.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Humppi, Manu (2008-04-09)
  Kammit ja autiotuvat ovat suomalaiseen eräperinteeseen kuuluvia rakennuksia. Alun alkaen taloudelliseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten käyttäjiä ovat nykyään lähinnä retkeilijät. Dilpomityön tarkoituksena oli tehdä ...
 • Leivo, Matti (1982)
  Työssä on tarkasteltu keskinopeiden dieselmoottoreiden kampiakseleiden tuotantotekniikkaa. Tavoitteena on selvittää kampiakseleiden valmistusteknologiaa, suunnitella tuotantojärjestelmä ja selvittää tuotannon kannattavuus ...
 • Hietaranta, Miia (1997-01-22)
  Työssä kehitettiin digitaalinen, langaton videokuvansiirtolaitteisto kaivosympäristöön tavoitteena miehittämätön kaivos, jossa malmin lastaus ja purku tapahtuisi kauko-ohjauksella reaaliaikaisen videokuvan perusteella. ...
 • Pitkänen, Petri (1989)
  Matkapuhelinten käytön lisääntyessä on nykyisten analogisten verkkojen kapasiteetti käymässä liian pieneksi. Kapasiteetin kasvattamiseksi tullaan ottamaan käyttöön koko Euroopan kattava digitaalinen GSM-matkapuhelinjärjestelmä. ...
 • Inkinen, Jari (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli suunnitella Katajanokan pohjoisrannalla sijaitsevasta vanhasta makasiinirakennuksesta hotelli. Idea suunnitelmassa oli ratkaista uuden käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset kunnioittaen rakennuksen ...
 • Laiho, Jyrki (1987)
  Tampereen läheisyydessä sijaitsevan Kangasalan kunnan ammattikoulu rakentaa vuosittain oppilastyönä pientaloja. Tätä tarkoitusta varten koulu on hankkinut omistukseensa noin 1,3 ha suuruisen maa-alueen Ammattikoulun ...
 • Äikäs, Kauko (1999-05-12)
  Työ käsittelee vesihuollon strategioiden suunnittelua tulevaisuuden valmiuksien luomiseksi. Työssä tarkastellaan kolmea eri strategiaa, joiden pohjalta esitetään strategiavaihtoehdoksi eri vaihtoehdot huomioonottavaa ...
 • Kuronen, Riitta (1993)
  Työ lähti liikkeelle rakennusten mittaamisella ja piirustusten laatimisella. Samalla suoritettiin rakennuksen tekninen ja historiallinen tutkimus. Kesällä 1992 tontin omistajan ja Kangasalan kunnan esisopimuksella saatiin ...
 • Heinilä, Maritta (2010-04-07)
  The Tampere regional centre programme has been completed. The Tampere regional centre includes the city of Tampere, towns of Nokia, Orivesi and Ylöjärvi and the municipalities of Kangasala, Lempäälä, Pirkkala and Vesilahti. ...
 • Hakala, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityö tehtiin osana tuotekehitysprojektia, jossa tutkittiin mahdollisia ratkaisuja kannettavan tietokoneen ulkoisen teholähteen toteuttamiseksi. Diplomityön oli tarkoitus havainnollistaa teholähteen hyötysuhteen ...
 • Lassila, Pekka (1993)
  Työ liittyy kansainväliseen arkkitehtiopiskelijakilpailuun Corcoranin taidekoulun suunnittelemiseksi. Diplomityö on rajattu koskemaan vain laajennuksen suunnittelua annetun tilaohjelman puitteissa. Kilpailualue sijaitsee ...
 • Pendikainen, Pavel (2015-01-14)
  Diplomityön kohdeyritys Nomet Oy on metallikoneistuksen alihankintapalveluihin erikoistunut pk-yritys. Se palvelee pääasiassa suomalaisia koneenrakennusteollisuuden asiakkaita, mutta on strategiassaan määritellyt tavoitteeksi ...
 • Tiitta, Jari (1995-06-07)
  Diplomityö liittyy läheisesti Kohdeyrityksen Fastpro-projektiin, jonka alle on koottu yrityksen kokonaistoiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Työn ensisijaisena tavoitteena on kuvataa kaikille toimipisteille yhteisen ...
 • Laitinen, Turo (2002-06-05)
 • Ikonen, Erkki (2008-04-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Tampereen alueyksikön kansainvälistä hankintaa. Päätavoitteena oli löytää toimiva hankinta- ja organisaatiomalli, jolla alueyksikkö pystyisi ajankäytön ja kustannusten ...
 • Gynther, Jyrki (1987)
  Suomalaisten yritysten kansainvälistymiskehitys asettaa uusia vaatimuksia yritysten ohjaus- ja valvontajärjestelmille. Kansainvälistymisprosessin hallinta edellyttää kehittyneitä apuvälineitä, jotka on suunniteltu nimenomaan ...
 • Korpela, Kimmo (2012-03-07)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu Metalpak Oy:n tarpeisiin uudentyyppinen ohuen levyrakenteen jousto-ominaisuuksiin perustuva maalipurkin kansi. Nykyisin käytössä olevilla korvakekansilla ja painokansilla on havaittu ...
 • Iivonen, Aarre (1986)
  Työssä on kehitetty kantava solupolystyreeninen (EPS) seinäelementti ja tutkittu sen lujuutta ja rakennusfysikaalisia ominaisuuksia sekä käyttömahdollisuuksia yksikerroksisissa teollisuus- ja varastorakennuksissa. Tavoitteena ...
 • Kaulio, Janne (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin kantavan termorankaseinän yläjuoksu, aukkopalkkipienemmille kuin L=1200 mm aukoille. Tavoitteena yläjuoksun osalta olisaada aikaan ratkaisu, jossa kuormat saataisiin sijoittaa vapaasti kantavan seinän päälle.