.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tarkkio, Tarmo (1991)
  Tutkimuksessa on selvitetty karkaistun kevytbetonin huokoisuutta ja sen mittaamista elohopeaporosimetrilla. Karkaistun kevytbetonin raaka-aineisiin tehdyillä muutoksilla pyrittiin saavuttamaan erilaisia huokoskokojakautumia, ...
 • Artama, Henri (2006-11-08)
  Tässä diplomityössä on simuloitu kartiohammaspyöräparituotantoa. Työn yksi tarkoitus on tukea mahdollista tuotannon uudelleenjärjestelyä ja koneinvestointien suunnittelua nykyaikaisella simulointityökalulla. Diplomityön ...
 • Hakala, Mika (1997-12-10)
  Työssä kehitetään laatujärjestelmä, jokanoudattelee soveltuvin osin ISO 9002 standardia. Tavoitteena on laatiakohdeyritykselle laatukäsikirjan 0-versio järjestelmän luomisen jakehittämisen tueksi.
 • Korpela, Heikki (1993)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kartongista ja paperista erotetun muovin ominaisuuksia ja hyödynnettävyyttä. Puukuitupitoisuuden kasvaessa muovien vetolujuus, -moduli ja kovuus kasvavat eli puukuidut lujittavat ja jäykistävät ...
 • Numminen, Mikko (1982)
  kohdeyrityksen kartonkitehtaalla valmistetaan korkealuokkaisia taivekartonkeja pakkausteollisuuden käyttöön. Kartongin jatkojalostus vaatii hyvää ja tasaista laatua. Erityisesti kiinnitetään huomiota kartongin neliömassaan, ...
 • Kiuru, Juha (2001-06-06)
  Työssä esitetään ohjattavan sähkömoottorikäytön rakenne, väylätopologiat ja -liikennöinti sekä tutkitaan uuden kenttäväylästandardin kahdeksan eri kenttäväylän ominaisuuksia ja sopivuutta pääasiassa kartonkikoneen ...
 • Liuksiala, Kimmo (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen kartonkikone 3 (KK3) on rakennettu vuonna 1956 ja viimeisin uusinta sille on tehty vuonna 1981, jolloin kone mitoitettiin 200 m/min nopeudelle. Tämän jälkeen nopeutta on nostettu 250 m/min. Valta-akselin ...
 • Vesala, Risto (1985)
  Työn tarkoituksena oli kehittää tietokoneohjelmisto teknistä tarjouslaskentaa ja teknisen erittelyn liitemateriaalin tulostamista varten. Ohjelmistokehittelyn yhteydessä tuli selvittää mitkä teknisen tarjoussuunnittelun ...
 • Luukkonen, Jouni (1994)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen kartonkitehtaan keskijänniteverkon sähkönjakelun nykytila ja tarkastella verkon kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella. ...
 • Fadjukoff, Toni (2013-02-06)
  Tässä diplomityössä käsitellään sisätilapaikannuksen ongelmaa ja esitetään siihen eräs ratkaisu käyttäen partikkelisuodatinta. Työssä esitellään sisätilapaikannukseen käytettyjä menetelmiä, joista erityisesti tarkastellaan ...
 • Saros, Minna (1996-06-05)
  Työn tarkoituksena oli HBV-sadanta -valuntamallia pohjana käyttäen, luodahydrologisen valuntamallin rakenne ja sen käytettävyys Karvianjoen vesistönyläosaan.
 • Hakaste, Harri (1990)
  Työ pohjautuu Helsingin kaupungin v. 1988 järjestämään joukkoliikenteen suunnittelukilpailun palkittuun ehdotukseen, jossa työmatkaliikenteen ongelma on ratkaistu johtamalla kaupunkiin tulevat lähiliikennejunat Pasilassa ...
 • Kuusela, Jaana (2007-06-06)
  Kassasuunnittelu on osa yrityksen taloushallintoa. Sen avulla seurataan yrityksen rahavirtoja ja pyritään hoitamaan taloutta niin, että yritys toimii tuottavasti. Diplomityössä toteutettiin kassasuunnittelu olemassa olevaan ...
 • Pelkonen, Mikko (2000-12-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kastepistekorroosion syntymekanismia ja seurauksia kattilalaitoksissa sekä löytää kastepistekorroosio-olosuhteisiin soveltuva pinnoite tai materiaali. Kastepistekorroosion vuoksi ...
 • Väänänen, Heikki (2008-04-09)
  Tutkimus analysoi kohdeyrityksen strategian suunnittelua ja toteutusta yrityksen itsenäisinä toimintavuosina. Tavoitteena oli löytää merkittävimpiä johdon päätöksiä, joita se teki ennen yrityksen myyntiä. Tutkimuksen aikana ...
 • Puotunen, Jussi (1984)
  Työssä on tutkittu kasviöljyn soveltuvuutta TORO 350 D -kaivoskuormaajan hydrauliikkaan. Työ on tehty vertailemalla kahta samanlaista konetta, joista toisessa oli hydrauliikkaöljynä kasviöljyä, toisessa korkealuokkaista ...
 • Ahonen, Aki (2013-06-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan liikkeenkaappaukseen perustuvaan kasvoanimaatioon ja esitellään yksinkertainen ja halpa järjestelmä, joka suorittaa liikkeenkaappauksen nykyaikaisen älypuhelimen videokameran ja liikesensorien ...
 • Stranden, Kirsi (2001-10-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa nurmikoiden kasvualustoista, koska aikaisempi tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimus rajattiin urheilunurmikoiden kasvualustoihin, jossa keskityttiin kasvualustamateriaaleihin ja ...
 • Pollak, Isabella (2014-12-03)
  This Master’s thesis combines a wide range of sustainability into one architectural design solution. It begins with the historical background of the UNESCO world heritage site of Suomenlinna and continues with an analysis ...