.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Oinas, Eero (2015-12-09)
  Työpöytäsovellusten suorituskyvyn mittaaminen lopullisessa käyttöympäristössä antaa kehittäjälle tietoa ohjelmiston laadusta ja käytettävyydestä varsinaisissa käyttötilanteissa. Suorituskyvyn mittaaminen kehitysympäristön ...
 • Rapeli, Timo (2012-06-06)
  Koneseurantajärjestelmien käyttö suomalaisessa teollisuudessa on lisääntynyt. Tuotannon seurannasta saatavalla informaatiolla halutaan ylläpitää ja tehostaa tuotannon tehokkuutta. Seurannan informaation käyttö yrityksissä ...
 • Kasari, Mikko (2011-08-17)
  Elintarviketeollisuuden kova kilpailutilanne ja tuotantovolyymien kasvu on pakottanut elintarvikealan yritykset kehittämään teollisia prosesseja kohti kustannustehokkaampia ratkaisuja. Tässä diplomityössä tarkastellaan ...
 • Ruotsala, Tuukka (2013-12-04)
  Tässä työssä tutkittiin tuotantosolujen materiaalitäydennystä elektroniikka-alan case-yrityksessä. Tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa uuden lanseerausvaiheessa olleen tuotteen tuotannon joustavuutta ja pienentää ...
 • Viitanen, Sami Armas (2016-09-07)
  Diplomityön kohdeyritys valmistaa hyttimoduuleja telakkateollisuudelle. Yrityksen oma osavalmistusosasto valmistaa paneelit, jotka liitetään kokoonpanolinjalla hytteihin. Työn tavoitteena on suunnitella ja mitoittaa uusi ...
 • Hovila, Juha (2015-12-09)
  Tämän diplomityön kohdeyritys valmistaa maanporaukseen soveltuvia teriä vaihtelevan eräkoon funktionaalisella tuotantojärjestelmällä. Kohdeyrityksellä on tavoitteena kaksinkertaistaa tuotantonsa ja puolittaa toimitusketjunsa ...
 • Luoma, Valtteri (2016-06-08)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli määrittää yhteinen tapa kahden eri tuotantosolun kapasiteetin arvioimiseen kolmen viikon päähän. Ongelmana aikaisemmin käytetyissä määritelmissä oli se, että eri tuotantosoluissa käytettiin ...
 • Sariola, Rami (2013-09-04)
  Tämä diplomityö tarkastelee tuote-palvelujärjestelmien kehittämistä sekä rakennusprojektin hankintapäätöksiin vaikuttamista. Teollisuusyritykset ovat siirtyneet kohti teollista palveluliiketoimintaa tarjoamalla ...
 • Lilja, Hanna (2012-06-06)
  Selviytyäkseen nykypäivän kiristyvässä globaalissa kilpailussa koruteollisuuden on pystyttävä tuomaan markkinoille uusia tuotteita yhä enemmän ja yhä edullisemmin. Tämä vaatii yritykseltä erityisesti toimivaa tuotekehitysprosessia ...
 • Sirkka, Jouni (2016-01-13)
  Tuotekehitys on tärkeässä roolissa menestyvän yrityksen liiketoimintastrategiassa. Tuotekehitys ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus, vaan tuotekehityshankkeiden ja niiden tulosten tulee olla kannattavia, eli tuotekehity ...
 • Karjalainen, Johannes (2016-04-06)
  Yrityksen menestyminen rakentuu tuotekehityksen varaan. Tässä työssä tutkittiin pk-yrityksissä suoritettavia tuotekehitysprojekteja, joiden ketjuttaminen muodostaa yrityksessä tehtävän tuotekehityksen. Työ suoritettiin ...
 • Ulla, Albert (2016-10-05)
  Työn tarkoituksena on selvittää, miten tuotekehitysprosessia voidaan kehittää Lean-toimintaperiaatteita hyödyntäen. Työssä tarkasteltiin Kauttualla Satakunnassa toimivan Jujo Thermal Oy:n tuotekehitysprosessia. Jujo Thermal ...
 • Peltokoski, Kirsi (2016-06-08)
  Toiminnanohjausjärjestelmät ovat käytössä useissa teollisuusyrityksissä, sillä toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksen toimintojen automatisoinnin ja keskitetyn tiedonkeruun. Yritysten erilaisista toimintaympäristöistä ...
 • Nokelainen, Ville (2016-06-08)
  Nykypäivän yritykselle tiedonhallinta ja sen onnistunut soveltaminen, on tärkeä menestystekijä voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla. Tiedon kerääminen ja sen analysointi tuotetta koskevista vaatimuksista tuotekehitystä ...
 • Majander, Teemu (2011-06-08)
  Yritykset pyrkivät vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin suunnittelemalla tuotteita, joiden ominaisuuksia kyetään muuntelemaan. Tuoterakenne luo perustan niin täsmällisen tuotetiedon muodostamiselle kuin myös ...
 • Wihinen, Henri (2012-09-05)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella nykyisten kaupallisten tuotetiedonhallinnan järjestelmien ja mekaniikkasuunnitteluohjelmistojen yhteydessä suoritettavan kustannusten hallinnan mahdollisuuksia. Työ toteutettiin osana ...
 • Ruotsalainen, Pauli (2013-02-06)
  Tuotteen kokoonpanoprosessi on sarja toisistaan riippuvia alitehtäviä joiden suorittaminen vaatii niiden tekijältä tietoa eri työprosesseista, menetelmistä ja työkaluista. Tämä tietämys on osaltaan implisiittistä informaatiota ...
 • Tuomi, Tommi (2010-06-02)
  Jotta tuote menestyisi markkinoilla tulee sen täyttää eri asiakkaiden vaatimukset. Vaatimukset voidaan täyttää tuotteella, jossa tuotteen ominaisuuksia tai niiden lukumäärää muutetaan. Vaadittava tuotemuuntelu voidaan tehdä ...
 • Pihlaja, Mikko (2011-03-09)
  Ohjelmoijien työajasta suurin osa menee nykyään ylläpitotehtävien hoitamiseen. Tässä työssä on tarkoitus tutkia erilaisia menetelmiä, joiden avulla ylläpitotyön helppouteen keskeisesti vaikuttavaa laatutekijää, ylläpidettävyyttä ...
 • Parviainen, Roope (2015-03-04)
  Tuoterunko tuo ohjelmistokehitykseen omat erityispiirteensä. Tietovarastojen toteutus on monesti täysin räätälöity toteutus asiakkaan vaatimuksista, kun taas ohjelmistotuoterunko pyrkii vastaamaan useiden samanaikaisten ...