.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suominen, Olli (2012-06-06)
  Stereo matching is a passive method for estimating depth of a scene from two views from different perspectives. Parallax creates a disparity between the relative positions of scene points on the imaging planes depending ...
 • Sormunen, Juho (2016-08-17)
  One difficulty in the design of load bearing components of mobile machines is the transient and non-linear nature of loads acting on them. In addition to the dynamic characteristics of the machine, the magnitude of these ...
 • Juomoja, Miikka Hannu Mikael (2016-12-07)
  This master’s thesis is about graphical logic unit and supporting device driver which are part of a project where four transparent displays are embedded into vehicle’s windshield. The project is started by Pilkington ...
 • Viehrig, Marlitt (2016-06-08)
  Functionalities of cells and tissues in the human body depend greatly on their specific microenvironment created by a variety of biochemical, electrical and mechanical cues. Current standard in vitro cell cultivation ...
 • Iftikhar, Haider (2016-12-07)
  This thesis study was made, to develop the microfabrication process for transparent microelectrode arrays (MEAs) using indium tin oxide (ITO). This was done in order to measure bioelectrical data from cardiomyocytes (CMs), ...
 • Alatalo, Teemu (2014-06-04)
  Asennustyö on merkittävä osa tulenkestävän vuorauksen toimitusprosessia. Projekteissa, joissa asennustyö tapahtuu Kaakkois-Aasiassa ja siellä vallitsevissa työolosuhteissa, asennuksen tehokas ja laadukas onnistuminen on ...
 • Helamaa, Anna (2006-11-15)
  Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja kaupungistuu. ...
 • Joensuu, Tuomo (2011-06-08)
  Tämä tutkielma on tehty osana energiatehokas lähiökorjaaminen -projektia (ENTELKOR), jossa tavoitteena on tuottaa ennakkoluulottomia ja tulevaisuuteen suuntautuneita energiatehokkuuden tavoitteiden mukaisia ideoita, sekä ...
 • Humppi, Kaisa (2015-12-09)
  Diplomityössä tutkitaan pientä koulua mahdollisena tulevaisuuden koulutyyppinä. Tutkimuslähteinä käytetään kyläkouluja ja tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsitteleviä tutkimusaineistoja. Aiheen lähestyminen aloitetaan ...
 • Nikkarila, Juha-Pekka (2016-01-13)
  Kirjoituksessa käydään läpi tulipalon havainnointia akustista ja sähkömagneettista aaltoliikettä tarkkailemalla. Paikantamisen merkitystä ylipäänsä ihmisen toiminnassa avataan ja kerrotaan erityisesti sen ominaispiirteitä ...
 • Nieminen, Essi (2014-08-13)
  Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa on tarkasteltu jo useamman vuosikymmenen ajan controllerin työn tavoitteita sekä tärkeimpiä vastuualueita. Aiempi kirjallisuus ei kuitenkaan ole juuri eritellyt eri asemissa työskentelevien ...
 • Juusela, Aleksi (2016-06-08)
  Rakennusalan nykyiset liiketoimintamallit eivät mahdollista muiden teollisuuden toimialojen kaltaista työn tuottavuuden kehitystä. Työmaan aikataulutus, tehtävien suunnittelu ja hankinnat ovat edelleen heikosti johdettuja. ...
 • Unknown author (2013-09-04)
  Tuotantostrategian määrittäminen on valmistusorganisaatiolle tärkeää, jotta strategian mukaiset suorituskykymittaristot ovat rakennettavissa. Suorituskyvyn mittaaminen auttaa organisaatiota ymmärtämään sen oman suorituskykynsä ...
 • Hintikka, Pentti (2013-08-13)
  Ulkoistamisen rooli teollisuusyritysten toiminnassa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Yritykset ovat keskittyneet ydintoimintoihinsa ja ulkoistaneet osan toiminnastaan tehtäväksi yrityksen ...
 • Knuuttila, Jaakko (2015-12-09)
  Tämän diplomityön aiheena oli käynnistää konepajayrityksessä aiemmin pyörinyt 5S-toiminta uudestaan ja pyrkiä selkeyttämään visuaalisen ohjauksen avulla tuotannon sisäistä logistiikkaa ja materiaalivirtojen ohjausta ...
 • Litmanen, Ville (2012-11-07)
  Tämän tutkimuksen päätavoite on mahdollistaa kohdeyrityksen kehittämän NetMES – järjestelmän käyttö tulevaisuudessa. Lisäksi pyritään täydentämään järjestelmästä tehtyä dokumentaatiota. Kyseinen järjestelmä on kehitetty ...
 • Koski, Joonas (2015-01-14)
  Diplomityössä tutkittiin venttiileitä kaukolämpö- ja kaukokylmäputkistoihin valmistavan yrityksen yhden venttiiliperheen tuotannonohjauksen kehittämistä vertaamalla työntö- ja imuohjausta. Tutkimuskohteena olevan tuotannon ...
 • Kemppi, Tero (2015-04-08)
  Yrityksellä voi olla hallittavanaan kymmeniä tai jopa satoja projekteja samanaikaisesti. Tämä moniprojektiasetelma asettaa yrityksen johtamis- ja tuotannonohjauskäytännöille omat haasteensa. Rakentamistuotantoa koskevaa ...
 • Penttinen, Kimmo (2013-06-05)
  Tuotannonseurantajärjestelmän avulla kerätään arvokasta dataa tuotantolaitteilta. Sen avulla voidaan tarkkailla tuotteiden ja tuotannon laatua sekä tuotannon suorituskykyä ja aikalajeja. Etenkin automaattisen tiedonkeruun ...
 • Arimaa, Juha-Pekka (2011-04-04)
  Komponenttipohjainen kehitys tarkoittaa ohjelmistojen rakentamista uudelleenkäytettäviä komponentteja hyväksikäyttäen. Läheisesti uudelleenkäyttöön liittyvä tekniikka on myös tuoterunkojen käyttö ohjelmistokehityksessä. ...