.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Visuri, Jussi (1997-06-04)
  As the GSM cellular telephone system has gained popularity, also the interest towards the possibilities offered by its data services has grown. This increased interest has created markets for requirements offering access ...
 • Karvosenoja, Tuula (2000-11-08)
  Työn aiheena on dataohjelmiston integrointi muuhun matkapuhelimen pääkontrolliyksikön ohjelmistoon. Tässä työssä integroinnilla tarkoitetaan alajärjestelmien yhteenkiittämistä, tarvittavien muutoksien tekoa ja näin ...
 • Baggström, Stefan (1998-05-13)
  In this thesis a project at the Nokia Mobile Phones has been studied. This project will implement a GSM phone with the High Speed Circuit Switched Data feature. The subject of the thesis is the integration of Main Control ...
 • Näppi, Leena (1999-08-18)
  The purpose of this thesis was to research thin film processes for passive component integration. Even though the integration of active circuit operation using integrated circuits of silicon has been effectively realized ...
 • Lahti, Sakari (2014-06-04)
  Transport-triggered architecture (TTA) processors provide an efficient middle-ground in creating intellectual property (IP) components for system-on-chip (SoC) designs. Using TTAs, the design effort is greatly reduced ...
 • Tuominen, Petri (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena on esitellä formaalien tekniikoiden sekä oliopohjaisten tekniikoiden perusteet ja antaa yksityiskohtaisempi esitys SDL-kuvauskielestä. Lisäksi tarkastellaan SDL:ään liittyviä muita kieliä sekä SDL ...
 • Kinnunen, Jouni (1993)
  Työssä on tarkasteltu integroidun modulaattorin toimintaa. Modulaattori on tarkoitettu digitaalisiin matkapuhelinjärjestelmiin. Keskeisin kohta on piirin simuloinneissa, joissa on pyritty selvittämään ääriolosuhteiden ...
 • Rapelo, Juha (2000-06-07)
  Työssä selvitettiin integroitujen kelojen ominaisuuksia ja johdettiin keloille induktanssin ja magneettikentän energiaan perustuva malli.
 • Jokinen, Lauri; Kinnunen, Janne (2010-07-02)
  Nykyaikainen tekniikan alan yliopisto-tasoinen opetus on etääntynyt kauas käytännöstä, mistä johtuen valmistuvilla opiskelijoilla ei ole kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja. CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) ...
 • Taimisto, Martti (1993)
  Tässä työssä tutkittiin teknis-taloudellisesti raskaan prosessiteollisuuden pienjännitejakelun eri toimintojen integroimismahdollisuuksia kennokeskuksissa. Työ jakaantuu kolmeen pääosaan: Kohdeyrityksen nykytilanteen ...
 • Hotti, Tommi (1997-03-19)
  Tavoitteena selvitetään putkistosuunnittelun integroidunmateriaalihallintojärjestelmän toimivuus ja käyttökelpoisuus ottaenhuomioon toimintaympäristö ja siinä tapahtuva kehitys. /Kir10
 • Ruotsalainen, Antti (1999-03-10)
  Työssä perehdyttiin optiseen signaalinsiirtotekniikkaan ja sen mahdollisuuksiin mikropiirien sisäisen signaalin nopeassa tiedonsiirrossa. Työssä on myös selvitetty optoelektroniikan peruskomponentteja ja niiden integroimiseen ...
 • Arkko, Aimo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin uuden tyyppisen magnetointikonekonstruktion toiminta.Konstruktio sisältää samaan kokonaisuuteen integroituna kolmivaiheisenmagnetointikoneen ja tätä säätäjän kautta magnetoivankestomagneettigeneraattorin (PMG).
 • Mäkinen, Mikko (1984)
  Integroitujen piirien valmistusprosessin simuloinnin avulla voidaan ennustaa piirikomponenttien rakenteellisia ominaisuuksia. Simuloituja rakenneominaisuuksia voidaan käyttää lähtötietoina komponenttien sähköisiä ominaisuuksia ...
 • Ylälehto, Janne (1999-06-09)
  Työssä tutkitaan kuinka arkkitehtuuririippuvainen laiteajuri voitaisiin muntaa älykkääksi laiteajuriksi. Esimerkkitapauksena käsitellään langatonta lähivekkoa. Lopputuloksena todetaan, että älykäs I/O on teknisesti ...
 • Peltoniemi, Juha (1996-03-20)
  The purpose of this thesis is to improve the gas mixture recognition ability of the M90 chemical agent detector. Currently, the system is capable of recognizing pure gases with a very high accuracy, but gas mixtures may ...
 • Lääperi, Tuomas (2014-11-05)
  An optimal performance of process controllers and control loops is essential for process economy as well as process quality. The increased cost of energy and raw material as well as customer demand for quality requirements ...
 • Aho, Risto (2003-03-14)
  Third generation network service technology is under development. The old second generation technology should be developed during the network evolution and thus there should be a smooth transition to new third generation ...
 • Shetty, Ranjeeth Ravindra (2015-09-09)
  The aim of this thesis is to present an efficient and intelligent way of creating sports summary videos by automatically identifying the highlights or salient events from one or multiple video footage using computer vision ...
 • Singapati, Sarath (2012-06-06)
  Google's Android mobile phone software platform is currently the big opportunity for application software developers. Android has the potential for removing the barriers to success in the development and sale of a new ...