.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kettula, Jarmo (1982)
  Työssä tutkittiin kitkahitsauksen soveltuvuutta 122 mm kranaatin kuoren valmistukseen. Työssä on myös tutkittu valmistuksen muita vaiheita ja niistä syntyviä kustannuksia. Koehitsausten ja aineen koetuskokeiden perusteella ...
 • Ruuskanen, Isto (1982)
  Työssä on pyritty sekä kirjallisuustutkimuksen että kokeiden avulla selvittämään kohdeyrityksen tehtaille hankitun kitkahitsauskoneen käyttöä koneenosien valmistuksessa. Tällöin on tarkasteltu käytännön työssä tarpeellisia ...
 • Kinos, Timo (1987)
  Vesiturpiinien juoksupyörissä ja turpiinikammioissa esiintyvät kavitaatiovauriot sekä turpiinien liukulaakereiden kuluminen aiheuttavat turpiinien käytön kannalta haitallisia korjausseisokkeja. Tässä työssä tutkittiin eri ...
 • Korpiharju, Pekka (1990)
  Tämä diplomityö on tehty TTKK:n Säätötekniikan laitoksella meneillään olevassa tutkimusprojektissa. Projektin tavoite on materiaalien kitkanmittauksen automatisointi robotilla. Kitkanmittauksen automatisointiin on useampia ...
 • Riihimäki, Perttu (2009-05-06)
  Kitkaväsyminen on vauriomekanismi, joka saattaa aiheuttaa koneenosien liitosten huomattavaa eliniän lyhenemistä. Työn tavoitteena on muodostaa kitkaväsymiskartta nuorrutusteräkselle sekä valuraudalle. Lisäksi tavoitteena ...
 • Lehto, Tarja (1985)
  Tämä diplomityö käsittää Kiuruveden maatalousoppilaitoksen toimitilojen sekä oppilaitokseen liittyvän koulutustilan tilojen suunnitelman. Oppilaitos on kunnallinen 60 oppilaan sisäoppilaitos, jossa on maatalouden peruslinjan ...
 • Posti, Niko (1998-05-13)
  TAUSTAA: Painehionta on energiataloudellinen ja tehokas mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Painehionnassa kuituuntuminen saadaan aikaan painamalla puupöllejä pyörivää hiomakiveä vasten. Erona tavanomaiseen hiontaan on ...
 • Mattila, Jussi (1991)
  Julkisivujen pintarakenteet ovat alttiina voimakkaille rasitustekijöille, mistä johtuen materiaalien tekninen ja esteettinen kelpoisuus heikkenee rakennuksen ikääntyessä. Tämän vuoksi julkisivut vaativat aika ajoin ...
 • Sundelin, Timo (2010-11-03)
  Kivimateriaalin esiintyminen puunkäsittelylinjan haketusprosessissa aiheuttaa yleensä aina laitevauriota ja tätä kautta tuotantokatkoksia. Kivenpoistoon tarkoitetut aukot hake-tuslinjalla eivät aina pysty poistamaan puiden ...
 • Mustonen, Tuija (1999-12-08)
  Diplomityössä on laadittu käyttöön soveltuen kaksi kunnostussuunnittelma. Työ sisältää myös puutarhan kunnostussuunnitelman ja alueen maisemasuunnitelman.Diplomityön muodostaa Iso-Pappilan alueen maisemasuunnitelman. ...
 • Hilpinen, Timo (1999-12-08)
  Tämän työn lähtökohtana on edesauttaa Saniroc brandin rakentamista. Sanirocbrandin tulisi edustaa korkeaa laatua, pitkäaikaiskestävyyttä, rakennusalansäästöä ja edistyksellisyyttä. Brandin rakentamisella pyritään ...
 • Vainonen, Jouni (2001-02-14)
  Diplomityö perustuu Nurmijärven seurakunnan järjestämään Klaukkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Lisäksi on selvitetty, millaisia vaatimuksia, määräyksiä ja odotuksia eri tahoilla - ...
 • Forsman, Sakari (2000-12-12)
 • Raivio, Tuulikki (2000-12-12)
  Diplomityön aihe perustuu kesällä 2000 pidettyyn yleisen arkkitehtikilpailun tehtävänantoon ja tilaohjelmaan. Suunnittelutehtävään liittyy kirjallinen osuus, jossa käsitellään kirkon asemaa ja merkitystä kaupunkikuvassa ...
 • Huttunen, Arto (2010-06-23)
  Diplomityön aihe on Klaukkala visio 2050. Suunnitelmassa tutkitaan Klaukkalan keskusta-alueen ja sen lähiympäristön uudistamista ja kehityskuvaa. Nurmijärven kunta sijaitsee Helsingistä n. 25-40 km pohjoiseen Helsinki-Tampere ...
 • Kymäläinen, Mika (2000-08-23)
  Työssä on kehitelty laboratoriotulosten automaattista validointijärjestelmää, joka suorittaa määrättyjä tarkastuksia analysaattoreiden antamille tuloksille. Järjestelmään on mahdollista määritellä tutkimus- ja ...
 • Seppänen, Jouko (1982)
  Klingendahl, kaupunkirakenteellinen elvytys, terapeuttisen asumiskäsityksen esittely ja testaus: Hämeenpuisto on ollut Tampereen kaupunkirakenteessa epäjatkuvuuskohtana erityisesti Klingendahlin kohdalla. Uusi kirjasto ja ...
 • Haukilehto, Katja (1997-04-16)
  Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni ovat maaperän saastuttajina yleisiäkemikaaleja. Ilmahuuhtelutekniikan periaatteena on poistaa helpostihaihtuvat haitta-aineet pohjaveden ylipuolisesta maaperästä ilmavirtauksenavulla ...
 • Kauppi, Päivi (2000-01-19)
  Tulosten perusteella Oitin klooratuilla eteeneillä saastuneen pohjaveden puhdistukseen voidaan käyttää anaerobista bioteknistä kunnostusta. Kunnostuksen toteuttaminen täydessä mittakaavassa edellyttää lisätutkimuksia.
 • Salonen, Jaakko (2007)
  Typically in information systems, the technical infrastructure is built upon fixed structures that are determined by the used tools rather than by the community of its users. Community-managed systems, especially digital ...