.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Muhammad, Jamal (2014-10-08)
  One of the most important applications of industrial robots is spot welding which is used in high production applications mostly in automotive industries where mass production is required. The speed, precision, efficiency ...
 • Tapaninaho, Tapani (1981)
  Tämän työn eräänä päämääränä on ollut tutkia ulkomailla kehitettyjä invalidiautojen lisälaitteita. Tutkimusten perusteella on invalidiautossa käytettävän pyörätuolinostimen konstruktioksi valittu kahden sisäkkäisen putken ...
 • Muttonen-Mattila, Eija (1984)
  Invalidien lomakeskus Marjola Lappeenranta: Suomessa on hieman yli kaksikymmentä vammaisille tarkoitettua lomakotia. Näistä lomakodeista kaksi on toiminnassa ympäri vuoden. Marjolan alueelle tulevan lomakeskuksen tarkoituksena ...
 • Vyyryläinen, Esa (1985)
  Suuritehoisten invertterien kehitys ja toisaalta tarve etsiä uusia sovellutuskohteita ovat luoneet pohjan vakiorakenteisen oikosulkumoottorin käytölle generaattorina pienoisvoimalaitoksessa. Oikosulkugeneraattori on halpa, ...
 • Zeinzinger, Thomas (1998-12-09)
  Työssä asennetaan uusi atomivoimamikroskooppi ja arvioidaan sen suorituskykyä. Työssä tutkitaan myös skannaaviin antureihin perustuvien mikroskooppien epävarmuustekijöitä. Todettiin piezosähköisen anturin olevan yksi ...
 • Äijänen, Tarja (2012-03-07)
  Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of morbidity and mortality in Western societies. The most important cause behind these diseases is a complex condition affecting arterial blood vessels denoted as ...
 • Kaseb Zadeh, Parinaz (2013-12-04)
  Accurate user's locations and real-time location estimations in indoor environments, are important parameters to achieve reliable Location Based Services (LBSs). Non-Bayesian frameworks are gaining more and more interest ...
 • Dammann, Anette (2007-08-22)
  Phosphorus plays an important role in ecological cycles, in particular for aquatic systems. The removal of phosphorus from waste water benefits the state of surface waters and can be conducive to a sustainable handling of ...
 • Almi, Tero (2002-04-10)
  Paperiteollisuuden laitevalmistajana toimivalla Metsolla on tarve arvioida paperilinjaan tehtävän investoinnin arvoa paperinvalmistajan kannalta. Työn tavoitteena oli rakentaa laskentamalli, jota laitetoimittaja voi käyttää ...
 • Reivolahti, Juha (1999-08-18)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia yrityksen investointeihin liittyviä arviointimalleja ja -menetelmiä sekä investointipäätöksiin liittyviä tekijöitä. Työssä pyrittiin myös kehittämään malli, jonka avulla teollisuusyrityksessä ...
 • Kuitunen, Jarmo (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan nosturikomponenttien markkinointiin ja valintaan vaikuttavia tekijöitä. Nosturivalmistajia haastattelemalla kerätyn aineiston perusteella on koottu komponenttien valintaan vaikuttavia kriteerejä sekä ...
 • Lehtimäki, Suvi (2012-02-08)
  Ion gels composed of ionic liquids and block copolymers can be used as gate dielectrics in organic thin-film transistors. Conventional dielectrics used in OTFTs do not have capacitances large enough to enable transistor ...
 • Raivio, Jukka (1985)
  Työssä tarkastellaan kliinisen kemian analysaattorissa käytettyjen ioniselektiivisten elektrodien testauslaitteistoa. Laitteisto on rakennettu tietokoneen pohjalta. Suunnitellulla testauslaitteistolla voidaan testata ...
 • Javed, Nadir (2014-12-03)
  There has been an explosive growth in the number of devices connected to the Internet during the past few years. These connected devices have already outnumbered the world's population and are expected to grow at the same ...
 • Mustonen, Eetu (2003-03-12)
  This thesis is an overview of IP datacasting over terrestrial Digital Video Broadcast (DVB-T). IP datacasting is a new way to deliver IP data wirelessly to fixed or mobile devices. It is based on open standards such as ...
 • Rintakoski, Timo (2003-03-12)
  The need for high-performance, low-power and low-cost systems for wireless communications is driving silicon technology towards higher speed, higher integration and more complex functionality. This higher speed and higher ...
 • Säntti, Katariina (2000-10-18)
  Tulevaisuuden langaton tietoliikenneympäristö tulee koostumaan useista erilaista tiedonsiirtotekniikkaa käyttävistä verkoista. Puhutaan termeistä kuten GSM, GPRS, EDGE, WLAN jne. Langattomien palveluiden käyttö ei tule ...
 • Halin, Nina (1999-03-10)
  Tämä työ selvittää erilaisten videoneuvottelujärjestelmien ja -sovellusten ominaisuuksia sekä niiden soveltuvuutta etälääketieteeseen. Tässä työssä on käsitelty viittä eri videoneuvottelujärjestelmää. PC Conference Kit ...
 • Vanhala, Jari (2007-04-16)
  Internetissä liikennettä rajoitetaan yhä lisääntyvässä määrin muun muassa tietoturvasyihin vedoten. Liikennettä rajoittavat myös monet tekniset ratkaisut. Internetin käyttöaste kuitenkin nousee koko ajan ja verkolta vaaditaan ...
 • Räsänen, Helena (1999-04-14)
  Työssä on selvitetty IPv6-protokollan nykytilaa tutustumalla olemassaolevaan kirjallisuuteen, spesifikaatioihin ja standardeihin ja standardiehdotuksiin. Työ on luoteeltaan kirjallisuusselvitys. /Kir10