.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Mikko (1984)
  Integroitujen piirien valmistusprosessin simuloinnin avulla voidaan ennustaa piirikomponenttien rakenteellisia ominaisuuksia. Simuloituja rakenneominaisuuksia voidaan käyttää lähtötietoina komponenttien sähköisiä ominaisuuksia ...
 • Ylälehto, Janne (1999-06-09)
  Työssä tutkitaan kuinka arkkitehtuuririippuvainen laiteajuri voitaisiin muntaa älykkääksi laiteajuriksi. Esimerkkitapauksena käsitellään langatonta lähivekkoa. Lopputuloksena todetaan, että älykäs I/O on teknisesti ...
 • Peltoniemi, Juha (1996-03-20)
  The purpose of this thesis is to improve the gas mixture recognition ability of the M90 chemical agent detector. Currently, the system is capable of recognizing pure gases with a very high accuracy, but gas mixtures may ...
 • Lääperi, Tuomas (2014-11-05)
  An optimal performance of process controllers and control loops is essential for process economy as well as process quality. The increased cost of energy and raw material as well as customer demand for quality requirements ...
 • Aho, Risto (2003-03-14)
  Third generation network service technology is under development. The old second generation technology should be developed during the network evolution and thus there should be a smooth transition to new third generation ...
 • Shetty, Ranjeeth Ravindra (2015-09-09)
  The aim of this thesis is to present an efficient and intelligent way of creating sports summary videos by automatically identifying the highlights or salient events from one or multiple video footage using computer vision ...
 • Singapati, Sarath (2012-06-06)
  Google's Android mobile phone software platform is currently the big opportunity for application software developers. Android has the potential for removing the barriers to success in the development and sale of a new ...
 • Kokkonen, Jyri (2000-04-12)
  Videophone is a practical multimedia application, which requires not only high transmission rate but also a flawless enough transmission channel to be able to provide feasible video.Recommendation H.324 defines a multimedia ...
 • Jalali, Arvin (2015-05-04)
  When planning global software development (GSD) projects, project managers often face decision-making problems such as how to choose the most suitable teams among the available teams, or how to assign work optimally to the ...
 • Peura, Pekka (1981)
  Viime vuosina tapahtunut tietokoneiden laskentakyvyn voimakas kasvu ja toisaalta voimansiirtoverkon tehonjakotehtävän ratkaisumenetelmien nopea kehitys ovat mahdollistaneet interaktiivisten tehonjako-ohjelmistojen käyttöönoton. ...
 • Kukkasniemi, Kirsi (1984)
  Kohdeyrityksen instrumenttitehtaalla toteutettiin Damatic-automaatiojärjestelmään graafisia työmenetelmiä soveltava prosessiasemien konfigurointijärjestelmä vuosina 1983 - 1984. Kirjoittaja suoritti projektissa suunnittelu- ...
 • Helavirta, Jussi (1984)
  Työssä on tutkittu interaktiivisten sorviohjauksien ja CAD/CAM-laitteiston NC-ohjelmointijärjestelmiä. Tavoitteena oli tiedostokäsittelyohjelmistojen ja makrojen avulla tehdä loogisesti etenevä työstöratatyyppikohtainen ...
 • Janhonen, Seppo (1984)
  Työssä laadittiin silmukoidun sähkövoimansiirtoverkon rinnakkaisvikojen laskentaan soveltuva tietokoneohjelmisto. Se koostuu kahdesta päälohkosta: verkkotietojen käsittely ja vikojen laskenta. Laskettavissa ovat symmetrinen ...
 • Karjalainen, Pentti (1985)
  Mikrotietokoneen toimiminen pelkästään keskuskoneen tuntemana päätelaitteena ei hyödynnä sen kaikkia ominaisuuksia. Mikrotietokoneen massamuistien käyttö tiedonsiirrossa mahdollistaa hajautettujen ATK-järjestelmien luonnin. ...
 • Hurskainen, Mikko (2007-08-20)
  AB3:Uudet mobiililaitteet monimutkaistuvat koko ajan. Koska mobiililaitteet ovat pohjimmiltaan sulautettuja järjestelmiä, on niiden arkkitehtuureista tullut valmistajakohtaisia ja liian monimutkaisia hallittavaksi. Avoin, ...
 • Rantanen, Ville (2007-02-14)
  AB3:Työn tarkoituksena oli tutkia miten sormiantureita voitaisiin käyttää implanttien bioyhteensopivuuden tarkkailemisessa. Tarkkailu on työssä jaettu kahteen osaan: implantin pinnoitteen ja implanttia ympäröivän kudoksen ...
 • Ahonen, Mikko (1999-08-18)
  AB3:Liitosreaktiot metalli/p-GaN liitoksessa ohmisten kontaktien muodostamisessa; Työssä selvitettiin GaN-laserien ohmeisen kontaktin mikrorakennetta, eri materiaalivaihtoehtoja ja mittausmenetelmiä. Mittaustulosten ...
 • Kaihlaniemi, Iiro (1994)
  Digitaalisen solukkopuhelimen liittämisessä tietokoneeseen ei voida käyttää modeemia kuten analogisen puhelimen liittämisessä. Koska solukkopuhelimiin ei ole standardoitu liitäntää, liitäntä puhelimeen kehitettiin erikseen ...
 • Orsila, Lasse (2003-06-04)
  Optisen tietoliikenteen kehitys on tuonut mukanaan uusia sovelluksia optoelektroniikan alalle. Eräs uusimmista sovelluksista on kuitulaserit, joissa valo kulkee edestakaisin ja vahvistuu optisesti viritetyssä erikoiskuidussa, ...
 • Kalevo, Ossi (1992)
  Lomitellun kuvan muuntamista lomittelemattomaksi voidaan käyttää kehittyneissä televisiovastaanottimissa vähentämään kuvaruudun häiritsevää välkyntää. Tässä diplomityössä esitetään katsaus erilaisiin menetelmiin lisätä ...