuria kuormituksia. Suuret kuormitukset ...
 • Eteläaho, Anna (2013-12-04)
  Paikkatietoon perustuvan maaston 3D-mallinnuksen avulla on mahdollista havainnollistaa visuaalisesti maisemien muuttumista rakentamisen yhteydessä. Tämän diplomityön taustalla olleen tutkimusprojektin tavoitteena oli ...
 • Kormu, Marko (2010-06-23)
  Diplomityössäni tutkin Tampereen Satamakadulla sijaitsevan entisen sukkatehtaan uudiskäytön mahdollisuuksia. Rakennus on laajennettu nykyiseen muotoonsa useassa eri vaiheessa 1900-luvun aikana ja sisältää ajallisia kerrostumia ...
 • Martikainen, Miila (2013-12-04)
  Tämä työ käsittelee GPS-satelliitin radan ennustusta käyttäen Bayesiläistä suodatusta. Satelliitin rata ennustetaan muodostamalla satelliitille liikeyhtälö huomioimalla suurimmat satelliittiin vaikuttavat voimat ja ...
 • Savela, Petra (2010-04-07)
  Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
 • Kauppinen, Jarno (2015-06-03)
  Espoon kaupunki järjesti kesällä 2007 Saunalahden yhtenäisen peruskoulun ja siihen liittyvän nuorisotilan suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää ehdotus, joka parhaalla tavalla ...
 • Lindblad, Mika (2010-06-23)
  Työ on kaksiosainen, ensimmäisessä osassa tarkastellaan aktiivisia kuormia teoriassa. Aiheen käsittely aloitetaan passiivisen ja aktiivisen kuorman määrittelyllä, sekä aktiivisen kuorman toimintamuotojen esittelyllä. Teoriaa ...
 • Lötjönen, Mika (2015-10-07)
  Sähköajoneuvojen, niiden latauslaitteiden ja muun ohjattavan kuormituksen määrä jakeluverkoissa on kasvanut. Sähköajoneuvojen voimajärjestelmävaikutuksia ei juuri ole tutkittu, koska sähköajoneuvokanta on pieni. ...
 • Jokela, Ville (2014-12-03)
  Teknologian jatkuva kehittyminen ja laitteiden digitalisoituminen ovat lisänneet tuotettavan datan määrää. Sama on havaittavissa myös sähköasemalla, jossa nykyaikaiset suojalaitteet kykenevät tuottamaan niin normaalitilanteeseen ...
 • Markkula, Joni Juhani (2013-02-06)
  Sähköautojen tulemista on ennustettu useaan kertaan, mutta vielä odotukset eivät ole toteutuneet. 2010-luku tarjoaa sähköautoille uuden mahdollisuuden. Tekniikka on kehittynyt, hinnat ovat laskeneet ja energiakysymykset ...
 • Lehtinen, Annakaisa (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutkitaan sähköbussien käyttöönottoa pilottilinjoilla Turun seudulla. Diplomityö on tehty osana Turun kaupungin ja Siemens Osakeyhtiön kolmevuotista strategista yhteistyötä ja on osa yhteistyöhön ...
 • Koskela, Juha (2016-06-08)
  Sähköenergian varastointi kotitalouksissa mahdollistaa sähköverkosta nähtynä sähkön kulutuksen ajallisen siirron, sähkön syötön sähkökatkojen aikana ja mahdollisen oman tuotannon tehokkaamman käytön omassa kulutuksessa, ...
 • Aalto, Hanna (2015-06-03)
  Viime vuosina myrskyjen aiheuttamat sähköhuollon suurhäiriöt ovat yleistyneet Suomessa. Laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakeluverkon häiriöt koettelevat etenkin taajaman ulkopuolella asuvia lähes vuosittain. Myrskyjen aikana ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
 • Nordfors, Timo (2015-09-09)
  Tämän työn tarkoitus on etsiä useita hydraulisylintereitä sisältävän keskushydraulijärjestelmän tilalle kompaktia ratkaisua, jossa sylinterit korvataan erillisillä itsenäisillä lineaaritoimilaitteilla ja pitkistä putkituksista ...
 • Ruskamo, Miika (2015-08-12)
  Yritykset, jotka ovat hankkimassa uutta toiminnanohjausjärjestelmää, vaativat siltä toiminnallisuutta sähköisten laskujen lähettämiseen. Suomessa sähköiselle laskutukselle on oma Finvoice-standardinsa. Sähköisiä laskuja ...
 • Pyykkö, Timo (2014-10-08)
  Tampereen kaupungin kokonaishankinnoista vain kaksi prosenttia tehtiin toiminnanohjausjärjestelmällä vuonna 2013. Järjestelmän matalasta käyttöasteesta johtuen hankintatiedot puuttuvat järjestelmästä, mikä hankaloittaa ...
 • Nurmi, Ville (2012-06-06)
  Tämä diplomityö tehtiin Sandvik Construction Oy:n Tampereen tehtaan pintalaitepuolelle. Työn tavoitteena oli kehittää interaktiivinen järjestelmä kokoonpanodokumenttien hyödyntämiseksi Tampereen tehtaan ja suomalaisten ...
 • Pippuri, Taru (2012-06-06)
  Hankintojen suunnitelmallisella ja huolellisella toteutuksella voidaan varmistaa, että hanke toteutuu tavoitteen mukaisesti. Hankintojen osuus on jopa 80-90 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten onnistuneet hankinnat ...
 • Honkanen, Petri (2010-06-02)
  Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat yleistyneet Suomen perus- ja erikoisterveydenhuollossa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tietojärjestelmien käyttöönottojen myötä on julkisuuteen tullut myös paljon niihin liittyviä ...