.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vuorenpää, Heikki (1984)
  Kesäkuu 1984 Työn tavoitteena oli tehdä kallionlouhintatöille seurantajärjestelmä työmaalla tapahtuvaa tuotannonsuunnittelua, työmaan jälkilaskentaa ja tarjouslaskentaa varten. Lisätavoitteena oli osoittaa pienoistietoko ...
 • Hännikäinen, Teemu (2002-03-13)
  Kallionporauslaitteeseen kuuluvalla hydraulitoimisella porauspuomilla on keskeinen merkitys tunnelintekoprosessissa, esimerkiksi tehtäessä rautatietunnelia. Puomilla on erityisesti vaikutusta siihen, millainen tunneli ...
 • Hepoviita, Minna (1998-12-09)
  Työssä tutkittiin tuotteen lisävarusteiden hallinnan kehittämistä. Työssä tehtiin nykytila-analyysi Tamrockin tehtailla. Tilannetta vertailtiin muihin suomalaisyrityksiin. Suurimpia ongelmia olivat tilausmuutosten suuri ...
 • Ahomies, Marko (2015-04-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko rakenteisiin kohdistuvat vetojännitykset vastaanottaa turvallisesti kallioon vaipaltaan injektoidun ja ankkuroidun porapaalun välityksellä. Tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Lahtinen, Simo (2008-02-06)
  Diplomityössä tekijä suunnitteli ja toteutti tietokoneavusteisen ohjauksen maan pinnalla toimivien porauslaitteiden testausjärjestelmälle. Diplomityössä käsitellään ohjausjärjestelmän suunnittelun vaiheita, arkkitehtuuria, ...
 • Tiittanen, Kari (1981)
  Ensimmäisessä osassa kartoitetaan vaihtoehtoisia toimintamuotoja ulkomaisilla markkinoilla kohdeyrityksen näkökulmasta sekä tarkastellaan operaatiomuodon valinnassa huomioon otettavia tekijöitä. Tutkimuksen toisessa osassa ...
 • Ilmavirta, Heidi (2002-10-16)
  This thesis was made in cooperation with the Finnish Air Force and the Digital and Computer Systems Laboratory at Tampere University of Technology. Tracking is the process of estimating the current state of a target of ...
 • Ali-Löytty, Simo Sakari (2004-12)
  Tämä diplomityö on tehty Matematiikan laitoksen henkilökohtaisen paikannuksen algoritmien tutkimusryhmässä. Diplomityössä on aluksi selvitetty kirjallisuustutki- muksen avulla matemaattisia perusteita Kalmanin ...
 • Pykönen, Maiju (2006-01-18)
  Päällystetyn paperin vaatimukset laadun ja kustannustehokkuuden suhteen nousevat jatkuvasti. Kaksoispäällystys on yksi tapa vastata näihin vaatimuksiin. Kaksoispäällystystä on käytettävä, jos päällystemäärä on niin korkea, ...
 • Mattila, Olli (2008-06-04)
  Omakustannusten laskentajärjestelmä on yritykselle elintärkeä informaatiojärjestelmä. Nykyaikaisen yrityksen tuotannon resurssikulutus on automaation vuoksi muuttunut yhä vähemmän suoraan työvoimasta riippuvaiseksi. ...
 • Parkkonen, Risto (1984)
  Työssä on suunniteltu kalvolevykäyttöjärjestelmäohjelmoitavaan mikroprosessoripohjaiseen monikanava-analysaattoriin. Kalvolevymuistia on käsitelty kirjallisuuden perusteella ja yleinen levykäyttöjärjestelmän periaate on ...
 • Kumpumäki, Teemu (2011-05-04)
  Diplomityössä toteutettiin automaattinen usean kameran kamerajärjestelmä pitkän aikavälin seurantaan. Lisäksi työssä kehitettiin kerätylle kuva-aineistolle käsittelymenetelmät lopputuloksen muodostamiseksi. Kerätty ...
 • Metsäpuro, Petri (2006-04-12)
  Valvontasovelluksiin tarkoitettujen kameroiden tuottaman informaation laatua pyritään usein parantamaan kameran sisäisen automatiikan avulla. Yhtenä esimerkkinä automatiikasta on kameran automaattinen vahvistuksen säätö. ...
 • Hyttinen, Ari (2006-08-16)
  Erilaisissa suljetetuissa järjestelmissä on nykyään usein www-pohjainen käyttöliittymä. Kun kyseessä on kameravalvontajärjestelmä, monissa käyttötarkoituksissa on tarpeen voida etäkäyttää järjestelmää eli päästä käyttöliittymään ...
 • Humppi, Manu (2008-04-09)
  Kammit ja autiotuvat ovat suomalaiseen eräperinteeseen kuuluvia rakennuksia. Alun alkaen taloudelliseen käyttöön tarkoitettujen rakennusten käyttäjiä ovat nykyään lähinnä retkeilijät. Dilpomityön tarkoituksena oli tehdä ...
 • Leivo, Matti (1982)
  Työssä on tarkasteltu keskinopeiden dieselmoottoreiden kampiakseleiden tuotantotekniikkaa. Tavoitteena on selvittää kampiakseleiden valmistusteknologiaa, suunnitella tuotantojärjestelmä ja selvittää tuotannon kannattavuus ...
 • Hietaranta, Miia (1997-01-22)
  Työssä kehitettiin digitaalinen, langaton videokuvansiirtolaitteisto kaivosympäristöön tavoitteena miehittämätön kaivos, jossa malmin lastaus ja purku tapahtuisi kauko-ohjauksella reaaliaikaisen videokuvan perusteella. ...
 • Pitkänen, Petri (1989)
  Matkapuhelinten käytön lisääntyessä on nykyisten analogisten verkkojen kapasiteetti käymässä liian pieneksi. Kapasiteetin kasvattamiseksi tullaan ottamaan käyttöön koko Euroopan kattava digitaalinen GSM-matkapuhelinjärjestelmä. ...
 • Inkinen, Jari (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli suunnitella Katajanokan pohjoisrannalla sijaitsevasta vanhasta makasiinirakennuksesta hotelli. Idea suunnitelmassa oli ratkaista uuden käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset kunnioittaen rakennuksen ...
 • Laiho, Jyrki (1987)
  Tampereen läheisyydessä sijaitsevan Kangasalan kunnan ammattikoulu rakentaa vuosittain oppilastyönä pientaloja. Tätä tarkoitusta varten koulu on hankkinut omistukseensa noin 1,3 ha suuruisen maa-alueen Ammattikoulun ...