.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kotilainen, Tapio (1987)
  Suomen tehonsäätöjärjestelmän keskussäätäjä sijaitsee kohdeyrityksen keskusvalvomossa Myyrmäessä, Vantaalla. Keskussäätäjän ohjelmisto otettiin käyttöön vuonna 1983. Keskussäätäjän käyttövuosien aikana on kertynyt tarpeita ...
 • Reilander, Antero (2002-03-13)
  Tavoitteena oli löytää kustannustehokkain tapa lisätä Ruotsin ja Suomen sekä Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välisten sähkönsiirtoyhteyksien siirtokykyä vertailemalla vaihtosähköyhteyttä sekä useita erilaisia tasasähköyhteyksiä. ...
 • Mäntyranta, Mikko (2013-10-09)
  Teräskuitubetonirakenteiden yleistymisen suurimpana rajoitteena on virallisten yleisesti hyväksyttyjen mitoitusohjeiden puuttuminen. Diplomityössä pyritään etsimään Suomeen soveltuvaa Eurokoodin mukaista kantavien ...
 • Haapamäki, Pekka (1986)
  Työssä tarkastellaan kantotelaleikkurin sähkökäytön toteutusta ja toimintaa. Työn alkuosassa käsitellään säädetyn sähkökäytön toimintaa mekaanisen järjestelmän osana sekä esitellään kantotelaleikkurissa esiintyviä säädettyjä ...
 • Rinne, Jukka (1991)
  Matkapuhelimet yleistyvät jatkuvasti. Käyttäjien määrän kasvu asettaa vaatimuksia matkapuhelinverkkojen kapasiteetille. Kapasiteettiä lisäämään on kehitetty eri puolilla maailmaa uuteen digitaalitekniikkaan perustuvia ...
 • Korja, Seppo (1995-05-10)
  Diplomityön lähtökohtana oli tuotannonohjauksen kehittäminen. Aiheen rajaamiseksi suoritettiin työn aluksi kattava ohjattavuusanalyysi. Tämän perusteella saatiin myös kehittämistoimenpiteet kohdistettua niille alueille, ...
 • Lehtisalo, Johanna (2006-01-18)
  Kapasiteettisuunnittelu keskittyy tekonivelsairaalassa potilaan hoitopolkuna tunnetun ydinprosessin vaiheisiin. Tärkeimmät kapasiteettisuunnittelun kohteet ovat ydinprosessin toiminnoista leikkausosaston ja vuodeosaston ...
 • Kymäläinen, Kari (2008-04-09)
  Kapasitiivisen anturin avulla voidaan havainnoida liikkuvia johtavia kappaleita. Diplomityö käsitteli kapasitiiviselle anturille suoritettuja testejä, joilla pyrittiin selvittämään anturin elinaikaa normaalissa asennusympäristössä ...
 • Mesia, Heikki (1984)
  Työssä tutkittiin kohdeyrityksen valmistaman kapasitiivisen HUMICAP R -kosteusanturin kapasitanssiarvon virittämistä. Työn tavoitteena oli selvittää, onko virittämisen avulla mahdollista poistaa tuotannossa esiintyvä ...
 • Leponen, Markku (1984)
  Työssä on tarkasteltu Kaplan-turbiinien (pysty-Kaplan ja putkiturbiini) johtosiiven lujuutta ja vertailtu eri menetelmillä valmistettujen rakennevaihtoehtojen kustannuksia. -Johtosiiven lujuuden laskemiseksi on johdettu ...
 • Kortelainen, Teuvo (1985)
  Työ muodostuu kolmesta erillisestä osasta. Diplomityön alkuosassa tarkastellaan vesiturbiinien säätöjärjestelmien eri osien toimintaa, esitetään vesiturbiinin säädöltä vaadittavat yleiset ominaisuudet sekä vertaillaan eri ...
 • Kinnunen, Jukka (1983)
  Työssä tarkastellaan alustavasti kahden suunnitteilla olevan voimalaitoksen aaltoilutilan mitoittamista, pinnan heilahtelun stabiiliuteen vaikuttavia tekijöitä sekä turbiinin säädön stabiiliutta. Laitosten koneena on ...
 • Humalamäki, Juhana (1998-02-11)
  Diplomityössä tutkittiin edellytyksiä tehdä kustannusmalli tuotteille. Kustannusmallin tekemisen tulee kuvata tarjottavasta automaatiojärjestelmästä syntyviä kustannuksia kyllin täsmällisesti, jotta todellista kustannustasoa ...
 • Pulkkinen, Simo; Itäranta, Janne-Joonas (2001-12-12)
  Tiivistelmää ei ole saatavilla
 • Ritola, Mikko (2002-01-16)
  Työ on tehty kohdeyritykselle. Työn tarkoitus oli tutkia kappalegeometrian piirteiden vaikutusta jyrsintästrategiaan. Määriteltiin geometriset piirteet ja niille suositeltavat jyrsintämenetelmät sekä lastuamisarvot Cibatool ...
 • Palosaari, Jari (2014-02-05)
  Uniapneoista kärsii Suomessa yli 3 % väestöstä. Vaikka uniapneoiden diagnosointiin ja hoitoon on kehitetty useita menetelmiä, niiden vaikutuksessa muihin elintoimintoihin kuten verenkierto, sydämen toiminta ja autonomisen ...
 • Kuisma, Marja (2009-06-03)
  Diplomityön kohdealueena on Etelä-Karjalassa sijaitseva Saimaan kanavaseudun kehityskäytävä. Työn tarkoituksena on luoda strategia paikallisen vetovoiman vahvistamiseksi. Ympäristöä käsitellään muuttuvana prosessina, jolla ...
 • Arvonen, Vesa (2007-12-12)
  Suomen vesistöt ovat herkkiä ihmisen aiheuttamalle haitalliselle toiminnalle, sillä järvien pieni koko ja pitkä viipymä heikentävät vesistöjen luonnollista puhdistumiskykyä. Yhdyskuntien ja haja-asutusalueen jätevedet sekä ...
 • Puisto, Anna (1999-12-08)
  Karijoen kuntaan suunniteltiin kuuden asunnon yhtiömuotoinen ryhmätalo. Asuntojen huoneistoalat ovat 53 ja 71 neliön väliltä. Huolto- ja säilytystilat ovat ison asunnon tasoa. Kaikissa taloissa on kylmä säilytysullakko. ...
 • Kuumola, Veikko (1987)
  Työssä on tutkittu konvektiivisen lämmönnsiirron vaikutuksia lasin vaakakarkaisukoneessa. Lasin epätasaista lämpenemistä on tutkittu tekemällä mittauksia lasista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla lämmitettävillä ...