.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuronen, Riitta (1993)
  Työ lähti liikkeelle rakennusten mittaamisella ja piirustusten laatimisella. Samalla suoritettiin rakennuksen tekninen ja historiallinen tutkimus. Kesällä 1992 tontin omistajan ja Kangasalan kunnan esisopimuksella saatiin ...
 • Heinilä, Maritta (2010-04-07)
  The Tampere regional centre programme has been completed. The Tampere regional centre includes the city of Tampere, towns of Nokia, Orivesi and Ylöjärvi and the municipalities of Kangasala, Lempäälä, Pirkkala and Vesilahti. ...
 • Hakala, Tommi (2008-05-07)
  Diplomityö tehtiin osana tuotekehitysprojektia, jossa tutkittiin mahdollisia ratkaisuja kannettavan tietokoneen ulkoisen teholähteen toteuttamiseksi. Diplomityön oli tarkoitus havainnollistaa teholähteen hyötysuhteen ...
 • Lassila, Pekka (1993)
  Työ liittyy kansainväliseen arkkitehtiopiskelijakilpailuun Corcoranin taidekoulun suunnittelemiseksi. Diplomityö on rajattu koskemaan vain laajennuksen suunnittelua annetun tilaohjelman puitteissa. Kilpailualue sijaitsee ...
 • Pendikainen, Pavel (2015-01-14)
  Diplomityön kohdeyritys Nomet Oy on metallikoneistuksen alihankintapalveluihin erikoistunut pk-yritys. Se palvelee pääasiassa suomalaisia koneenrakennusteollisuuden asiakkaita, mutta on strategiassaan määritellyt tavoitteeksi ...
 • Tiitta, Jari (1995-06-07)
  Diplomityö liittyy läheisesti Kohdeyrityksen Fastpro-projektiin, jonka alle on koottu yrityksen kokonaistoiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Työn ensisijaisena tavoitteena on kuvataa kaikille toimipisteille yhteisen ...
 • Laitinen, Turo (2002-06-05)
 • Ikonen, Erkki (2008-04-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Tampereen alueyksikön kansainvälistä hankintaa. Päätavoitteena oli löytää toimiva hankinta- ja organisaatiomalli, jolla alueyksikkö pystyisi ajankäytön ja kustannusten ...
 • Gynther, Jyrki (1987)
  Suomalaisten yritysten kansainvälistymiskehitys asettaa uusia vaatimuksia yritysten ohjaus- ja valvontajärjestelmille. Kansainvälistymisprosessin hallinta edellyttää kehittyneitä apuvälineitä, jotka on suunniteltu nimenomaan ...
 • Korpela, Kimmo (2012-03-07)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu Metalpak Oy:n tarpeisiin uudentyyppinen ohuen levyrakenteen jousto-ominaisuuksiin perustuva maalipurkin kansi. Nykyisin käytössä olevilla korvakekansilla ja painokansilla on havaittu ...
 • Iivonen, Aarre (1986)
  Työssä on kehitetty kantava solupolystyreeninen (EPS) seinäelementti ja tutkittu sen lujuutta ja rakennusfysikaalisia ominaisuuksia sekä käyttömahdollisuuksia yksikerroksisissa teollisuus- ja varastorakennuksissa. Tavoitteena ...
 • Kaulio, Janne (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin kantavan termorankaseinän yläjuoksu, aukkopalkkipienemmille kuin L=1200 mm aukoille. Tavoitteena yläjuoksun osalta olisaada aikaan ratkaisu, jossa kuormat saataisiin sijoittaa vapaasti kantavan seinän päälle.
 • Kotilainen, Tapio (1987)
  Suomen tehonsäätöjärjestelmän keskussäätäjä sijaitsee kohdeyrityksen keskusvalvomossa Myyrmäessä, Vantaalla. Keskussäätäjän ohjelmisto otettiin käyttöön vuonna 1983. Keskussäätäjän käyttövuosien aikana on kertynyt tarpeita ...
 • Reilander, Antero (2002-03-13)
  Tavoitteena oli löytää kustannustehokkain tapa lisätä Ruotsin ja Suomen sekä Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen välisten sähkönsiirtoyhteyksien siirtokykyä vertailemalla vaihtosähköyhteyttä sekä useita erilaisia tasasähköyhteyksiä. ...
 • Mäntyranta, Mikko (2013-10-09)
  Teräskuitubetonirakenteiden yleistymisen suurimpana rajoitteena on virallisten yleisesti hyväksyttyjen mitoitusohjeiden puuttuminen. Diplomityössä pyritään etsimään Suomeen soveltuvaa Eurokoodin mukaista kantavien ...
 • Haapamäki, Pekka (1986)
  Työssä tarkastellaan kantotelaleikkurin sähkökäytön toteutusta ja toimintaa. Työn alkuosassa käsitellään säädetyn sähkökäytön toimintaa mekaanisen järjestelmän osana sekä esitellään kantotelaleikkurissa esiintyviä säädettyjä ...
 • Rinne, Jukka (1991)
  Matkapuhelimet yleistyvät jatkuvasti. Käyttäjien määrän kasvu asettaa vaatimuksia matkapuhelinverkkojen kapasiteetille. Kapasiteettiä lisäämään on kehitetty eri puolilla maailmaa uuteen digitaalitekniikkaan perustuvia ...
 • Korja, Seppo (1995-05-10)
  Diplomityön lähtökohtana oli tuotannonohjauksen kehittäminen. Aiheen rajaamiseksi suoritettiin työn aluksi kattava ohjattavuusanalyysi. Tämän perusteella saatiin myös kehittämistoimenpiteet kohdistettua niille alueille, ...
 • Lehtisalo, Johanna (2006-01-18)
  Kapasiteettisuunnittelu keskittyy tekonivelsairaalassa potilaan hoitopolkuna tunnetun ydinprosessin vaiheisiin. Tärkeimmät kapasiteettisuunnittelun kohteet ovat ydinprosessin toiminnoista leikkausosaston ja vuodeosaston ...