.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kässi, Saku (2013-12-04)
  Current home networks are very simple containing only a few devices. As the number of devices connected to the home network increases, there is no reasonable way for a user to access devices using only IP addresses. Due ...
 • Tuikka, Raimo (2002-01-16)
  Tällä hetkellä langattomista lyhyen kantaman yhteyksistä suosituin on IrDA-yhteensopiva infrapunalinkki. Työn taustalla on multimediapuhelimen IrDA-linkin laitteistonläheinen suunnittelu. Lähestymistapa on teoreettinen. ...
 • Thadei, Simo Y. (1984)
  This thesis deals with irrigation scheduling under rotational water supply. First, irrigation scheduling is defined and the general review of the principles, factors, methods, and scheduling techniques which must be ...
 • Rantala, Esa (1998-02-11)
  Diplomityössä on tutkittu ADAMS-simulointiohjelmiston mahdollisuuksia simuloida yhtäaikaisesti iskuporausjärjestelmän nopea- ja hidastajaajuuksisia hydrauliikan ja mekaniikan dynaamisia ilmiöitä.
 • Asikainen, Jesse Juhani (2012-04-04)
  A part of smart grid ideology is a new approach to islanding of power system. Smart grids and distributed generation can e.g. enable power flow upstream from distribution network and operation of distribution ...
 • Martikainen, Jari (2008-08-13)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää ISO 21461 -standardin soveltuvuus PAH-yhdisteiden määritykseen kumiseoksista ja -raaka-aineista. ISO 21461 -standardi on ainut mittausmenetelmä, joka on suunniteltu vulkanoitujen ...
 • Bergman, Petri (2006-01-18)
  Lähes jokaisella yrityksellä on jonkinlainen laadunhallintajärjestelmä. Yrityksen laadunhallintajärjestelmänä voidaan pitää pitkän ajan kuluessa hyviksi muodostuneita toimintatapoja ja täten sitä ei ole useinkaan kirjalliseen ...
 • Jokela, Petri (1990)
  Avoimien tietokonejärjestelmien yhteen liittämisen kehittyessä OSI-hakemiston merkitys on kasvamassa. Osi-hakemisto sisältää informaatiota reaalimaailman olioista, kuten henkilöt ja tietokonejärjestelmät. Laajaa kokemusta ...
 • Laurikkala, Maija (2001-09-12)
  The presence of environmental Mycobacteria in 20 samples originating in Finnish drinking water distribution systems was studied. 17 of the samples were biofilms that were disintegrated from water meters as the water meters ...
 • Sorsaniemi, Ari (1991)
  Projektin systemaattinen hallinta on edellytyksenä onnistuneelle projektitoiminnalle, ja sen tärkeys lisääntyy projektien koon ja määrän kasvaessa. ISO 9000 -laatustandardi asettaa myös tiettyjä vaatimuksia yritysten ...
 • Paakkunainen, Timo (1997-08-13)
  Tavoitteena on teollisuusalueen yleisilmeen ja imagon nostaminen.Yleisilmeen ja positiivisuuden kannalta kaikkein tärkeintä on yleinensiisteys. Rakennusten tulee muodostaa väritykseltään selkeitäaluekokonaisuuksia. ...
 • Vesterinen, Jouni (1991)
  Tässä työssä on tutkittu ESP-eristelevyjen (solupolystyreeni) päälle tehtävällä ohutrappauksella aikaan saadun lisäeristysrakenteen teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia sekä kelpoisuutta. Työ on osa yrityksen ja Tekesin ...
 • Vihonen, Juho (2003-08-20)
  Pulssidopplertutkia käytetään laajasti siviili- ja sotilassovelluksissa. Tällaiset tutkat pyrkivät havaitsemaan tietyllä nopeudella liikkuvia kohteita. Tässä työssä esitellään aihepiiriin liittyviä käsitteitä, mutta pääpaino ...
 • Särkkä, Heikki (2000-05-10)
  VIVA II, koodinimeltään Koppelo, on ohjemistoympäristö, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yhdenmukainen multimediasisällön tuottaminen Metso-konsernin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Työssä dokumentoidaan muutamia ...
 • Rummukainen, Jorma (1997-06-04)
  AB3:Tutkimusongelmana oli, miten Malawi kehitysmaana pääsisi eroon toisaalta riippuvaisuudestaan kehitysavusta ja toisaalta myös maataloustuottajan roolistaan, ja pystyisi kehittymään kilpailukyiseksi teollisuustuotteiden ...
 • Lauttamus, Timo (2006-02-08)
  Hydraulitekniikasssa käytettävät suuntaventtiilit ovat yleisesti toimineet analogiatekniikan mukaisesti. Viime vuosina on alettu perehtymään digitaaliseen hydrauliikkaan, jossa digitaalisuus viittaa venttiilien ohjaustapaan. ...
 • Hietanen, Juha (2012-01-11)
  Tässä diplomityössä keskityttiin IT-laitteiden ja ohjelmistolisenssien hallinta-järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin yksityiskohtiin. Työn tavoitteena oli nykyaikaistaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n vanhat ...
 • Mäkelä, Jenni (2015-06-05)
  Tietojärjestelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa osana lähes jokaisen menestyvän yri-tyksen arkea. Monessa yrityksessä on hankittu yksittäisiä IT-infran osia tarpeeseen, eikä aina ole mietitty suurempaa kokonaisuutta, jonka ...
 • Vainikka, Otto Felix (2015-12-09)
  Miltei koko vuosimiljoonaisen historiansa ajan ihminen on muokannut fyysistä ympäristöään hyvin suoraviivaisesti. Idean saatuaan ihminen on rakentanut ja muokannut asuinpaikkaansa omin käsin tukeutuen sekä rationaaliseen ...
 • Aho-Pynttäri, Lauri (2012-11-07)
  Diplomityössä tutkittiin ITIL-viitekehyksen soveltumista tietoliikenneoperaattorin toimintaan. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on IT-palvelunhallinnan malli, jossa on kerättynä yhteen IT-alan parhaita ...